تئوری منظومه جبار(ORION)


تئوری منظومه جبار

درسال 1994 کتاب راز منظومه جبار بوسیله بوول و آدرین گیلبرت در مورد اهرام مصر در دنیا غوغا یی برانگیخت که هیچ کتاب دیگری به وجود نیاورده بود. بطور حیرت انگیزی ای کتاب مطلب را توضیح می دهد : که بعد از 4000 سال راز اهرام کشف شد.( چاپ ژرمن پیپربک)این پایان نامه و مفادش حاوی راز اهرام و ارتباطش با تئوری جبار است.در اختصار OCTنامیده میشود.هر چند این اثر بوسیله دو نویسنده انتشار یافته اما در اصل بوسیله رابرت باول نوشته شده است. او ادعا کرد که جواب سوالیی راکه برای دهه ها موضوع مباحثات داغ بوده را یافته.آیا محل قرار گیری اهرام تصادفی است و یا یک نقشه تعیین شده است این مسئله برای دهه ها بسیار موضوع بحث بر انگیزی بوده است که تمرکز اهرام جیزه بیشتر از اهرام دیگر در تمام نقاط دنیا وجود دارد بوده است بعضی دانشمندان معتقدند که پراکندگی اهرام  کاملا تصادفی است اما بعضی اعتقاد دارند اهرام در سرزمین های قابل دسترس بشر بوجود آمده اند بعضی دیگر کشف کردن که یک نقشه اصولی هندسی برای توضیح موقعیت وجود دارند ( در بخش اهرام سایت مزبور مثالهایی فهرست شده اند)

تقریبا تمام تئوری ها یک اشکال اصلی دارند برای توضیح مصری ها احتیاج به دانش ریاضات و هندسه داشته اند که هیچوقت آن دانش را در اختیار نداشته اند . البته ایده های فوق همه حدس وگمان دانشمندان است.

بوول و گیلبرت با استفاده از اسطوره شناسی به تحقیقاتی دست زده اند شامل این نتیجه بوده است که دنیای مردگان مصریان باستان در آسمان قرار دارد و محل قرارگیری اهرام نمایشگر مهمترین ستاره مردگان برای آنهاست.

پادشاهان مرده و مردم عادی بعد از مرگ پیش خدای ازیریس می ایند.این خدا با یک ستاره نمایش داده می شود که در صورت فلکی ساح قرار دارد . بر طبق نظریات باول همان صورت فلکی جبار خودمان است . هر فرد یک ستاره روح دارد و هر پادشاه مرده می تواند به یکی از ستاره های منظومه جبار برود بتنابراین اهرام در راهی قرار گرفته اند تا نمایش دهنده ستاره خاصی که به آن رفته است باشد .

در زمان های بعد آیین جدید خورشید پرستی با آیین ستاره پرستی عوض شد اهرام سلسله های بعدی منطبق بر ریاضیات و ستاره ای در آسمان نیستند.

ارتباط سه ستاره ای که در کمربند منظومه جبار قرار دارد با 3 تا از بزرگترین اهرام بهترین گواه این ادعا می باشد.

Pyramids from above plus Belt of Orion
is Orion and Pyramids
Fig. 1 – Orion and Pyramiden according to Bauval/Gilbert

شکل ا : منظومه جبار و اهرام طبق تئوری باول گیلبرت.

این یک شباهت بر جسته است . سه ستاره در وسط صورت فلکی جبار بصورت مورب که یک ستاره کمی منحرف شده است سه هرم که یکی مقداری از خط اوریب انحراف دارد رابطه موقعیت قرارگیری اهرام و ستارگان کاملا مثل هم است

اما نویسندگان موارد متعدد مشابهی را پیدا کردند که باتصادف قابل توضیح نیست

درخشندگی ستاره و اندازه هرم جیزه شامل دو هرم که تقریبا هم ارتفاع هستند و هرم کوچکتر فقط 53% بلنده آن یی را داراست کمربند جبار شامل دو ستاره تقریبا مشابه که یکی 50% درخشندگی آن یکی را داراست.و ستاره کوچکتر همانی است که به مقدار کمی از خط اوریب ستارگان روی آن قرار دارند انحراف دارد.

بیشتر اهرام در مصر در جایگاه متقارن ستاره ای آسمان قرار می گیرند

2 هرم بزرگ در دهشور همانند دو ستاره بزرگ خوشه هایدس هستند.

دو تا از هرم های بزرگ نزدیک جیزه منطبق بر دو ستاره بزرگ منظومه جبار و اهرام ابوسیر دقیقا بر روی سر منظومه جبار قرار دارند.

OrionPyramids
Fig. 2 – Stars and more pyramids according to Bauval/Gilbert

شکل 2 ستارگان و اهرام بیشتر

انتخاب مکان صورت فلکی:مرکز هرم جیزه طوری انتخاب شده که رود نیل موقعیت راه شیری در کمربند جبار داشته باشد. راه شیری همانند دشتی از نی هاست در افسانه ها آمده که راه عبورفرعون برای رسیدن به دنیای مردگان است. فرعون از ساحل شرقی نیل جایی که زندگی میکرده به ساحل غربی که دنیای مردگان در آن قرار داشته سفر می کرده است.( جایی که تمام آرامگا ها و اهرام در آن قرار داشتتند)

محور ها در حرم بزرگ: 4 محور کوچک و ناشناس که پهنایی به ابعاد (cm20*20)دارند هر دو اتاق دو تا از محور ها را دارند یکی به طرف شمال است و دیگری بطرف جنوب بین 4 محور دوبدو زاویه ای بین 36و45 درجه دارندمحور های اتاق بالایی که اتاق شاه است از یک سو به فضای باز و از سوی دیگر به اتاق شاه ختم می شود و حور های اتاق ملکه که در پایین قرار دارند هر دو مسدودند

این محور ها معماهای حل نشده اند : باستان شناس آلمانی استدلمن می گویند اینها محور های الگو برای روح پادشاه مرده است روح می تواند از محور شمال به تمام ستارگان فنا ناپذیر در شکال سفر کند این ستارگان هیچوقت معنی خاصی برای مصریان زمانهای گذشته نداشته اند .

سه محور دیگر نیز به ستارگان دیگر مرتبتند. ستاره شناس ویرجینیایی تریمبل در سال 1964 متوجه شد محور جنوبی ارامگاه شاه به منظومه جبار اشاره می کند باول محاسبات بیشتر متوجه شد پایان ساخت هرم در 100 سال بعد از آن تاریخی است که برای اتمام آن دانشمندان پذیرفته اندکه محور در تارخ باول کاملا به ستاره بزرگ در کمربند جبار اشاره می کند آیا این تطابق تصادفی است ؟

یافته های دیگر باول او را شگفت زده کرد در مورد اینکه محور جنوبی آرامگاه ملکه به بزرگترین ستاره در آسمان صورت فلکی شعرای یمانی اشاره میکند مطابق با زمان ساخت آرامگاه شاه (زمان باول)می باشد

صورت فلکی شعرای یمانی نماینده ایزس الهه حاصلخیزی که خواهر و بزرگترین عشق ازیریس (که نماینده آن در آسمان منظومه جبار است ) بوده آیا این تصادف دیگری است ؟

آخرین محور به ستاره مرتبط به شمال اشاره می کند در مجموع این کتاب مهیجی است.

Targets of the shafts
Fig. 3 – targets of the shafts, after Bauval/Gilbert

شکل 3 : نشاندهندگی محور ها به سمت ستارگان

مشکلات بعضی اشکالات به این ایده وارد است برای مثال زاویه میل منسوب اهرام باخط استوا متفاوت است در زمان مصریان منظومه جبار در بلندترین مکان خود در آسمان قرار داشته بنابراین بر خلاف افق بوده ( با موقعیت کنونی متفاوت بوده ) باول پیشنهاد کرده زمان طراحی اهرام با زمان ساخت متفاوت است بعد از محاسبات مشخص شد زاویه میل مطابق با در حدود 10500 BCE

بقیه ستارگان بهترین انطباق با اهرامشان و زمان ساختشان داشتند استنتاج نویسنده این است که طراحی اهرام در حدود اواخر آخرین عصر یخبندان است نظر یه اینکه محور ها در هرم بزرگ نمایانگر تاریخ ساخت آن در حدود 2450BCEو تفاوت تاریخ ساخت و طراحی اهرام در حدود 8000 سال می شود .

اما تاریخ محورها نسبت به تاریخ ساخت هرم ها جوان است و مصر شناسان گرایش دارند پادشاه پیر یکم پیرتر نسبت به پادشاه جوانتر

این قبیل پایان نامه های جنجالي اعتراضاتی از سوی دانشمندان آکادمیک به وجود می آورداولین تناقض در مورد افکار و ابزار عقاید در هم بر هم که به اختصار این است که بعدا کشف شد زاویه میل بر ادعا تاریخ طراحی منطبق نیست

اما دوما و بزرگترین سوال که اگر شالوده این تئوری درست است لازم که رابطه بین مصر باستان و تمدن هست.آیا با استفاده از ازیریس و منظومه جبار دنبال کردن گذشته می توان به مبداتاریخ ساخت هرم رسید.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com آزاد میباشد.

منبع:  http://doernenburg.alien.de/alternativ/orion/ori00_e.php

پ . ن : با تشكر فراوان از آناهيتا ي عزيز براي ترجمه و ارسال اين مطلب.

مطلب بعدي كه فردا در وبلاگ گذاشته ميشود مطلبي جامع است راجع به نماد فرهور با عنوان

(نماد فِرَوَهَر، نماد زرتشت يا اثبات  بازگشت روح؟) كه حاصل تحقيقات و ترجمه ليلياناي عزيز است .

Posted on نوامبر 11, 2010, in اهرام مصر, اوريون, تئوری منظومه جبار(ORION), رابطه اهرام مصر و يوفو ها. Bookmark the permalink. 30 دیدگاه.

 1. البته زکریا سیتچین تئوری دیگری در این زمینه دارد.

 2. ممنون رامتین جان…..
  رامتین جان چند وقت پیش یه مقاله در مورد مثلث اژدها یا مقر ufo ؟؟؟
  تو وبلاگ گذاشته بودی ……….
  من تحقیق کددم و متوجه شدم که اون تصاویر برای مثلث اژدها نیست ………
  و اون اشیا ufo زیر آب نیستن…..
  یه راه نشونم بده که بتونم عکسهاشو برات بفرستم..

 3. مرسی عالی بود

 4. درود
  آناهیتای عزیز و رامتین برادر سپاس.
  مطالب فوق مربوط به گذشته مصر همچنان در راه بررسی است. رامتین گرامی از گاه شمار ایرانی که برای شما ارسال نمودم مطلبی ندیدم.
  چه بسیار به جاست که در تاپیکی نسبت به معرفی ان برای دیگر دوستان گرانقدر و پارسی چنین کنید.
  منجمین ایرانی قطعا در این خصوص کامل ترین مرجع بوده اند.
  درپناه ایزد منان بازگو کننده حقیقت باشیم.
  سپاس

 5. من موافق نيستم كه تصور كنيم رپتايلها منشا غير زميني دارند، ببينيد در روايات و داستانها اومده كه در ابتدا زمين حل زندگي نسل شياطين بود كه عمر درازي داشتند و همه به گناهكاري مشغول بودند(شايد زمان دايناسورها كه خزندگان بر زمين غالب بودند)، يكروز در ميان اين موجودات نوزادي بدنيا مياد كهوقتي بزرگ ميشه ميبينه تمام گزينه هاي فعاليت توسط همنوعان خيلي مسنتر از خودش پر شده و اون نميتونه از ديگران جلو بزنه، بعد متوجه ميشه تنها كاري كه در جامعه كسي به اون نميپردازه عبادت خداست پس ميشه عابد و زاهد! بعدها كه اين نژاد دچار خشم خدا ميشه و همشون توسط فرشتگان(خدايان يا اربابان) و عذاب الهي نابود ميشن اين يكي رو فرشتگان با خود به آسمانها(يه سياره ديگه احتمالا) ميبرند، شيطان در آسمان ميمونه مشغول به عبادت و زهد و تقوا تا اينكه خدا تصميم ميگيره سياره زمين رو بدست نماينده جديدش يعني انسان بده كه اين يارو هم مخالفت ميكنه و باقي قضايا كه خودتون ميدونيد.
  من اين ماجرا رو در يك كتابي كه روايات باستاي رو نوشته بود خوندم متاسفانه اسمش يادم نيست خيلي سال پيش بود.
  بنابر اين بنظر من اين موجودات منشا زميني دارند نه فضائي.

  • ميشه بگي كدام كتاب.كتاب جالبي بايد باشد.

  • در اینکه اینها موجودات فضایی هستن شکی نیست. از این کتاب‌ها در ایران زیاد نوشته شده و یک مشت خیالبافی است! نگارنده‌ی چنین کتاب‌هایی مسلماً بین دو راهی میان حقیقت موجودات فرازمینی و باورهای خودش گیر کرده و آمده همچین کتابی نوشته و به نوعی مساله را برای خودش و نادان‌هایی مثل خودش توجیه کرده!

   • انصافا وقتي آدم اين سطح فهم و شعور و ادب رو در ملت ايران ميبينه از ايراني بودنش شرمنده ميشه.

   • افكار صهيونيستي به اسم علم غالب ميشه بعضيها هم ذوق زده قبول مي كنند.
    بعدش به كساني كه چيزهاي بديهي را قبول دارند صفت نادان ميدهند.
    متاسفم براي علم كه چقدر خنده دار شده؟؟!
    هر چيزي در جهان هست تو قرآن نام برده شده و خارج از اون روي زمين نيست.
    انسانها
    جن
    شياطين
    ياجوج و ماجوج
    حيوانات
    كه متاسفانه چون بيشتر علوم در غرب توليد ميشه و آنها به جن مانند ما اعتقاد كامل ندارند بيشتر وقايع عجيب را به گردن موجودات فضايي مي اندازند.
    در روايات هست كه ياجوج و ماجوج در آخرالزمان برميگردند و موجودات خونخواري هستند.
    شايد فضاييها همانها باشند.

 6. زیبا بود . بعید هم نیست چون فکر نکنم فقط برای یه مرده این هرم ها را ساخته اند

 7. ممنون اناهیتا و لیلیانا
  خیلی جالب بود
  yours in dharma

 8. Hi pal! Thanks for adding Mansouryar.com on your blog, if you want a Persian description of his work, take a look at these links:
  http://hupaa.com/page.php?id=3399
  http://hupaa.com/page.php?id=3409

 9. سلام لیلیانا جون من چندوقته مطالب تورو میخونم میتونی شماره تو به من بدی بیشتر اشنا شیمfam.m008@gmail.com

 10. فرضیه بسیار جالب و قابل تاملی هست ممنون

 11. ممنون آناهيتاي عزيز..رابطه نيل و راه شيري آدمو به فكر ميبره!..اما ادعاي كشف راز اهرام با فرض انطباق كامل با خط جبار به نظر كمي اغراق آميزه..ولي براي شروع خيلي خوبه..هرچي به جلو بريم بايد سوالات بزرگتري رو پاسخ بديم…چرا مصريان اين آدرس رو در آسمان به ما دادن؟1..اگر اهرام محل عروچ فرعونه پس چرا بعضي فراعنه در دره فراعنه دفن شدن؟2…چه رابطه اي بين دره فراعنه و اهرام هست؟3…و اينكه اصلا» چرا اهرام به شكل يه هرم با قاعده مربع ساخته شد، چرا مثلا» به شكل يك منشور با قاعده دايره نيست؟..و خيلي سوالات ديگه…بازم از مقاله زيباتون تشكر ميكنم..

  • اهرام دروازه هاییی به بعد پنجم یا چهارم هستن، چون یک مولد میدانهای تورشن ایستا هستن، میدانهای تورشن یا امواج تورشن بدون احترام به فضازمان چهاربعدی منتشر میشن و میتونن حامل اطلاعات و انرژی باشن، افکار انسان هم امواج تورشن تولید میکنه، هرم مثل یک بلندگو عمل میکنه و میتونه خوداگاه مارو گسترش بده و بتونیم با موجودات متافیزیکی ارتباط بگیریم(یا شاید ارتباط بی درنگ ذهنی با موجودات کمربند اوریون!)

 12. يه سري آدمائي اومدن تو اينترنت خودشونو مطرح ميكنن و نظر ميدن كه مسلما اگه فضاي مجازي نبود كسي بهشون اعتنائي نميكرد.
  در ايران اين يه فرهنگ شده كه هر كسي بدون داشتن اطلاعات كافي و درك مناسب و سواد درست حسابي همينطوري دهنشو باز ميكنه يسري حرفاي ابلهانه رديف ميكنه ميگه.
  بلا نسبت بيشتر دوستان كه ادراك و تحليل بالائي دارن.

  • این که بیایم و با استدلال به نظریه های دانش مندان بزرگ دنیا و محققانی که تمام زندگیشون رو صرف تحقیقاتشون کردن حرف بزنیم ابلهانه است یا این که بشینیم و بگبم خوب حالا چون قران رو داریم پس همه جیزو میدونیم وچیزی به غیر از قران درست نیست ابلهانست؟!!!
   امثال شما بهتر است برن قران و بخونن وتوی افکار خود غرق بشن .شمارو چه به مسائل ابلهانه علمی!!!!
   به امید روزی که چشمامون رو به دنیا باز کنیم و با استفاده از قدرت تفکر خودمون شروع به شناخنت دنیا کینم.

   • من كي گفتم اينارو از قرآن خوندم؟
    شما ها اصلا اسم كتاب مذهبي مياد ديگه چشاتون جائي رو نميبينه.
    اگه امثال شما تو محيط مذهبي بزرگ ميشدين ديگه نميشد جمعتون كرد.
    بابا رامتين جون هركي دوس داري اين سايتتو يطوري كن هر كي اومد نتونه چيز بنويسه.
    اقلا يه محدوديت سني چيزي بزار.

   • خود شما بدون اينكه بقيه كامنتاي منو خونده باشي و اطلاعاتي داشته باشي بدوني من چه عقايدي دارم همينكه اسم كتاب مذهبي اومده زدي به سيم آخر.

 13. با تشکر از اناهیتای گرامی
  من اعتقاد دارم در زمینه اهرام هم همه اخبار به دست ما نمیرسه و اونها خودشون جهت افکار ما و اخبار رسمی رو تعیین میکنند برای مثال اگر شما مستندی راجع به کشف اسکلتی که حدس زده شده بود متعلق به نفرتیتی باشه رو از کانال چهار دیده باشید، و من تمام مدت با دقت به منظره ها و اثار باستانی نگاه میکردم و چونکه از این دست اخبار و اطلاعات جالب و حیرت انگیز چیزهایی خونده بودم،جهت فکریم طور دیگه ای بود، به اون صحنه ای که زن باستانشناس وارد یکی از اهرام یا معابد میشه دقت کردم و موقعی که داشتند از یک ورودی که اطرافش اشکال و حروف حک شده بود میگذشتند دقت کردم البته نور کم بود و توجه دوربین به باستانشناس بود که اونو دنبال میکرد و به دنبال شناسایی مومیایی میرفت که در ذهن ما بیننده ها اسرارامیزترین اتفاق ممکن در بین این اشیا باستانی از مصر تبدیل شده بود، در سمت چپ راهرو که دوربین سریع رد میشد من دقت کردم و همون شکل معروف هلیکوپتر، زیردزیایی و … رو دیدم! شکلی که وقتی به بعضیها عکس واضحشو نشون میدادم میگفتن فوتوشاپه! و حالا دیگه همه چی بهم ثابت شد. دوربین فیلمبرداری مثل ادمهای انجا با بی اعتنایی از کنار اون نقش و نگارها گذشتند و دنبال چیزهایی رفتن که قرار است اسرارامیز باشند و سقف کنجکاوی ما هم همین قدر باشه. به خاطر همین نباید با شنیدن اخبار عجیب وقتی میبینیم هیچ حمایتی نیست زود خسته بشیم و دست بکشیم…

 14. سلام
  مرسی عالی بود

 15. سلام
  من چند روز پیش خیلی اتفاقی برای پیدا کردن مطالبی در مورد ایروژل وارد وبلاگ شما شدم ! اینجا فوق العاده است !
  من واقعا چیزای اینجوری رو خیلی خیلی دوست دارم !
  بابت زحماتی که برای ترجه و ارسال مطالب میکشید ممنونم !

 16. لطفا در مورد ازمایش joe parr در مورد انرژی هرم و ارتباطش با منظومه ی جبار مطالبی بنویسید فکر کنم خیلی مهم باشه

برای سجاد پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: