جمجمه های کریستال (بلورین)


جمجمه های کریستال (بلورین)


جمجمه های کریستال که در اصل منتقل کننده ادراک حسی می باشند و ما آن را بخوبی مورد سنجش قرار داده ایم نمونه های کریستالی طرح سر انسان همراه با چشمهایی ماوراءالطبیعه و ابزاری جهت بر انگیختن ادراک و روح انسان میباشند. آنها نمونه های مشابهی از جمجمه انسان هستند که غالبا توسط کریستال کوارتز ساخته شده اند ولی نه همه آنها ، بعنوان مثال جمجمه یشم چینی. جمجمه های کریستال در اندازه های متنوع ساخته شده است و ممکن است تا چند اینچ با اندازه سر انسان مغایرت داشته باشد. قدمت یک جمجمه را میتوان برآورد کرد ولی نه زمان حکاکی آن و یا مکان شکل گیری آن را ، بعبارتی دیگر زمان شکل گیری کریستال قابل تشخیص میباشد. بعضی از کریستالهای موجود بیش از هزاران سال قدمت دارند چنانچه بیشتر آنها هم دوره هستند. جمجمه های کریستال اکثرا به تمدن باستانی «مزوآمریکن _Mesoamerican» تعلق دارند ، بویژه به قوم مایا ها که توسط تقویم بزرگ آنها و پیشگویی هایی که بواسطه آن شده است بر ما آشنا شده اند. (مترجم : [جمجمه یشم چینی] کوارتز یا سیلیسیوم دو اکسیدان _ ماده ای معدنی که بوفور یافت می شود و به سنگ چینی یا الماس کوهی نیز مشهور است _ [یشم ] ماده ای معدنی با رنگ سبز مایل به آبی که بعنوان جواهر و زینت آلات بکار میرود)

بشر همواره درپی پدیده های ناشناخته جهان آفرینش و آنهایی که دارای نیروهای برتر هستند  بوده است . تکنولوژی و شبکه های اطلاع رسانی به تکاپوی علم در این موقعیت کمک خواهد کرد و آن را با سرعتی هرچه بیشتر بجو میراند طوری که انگار همه اینها از قبل برنامه ریزی شده است . آیا ما میتوانیم واقیعت را دریابیم ؟ این که ما که هستیم و چرا اینجا هستیم ؛ بزودی معلوم خواهد شد . در حالی که شما این مطالب را مطالعه میکنید همزمان روح شما برای دریافت اسرار زندگی … مرگ … و تولد مجدد در حال تکاپوست .

جمجمه های کریستال اسرارآمیز به یکی دیگر از وسایل پیش گویی مبدل شده است .عقیده بر این است که کریستالها گاهی اوقات دارای نیروهای جادویی هستند ، همچنین انتقال دهنده و دریافت کننده انرژی . طراحی جمجمه های کریستالی مایاها این گونه است که زوایای نور و انرژی را به صورت یک اتحاد خاص هندسی در یک نقطه ویژه متمرکز می کنند که این امر از خاصیت کریستال کوارتز بهره برده است . جمجمه های کریستال در مبحث علم متافیزیک (ماوراءالطبیعه) بعنوان ابزار شفابخشی ، توان بخشی ، و بالا بردن قدرت های روح و روان شناخته شده است که در مراسم و آیین های تمدن های گذشته بکار می رفته است. این کریستالها در طول شفا بخشی شخص را بمرحله ابر آگاهی میرساند و تعادلی در منافذ انرژی های روحی ایجاد میکند که باعث توانایی درک ماهیت خلقت انسان و سیر تکاملی آن می شود. بکارگیری یک شیئ برای تبادل انرژی و یا دریافت پیام با  آن «روان سنجی » نام دارد. ارتباط چشمی برقرار کردن با درون کریستال کوارتز جهت دریافت پیام ، روشی ماوراءالطبیعی برای پیشگویی آینده محسوب میشود که به آن آینده نگری توسط گوی بلورین نیز گفته میشود . فرضیه های زیادی در این مورد وجود دارد مبنی بر اینکه جمجمه های کریستال میراث موجوداتی با هوش برتر یا مسافران فضایی باستانی هستند که احتمالا نوع بشر را بنیان نهادند. (مترجم : «کارلس کاستاندا» در آثارش [منافذ انرژی]های روانی را بعنوان «سوراخهای کالبد انژی» معرفی میکند که موجب ضعف یا عدم تعادل روان میگردد)

قضیه » 12 دورتادور 1 «

نمونه های زیادی در ارتباط با قضیه » 12 دورتادور 1 » وجود دارد :

· ترکیب شبکه خطوط و زوایای نور درجمجمه های کریستالی

· دایره البروج  (که متشکل از 12 صورت فلکی است که برج ها را بر اساس آن نام گذاری کرده اند که به ترتیب برجها عبارت است از : بره ، گاو، دوپیکر ، خرچنگ ، شیر ، سنبله ، ترازو ، کژدم ، کمان یا کماندار، بز ، ظرف آب و ماهی _ مترجم)

· ساعت

· عیسی و مریدانش (حواریون)

· قوم بنی اسرائیل

· پادشاه آرتور و 12 شوالیه دربار افسانه ای آن

· گروه مرکزی 12 خدای خالق و موارد دیگری که تابع این الگو باشد.

مراحل 13 گانه ای برای تکامل درک احساسات و هوشیاری که در طول زمان شکل گرفته است بر ما گذشته است. 21 دسامبر 2012 ظاهرا زمانی برای تحول هوشیاری و ادراک بشر می باشد که در تمام پیشگویی ها به آن اشاره شده است . زمانی که روح بشریت برانگیخته خواهد شد و به خاستگاه خود بازمی گردد .

اعداد 12 یا 3 همواره نمادی از بعد سوم بوده اند . گردش ادراک انسان در طول زمان را میتوان با بدست آوردن «توالی فیبوناچی»  و یا طرح های خاص هندسی توضیح داد. در زمانی که ادراک بشر به نقطه آغازین خود بازگردد ، 12 هرم یا 12 مدخل و یا 12 مسیر هدایت نیروی بزرگ که به صورت استراتیژیک در زمین مستقر شده اند فعال خواهند شد _ بازگشت فیبوناچی به صفر . همچنین افرادی به 12 مخفیگاه UFO در زیر زمین اشاره کرده اند که به گفته آنها در پایان دوره از مخفیگاههای خود خارج خواهند شد . (مترجم :[ فیبوناچی] شاخه ای از علم ریاضیات)

13 جمجمه کریستال

فرضیه های متعددی مبنی بر گرد هم آمدن 13 جمجمه کریستال در آینده نزدیک وجود دارد ؛ زمانی که بشر راه سعادت خود را یافته باشد و به هدف نهایی خود در طول زمان نائل گردد.

· 13 جمجمه کریستال گرانقدر که در بردارنده اطلاعاتی در زمینه تاریخ این سیاره ، اسرار خلقت انسان و سرنوشت بشر است توسط یک نظام اجتماعی مادی گرا و پوشالی به فراموشی سپرده شده اند.

· هزاران سال قبل بزرگان مایا 13 جمجمه کریستال را برای نسلهای آینده باقی گذاشند . جمجمه هایی که دارای بصیرتی بزرگ و اطلاعاتی در مورد پیشینه سیاره زمین ، سیر تکامل انسان ، هدف ما در این سیاره و سرنوشت ما در آینده هستند . طبق یک افسانه ، 13 جمجمه کریستال در زمان یک دگرگونی بزرگ بهم می پیوندند . و این معلومات در آن زمان برای بشر فاش خواهد شد و آمادگی درک آن را خواهد داشت.

· 13 جمجمه کریستال با اندازه های حقیقی که در اقصی نقاط جهان پراکنده شده اند روزی دور هم جمع می شوند و با تشکیل یک شبکه اتساع انرژی ذهنیت و آگاهی انسان را باز و به حالت طبیعی ذات خود باز میگرداند . ظاهرا برخی از جمجمه های نزد افراد بومی میباشد ، چه بسا نزد «شامن» ها ، افرادی که آثار باستانی خود را حفظ کرده اند ، در صورتی که بقیه جمجمه ها در دست دیگران هستند و از ارزش آنها بی خبرند. (مترجم : [شامن] کشیش یا کاهن یا جادوگری از قبیله که با استفاده از نیروهای ماوراءالطبیعه اقدام به پیشگویی آینده یا شفا دادن بیماران می کنند)

· 12 قوم در زمان های معین همراه با جمجمه های کریستال خود به مکان های خاصی رفته اند . شاید به «یوکاتان» ؛ هیچکس درست نمیداند کِـی و کجا ، بهر حال بمرور زمان مشخص خواهد شد . همچنین مکان سیزدهمین جمجمه اکنون برای ما ناشناخته است. در این مورد فرضیه های زیادی در ارتباط با موجودات بیگانه پنهان در زیر زمین و آشکار شدن آنها در طول زمان وجود دارد که گفته میشود با مایا ها در ارتباط بوده اند. هنگامیکه جمجمه های کریستال بواسطه سیزدهمین جمجمه در یک ردیف قرار بگیرند با تشکیل یک شبکه اتساع انرژی هوشمند ، ذهنیت و ادراک انسان را روشن و آن را به حالت طبیعی سرشت انسانی هدایت میکند ، به روشنایی .

مار در این تصویر بدور محور جنب و جوش هوشیاری وDNA انسان چنبره زده است — آمیزش خزندگان — آزمایشات بیوژنتیکی خدایان سومر .

جمجمه های کریستال ارتباط تنگاتنگی با مایاهای باستانی دارند طوری که جمجمه های کریستالی به وفور در «مزو آمریکا» یافت میشود . مایا ها » کِتسُـلکُواتُل _ Quetzalcoatl» را به ما ارائه دادند و 21 دسامبر 2012 را در تقویم خود به عنوان یک تاریخ پایان دوره بواسطه وقایعی برنامه ریزی شده و سیستماتیک تعیین کردند که ما باید آنرا در این سطح از دانش متحمل شویم .

تقویم مایایی

21 دسامبر 2012 پایان سیزدهمین چرخه «بکتون» در شمارش بلند مدت تقویم مایایی مزوآمریکا (کلمبیای سابق) می باشد که نقطه آغاز آن مطابق است با 11 آگوست 3114 قبل از میلاد مسیح در هماهنگی با تقویم گریگوری [تقویم مسیحی] ، و در همبستگی با GMT یا همبستگی 584283 JDM . شمارش بلند مدت بکتون در این مرحله (13.0.0.0.0.0) (4=13) تقریبا در هر 5125 سال خورشیدی مجددا آغاز میشود . ( مترجم : به 13 چرخه بکتون چرخه بلند یا شمارش بلند بکتون میگویند)

پی آمد این دوره پایانی برای خود مایا ها نیز نامعلوم بوده است و در این مورد اطلاعاتی بر روی «ستون سنگی تورتوگ یورو 6 » ثبت شده است ، آنهم بصورت کتیبه ای ناتمام . هرچند عقیده بر این است که اینها احتمالا نشان دهنده طرز تفکر مایا ها نسبت تحولات جهان برای آغاز یک دوره جدید است . باورها و عقاید ضد ونقیضی در مورد این دوره پایانی و خاتمه چرخه تقویم مایایی در اذهان و افکار عمومی شکل گرفته است . برای اکثریت محققان و دیرین شناسان انطباق این دوره با دسامبر 2012 و تقارن کیهانی چیزی جز یک انطباق تصادفی نیست ، اما ایا مایا ها عمدا تقویم خود را طوری طراحی کرده اند که چرخه آن در نقطه انقلابی بپایان برسد .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

تجارب شخصی در مورد جمجمه های کریستال

من این چند عکسی که اینجا قرار دادم هنگامی که از انبار سنگهای قیمتی درخشان واقع در منهتن در ژوئن 2004 بازدید میکردم گرفته ام .


جـِـین دُردی ، مایا ، جاشوا شـِـپیرو ، و اِلی

«جین» مالک یک جمجمه کریستال بنام «مایا» هست که آن را در سال 1990 در مکزیک خریداری کرده و بصورت یک ابزار شفا دهنده و بعنوان یک شیئ موثر در اعمال روحی بکار میبرد. « در سپتامبر 1995 دوازده روانشناس از اقصی نقاط جهان توسط » ویرازانو بریچ»  در خانه من واقع در «بروکلین» جمع شدند تا روی جمجمه های کریستال تحقیق کنند . روز بعد من و جین به «جاشوا شپیرو» ملحق شدیم ؛ نویسنده کتاب «راز جمجمه های کریستال باستانی» و عضو کارگاه تحقیقاتی جمجمه کریستال در منهتن»

«مکس»  ، جمجمه کریستالی تگزاس

جمجمه ای با نام » مکس» یا «جمجمه کریستالی تگزاس» شناخته شده است ، یک تکه است و 18 پوند وزن دارد (165/8 کیلو گرم _ مترجم) . گفته شده است که این جمجمه توسط یک مرتاض تبتی از گواتمالا آورده شده و به «جُـواَن پارکس_Joann Parks » در هیوستون تگزاس واگذار شده است . خانواده پارکس به بازدید کنندگان اجازه میدهد «مکس» را از نزدیک ببینند ، همچنین آنها تاکنون جمجمه را در چندید نمایشگاه در سرتاسر ایالات متحده به نمایش گذاشته اند .

حقایقی راجع به مکس : مکس یک جمجمه کریستال معتبر میباشد که قدمت آن چندین هزار سال برآورد شده است و بعنوان یکی از کمیابترین آثار باستانی مکشوفه شناخته شده است . مکس توسط بزرگان مایا در شفا بخشی ، مراسم مذهبی و دعا بکار میرفته است . این جمجمه نفیس توسط مرتاض قدرتمند و شفا دهنده ای بنام » نوربو» در گواتمالا پیدا شده و او آن را به هیستون تگزاس می آورد ، جایی که اکنون این جمجمه را به عنوان ابزار شفا بکار می برند . «جـواَن» و «کارل پارکس» هنگامی که دختر دوازده ساله شان بر اثر سرطان استخوان در حال مرگ بود با «نوربو» مواجه می شوند . آنگاه جواَن برای چندین سال به خدمت مرتاض در می آید . نوربو قبل از اینکه از دنیا برود آن جمجمه گرانبها را بدون هیچ توضیحی به پارکس می بخشد . ولی روزی آنها خواستند همه چیز را راجع به آن بدانند . جواَن نمیدانست با جمجمه کریستال چه کار کند بنابراین آن را بمدت چندین سال در صندوق جواهرات خود گذاشت . تا این که در سال 1987 نویسنده کتاب راز جمجمه های کریستال باستانی در یک برنامه تلوزیونی او را در لحظه بحرانی «نوسیرینو» راهنمایی میکند . بخاطر آن موقعیت بحرانی که مکس با برانگیختن ادراک و هوشیاری آن را مرتفـِـع ساخت اکنون مکس در سطح جهان برای همگان شناخته شده است .

«الی » و جمجمه کریستال مکس

اولین تجربه من با یک جمجمه کریستال در سال 1989 در تمام مدت نمایش همگانی در نیویورک بود ، جایی که من با مکس مواجه شدم . چیزی که من تجربه کردم ، انرژی زیاد و پیامهایی از مکس بود وهمچنین تاثیری که روی بقیه کسانی که آن را در دست نگاه داشتند و شبکه انرژی خودشان را با آن پیوند دادند.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جمجمه کریستال «میشل هدگیز»

«آنا میشل هدگیز» در سال 2005 _ او در تاریخ 4/11/07 در سن 100 سالگی مرد .

مشهورترین و اسرارآمیز ترین جمجمه کریستال ، جمجمه «میشل هدگیز» می باشد . به دو دلیل ؛ اول این که خیلی مشابه شکل جمجمه واقعی انسان میباشد ، حتی مجهز به فک متحرک است . بیشتر جمجمه های کریستال مشهور دارای ساختاری غیر اصولی هستند ، اغلب دارای گونه هایی غیر اصولی و نوک تیزهستند که بصورت آشکار بر روی یک جمجمه بطور متمایزی از دیگر جمجمه ها ایجاد شده است (منظور برجستگی دو طرف صورت می باشد_مترجم) . دوما ، این غیر ممکن است که در مورد چگونگی ایجاد جمجمه «میشل هدگیز» از نقطه نظر فنی اظهار نظر کرد . از نقطه نظر فنی ساخت چنین چیزی غیر ممکن به نظر می رسد چنانچه امروزه مجسمه سازان و مهندسان حرفه ای قادر به ساخت نمونه مشابه آن نیستند . جمجمه کریستال «میشل هدگیز» گاهی با عنوان  «جمجمه مخوف» معرفی شده است . این یک موضوع جنجالی و سوژه ای برای فیلم های علمی تخیلی است .

ساختار این جمجمه منحصر بفرد است ، قطه ای بزرگ از کریستال کوارتز شفاف و غیر معمول ، دارای 5 اینچ ارتفاع (معادل 7/12 سانتیمتر_مترجم) ، 7 اینج طول (معادل 78/17 سانتیمتر_مترجم) ، و 5 اینچ پهنا ، و 11 پوند وزن (معادل 5 کیلوگرم _مترجم) میباشد. این دقیقا با یک جمجمه کوچک انسان برابری میکند ، تقریبا با جزئیاتی کامل ، حتی برای مثال جمجمه فاقد گردی پیشانی یا برجستگی ناحیه ابرو است که مشخصه_ جمجمه_ زن است .

اما داستان از چه قرار است … یک روز در سال 1927 ، ماجرا جو ، مسافر و نویسنده انگلیسی «مایک میشل-هدگیز» ، که در مسطح و هموار کردن سطح زمین تبحر خاصی داشت ، هنگام مسطح کردن آثار مخروبه ای در بالای معبد ویرانه ای در شهر باستانی «لوبَـنتوم _Lubaantum» متعلق به مایاها واقع در «بریتیش هاندورس _ British Honduras » («بلیز» کنونی) دختر هفده ساله او «آنا» که او را همراهی کرده بود ناگهان چیز سوسو زننده ای در زیر خاک مشاهده کرد . «آنا» یک جمجمه حکاکی شده و صیقلی پیدا کرد که از سنگ کریستال ساخته شده بود ، طوری که قطعه فک آن مفقود شده بود . سه ماه بعد او فک جمجمه را در یک حفاری حدود 25 فوت آنطرف تر پیدا کرد . (مترجم : [بلیز] کشوری هم مرز با مکزیک و گواتمالا واقع در آمریکای مرکزی _ [25 فوت] 6/7 متر )

در سال 1970 ، صنعتگر هنرمند و ترمیم کننده عتیقه جات «فرانک دُرلَند» با موافقت «میشل هدگیز» جمجمه کوارتز را جهت بررسی و مطالعه به آزمایشگاههای «سانتا کلارا» ی کالیفرنیا برد . با آزمایشات انجام شده و به کارگیری تجربه و روش خاص خود «دُرلند» تمام آرایه های نا متجانس جمجمه آشکار شد . او هنگامی که جمجمه را در الکل بنزیل شستشو می داد ، با شعاع باریکی از نور به دقت جمجمه را بررسی کرد و محل قرار گیری قطعه فک را بر روی سنگ کوارتز مشخص کرد . این برای آزمایش کنندگان شگفت کننده بود ، گرچه آنها متوجه شدند جمجمه و فک بدون در نظر گرفتن محور تقارن طبیعی کریستال کوارتز تراش داده شده است .

در مبحث بلور شناسی نوین ، همیشه طرز عمل نخست برای جلوگیری کردن از ترک خوردگی وشکستن در طول مراحل شکل دهی و ساخت ، تعیین محور تقارن است . گرچه سازندگان جمجمه وانمود میکنند بکارگیری این روش ها به خاطر نگرانی از ایجاد چنین مشکلاتی ضرورت ندارد .

سازنده جمجمه ابزار فلزی نیز بکار نبرده است . «درلند» نتوانست هیچ گونه آثار خراشیدگی را روی جمجمه کریستال حتی با بکار گیری میکروسکوپ های بسیار قوی پیدا کند . در واقع برای این کار اکثر فلزات بر روی کریستال که دارای درجه وزن 2.65 ، و ضریب سختی 7 «ماز» میباشد هیچ اثری ندارند . به عبارتی دیگر حتی قلم تراش های امروزی نیز نمی توانند روی آن اثری بگذارند .

«درلند» از الگو های ریز نزدیک سطح تراش خورده گوارتز به این نتیجه رسید که  ابتدا شکل ناهموار جمجمه بدقت با اسکنه تراش خورده است و احتمالا از الماس استفاده شده . «درلند» معتقد است این حکاکی و صیقل کاری خوب احتمالا نتیجه استعمال بیحد و حصر محلول آب و ماسه کریستال سیلیکون است . مسئله اصلی این است که اگر این رویه معمول در آن زمان بوده است ، طبق محاسبه درلند ساختن این جمجمه بطور میانگین مستلزم کار و کوشش مداوم و طاقت فرسای 300 نفر در یک سال بوده است . ما باید بپذیریم این امر تقریبا غیر ممکن است و یا اینکه ساخت این جمجمه را توسط نوعی تکنولوزی از دست رفته بدانیم که امروزه معادلی برای آن نداریم .

بهر حال معمای جمجمه فقط مربوط به طرز ساخت آن نمی باشد . برجستگی استخوان گونه (برجستگی دو طرف جمجمه) دقیقا از قطعه جمجمه تفکیک شده اند و بصورت یک کانال نور عمل میکنند که تقویت کننده شعاع های نور منتهی به حفرهای چشم ها هستند ، مشابه اصول فیزیک نور امروزی .

حفره های چشم هریک بصورت عدسی مقعر عمل می کنند که منتقل کننده شعاعهای نور تحتانی به قسمت فوقانی کاسه سر هستند . همچنین در ناحیه داخلی جمجمه ، منشور و مجرایی از شعاع نور وجود دارد که اشیای زیر جمجمه را بزرگ و درخشان نشان میدهد .

«ریچارد گاروین» نویسنده کتابی در رابطه با جمجمه کریستال ، معتقد است جمجمه برای قرار گرفتن روی پرتویی از شعاع نور رو به بالا طراحی شده است . در نتیجه ی انتقال خطوط نور و خاصیت منشوری آن کل جمجمه نورانی خواهد شد و موجب برافروخته شدن حفرهای چشم می گردد . «درلند» این روش را مورد آزمایش قرار داد و اعلام کرد که قرار دادن جمجمه روی منبع نور و یا آتش منجر به نورانی شدن آن میگردد .

خصوصیات دیگری نیز در زمینه دانش تعادل وزن و نقاط اتکاء در مورد این جمجمه تشخیص داده شده است . تکه فک دقیقا به واسطه دو حفره صیقل شده بر روی جمجمه چفت میشود و به فک امکان حرکت به بالا و پایین را میدهد . جمجمه قادر به موازنه و متعادل کردن خود درست در قسمتهای اتصال فک می باشد که احتمالا این نقاط جهت معلق نگاه داشتن جمجمه روی سطح در نظر گرفته شده است . بنا براین در این نقاط تعادلی دقیق وجود دارد که کوچک ترین نیروی وارده باعث حرکت جمجمه به عقب و جلو میشود و فک بر اثر حرکت جمجمه باز و بسته میشود گویی جمجمه ای زنده به صورت منقطع در حال صحبت کردن است .

براستی آیا چه هدفی در این ساز و کار وجود دارد ؟ آیا این جمجمه فقط به منظور یک اسباب بازی هوشمند ساخته شده یا ابزاری خارق العاده برای گفتگوست. یا بعقیده «درلند»  آیا جمجمه ای متکلم جهت غیب گویی بواسطه تاثیر نیروهای متافیزیکی است ؟ که توضیحی منطقی برای آن وجود ندارد .

گزارشاتی مبنی بر تغییر رنگ جمجمه بدلایل ناشناس توسط شاهدان عینی بازگو شده است . گاهی اوقات در قسمت جلوی جمجمه سایه ای از رنگ سفید ایجاد میشود چنانچه گویی فضای وسط جمجمه خالی و تهی میشود ، در حالی که در وضعیت عادی کاملا زلال و شفاف است . در طول مدت 5 تا 6 دقیقه  نقطه ای تاریک در سمت راست جمجمه پدید میآید و کم کم کل فضای جمجمه را تاریک میکند سپس بطور اسرار آمیزی به همان صورت که آشکار شده بود ناپدید می شود .

افرادی شاهد انعکاس منظره هایی ناشناس در حفره چشم ها بوده اند ، منظرهایی از ساختمان ها و دیگر چیزها ، با وجود این جمجمه همواره با نمایی تیره تجلی میکند . عده ای نیز طنین صداهایی را از داخل جمجمه شنیده اند . و حتی یکبار برای بیش از 6 دقیقه درخشندگی واضحی که از هیچ منبع شناخته شده ای سرچشمه نگرفته بوده همچون هاله ای از نور جمجمه را احاطه کرده است.

در مجموع ظواهر جمجمه کریستال با هر یک از حواس پنجگانه احساس شده است . آن تغییر رنگ و نور ، آن رایحه ساطع شده ، آن صدا های ایجاد شده ، آن احساس گرما و سرما برای کسانی که آن را لمس کرده اند ، هر چند کریستال همواره در حالت طبیعی دارای دمای طبیعی 70 درجه فارنهایت میباشد (1/21 درجه سانتی گراد یا سلسیوس _ مترجم) ، و حتی مواردی از احساس تشنگی و گاهی اوقات طعم نیز گزارش شده است .

«درلند» نظریه ای دارد مبنی بر اینکه آنچه که در تمامی این موارد رخ داده است بدلیل تحریک قسمت ناشناخته ای از مغز توسط این _ جمجمه _ کریستال است ، باز شدن دریچه روح به سمت پروردگار . همواره نیرویی بوسیله چیزی شبیه امواج الکترومغناطیسی رادیویی با کریستالها در ارتباط است. از آنجایی که مغز نیز همان کار را انجام میدهد طبیعتا اثری متقابل بر یکدیگر دارند . همچنین او به این مسئله پی برد که رویداد های دوره ای جمجمه کریستال بدلیل موقعیت خورشید ، ماه و دیگر سیارات در آسمان میباشد .

پژوهشگر «ماریان ثـیزلُک_Marianne Zezelic» معتقد است  که اصولا جمجمه برای تحریک و تقویت نیروهای روحی شخص بکار گیرنده آن مورد استفاده قرار میگیرد . او نوشته است ، « کریستال بعنوان ذخیره کننده نیروهای مغناطیسی بکار می رفته است . چشم های جمجمه کریستال ، در هنگام  خیره شدن به آن ، یک ارتباط موزون را در جهت بر انگیختن میدان مغناطیسی موجود در ناحیه ای از مغز موسوم به مخچه سازماندهی میکنند». از اینرو مخچه بر اثر نفوذ جریانهای مغناطیسی وارد شده از حفرههای چشم جمجمه به مخزن نیروهای مغناطیسی مبدل میشود . و بدینسان رابطه ای از جریان مداوم نیروی مغناطیسی میان شخص خیره شونده و کریستال برقرار میشود . مقدار انرژی منتقل شده از جمجمه سرانجام با تاثیر بر قطبهای مغز در ناحیه بالای چشم ها ، باعث ایجاد پدیده های ذهنی و روحی می گردد .

«تام بیـردن» متخصص در رشته «سِــیکوتـِـرانیک _ psychotronic » (وابسته به علم روانشناسی _ مترجم) ، معتقد است که جمجمه کریستال به عنوان یک واسطه گر هوشمند و متمرکز کننده نیروهای روحی نه تنها در جهت برانگیختن نیروهای شعور و زندگی به واسطه انرژی الکترومغناطیسی و دیگر پدیده های فیزیکی بکار می رود ، بلکه با تنظیم ارتعاشات خود جهت تطبیق با ذهن و فرکانس های شخص بیمار و متمرکز کردن انرژی های شفابخش بر میدان انرژی بیمار و تحت تاثیر قرار دادن آن ، در شفادهی نیز کاربرد دارد . بنابراین جمجمه کریستال باید بعنوان تقویت کننده و منتقل کننده انرژی های روحی و قدرت های موجود در جهان مورد استفاده قرار گیرد.

هنگامیکه مجموعه توانایی ها و فرازندگی های موجود  در جمجمه «میشل هدگیز» ملاحظه شود ، دانش امروزی در برابر توجیه آن سرگردان می ماند. چنانچه » گاروین _ نویسنده »  بطور مختصر در جمله ای گفته است « این غیر ممکن است که امروز ، در زمانی که بشر از کوههای ماه بالا رفته است ، نتوان نمونه ای مشابه از این دستاورد را ارائه کرد »

عدسی ها ، فیبر نوری ، و منشور ها تنها توانایی های فنی است که بشر امروز در زمینه کریستال بتازگی به آنها دست یافته است . در واقع امروزه کسی نیست که توانای حکاکی نمونه ای از جمجمه کریستال را داشته باشد .

نمایش جمجمه کریستالی «میشل هدگیز » در YouTube

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جمجمه کریستالی بریتانیایی واقع در موزه ملی لندن که از سال 1898 در آنجا بوده است . یک جمجمه کریستال یک تکه و از کوارتز شفاف .

جمجمه کریستال پاریس واقع در موزه «ترو کِـی درو» پاریس – فرانسه . که دارای یک تورفتگی جزئی (سوراخ) روی سر است ، بعبارت دیگر حفره ای شبیه جای قرار گرفتن چیزی .

در طول قرن نوزدهم جمجمه های کرستال برای همگان شناخته شد . موزه های بیشماری در جهان علاقه مند به نمایش آثار باستانی تمدن های گذشته  مثل مصر ، یونان ، مزوآمِـریکا و غیره  شدند. ازینرو در سال 1878 در موزه آثار باستانی پاریس و در سال 1898 در موزه آثار باستانی لندن هر دو جمجمه کوارتز شفافی را نمایش داده اند ( هر دو از مکزیک در مدت اشغال فرانسویها در سال 1860 خارج شده اند ، ظاهرا توسط سربازان مزدور پیدا شده یا به غنیمت گرفته شده است )

جمجمه ET

ET جمجمه کوارتزی به رنگ دودی است که در مرکز آمریکا در قرن بیستم یافت شده است . این نام مستعار بدلیل اغراق آمیز بودن حالت جمجمه  که مشابه جمجمه موجودات بیگانه است بر آن نهاده شده است . ET بخشی از کلکسیون خصوصی «جوک وندیتان _ Joke VanDietan » است ، کسی که با جمجمه های خود سفر میکند تا قدرت شفا بخشی آنها را به اشتراک بگذارد که به اعتقاد خود او توانایی این کار را دارند . « من در «همایش دانش _ استار کالج کنفرانس» در سال 1996 بواسطه «ET» پیشگویی کردم . »

جمجمه کریستال کوارتز سرخ موسوم به «جمجمه جاوید «

جمجمه ارغوانی

جمجمه کریستال مایایی

نمونه هایی از جمجمه کریستال که بیشتر مربوط به حجاری انسانهای ما قبل تاریخ است . آنها در اوایل سال 1900 میلادی در گواتمالا و مکزیک یافت شدند و توسط یک کشیش در سال 1979 به آمریکا آورده شدند . این دو جمجمه بسیار شبیه یکدیگرند . شبیه جمجمه » میشل هدگیز» ، هر دوی آنها در » هیولت پکرد» مورد مطالعه قرار گرفتند . و آنها نیز بطور اسرار آمیزی مخالف محور تقارن کوارتز تراش داده شده بودند .

جمجمه کریستال EL-I

جمجمه کریستال » چین زان شاین»


جمجمه های کریستال – Google videos

http://www.google.com/search?q=Crystal%20Skulls&hl=en&tbs=vid:1

(لينك ويديوهاي مربوط . حتما ببينيد. )

BBC – May 22, 2008


جمجمه های کریستال در بسیاری از افسانه ها بازگو شده است .

فیلمی موسوم به » ایندیانا جونز_ Indiana Jones novels» در مورد جستجوی جمجمه کریستال

در نمایش تلوزیونی «حادثه معترضه 321 » دروازه ستارگان SG1 را «جمجمه کریستال» نامیده اند .

دکتر » دنیــِـل جکسون » با چیزی بنام  «کِتسُلکُواکُل _ Quetzalcoatl» مواجه میشود . جمجمه کریستالی اسرارآمیز و سفر در زمان .

جمجمه باستانی «اینکا» ها

جمجمه ای مکزیکی موسوم به » فرزند ستاره»

جمجمه های کریستال ؛ چشمان آبی

منبع : http://www.crystalinks.com/crystalskulls.html

پ . ن : با تشكر فراوان از نويد عزيز بابت تهيه و ترجمه اين مطلب.

Posted on سپتامبر 8, 2010, in جمجمه های کریستال (بلورین). Bookmark the permalink. 49 دیدگاه.

 1. ممنون مطالب جالبی بود
  ما اینجا هستیم ومنتظر میمانیم

 2. سلام
  چند وقت پیش من توی یک برنامه مستند دیدم هنوزم قبیله هایی تو آفریقا سر این نوزادای سیاه بدبختو با چوب مثل قالب می بستند از اونجایی که جمجعه ها نرم بود شکل همین جوری رو میگرفت
  البته گوینده حالا نمیدونم سانسور بود یا نه گفت باور مذهبی که شبیه اجداد مرده شون بشن
  خلاصه یک جای دیگر هم دیدم این نقش تو دیوارای اهرام مصر بذار ببینم میتونم لینک عکس را پیدا کنم

 3. البته مطلب رو خود رامتین انتخاب کردند من فقط اونو به فارسی برگردوندم

 4. با تشکر

  به نظرم با توجه به قدرتهای موجود در این جمجمه ها بعید نیست که در دست افراد نا مناسب باشند و چون به نوعی از انها استفاده می کنند می دانیم که قرار است شاهد هنر نمایی در دوره تحول باشیم و بسیاری قدرت نمایی می کنند
  13 به کسی م یرسد که طمعی بر ان نداشته باشد

 5. همچین بعدم نیست راست باشه

 6. سلام. ممکن هست که این جمجمه ها متعلق به دوران گدشته انساها باشه . وقتی که انسانها تکنولوزی بالایی را در اختیار داشتند و نابود شده اند .باتشکر از نوید به خاطر ترجمه عالیش و رامتین گل به خاطر مطالب جالبش.

 7. بله به نظرم ولی میدونی تکنولوژی را باید از برتری جویی و اینکه قدرت دست یک عده باشه جدا کرد

  در گذشته هم تمام مردم شهرها اتش خود را از اتشکده میاوردندو اختصاصی نبود حال کسی نمیداندمصرف اینها همگانی بوده و یا سود جویانه

 8. نوید گرامی با تشکر از ترجمه روان و شیوایت

  مطلب جالبی بود.

  • نـــــویـــــد

   ممنون فرهاد جان _ شما و همه دوستانی که با نظر لطف خودشون بنده رو خجالت میدن نهایت بزرگواری خودشونو میرسونن _ ممنون از محبتتون

 9. ودر ضمن از گرافیگ خوبی که بکار بردی !
  هااااخیلی خوب بییید! آفرین ..

 10. دوستان عزیزم :
  آخرین خبر ، کشیش کلیسای کوچک در فلوریدا از تصمیم خود منصرف شد .
  خبر را بخوانید:
  http://www.alvadossadegh.com/fa/new-news/74-1388-12-05-17-45-54/5138-q-q———.html
  خدارا شکر دعاهایمان مستجاب شد و جلوی یک خونریزی و کشت وکشتاری فجیع گرفته شد.

 11. اگر از دوستان در رابطه با شهر پمپي(شهر سوخته)اطلاعي دارند بنويسيد

  • چگونه اطلاعاتی ؟ بر اثر اتشفشان وزو این شهر به زیر 6 متر خاکستر فرو رفته و ظاهرا همه به سنگ تبدیل شده اند بر اثر رسوبات 2 سهم از 5 سهم هنوز حفار ی نشده است این شهر روم به نام بد مشهور بوده و انواع ارتباطات دور از شان در انجا بوده بسیاری از اجزا در افراد سالم باقی مانده دندانها و ناخنها همچنین این اتشفشان به قدری عظیم بوده است که در تاریخ شرق اشاره هایی به رسیدن خاکستر این اتشفشان به انجا شده است

   باید روند تبدیل شدن انی به سنگ بررسی شود

 12. خلاصه اينكه:

  اين همه نظر و ديدگاه از طرف دوستان مسلمان , مسيحي , متعصب و مجذوب دين , فقط يكتا پرست , لائيك و … در مورد كل پستها و مطالب اين وبلاگ اين رو ميرسونه كه :

  خاله جون , به هيچ چيز با ديده خشك و تعصبي نگا نكنين , نگين اون چيزي كه تاريخ ميگه درسته (از لحاظ مذهبي),
  نمي دونم فلان چيز از طرف فلاني فرستاده شده پس بي هيچ برو برگردي مورد دستبرد قرار نگرفته و اصلا تحريف نشده و فلاني گفته اينو تا فلان زمان از هر تغيير و تحريفي به دور خوام داشت . نميدونم تو فلان چيز نوشته كه بغير از انسان و اجنه موجودات ديگر هم تو كيهان زندگي ميكنن.

  مرد حسابي ( مخاطبم انديشمندان امروزي) شما نميتونيد ثابت كنيد هولوكاست واقعيت داشته يا نه كه مربوط به 40 50 سال پيشه اخيرا هم فيدل كاسترو هم گفته هولوكاست واقعيت داشته و به رئيس جمهور ماگفته تو اشتباه ميكني. پس چه ادعاي داريد كه مطالبي كه از هزار سال پيش بهتون رسيده دستكاري نشده؟؟

  يعني خاله جون تو بحث مذهب اينا به هم نپرين اينقدر و نگيد اونچيزي كه ميدونيد %100 درسته ,

  حقيقت رو فقط خداي يكتا ميدونه نه هيچ احدي و نه هيچ كتابي
  به اميد دست يافتن به حقيقت با كمك خداي مهربان

  قومی ! متفکّر اندر ره دیــــــــن ……. قومی ! به گمان فتاده در راه یقیــــن

  میترسـم از آنکه بانگ آید روزی …… کای بیخبران ره نه آن است و نه این

  • مرسی خاله زری جون
   من هم همینو میگم…
   معلوم نیست چی درسته و چی غلط ، مگر اینکه دلیل علمی منطقی و مستدل داشته باشه…
   بهترین چیز اینه که اول از همه به همدیگه احترام بذاریم
   (هم به طرز تفکر و هم به نظریه هایی که داده میشه)
   و بعد هم به دنبال کشف حقیقت باشیم ….
   و در آخر هم از کسانی که مطالب این وبلاگ رو جمع آوری و ترجمه میکنند تشکر کنیم
   (نه اینکه بهشون بپریم و بگیم که مثلا کافر هستند و دارن واسه صهیونیسم کار میکنن)

   • از نام سایت معلوم است که همه چیز اسرار ناشناخته دارد و جدا بحث منطقی ضرری ندارد اما انها که دوستان را متهم به کفر و …. می کنند واقعا به شریعت ما توهین می کنند.

  • خودمونیم خاله ماه رمضون تموم شدویه افطاری بروبچه های وبلاگ رو دعوت نکری ؟؟؟؟

 13. چرا هیچ کس جواب منو نمیده؟کسی از جزیره ایکس اطلاعاتی داررررررررررررررررررررررررررررررررررررره؟

  • نه من كه چيزي نشنيدم .

  • شما خودتان بیابید به بقیه هم بگویید

   در ضمن شمادر مطلب قبلی نوشتید که نوشته هان این وبلاگ کفر است؟

  • سلام جزیره ایکس که نه ، ولی من در باره یک منطقه فوق سری در صحرای نوادا به نام e51 و یا b51 یه چیزهایی شنیدم که میگن یه اتفاقهای عجیبی توش می افته. دور تا دورش هم مناطق نظامیه و ورود به اونجا برای همه ممنوع شده ، حتی نیروهای اطلاعاتی آمریکا. چند ده پیش یک ufo در یکی از کشورهای قاره آمریکا سقوط میکنه که به این منطقه منتقل میشه.
   در بحث این منطقه 3 نظر وجود داره.
   1- برخی معتقد هستن که در آینده ،انسان به فناوریی دست پیدا میکنه که میتونه باهاش در زمان مسافرت کنه و اون منطقه از آمریکا رو مخصوص این کار در نظر گرفتن تا اطلاعات جایی درز نکنه و گواهشون هم اینه که هر وقت اتفاق مهمی افتاده قبلش بشقابهای پرنده پیداشون شده و در تاریخ هم هست و برای مثال به تولد حضرت عیسی اشاره میکنن که وقتی بدنیا آمد عده ای از زرتشتیان با دیدن نوری درخشان به اورشلیم راهنمایی شدن و بعد از دیدن عیسی مسیح هدایایی به نوزاد هدیه کرده و بازگشته اند و دلایل دیگری که می آورند.
   2- عده ای دیگر بر این باورند که موجودات فضایی از اون منطقه به عنوان پایگاه خود در زمین استفاده میکنن و اون منطقه از آمریکا رو دولت برای اونها در نظر گرفته و ازش حفاظت میکنه.
   3- عده ای هم معتقدن که بشقابهای پرنده چیزی نیست جز یک تکنولوژی هوا فضا که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم ، اقدام به تاسیس اون کرده و منطقه مذکور پایگاه هوایی آمریکا برای پیشبرد طرحهای بشقابهای پرنده هست.

 14. از سایت خوبتون واقعا ممنون و امیدوارم که فی*ل* نشه
  انشاا…

 15. لطفا جواب من را بدهد
  من یک بار دیگه هم سوالم رو مطرح کردم
  من کتاب های
  1 – عهد عتیق
  2 – 72 جن خطرناک حضرت سلیمان
  3 – عالم ذر
  میخوام اگر هم نمی توانیند به ایمیلم ارسال کننیند لطفا ادرس دانلودش رو برایم میل کنیند
  لطفا
  لازم دارم شدید
  ممنونم
  خداییش جوابم و از طریق ایمیل بدهید
  باز هم ممنون
  از وبلاگ فوق العاده خوبتون تشکر میکنم

 16. سلام.
  نوید جان دست گلت درد نکنه که با حوصله این همه مطلب رو ترجمه کردی.
  به نظر من یه مطلب مهم توی متن بود و اون اینه که بر خلاف بقیه نظرها، که میگن آخر دنیاست و همه رو از سال 2012 میترسونن و باعث میشن که آدم افسرگیه مزمن بگیره ، ذکر شده که : (21 دسامبر 2012 ظاهرا زمانی برای تحول هوشیاری و ادراک بشر می باشد . زمانی که روح بشریت برانگیخته خواهد شد و به خاستگاه خود بازمی گردد)
  به نظر من این خیلی قشنگه ، به آدم انرژی میده که منتظر اون روز باشیم.
  یه جورایی امیدوار کننده است.
  رامتین جان از شما هم ممنونم.

 17. سلام ؛ با تشکر از نوید عزیز بابت ترجمه این مطلب و همچنین ممنون از رامتین عزیز بابت زحماتی که برای وبلاگ متحمل میشه.
  جمجمه های کریستالی همیشه برام جای سئوال داشته ؛ واقعاً که اسرار آمیزه…. آیا روزی میرسه که از اسرار واقعی و پنهانی که در مورد این جمجمه ها وجود داره ؛ آگاه بشیم ؟

 18. سلام وب شما بهترینه من از اولین مطلبی که خوندم عاشق وب شما شدم و همه ی مطالب پیشنیش رو خوندم
  واقعا مطالب توپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپیه
  ممنون

 19. سلام ؛ با تشکر از نوید عزیز بابت ترجمه این مطلب و همچنین ممنون از رامتین جان ممنون پيروز باشيد

 20. سلام ممنون بابت مطالب
  بابت ترجمه هم ممنون اقا نوید
  چند سال پیش تو یه مجله راجب یکی از این جمجمه ها خونده بودم واسم جالب بود
  حالا هم که راجبش کلی مطلب گذاشتی
  راجب شهر سوخته و شهرهای باستانی ایران هم مطلب بذار
  تو همین کشور خودمون جاهای ناشناخته حوادث عجیب زیاده

  • آره درسته…
   واقعا جاهای عجیب و غریب زیادی در ایران وجود داره.
   شهر سوخته نزدیک زابل استان سیستان و بلوچستان هست .
   که میگن آثاری رو در اونجا کشف کردن که مربوط به 8 هزار سال پیشه.
   اگه بشه مطالبی رو در این زمینه تهیه کرد واقعا عالی میشه

   • شهر سوخته من مطلب برای اقا رامتین میل کردم !اقا رامتین وقتش نشده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   • برا من ايميل كردي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ البته يك مطلب راجع به شهر سوخته در وبلاگ هست/

 21. درود
  جمجه های کریستال هر کدام دارای خواص خود و بعضا متفاوت شاید بیان کننده 12 اعتقاد یا قوم یا آئیین یا 12 ماه و خواص متفاوت آن به هر سو مطالبی بسیار جالب و آموختن آن مکمل بر سایر مقدرات در روزگاران کهن . تکنولوژی ساخت و ابزار ادوار کهن آموزنده در خصوص تسلط انسانهای باستان بوده است رامتین جان چنانچه مقدور بود ابزار باستانی در اکتشافات ایران کهن را نیز در ادامه تحقیقات دوستان مد نظر قرار دهید.
  نوید و رامتین عزیز سپاس مجدد.

 22. مطلبی در خصوص خزندگان پرنده های برای شما ایمیل کردم.

 23. مطلبی در خصوص خزندگان پرنده برای شما ایمیل کردم.

 24. طبق معمول كار بچه ها عالي بود
  تشكر
  واسه چند مطلب قبلي كامنت نزاشتم ولي همه رو خوندم
  دست همتون درد نكنه.

 25. مثل همیشه عالی بود ممنون نوید جان از ترجمه گیرات، از تو هم ممنون رامتین جان بابت سایت خوبت.

 26. گرایش تحصیلی من مدیریت استراتژیک، یکی از خاصیت های الگوهای استراتژیک اینه که در بیشتر موارد پیچیدگی سیستم باعث از بین رفتن اون میشه، به طور مثال غول های تجاری بزرگی رو به خاطر بیارید که حالا دیگه اثری ازشون به جا نمونده، در واقع اغلب، بزرگی و پیچیدگی اونها موجبات نابودیشون رو فراهم کرده. این الگو در تمامی سیستم ها مشترکه. تمدن بشری میتونه بزرگترین نمونه این الگو باشه. به عقیده من تمدن های پیش از ما به درجه ای بالایی از پیشرفت علمی رسیدن اما همزمان اسباب نابودی خودشون رو هم مهیا کردن. خوب فکر کنید آیا حالا تمدن ما از این امکان بهره مند نیست؟ آیا هزاران سال بعد تمدن دیگری پیشرفت امروزه ما را در موزه هایشان به نمایش خواهند گذاشت و شاید ناتوان از درک زبان ما ما را تمدنی بدوی و بی فرهنگ تصور کنند‏!‏ شاید تمدن های پیش از ما هم دچار همین سرنوشت شدند؟‏!‏به یاد داشته باشیم که این زمان برای پاک کردن اثر تمدن ما کافیه.

 27. به قول ویل دورانت عزیز: هیچ تمدنی نابود نخواهد شد مگر از درون.

 28. ایول..حقا که درسته

 29. ghablan yeh serial az shabakrh seh pakhsh mishod bename (Afsaneh shovalieh siah) to in film az in jomjomeha cristaly bod.

 30. البته عدد13که اینجا به 13جمجمه اشاره شده عدد مقدس فراماسون هاست. خدا می دونه سال 2012چه کاری می خوان انجام بدن که از الآن دارن اذهان رو با خرافات مایاها آماده می کنن. خدا رحم کنه با این همه بمب هسته ای که دارن

 31. حق با شماست بايد اين جمجمه ها به دست آماي ناباب غربي متذكره فيلم ايندينا جونز 3 نيوفته ۀۀ بايد به به با آدماي صالح مثل مسلمونها!! ، در اين صورت مسلونا عزيز با اين شي اول اسرائيل نابود ميكنن بعد امريكا و اروپا ، بعد حمله ميككن به كفتر كمونيست ماند چينروسه سپس منحرفين بودائي و شينتو هندوئيسم را نابودميكنن بعد سني ها نادنو نابود ميكنن و قص عليهذا

  عزيزان اين مهرطاعت است …حاوي كدهاي بعد پنجم كه مجودات آسترال و يا همان غير اوگانيكها را احضار ميكنن باهاش..

 32. كاركشن ورژن:
  حق با شماست ،نبايد اين جمجمه ها به دست آدماي نابابِ غربي متذكره فيلم ايندينا جونز 3 بيوفته !!بلكه بايد به بدست آدمهاي صالح نظير مسلمونها كه اصولا صاحب حق جهانشولند قرار بگيره !!، در اين صورت مسملونها عزيز، توسط اين شي اول شّر اسرائيل و يهوديها و صهيونيستها را كم ميكنن! بعد امريكا و اروپا نابود ميكنن و به سزاي اعمل زشتشون ميرسونن، بعد حمله ميكنن به كفار مهدور الدم ِ كمونيست، مانند چين روسيه را از دم تيغ ميگذرونن، سپس منحرفين بودائي و شينتو، هندوئيسم، لاميست، زرتشت را نابودميكنن بعد تازه ميان سراغ عرفانهاي دروغين مثل تولتك و اكنكار وناواليسم، كاباليسم ،و….سپس سني ها ذاتا خائن را نابود ميكنن ودر آخر ان جنس ناقص العقل يعني زن را از عرصه گيتي حذف ميكنن كه باعث فسادند! ووووو قص عليهذا ، و اين داستان كاربرد جمجمه هاي بلورين تا نابوديه آخرين مولكول دي ان اي حياتي ادامه خواهد داشت ….و بدين شكل خيال همه راحت خواهد بود كه اين جسم به دست نا اهل نيوفتاده ، اوكي؟!

  عزيزان اين شي مُهرطاعت است …حاوي كُدهاي بُعد پنجم كه موجودات آسترال و يا همان غير اوگانيكها را از اين طريق ارتباط برقرار كرد…
  كريستالهاي طبيهي داراي ظرفيتهاي منحصر به فرد هستند ساختا ركوالانسي اين كريستال بويژه كواتز صورتي و كواتز شيشه اي از تجربيات كاربردي آندرومدائي ها در برقراري ارتباط ب موجودات همتراز تجري يا همان موجودات غير اورگانيك هست – اين مكانيزم ها در تعاليم آندرومدائي بر انسانهاي باستاني ارائه ميگرفته تا انسانها و موجودات غير اوركانيك در ساخت پلتفورمها نظير زيگورات مشاركت كنند .. عقيق سليماني يا همان بابا قوري اين موجودات را كنترل ميكرده يعني اين كريستال برنامه ريزي ميشه با ذهن ..اين بحث طولاني داره .. ومن كاملا مسلطم به تمام موضوعاتش
  شكل «مُهر طاعت» مهم نيست ظرفيتهاي كوارتز در ابعاد ديگه در حال اتفاقه، يعني هر ماهيتي كه مغز با ايجاد ايلوژن يا كدهاي مجازي در فكر ما تصوير سازي ميكنه و ماهيت ماده را متصور ميكنه ، كه انسان توسط مغز ضمير خودرا تصور سازي ميكنه ، در تمام ابعاد هستي در حال اتفاق فقط ويژيگيهاي برخي از اين ماهيتها مثل كوارتز صورتي قابليت درك توسط موجودات غير اورگانيك يا همان كه مسلمان عزيز پيش گفته بهش جن ميگن هست …به عبارت ساده تر عناصر ماهيتها داده مبنا هستند … كه ماهيت حقيقي ندارند فكر داره ميگه اينها وجودند! و تجربشون ميكنه ..شبكه آكاشا در حال فرگشت هست و مملو از اين تجربيات ..
  حال برخي از اين ماهيتهاي داده مبنا ، داراي كيفيات و خصوصيات هستند.. كواتز صورتي براحتي برنامه ريزي ميشه با ذهن ..
  متاسفانه متن من گويا نيست …

 33. من یه دختر 17 ساله هستم و علم انچنانی هم ندارم که بخوام اظهار نظر کنم ولی دو چیز خوب میدونم اول اینکه خدا اون بالا هست و عاقبت این نظام هستی رو نیومده تو این 13تا جمجمه کریستالی قرار بده دوما این که قرار نیست به هیچ مذهب و قومی توهین بشه

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: