نقشه ستارگان مصری و (تطابق آن با ) الگوی کدهای انسانی(انسانها از ستاره* را *آمده اند؟)


تقدیم به جویندگان حقیقت( سایه)

نقشه ستارگان مصری و (تطابق آن با ) الگوی کدهای انسانی

ابوالهل خاستگاه بشریت را فاش می سازد:

وین هرشل (Wayen Herschel) ، نویسنده ای در زمینه نجوم و باستان کتاب و عقایدش را در سال 2002 میلادی منتشر ساخت ، او رموز ممنوعه و مخفی ابوالهل اسرارآمیز مصر را پیدا کرده است .

رازی که در طول سالها به سبب آشکار سازی تقدس و برابری همه نژاد بشر ، مخفی نگاهداشته شده بود . رازی که به سختی در کشورهایی که به چپاول و استثمار گنجها و مردمان ملل غریب مشغول بودند ، پذیرفته می شود .

تئوریهای موجود تا این تاریخ بیان می کنند که تاریخچه ابوالهل نشانگر ستارگان صورت فلکی شیر است . اگر چه آنها به طور قاطع و مطمئن نمی توانند توضیح دهند که چرا معماران باستانی این صورت فلکی را برای معابدشان انتخاب کرده اند .

وین هرشل ، کاشف تمدنهای باستانی در هفده سال گذشته ، تئوری کاملاً جدیدی را ارائه و پیشنهاد نموده است . در کتابش ،» اسناد (تاریخچه) مخفی » به برشمردن و ترکیب (حقایقی ) میپردازد تا ثابت کند ابوالهل کلیدی برای فاش نمودن رموز مخفی در یک نقشه بزرگ و یکپارچه ستارگان 50 هرم است.

Sphinx Side View

R.Bauval نویسنده در سال 1995 پیشنهاد می کند که سه هرم صحرای گیزه (جیزه )
بیان کنندة (موقعیت ) سه ستارة کمربند شکارچی می باشند ، اگرچه در راستای اثبات نظریه اش نه تنها راهی برای الحاق کل اهرام نیافت ، حال انکه ابوالهل به تنهایی در پذیرش آکادمیک این تئوری مشکل داشت .

در سال 2003 وین تشریح و برداشت کیهانی اش از ابوالهل را منتشر ساخت که بعداً او را در تفسیر راز اهرام در روشی کاملاً جدید یاری نمود. او کشف کرد که زاویه ای که ابوالهل در اثر تلاقی با سه هرم صحرای جیزه به وجود می آورد  درحقیقت همان زاویه ای است که درخشان ترین ستارة صور فلکی شیر (اسد) با ردیف ستارگان مجموع در کمربند شکارچی به وجود آورده است .

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید .

حال اینجا مسائلی حیاتی در دلایل نظریه مطرح می گردد . به نظر می رسد جهت نگاه ابوالهل هر شب بر روی طلوع ستاره ای (متفاوت) ثابت می گردد (نه تنها طلوع خورشید). سپس در یک لحظه منحصر به فرد در آسمان شب ، ابوالهل به تصویر آینة خود کاملاً در سمت راست در وضعیت صور فلکی شیر ، نگاه می کند . اینجاست که ابوالهل دقیقاً فریاد بر می آورد که :

همه هرمها در مصر سفلی بیانگر حلقه ای از کهکشانهای مجاور زمین بوده و راز نقشة ستارگان نیز اینجا زیر پاهای صور فلکی است .

اما درآنجا بیش از یک راز درباره ابوالهل وجود دارد که به ما می گوید هر یک از اهرام موقعیت کهکشانهای  متفاوت را ایجاد می کند . حال آنکه آن خود کلیدی برای افشای راز اهرام است . این نشانگر جایی است که محقق شروع به گشادن اسرار نقشة ستارگان می کند. محقق مصرانه پیگیر ستارگان و جهت قرارگیری آنها در کمربند شکارچی است و به همان نقطه عطف کیهانی در آنچه به نظر می رسد ستاره نهایی است ، میرسد .

به عقیده هرشل همه اهرام در مصر سفلی بیانگر ستارگانی است که هر یک الهام بخش از قدیمی ترین خدایان شناخته شده اند . راز  هرمس تری مجیستوس خدای بازرگانی و سخنوری که ادعا می کند« مصر تصویری از بهشت است و همه کیهان در اینجا سکنی گزیده اند ».

هرشل متعاقباً آزمایشی را به انجام رساند تا اثبات کند همه اهرام در مصر سفلی نمانیدة ستارگان هستند. او یک صفحه شفاف ترنسپارنت را از موقعیت ستارگان بر روی بر روی نقشة اهرام قرار داد؛ نتیجه نفس گیر بود. همه ستارگان درخشان در صور فلکی شناخته شده در یک دایرة 360 درجه کامل در طول راه شیری بودند که در اطراف زمین قرار داشتند. همه ستارگان درخشان ، بر  اهرام روی زمین منطبق بودند . نقشة ستارگان با درخشان ترین ستاره در آسمان شب آغاز می شد . سیروس … که برای شروع با این ستاره می توان گفت منطقی است … و یک ستاره که با دیگر 49 ستاره در نقشه ستارگان متفاوت است . این ستاره منحصر به فرد دقیقاً در مرکز اهرام قرار دارد .. آیا این ستارة «x » نقطه ای(مساله ای) به خصوص را نشان می دهد ؟ دوباره منطق انسانی نظریه پردازی خواهد نمود .

در این تصویر ؛ نقشه ستارگان 50 هرم هرشل در میان دایرة  360  درجه و درخشان ترین ستارگان در طول راه شیری . ابوالهل طلوع ستارة « را » در شرق را می نگرد .

اگرچه بعضی ستارگان مهم در اهرام ظاهراً غایب اند؛ به طور مثال در جیزه هرشل چهار پتانسیل موقعیت ستارگان را یافت؛ چنانچه هنوز اهرام ویران شده در نقشة آنتیک قدیمی که شامل نقشه ناقص قبلی کمربند شکارچی در جیزه است، لحاظ نگردیده اند.

New Ruins Giza

برای داستان کامل در تفسیر جدید کمربند شکارچی و مقایسه آن با تفسیر روبرت باوال اینجا کلیک کنید ….

یافته ای به یافتة دیگر منتهی می شود. نه تنها تصویر آینه وار (ابوالهل و صورت فلکی شیر) همبستگی جدیدی بود بلکه اهرام حقیقتاً به دو لایه با مقیاس جداگانه بر دو طرف ناحیه أبوسیر تقسیم گردیدند. گرچه معمای دیگری تولید کردند . به نظر می رسد ستون هرمی شکل معبد خورشید دقیقاً در مرکز اهرام قرار داده شده بود . این چه معنایی می تواند داشته باشد ؟

ستون هرمی غول پیکری که با بیشترین احتمال فقط در یک یادبود طلایی محصور  شده بود . شاید برای برجسته سازی این که از دیگران اهمیت بیشتری داشته است . در نهایت مفهوم نقشه ستارگان روشن شد .

آیا ما x  را به عنوان نقطه ای تلویحی داریم که نشانگر نقطه ای(مساله ای) به خصوص است ؟

آیا این مسأله توجیح کننده خواستة افراد باستانی در طراحی نقشة ستارگان با استفاده از ساختارهای غول پیکر در مکانهای اولیه شان است ؟ یک مسأله قطعی است به نظر می رسد ستارگان بالاترین اهمیت را دارا هستند ، همانگونه در بهشت که سه ستاره کمربند شکارچی در آن قرار می گیرد .

مصریان باستان احترام ویژه ای برای خورشید قائل بوده اند . امّا این خورشید ، خورشید ما نیست ! فضا نوردان می توانند تائید کنند که ستون هرمی شکل معبد خورشید تنها بنای مقدس در کل اهرام در رقابت با ستاره ای شبه خورشید است (رجوع شود به HD28327’G’spectrum ) و نسبتاً در فاصله نزدیکی است . این همبستگی تنها در دقیقترین موقعیت ، 17250 سال پیش رخ داده و شاید نوعی سند سازی از طلوع بشریت باشد . دیگر اهرام با ستارگان درخشانی که همانند خورشید ما نیستند در تطابق اند .

map

هرشل پیشنهاد می کند که معبد خورشید بعدها از ستاره ای شبه ـ خورشید نامگذاری گردیده و ابداً با خورشید در ارتباط نیست .

هر دو نیمه نقشه ستارگان (دو تصویر بزرگ ) ، اینجا به خوبی در نمای نزدیک در منطقه» سکورا«با دید عمودی تصویر ، نشان داده شده اند . دو لایه با مقیاس جداگانه بر هر طرف معبد خورشید «X » وجود دارد که نشان دهنده نقطة بخصوص قرار گرفته در مرکز دقیق اهرام است . این همانند آن است که باستانیان همچنان که همه این نقاشی های دیواری را انجام داده اند به ما
می گویند به مرکز نقاشی ها نگاه کنید ، ببینید که چه چیز بیشرین اهمیت را دارا است .

آنها آن را با صفحة منطقه البروج در دندرا ،… درمقبرة» سن موت «انجام داده و آنها را در توضیحات و مدایح مهم شامل اسرار ستارگان خدایانشان انجام داده اند . او عقیده دارد که تمامی تئوری جدید،  ما که هستیم و از کجا آمده ایم را توضیح داده و روشن میسازد .

برای داغتر کردن بحث ، هرشل عقیده دارد که شواهدی از تکرار اشکال زمینی الگوی کدهای انسانی با دیگر اهرام باستانی در توضیح و توصیف نقشة سنگی ستارگان یافته شده در سراسر دنیا را یافته است .

الگویی که تنها منحصر به اشکال انسانی بوده و تنها راه شناسایی نسخة اصل و قدیمی کد های انسانی ، توسط مهندس رومی و Marcus Vitrovius نویسنده به صورت سند درآمده که 25 سال از تولد مسیح می زیسته اند.

لئورناردو داوینچی نیز در پیوستن به (نظریه) ویترویوس Vitrovius مشهور است ، اگرچه عده کمی متوجه شدند که او آن را از شکل باستانی نسخ خطی بازسازی نموده است . داوینچی بازوها را همانطور که در این تصویر می بینید بالا نبرده است ، امّا آنها را تغییر موقعیت داده و به جایی که دایره محاطی بر مربع محیطی تلاقی میبابد، آورده است .

او ممکن است این نسخه اش را برای تجسم انتخاب کرده باشد تا از سرنوشت مشابه محقق آلمانی Agripa (که در همان زمان می زیست) اجتناب کند تا با تکرار کار ویترویوس همانطور که در بالا می بینید مواجهه نشود . آگریپا به طرز وحشتناکی مرد ، او در اجاق سوخت .

بدون اینکه خیلی از موضوع فاصله بگیریم ، ملاحظه چند سناریوی «چه می شد اگر » بد نیست .

یک شخص می توانست به طور طبیعی انتظار داشته باشد که اگر نقشه ستارگان حقیقی است ، پس چرا در داستان مسیح از آن نام برده شده است ؟

چرا در اشکال بیان انسانی توسط داوینچی یا آگریپا که به این نقشه ستارگان ارتباط داشتند ، مخفی نشده بود؟ چرا مسیح هیچ اشاره ای به آن ننموده است ؟ در حقیقت این یک سوال بسیار حساس بوده و هم اکنون برای مناظره با نویسنده در وبلاگ باز شده است . منابع متعددی وجود دارند که از ترجمه های ابتدایی انجیل که شامل مراجعی برای ستارگان مرتبط با تولد مسیح و دیگر ستارگان همانند کمربند شکارچی و خوشه پروین برداشت شده اند . در ضمن مباحث بسیاری بیش از این وجود دارد؛ برای ستارگان مفهوم Sang- real به معنی تبار مقدس تغییر یافته است چه می شد اگر جام مقدس وجود داشته باشد و شامل ثبت اسنادی از ما که هستیم و از کجا آمدیم باشد ؟ برای مباحثه اجاره بدهید تصور کنیم که اینطور است؛ چه می شد اگر راز نهایی به یهودا توسط مسیح داده می شد . (همانطور که به نظر می رسد در نسخه خطی یهودا پیشنهاد شده است ) بر روی یک صفحه فلزی زیبا که به طور منحصر به فردی ثبت شده (وین هرشل احساس قوی دارد که در هنر رنسانس این صفحه فلزی به طور سمبلیک پشت سر مسیح نشان داده شده ـ همان صفحه ای که به عقاید بسیاری بشقاب پرنده است . مترجم) اگر شخصی به مکاشفات آخر انجیل یوحنا مراجعه کند می تواند حتی نتیجه گیرد که این احتمال هم وجود دارد که یهودا  با این جام دست ساز بشر با عنوان جام مقدس توسط امپراطوری روم  اجیر شده بود که به مالکیت آن جام شهرت یافته بود ، یک وسیله دست ساز بشر که بر روی آن جزئیات تبار بشریت حک شده بود . برای اطلاعات بیشتر روی لینک Grail در صفحه اول گردونه کلیک کنید .

سناریوی این تئوری به حقیقت اثبات می شود پس محقق مجبور می شود بپرسد که آیا امپراطوری روم او را کشت تا وجود این ساخته شگفت انگیز بشر را و به خصوص محتویات آن را پوشش دهد ؟

شاید ما در حال رسیدن به یک عصر رنسانس جدید هستیم که در آن نوع بشر شروع به پرسش سوالاتی در مورد منشأ خود خواهد کرد ؟!

احتمالاً حالا به نظر می رسد ویترویوس اولین شخصی نبوده که اشکال انسانی را در این راه منحصر به فرد ترسیم کرد .

هرشل در کتابش ، اسناد (تاریخچه) مخفی در عمق بیشتری از جزئیات به تأثیرات رو به افزایش این داستان می پردازد . او قاطعانه ادعا می کند که اشکال کدهای انسانی است که به طور دقیق همانقدر به نقشه طرح صحرای گیزه انطباق دارد که در استون هنج و در آخر اما نه کم اهمیت با طرح بحث انگیز کلیه مکانهای باستانی. در لایه آنچه به عنوان اهرام در این منطقه درک می شود محققین آن راCydonia  می نامند .

در سالهای اخیر به نظر می رسد این شکل از کد انسانی همچنین در نقاشی های داوینچی و هم عصرش نیکلاس پوسین به صورت کد در آمده است .

ممکن است مجموعه وسیعی از چنین شواهد و ادله و هم زمانی ها و تقارنات کاملاً ساخته و پرداخته ذهن به نظر برسند ،امّا در پرتو اهمیت این ادعا نویسنده تحقیقات اساسی را آزادانه در دسترس عموم قرار داده تا ببینید تحقیق نسخ انسانی ، نقاشی های رنسانس و تصاویر نقشه ستارگان هم اکنون در وبلاگ thehiddenreords.com در دسترس اند.

به طور خلاصه نویسنده متعقد است که با حک اشکال انسانی در نقشه ستارگان اهرام باستانی در این روش نو و منحصر به فرد (کدی که بعداً خودش را در نقاشی های عصر رنسانس آشکار
می سازد )، تبار باستانی بشریت در صحبت کردن حیله گر و مکار ظاهر می شوند .

تصادفاً نسخة خطی انجیل یوحنا اخیراً کشف شده که ادعای دیگر از متلاشی شدن زمین را مطرح
می کند ، اهمیتی که به نظر می رسد اغلب ناظرین را اغوا کرده است . مسیح به یهود اشاره می کند که به آسمان شب نظر کند و به او می گوید :

« به دنبال ستارگان بالا برو … این نیز ستارة توست »

نقشة ستارگان حقیقتاً صریح است . مطمئناً شخصی با مأموریتی به یگانگی آنچه مسیح برای گذر بشریت خواسته بود: این تکه غیر معمول دانش، حتی اگر او در آن زمان آماده نبود او احتمالاً
می خواست آن در آینده آشکار گردد در زمانی که برای مناظره ای چنین تحریک آمیز از نسخة پیدایش بشریت، امن تر باشد .

در این زمان ، نقشة ستارگان و تئوری کدهای انسانی ممکن است اسرار ، حلقه گمشده را به خوبی به چالش بکشند  جراکه هنوز علم آکادمیک در حال تکامل با آن دست به گریبان است ، شاید انسان از جایی دیگر در کهکشان ما، بعد از ورود به زمین جایگزین نئاندرتالها شده و تکامل یافته است نویسنده این الگوی جدول را از انگلیس ، آنکور ، کامبوج ، تیکال درگواتمالا و روی دشتهای مشهور به داشتن اهرام مخروبه مورد آزمایش قرار داده است . نتایج ، بر روی اینترنت و به جزئیات در کتابش به بحث گذاشته شده است .

بنابراین در انتهای روز ، چه چیز این همه مواد و منابع جدید را به بشریت پیشنهاد می کند .

یک پیام روشن در سخت ترین موارد نقشه ستارگان رمز گشایی شد . آنها برای نشان دادن اشکال کدها و الگوهای انسانی ، ظاهر شده اند . یک داستان مصور می تواند در ارتباط به الگوی ستارگان تفسیر شود.هرشل معتقد است معنی آن در یکپارچه سازی بشریت برترین (معنی) است، همانطور که پیام نقشه ستارگان حقیقت است . زمانیکه ما قدم به عقب گذاشته و منابع تعالیم عظیم را که را از بالا و ماوراء آمده اند مرور کنیم ، حقیقت پدیدار می شود . این پیام به روشنی سخن از مکان خلقت جهان نموده که به بشریت در سرزمینهای بسیار و به گفتار متفاوت گفته شده .

منابع اصلی متون مقدس می بایست برای دریافت حقیقت در اولویت قرار گیرند ، اینجا ، جایی است که ما شانس متحد نمودن بشریت را در یک حقیقت و درک خالق مهربان جهان کسی که به ما زندگی را هدیه نموده است ، یافته ایم . سردرگمی ما دربارة آنچه به آن معتقدیم به سرعت خود را سازد به صورت یک مذهب زشت جنگی که در حال حاضر نقش می بازد آشکار می سازد. تصادفاً برای اولین بار موشکهایی در حال فرود در منطقة تاریخی نزدیک مرز شمال اسرائیل
می باشند که ما آنجا را به اسم درة مگیدو می شناسیم !؟ اینجا ، جایی است که خدایان نوشته اند جنگ آخر ما در آن صورت می گیرد .

اگر این تنها یک اشاره از حقیقت در مجموعه نقشه ستارگان باستانی هرشل و تئوری او در کدهای انسانی است ، می بایست این دلایل برای دانشمندان کافی باشد تا آن را بیازمایند . و اگر در این بین سوالی حیاتی است که هنوز بی جواب باقی مانده است می بایست این سوال باشد : چه کسی این پیامهای کهکشانی و به چه منظوری آنها را ارسال نموده است ؟

چرا روی زمین اسراری به چنین بزرگی با چنین ساختار عظیم و اشاراتی به سمت آسمان است؟

چرا آنها فقط زمانی میتوانند به طور کامل کشف رمز شوند شوند که از ماهواره مشاهده شوند؟  حقیقت در استون ههج،تیکال،در مقابل نقشه ستارگان مریخ در انتظار است.دیگر اکتشافات ستارگان میتوانند بعداً آورده شوند.

پ . ن : با تشكر فراوان از سايه عزيز بابت ترجمه و ارسال اين مطلب . يك مطلب هم راجع به داوينچي در همين زمينه هست كه اين دوست عزيزمان زحمت ترجمه را به عهده گرفتند كه بعدا در وبلاگ ميگذارم.
دوست ديگرمان نيما وزيري عزيز هم خلاصه اي از اين مطلب را برايمان فرستاده كه از ايشان هم تشكر ميكنم و مطلب را در اينجا ميگذارم. درسته 2 بار ترجمه شده ولي هر 2 داراي ترجمه اي دلنشين است. اميدوارم بقيه عزيزاني هم كه به زبان تسلط دارند مطالب اين سايت را ترجمه كنند تا بقيه فارسي زبانان عزيز هم استفاده كنند.

نقشه ستارگان مصر و رازهای طرح انسان

 

 

Sphinx Side View

وین هرشل نویسنده ای در ضمینه ستاره شناسی باستانی است. اودر کتابش که در سال 2002 چاپ شد، مدعی کشف راز ممنوعه ابولهول شده است.  این رازی است که نشان دهنده برابری و قداست تمام نژادهای انسانی است. رازی که با پنهان داشتن آن بعضی کشورها قرن ها به چپاول و به بردگی کشیدن مردم دیگر پرداخته اند.

تا به حال نظریه هایی درباره اینکه مقطع جانبی ابوالهول نشان دهنده صورت فلکی اسد است داده شده است. اما این نظریات توضیحی قانع کننده درباره اینکه چرا این صورت فلکی انتخاب شده است نداده اند. حال هرشل بعد از 17 سال تحقیق در این زمینه نظریه ای تازه در این باره ارائه کرده است. او در کتابش «گزارشات مخفی»، ابوالهول را کلید ارتباط اهرام با نقشه ستارگان معرفی میکند.

در 1995 بایوال پیشنهاد کرد سه هرم اصلی گیزا با کمربند ستارهای صورت فلکی شکارچی همخوان هستند. ولی بدلیل اینکه این ارتباط با دیگر اهرام توضیح داده نشد، چندان توفیقی نیافت.

اما در سال 2003 هرشل توضیح داد با استفاده از ابوالهول این ارتباط قابل توجیه است. او متوجه شد زاویه قرار گرفتن ابوالهول میتواند سه هرم اصلی را تقسیم کند، بگونه ای که بصورت مجازی ستاره اصلی صورت فلکی شیر یا اسد در راستای کمربند صورت فلکی شکارچی یا جبار قرار گیرد.

این امر کلید اصلی نظریه اوست. این امر باعث میشود صورت فلکی شیر و ابوالهول در زمان های خاصی مانند دو جسم در آینه روبری هم قرار گیرند. این پیامی است که این ارتباط در خود دارد:

تمام اهرام در بخش پایینی مصر نشان دهنده صورت های فلکی همسایه زمین هستند و این تقسیم بندی از پای صورت فلکی شیر شروع میشود.

ابوالهول و صورت فلکی شیر (Leo) همچون تصویری در آینه در مقابل هم

اما چیزی بیش از نیز در این باره وجود دارد، رازی که اهرام در خود دارند: اگر میخواهید راز ستارگان را کشف کنید نقطه غائی کمربند جبار است. هرشل میگوید تمام این هماهنگی بین اهرام و ستارگان بدلیل نظر قدیمی ترین پیشگوی مصر یعنی هرمس تریس مگیستوس بوده است: «مصر الگویی از بهشت است. تمام کیهان در اینجا نقش بسته است».

هرشل سعی کرد این نظریه را اثبات کند. نتیجه شگفت انگیز بود. تمام اهرام در مصر سفلی منطبق با تمام ستارگان درخشان راه شیری در کمربندی هستند که تمام زمین را می پوشاند. در واقع 49 ستاره با 49 هرم منطبق هستند و در این میان تنها یه ستاره باقی میماند. ستاره «را» یا خدای خورشید در مصر قدیم و این ستاره نه با اهرام بلکه با ابوالهول منطبق است. البته در این میان ستاره هایی هم از قلم می افتند و هرمی برای آنها وجود ندارد. طبق نظر هرشل این اهرام یا کشف نشده اند و یا در طول قرن ها از میان رفته اند.

مورد دیگری که هرشل کشف کرد این بود که احتمالا ستون هرمی شکل معبد خورشید در ابوسیر نوعی مرکز برای اهرام است. بنابراین این معبد باید اهمیتی بیش از آنچه تا کنون تصور میشود داشته باشد. یک مورد قطعی است، ستاره «را» اهمیتی بیش ار سایرین برای مصریان باستان داشته است. در واقع «را» خورشیدی برای مصریان بوده است.

ستاره هایی که هرشل میگوید منطبق با اهرام هستند. ستاره RA با مکان ابوالهول منطبق است.

گفتیم معبد خورشید بنوعی در وسط محدوده اهرام است و میتوان از آنجا این محوطه را به دو بخش تقسیم کرد. راز اصلی در همین جاست. در بسیاری متون و دیوار نوشته های قدیمی، این گونه تقسیم بندی وجود دارد. » به مرکز دیوار نما نگاه کنید تا مهمترین چیز را دریابید. آنها همین کار را در قرص دایره البروج در دندارا انجام داده اند .. آنها همین کار را در مقبره سنموت انجام داده اند .. آنها هر جا مربوط به ستاره خدایانشان باشد این کار را انجام داده اند». به نظر هرشل تمام این همخوانی ها ما را به ستاره ای راهنمایی میکند که به نظر مصریان از آنجا آمده ایم.

طرح دیگری از این تطابق مکانی برای اهرام شمال مصر سفلی. معبد خورشید این اهرام را به دو بخش تقسیم کرده است.

map

تطابق در اهرام جنوب معبد خورشید.

هرشل شاهد دیگری هم برای این نظریه ارائه میکند. از لحاظ هندسی، طرح بدن انسان و تناسب های آن جالب توجه است. یکی از معروفترین طراحی های هندسی از بدن انسان را لئوناردو داوینچی کشیده است.

طرح هندسی از بدن انسان، اثر داوینچی.

 

سئوالی که هرشل مطرح میکند این است که اگر داستان مصریان حقیقت داشته باشد، چرا در متون مسیحی چیزی دراینباره نیامده است؟ این سئوال حساس و بسیار قابل بحثی است. به هر روی طبق نظر هرشل مسیحیت چیزی را در این میان مخفی کرده است. در بسیاری از تصارویر اولیه بدنیا آمدن مسیح میتوان کمربند شکارچی و ستاره «را» را در آسمان دید. اگر داستان جام مقدس و مریم مجدله حقیقت داشته باشد شاید بتوان مخفی نگاه داشتن نقشه ستارگان را نیز بخشی از این راز بزرگ دانست؛ و شاید همان گونه که آثار داوینچی سرنخ هایی را از این راز بزرگ ارائه میکند، طرح بدن انسان او نیز چیزی از نقشه ستارگان و خواستگاه ما در خود داشته باشد.

هرشل میگوید تناسب اعضا در این اثر داوینچی معادل تناسب ابعاد در هرم گیزا است. بطور خلاصه او مدعی است انسانها از ستاره «را» آمده اند و این رازی است که مسیحیت همواره بدنبال مخفی نگاه داشتن آن بوده است. دلایل این امر نیز سلطه طلبی و … بوده است. هرچند که هنوز ارتباط بین نقشه ستارگان و راز داوینچی محل بحث بسیار است.

توضیح مترجم: بخش آخر نظریات هرشل اشاره به کتاب راز داوینچی دارد و سعی در ارتباط دادن آن با نظریه خود میکند. این بخش بدلایل منافات داشتن با عقاید دینی (بخصوص هموطنان مسیحی) و عدم ارائه دلایل و شواهد برای آن، خلاصه شده است.

متن فوق ترجمه آزادی از بخش اصلی http://www.thehiddenrecords.com/sphinx.htm است.

پ . ن 2: با تشكر از نيماي عزيز. مطلب بعدي وبلاگ هم ادامه مصاحبه كردوا موتوا ترجمه كاموراي عزيز و نقشه ستارگان مصر ترجمه نيما خان.

دوستان عزيزي كه لطف دارند و مطالب را ترجمه ميكنند لينك مطلب را بگذارند تا بقيه آن مطلب را ترجمه نكنند. ممنون از زحمات تمامي مترجمان وبلاگ.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

Posted on اوت 30, 2010, in فرازمینی ها در زمانهای کهن, فضانوردان باستانی, نقشه ستارگان اهرام مصر و رازهاي آن, آثار فرازميني ها در زمانهاي كهن, اهرام مصر. Bookmark the permalink. 44 دیدگاه.

 1. مطلب جالبیه من این موضوع رو در یک مستند که از شبکه چهار سیما هم پخش شد دیده ام

 2. آفرین ، لذت بردم ، آرزوی موفقیت می کنم برای مترجمان عزیز در ترجمه های بعدی و برای رامتین عزیز در ادامه کاری که هر روز گسترده تر می شود

 3. سایه جان بسیار سپاس از ترجمه ی شیوا وروان شما
  و تشکر از توضیحات اضافی که به درک مطلب کمک می کند…
  با آرزوی توفیق برایت در کارهای بعدی …

 4. بسیار عالی . . .

 5. درود
  سپاس از رامتین عزیز و دوستان گرانقدر.
  مختصات دقیق ستاره (را) رو لطفاٌ بگذارید. فاصله دقیق اون با زمین و در چه روز و ساعتی دقیقاٌ ابولهول با این ستاره در یک راستا (آینه) قرار میگیرند. اگه اشکالی نداره و زحمتی نیست البته.
  حمید جان ارتباط 17250 سال پیش و لالیبلا در اتیوپی فوق العاده بود.
  واقعاً وجه تشابه جالبی داشتند و اعتقاد من رو به جد تقویت کرد.
  سپاس مجدد

 6. سایه و نیمای عزیز جدا خسته نباشید و پیروز و پاینده

 7. سلام ببخشید یه مدته که به اینترنت دسترسی ندارم و به زودی با مطالب جدیدی بر می گردم

 8. منظور از ستون هرمی شکل ابلیسک است ؟ این مطالب عجیب آدم را به یاد خیال بافی های دن براون می اندازد . (البته کار دن براون کاملا سفارشی و هدفمند است )به خصوص که از همان نوع استدلال های بیربط در آن هست . مثلا این که چون فلان هرم به سمت فلان ستاره است پس منشاء انسان آن جاست . من که تابحال استدلالی سست تر و بی پایه تر از این نشنیده بودم بخصوص که با طرح های معما گونه ی داوینچی هم همراه می شود نقاشی که در نقاشی هایش افکار عجیب و غریب انجمن های سری را بازنموده است . البته داوینچی به نوعی خود را مطرود مسیحیت می دانسته و می شود درک کرده که چرا او همواره عقاید خود را مخفی می کرده . اما من یکی دلیل این همه اقبال شما را نمی فهمم . نمی فهمم که چطور با تطبیق یک معماری قدیمی باشکل ستاره ها( چیزی که توی بسیاری از معماری های باستانی هست ) ما باید خیال کنیم منظور این بوده که انسان ها متعلق به ستاره ای دور دست هستند . مگر همین زمین خودمان چه مشکلی دارد .مگرنمی تواند آدم های خیالباف بپرورد .

  • دوست عزيز ما فقط ميخواهيم به اطلاعاتمان اضافه كنيم. به نظر شما اين مطلب جالب را بايد به سمت و سوي ديگري برد؟ ميدانم منظورتان چيست ولي به نظر من مطلب با ارزشي است و نبايد با پيشفرض قبلي اين مطالب را خواند. ممنون. وگرنه من هم ماجراهاي فراماسون و …. را كامل ميدانم و الان هم دارم مستند the arrivals را ميبينم ولي اين مطلب در اين وادي ها وارد نميشه .

   • منظور من حتی تفکر پشت این نوع مقاله ها هم نبود ( که حتما سمت و سویی در خود دارد و لازم نیست ما به آن سمت ببریمش ) منظور من نفس خود این استدلال است که بی اساس و پوچ است . چون ابوالهول چهره اش به سمت آن صورت فلکی است و چون فلان ستون به سمت فلان ستاره است پس منشا ما آن جاست. این یک نتیجه گیری نیست بلکه یک خیال پردازی است . من می توانم از تطبیق این معماری با همین صورت های فلکی قصه هایی قشنگ تر از این ببافم و منتشر کنم . آیا مردم باید باور کنند یا بهش ایمان بیاورند . عجیب است که هیچ کس حتی سوالی هم نمی پرسد . همه هر چه را این جا می نویسند دربست می پذیرند . حالا اگر شما می گید نباید این موضوع ساده را هم بیان کرد چشم من دیگر توی وبلاگ شما کامنت نمی گذارم.

   • من كي گفتم هر چي در اين وبلاگ هست درست است؟ اين نوشته هم صحبت هاي مصريان را مطرح كرده كه آيا ما از آنجا آمده ايم. و اينكه واقعا بايد روي اين مسئله فكر كرد كه تمام اهرام با نقشه ستارگان مطابقت دارد. اتفاقا بايد كامنت ها باشد تا نظريات مخالف هم شنيده شود . ولي به شخصه به غير از آمدن ما از ستاره را فكر نميكنم بقيه مطلب و اين هماهنگي بين اهرام و نقشه ستارگان خيالبافي باشد.منتظر كامنتهاي شما هم هستيم.

 9. سلام.
  ببخشيد يه سوال داشتم كه به موضوع ربطي نداره.
  آيا آقاي Tom Leppard يك كايمرا هست؟

  • تام لپارد سرار بدنش رو پر از تتو و خالکوبی کرده و به همین خاطر معروف شده رنگ بدن خودش نیست

 10. سلام
  سپاس از رامتین عزیز و دوستان ترجمه
  هر روز که میگذره حقایق زیادی رو نمائی میشه

 11. روز ها فکر من این است و همه شب سخنم
  که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

  از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود
  به کجا می روم آخر ننمایی وظنم

 12. درود
  رامتین جان مختصات رو لازم دارم. اگه مرجعی میشناسید لطفا معرفی کنید. منتظرم
  سپاس

 13. با درود به همه دوستان

  واقعا مطلب مهيجي بود

  به نظر من مطالب هرشل ميتونه كمك كنه به فاش شدن اسرار فراماسونها كه چندين قرن هست از بشريت پنهان شده .

  اسراري در مورد خدايان , منشا بشر , دوزخ , فردوس , ابليس و …

 14. با سلام و تشکر از همه دوستان.
  در جواب به دوستانی که قبول این تئوریها براشون قدری سخته باید گفت در ارائه این مطالب چه از طرف مترجمین و (با اجازه از جناب رامتین) مدیریت سایت اصراری در قبولاندن این مطالب به دیگر دوستان نیست. تاکید میکنم این مطالب برای علاقمندان و اشخاصی است که در جستجوی حقیقت با دید باز مطالب را مشاهده میکنند و در رد و قبول ان به جمع اوری ادله از منابع مختلف بدون غرض و برداشت قلبی خودشان متکی هستند.

 15. رامتین جان یک عکس از گوگل ارث به ایمیلت فرستادم که منطقه ای رو در اقیانوس اطلس نشون می ده و میگن آتلانتیس هستش
  برای وبلاگ بزار خیلی جالبه
  اگه ایمیلو گرفتی همین جا بگو

 16. لطفا به وبلاگ رامتین خان هم سر بزنید و مخصوصا نظرتون رو در مورد این مقاله بدید:

  سفر به کره ماه دروغ قرن بیستم.!!!!

  http://ufolove.blogsky.com/

 17. مطالب بسیار جالبی بود
  در ویدیوی مصاحبه با چند نفر از کارکنان پروژه مونتاک پرستون بی نیکولز در مورد دخالت بیگانه ها در مورد نژاد سیریان (sirians)گفت که از ستاره سیریوس B اومدند و بخش مهمی از تکنولوژی مونتاک رو مثل CHAIR اونها در اختیار ما گذاشتند و گفت که مصریان باستان خدای سیریوس که میپرستیدند همین ها بودند و در مورد ظاهرشون هم اون عکسی که روسای جمهور امریکا دارند با یک بیگانه دست میدند(البته عکس واقعی نیست) شبیه اونهاست و در واقع کنایه ایه از همکاری دولت امریکا با سیریان ها. و شبیبه توصیف بی نیکولز از اونهاست. اگر سرچ کنید تصاویر وطراحی هایی از اونها رو میبینید

  • ميشه لينك اين نوشته را بگذاري. فكر كنم همان باشد كه فرهاد ترجمه ميكنه.
   http://www.alienshift.com/id33.html
   اگر اين نيست باز هم فكر كنم بايد مزاحم شما بشويم. ممنون.

   • این ها مطالبی بود که از ویدیوهاشون شنیدم و لینکش رو هم در تاپیک الواح تحوت براتون گذاشته بودم بعد از ترجمه جناب فرهاد اگر چیزی در ویدیو بود که در متن نبود براتون میذارم

   • چشم و ممنون.

   • خواهش میکنم. راستش من مدت ها یک سوالی داشتم شما قبلا در این وبلاگ گفته بودید که مدارکی پیدا شده که ثابت میکنه بوش وخاندانش از نژاد خزندگان هستند و افرادی رو که این مدارک رو به دست اوردند به قتل رسوندند میخواستم بدونم اطلاعات دیگه ای در این زمینه موجود نیست

   • نه متاسفانه.

 18. شاید این یوفوهایی که در نقاشی های مربوط به حضرت عیسی و محمد کشیده شدند فقط در ان زمان بسیار مهم ناظر بودند نه این که دخالتی داشته باشند و حضرت عیسی رو خودشون اورده باشند و احتمالا بعضی از انها متعلق به خود انسانهاست من هم اگه جای اونها بودم و موقعیت استفاده از این تکنولوژی سفر در زمان رو داشتم حتما در زمان وحی و سایر اتفاقات مهم مربوط به پیامبرها حضور پیدا میکردم ببینم واقعا چه اتفاقی افتاده
  هیچ بعید هم انسانها تا حالا این کار رو کرده باشند شاید بدن انسانها رو هنوز نتونسته باشن برای سفرهایی که با یوفو انجام میشه اماده بکنند اما برای مثال گری هایی که با دولتها همکاری دارند میتونند این ماموریت رو انجام بدن

 19. ببخشید اشتباه شد منظورم از حضرت محمد حضرت مریم بود

 20. من در مطلب پیش هم چند جمله ای نوشتم در باره ارتباط سال تولد دو ستاره در صورت فلکی جبار یا دقیق تر کمربند شکارچی با زمان تولد مسیح.یا نشانه هایی از مسیحیت در این تاریخ 17250 می توان یافت نمود که ممکن است در ارتباط باشند.
  با توجه به اینکه اسد یا شیر در واقع همیشه مورد توجه ایرانیان باستان بوده است و ان را به نوعی با جمشید نیایمان ارتباط می دهند و با عیسی ع را به شیر یهودا تشبیه می کنند شاید بتوان تفسیری دیگر نمود در مصر هم این صورت نشانه باروری رود نیل بوده است و همیشه تقدسی اسطوره ای در خود داشته است و بدین سان شاید بتوان انرا بی مانند برای انها دانست اما تعبیر دیگر به جز کنش اسطوره ای می تواند به نوعی اشاره به وقایع پیش رو داشته باشد و شاید نوعی تقابل نژادی که در انتها به یکتایی تمامی نژادها می رسد .ما در زمان جمشید زمین را در چنگال سرما طوفانی عظیم می یابیم و بعدها ما نوح ع را در کتب داریم که د ر هنگامه دوران او نوعی تلاش هم در وی و هم در جمشید برای نجات انسانها می شود و شاید باز واقعه ای اینگونه در پیش است و ما …

  برداشتها ی مذهبی هم می توان نمود که من فعلا نمی نویسم ولی قطعا می توان به اشتراکاتی شگرف هم از لحاظ اعداد و هم روابطی تکرار شدنی در تاریخ بشر رسید

 21. سلام. جدا خسته نباشید
  مطالبتونو هنوز مطالعه نکردم اما مطمئنم عالیه.
  شما رو هم با افتخار لینک کردم.
  من عاشق ماورام. خیلی خوبه که از ماورا مینویسید.
  از آشنایی باهاتون خیلی خوشحالم.

 22. رامتین جان بذار که بقیه هم ببینند.(اگه دوست داری)

 23. عکس آتلانتیس رو

 24. سلام دوست من
  وبلاگ خوبی داری و معلومه که براش زحمت کشیدی
  منم در فری بلاگ یه وبلاگ دارم که اینم لینکشه

  http://Fun.FreeBlog.ir

  من در همه سایت های بلاگ دهی ، وبلاگ داشتم اما فری بلاگ که با سیستم وردپرس کار می کنه نسبت به سایر سیستم های وبلاگ دهی خیلی قوی تر و با امکانات بیشتره و مهمتر از همه امکان استفاده از انواع پلاگین ها و قالب های جدید و زیبای فارسی را داره !
  اینجا هر روز دارند امکانات جدیدتر می گذارند و وبلاگت در گوگل هم خوب جا میافته
  اگه دوست داشتی می تونی امکانات کامل را اینجا بیبینی و یا که عضو بشی و تستش کنی

  http://Test.FreeBlog.ir

  من خودم قبلاً در وردپرس دات کام هم وبلاگ داشتم اما اینجا تقریباً امکانات وردپرس روی هاست شخصی را داره که شامل پلاگین ها هم میشه
  اگه در فری بلاگ صاحب وبلاگ شدی حتماً بهم خبر بده
  موفق باشی عزیزم

 25. رامتین جان ما در آثار باستانی ایران هم نشانه هایی را می توانیم ببینیم اگه فرصت کنم در این مورد مطلب میزارم

 26. راستی یه نظریه میگه این نقشه گویا از جای دیگه (محل مشاهده جایی غیر از زمین و جایی دیگه در کهکشان بوده)کشیده شده و منطبق به آسمان زمین نیست

برای freedocumentary پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: