صورت فلکی خوشه پروین ، خانه ی نیاکان آسمانی قبیله آفریقایی CHOKWE


سایت سوابق پنهان  HIDDEN RECORDS شامل مطالب زیر است:

نماد تاریخی گمشده ی سلیمان که برروی  کاغذ پوست آهو رمزنگاری شده است  ، نماد گمشده ای از مسیح  /Tikal مریخ/صورت فلکی جبار/ خوشه پروین/ نقشه هرم ستاره ها / و…رجوع شود به : The Lost Symbol  (نماد گمشده) دن براون نوسنده کتاب راز داوینچی .(که ایندو اثر تبدیل به فیلم شده اند.مترجم)

(( Wayne Herschel وین هرشل ))

صورت فلکی خوشه پروین ،

خانه ی نیاکان آسمانی قبیله آفریقایی CHOKWE

. قبیله آفریقایی Chokwe عمدتا مناطق گسترده ای از زامبیا را تحت پوشش خود داده اند، و آن شامل قلمرو وسیعی  می گردد که از  7الی 18  درجه عرض جغرافیایی جنوبی شروع و به 18الی23 درجه طول جغرافیایی شرقی ختم می شود.

مارکوس مث  MARCOS MATTHE) ) پژوهشگر و نویسنده  زامبیایی  کتاب ((هنر و تاریخ قبیلهChokwe))

در سال 2006 طی تماسی با وین هرشل ذکرکرده است که  اگر چه او در حال حاضر ، کتابش را روانه بازار کرده است ، ولی او متوجه چیزی بسیار مهم در کتابش شده  است.

مارکوس گفت که او متوجه شد الگوی ستاره ای در تاریخ باستانی لوح های چوبی درکتاب خود عینا کپی  الگوهای ستاره مشابه در کتاب وین است.

او گفت : قبیله آفریقایی  Chokwe  اسناد افسانه ای خود را از اجداد خود پس ازورودشان از ستاره ها را حفظ کرده اند و آنها گذشته مقدس خود را بر روی الواح  چوبی ثبت  کرده اند و آنها را به صورت جفت بهم متصل نمودند که دقیقا کاملا مثل یک کتاب است.

پس ازمدت کوتاهی وین هرشل ، مارکوس را برای دیدن آثار دست ساخته(مصنوعی برابراصل)اش دعوت کرد ، آثاری که به عنوان یکسری مجموعه آثار هنری در نمایشگاه آثارتاریخی هنر آفریقا یی در خارج از کشوربه نمایش در آمده بود.

الواح های چوبی اصلی احتمالا از قدمت بسیار بالایی  برخوردارند و بر اساس نظرات عده ای ،

بیش از هزار سال قدمت را شامل می شود و بنا به عقیده ی بزرگان آفریقایی های قدیمی آنجا ، این الواح باستانی و اصلی که هزاران سال قبل ساخته شده باشند ، نیستند.

Wayne Herschel) وین هرشل و الواح چوبی )
و این به دلیل استفاده ی مذهبی الواح ، ازجمله در جشن ها و دست به دست شدن زیاد آن ها ، مخصوصا در مراسم ختنه سرونشان بوده است. قدیمی تر های قبیله می گویند که این الواح دائما با تراشیدن همانند آن ها جایگزین نسخه های خراب و فرسوده می شده اند. چندی از الواحی که حاوی اطلاعات ارزشمندی بوده اند و واین آن ها را بررسی کرده ، قدمتی بیش از 50 تا 100 سال ندارند. اما مهم تر برای» وین» این است که تاریخ حقیقی یافتن آن ها دهه ها پیش از تاریخ نظریه وین و انتشار کتابش بوده است. و این تا حدی عجیب به نظر می رسد اما به طور علمی ، عامل ساده ای که از قبیله بعید به نظر می آید ، دوباره سازی این الواح عینا از کپی های قدیمی تر بسیار قبل از انتشار این مطالبی که در زیر می بینید در اینترنت است.

اگر پیدا شدن الواح پس از انتشار کتاب» وین «رخ داده بود، تطابق عینی این الگو ها ، با هم مورد سوال بود.

منجمان آفریقای جنوبی ای که سعی کردند مارکوس را راهنمایی کنند ، تفسیرشان را از آن چه فکر می کردند که نزدیک ترین الگو می تواند باشد ، اظهار داشتند ، اما متاسفانه آن ها نتوانستند آشکار ترین الگو را شناسایی کنند. اگر صلیب مذهبی شامل صلیب جنوبی می بود ، برایشان بهتر به نظر می آمد. این با تمثال راه شیری برابری نمی کرد.

گروه 3 ستاره پشت سر هم که کمربند اوریون یا خوشه ی ستاره ی پروین را تشکیل می دهند  یا

X  که نقطه ی قرار گیری ستاره ی اجدادشان ا ست. چیزی که وین آن را در بیشتر تمدن های های باستانی یافته بود.

پس از مطرح کردن احتمالات و نشان دادن تمام الواح چوبی وین تصمیم گرفت تا چند مثال از الگو هایی که محاسبه شان آسان به نظر می آمد را لیست کند. وین چندی از عقایدش را در که توسط مارکوس (که به وسیله ی یک کاهن بومی تعلیم داده شده بود) تفسیر شده را در زیر نمایش می دهد.

اولین لوح چوبی ، چیز زیادی به جز معرفی یک سنت پرستش ستاره ای بیان نمی کند .

به گفته «شمن» ، این لوح  نمایشی از کهکشان راه شیری به عنوان کمربندی ستاره ای در مرکزکاینات ، است.

در  بالا ی لوح و دربخش وسطی  ، صلیب مقدس ، نماد آسمان وهمسان با دین است .
وی همچنین با» نماد هرم پلکانی «( که نشاندهنده » تپه مدفون » است) ونماد جمجمه (که روح را نشان می دهد) و خدای با سر پرنده ( که نمونه هایش را در تمدن مایا ومصر دیده ایم )، موافق است  .

اینجا جایی است که وین متوجه ادامه الگوهای مشابه دیگر تمدن های کهن  روی زمین می شود

در لوح زیر  دو روی هم افتادگی طرح با علائم مختلف همیشه وجود دارند.  علامت یک دایره به همراه دایره ی درونش احتمالا یک ستاره مانند خورشید است.

.

در لوح زیر همیشه، 2 زمینه   که با هم تداخل دارند وجود دارد،
نماد های مختلف در هر لوح دیده می شوند ، یکی بیشتر نمادین است
و یکی بیشتر با pictograms همراه است (صورت نگاشته =مثل هیروگلیف مترجم).

نماد دیگر دایره است و  دایره داخل آن احتمالا از یک ستاره خورشید مانند خبر می دهد.
توجه کنید،  چگونه آن علامت به عنوان اولین نشانه در کنار کهکشان راه شیری ما  رابه محل اقامت خودشان

رهنمون می کند …   و بالاتر از آن ، نماد آن »  تپه مدفون هرمی شکل»  PYRAMID BURIAL MOUND) )

قرار گرفته است.
این سرنخ ، مارکوس را برای بدست آوردن عکسهای  هوایی  از منطقه به تلاش واداشت  ، تکاپویی برای
دیدن اشکال و صورتهای » تپه دفن شده» که به  الگوهای ستاره ای اشاره می کنند که » وین »
تقریبا همه تمدن های روی زمین یافته است.

در ضمن توجه داشته باشید به 2 نماد فلش /پیکان /تیرمانند که بعنوان بخشی از داستان ، با ستاره خورشید مانند بالای آن

راه رسیدن  به تپه دفن مدفون را نشان می دهند…
آن   معمولا  توسط  کمان دومین  و  تیرویک فلش  دنبال می شودو ادامه داستان را رقم می زند ودر نهایت ،
… راه رسیدن به چیزی در آسمان را نشان می دهند …

بهترین مثال از کل این داستان کامل  »  الواح  چوبی »  لوح چوبی است که در زیر مشاهده می کنیم.

وین به این موضوع رسید ، که تقریبا  همانند » نقشه ستارگان تمدن  اینکا» که در Coricancha Cuzco   کشف شده،
داده های مخفی باستانی بطور  یکسان به این مضمون ، بیش از حد پرداخته اند .

دوباره توجه کنید  به» صلیب مقدس کاینات» که به عنوان نماد صورت فلکی اوریون از آن فهمیده  می شود ،
و پس از آن ، یک نسخه خط تصویری در سمت چپ مشاهده می کنیم

سه ستاره در یک ردیف از کمربند Orions (سمت چپ) با هماهنگی  کامل با ‹عنوان›
علامت ستاره شان در مرکز بالای لوح مشخص اند.

(به نظر من شاید منظور از» صلیب مقدس کاینات » نیبیرو باشد یا اصلا شکل کلی کهکشان راه شیری باشد با چهار بازوی ان :1- بازوی قنطورس 2-بازوی قوس 3- بازوی جبار (شکارچی =اوریون) 4- بازوی برساووش یا پرسئوس که مدوسا را کشت …

دوستان عزیزم ، شما چه چه نظری دارید؟ عکسی از کهکشان راه شیری می گذارم ، مقایسه کنید. مترجم)


در لوح بالا در زیر عنوان ستاره ای ، دو استخوان با هم ، از نیاکان قبیله  Chokwe.حکایت می کنند،

قیافه  زیر استخوان به( شمن = کشیش یاکاهن یا جادوگر مردم قدیم شمال اسیا و اروپا) اشاره دارد.

این خدا با 3 جسم کروی  در  تاج خود ، خودش را را به عنوان ستاره خدای صورت فلکی اوریون( جبار)

معرفی می کند.
در طرف مقابل دو استخوان ، خورشید و ماه دیده می شوند .
(خورشید همان 2دایره تودر تو  است ،و با اشعه نورانیش مشخص شده است).
در اینجا موقعیت مربوط به خسوف و کسوف ، در نزدیکی ستاره نیاکان مشخص شده است .

این همان موقعیتی است  که یک بار دیگر مطابق موقعیت ستارگان مشخص شده در تمدن های کهن سراسر زمین

توسط «وین» کشف می گردد…
توصیف ماه در اینجا بسیار  شبیه به داستان اینکا هاست  که» اشاره به هلال نازک ماه » می نماید .

شکل هرم که زیر خورشید قرار گرفته  برای ما شرحی دوباره می دهد  که چگونه » تپه مدفون »
ستارگان آسمان را نمایش می گذارد (از جمله ستاره ای که خورشید ما از آنجمله است.)
خلاصه داستان در پایین است  ، روح نیاکان ، در ادامه  2دایره  آمده است ،
(خورشید مثل یک  ستاره ،  به طرز عجیبی  مشابه نماد مصری آن است)
براساس تفسیر اجدادشان (COMBO) یا» دسته کوچک موسیقی دوگانه»  به صورت » تیر » و «کمان» تعبیر می شود.

جمجمه انسان نشان دهنده نیاکان بشراست  و تیر های دوگانه به همراه کمان مارابه اجداد ستاره ای خورشید
راهنمایی می کنند.

( در شکل  فوق کمربند اوریون راه را نشان می دهد )

=زاویه صحیح » x » که در راستای خوشه پروین است =
در لوح بالا یی ، وین معتقد است که ستاره مورد نظریا خوشه پروین،

تایید نظریه منشاء انسان است . وبا توجه به کتیبه های مصری ، و موقعیتهای

صورتهای فلکی جبار وخوشه پروین ، ونقوش حجاری شده فوقانی در لوح بالایی

مار کیهانی مسیر سفرش را به سمت زمین تغییر داده است وبر اساس همان کتیبه ها ،

نماد سفر کیهانی با سلول اسپرم آغاز شده و وبا نشاندن بذر زندگی بر روی زمین،

زندگی  آغاز شده است .

لوح چوبی که در دست Wayne Herschel)) وین هرشل است .

موقعیت «ستاره نیاکان » ووابستگی آن با خوشه پروین که با

سایر نقشه ستارگانی که در سراسر جهان یافت شده مطابقت دارد.


چشمگیر ترین لوحی که توسط » وین » به نمایش گذاشته شده است .
تصویری که مارکوس  مث پژوهشگر و نویسنده افریقایی را واداشت تا با
همکاری وین در پیدا کردن سرنخهایی  از حیات  تلاش کنند وکشفشان را رسانه ای کنند.

توجه داشته باشید موقعیت ستاره نیاکان در ارتباط با خوشه پروین که در تمام نقشه باستانی ستارگان دیگر

مشابهتی تام دارد .» وین» نقشه های باستانی ستارگان را در تمدنهای دیگر کشف رمز نموده ونشان می دهد

که همه انها به صورت های فلکی خوشه پروین ، جبار/شکارچی /اوریون وستاره مقدس اشاره دارند.

شباهت  مشترک این خوشه ستاره ای بیشتر از همه ستاره های دیگر در تاریخ ثبت شده است .
لوح  کاملا به 3 ستاره کمربند جبار اشاره می کند و کمانها و فلشها ییکه به سمت این ستاره مهم

نشانه رفته است.

مهمتر از همه شیوه ای تحلیل  یکسان در همه تمدن هاست  بطوری که

» نقشه ستاره ای Voynich» ،  به «مسیری از سفر» اشاره دارد،  سفری که از» خوشه پروین «صحبت
می شود !    مشابه  آن را نیز در» نقشه ستاره ای اینکا» داریم …

اما نکته جالب توجه  در اینجا است که این لوح را درخشان کرده این 2 دور حلقوی حک شده برروی

لوح است و مربوط به  به» راه سفرستاره ای» است که منطبق بر نتیجه گیری وین می باشد .
با توجه به نظریه وین و پس از خواندن کتابهای وی مطالب  دسته بندی شده او به شرح زیر

است :

((» سالیان بسیاربسیار دور نیاکان بزرگ  یک ستاره که  همراستا   با کمربند اوریون ( صورت فلکی جبار/شکارچی)در نزدیکی  خوشه پروین بود  به دنیای ما سفر کردند….

شاید اینجا آنها خودشان را با تپه ای / پشته ای از » عنصر نخستین ازلی » به ما نمایاندند .
آنها برای رسیدن به اینجا (زمین ) از دو سیستم ستاره ای دیگر (و یا  دو جهان) گذشتند …
نقشه های کهن در مورد وجود » منظومه های  2ستاره  ای » یا دو ستاره آفتاب  مانند مثل خورشید

مرجع مناسبی است … این سیستمهای دو خورشیدی در » نقشه ستاره ای  فراماسونها» نیز آمده است.))

و یا…   اگر آن به» 2 جهان بیرونی » در سفر به زمین اشاره میکند ،
آن می تواند» جهان گمشده ی مردوک » باشد  ، (در حال حاضر کمربند سیارک ها –
براساس تئوری زاکاریا سیتچین ) و دومی ، مریخ قبل از ورود به زمین و استعمار آن باشد «.

در دو تصویر زیر را خدای سر پرنده ای( birdheaded ) که نمونه بارز خدایان قبیله Chokwe است
و منطبق بر تمدنهای کهن در سراسر جهان می باشد . (سومر ، مصر ، ایندوس و…مترجم)
تصویردوم ، همان برداشتی  است که»  وین » از جهان ستارگان ، هلال ماه و
نیاکان دارد . در اینجا تشابه قابل توجهی بین  ستاره سومری  و تصاویر هلال ماه
است که شاید هیچ همزمانی اتفاقی   در همه زمانها این چنین روی نداده باشد  .
حالا  یک فرد نمی تواند اذعان کند وبگوید که احتمالا تنها یک اصل و نسب انسان وجود دارد ، وآن
«منشاء ستاره ای»  است.

… ما همه اولاد اجداد ستارگان هستیم .

اطلاعات بیشتر  این داستان به زودی منتشر خواهد شد …

جهان ستاره وهلال …نیاکان …اشکالی مشابه آنچه که پیشینیان  سومری بکار می بردند.


موقعیت خوشه پروین و زمین .

(پیوند روح با مار کیهانی) (یا تشکیل DNA ؟؟!)

( «کاپو کولو » رب النوع / خدای آسمان  چشمان منحصر بفرد درشت ،

سر بسیار بلند وکشیده ولاغر منطبق با جمجمه های مایایی

((ونیزشبیه  جمجمه های مصری مثل توتانخ امون=»مترجم»))
این پروژه در تلاش است تا به آزادی دانش روشنگرانه کمک کند ،

دانشی که دانستن آن توسط بسیاری از موسسات قدرتمند ممنوع شده است.

لطفا ما را «در تلاش دوباره زنده کردن حقیقت پنهان» یاری نمایید
…  درباره » برابری مقدس تمام بشریت» که به این رازکهن گره خورده است ….

© سوابق پنهان HIDDEN RECORDS ® 2010==============================================

باتشکر فراوان ومخصوص از رامتین گرامی به خاطر انتخاب متن اصلی ،

امیر محمد وبهزاد ایزد یار عزیز که بخش اول ترجمه از ایشان است .

وباتشکر از کلیه دوستان وعلاقمندان پایگاه داده های یوفولاو
ترجمه کلی و تلخیص و ویرایش و گرافیک تصویری : فرهاد

تاریخ : 26 مردادماه 1389

تقدیم به تمامی دوستان خوبم در پایگاه داده های یوفو لاو…

منبع مطلب : http://thehiddenrecords.com/africa.php

* لازم به توضیح است مقاله فوق صرفا به منظور آشنا شدن با آرا و نظریات کسانی است

که در راه آشکار شدن واقعیاتی نمادشناسانه از باستان شناسی فضایی  قلم می زنند و

لزوما تایید  وتاکید براین موضوعات نیست .اینرا به جهت آن آوردم که خدای ناکرده

شک وشبهه ای در اذهان وافکار عمومی ایجاد نشود.

مردان «خدا» پرده پندار دریدند     یعنی همه جا غیر «خدا» یار ندیدند…

خداوند متعال یگانه پشت وپناه همه ما باشد .انشاءا…

پ . ن : با تشكر از بهزاد و ايزديار و فرهاد دوستان عزيزم  كه اين مطالب جالب را  ترجمه و ارسال نمودند.

###############################################

سايت منبع اين مطلب سايت بسيار جالبي است . از دوستاني كه به زبان انگليسي تسلط دارند خواهش ميكنم مطالب جالب اين سايت را ترجمه كنند و به وبلاگ بفرستند . زكات علم در نشر آن است . البته چند نفر از دوستان هم هستند كه همين جا دوباره ازشون تشكر ميكنم ولي آنقدر مطلب به زبان انگليسي هست كه يك صد هزارم آن هم به فارسي ترجمه نشده و ما هم كه تسلطي به اين زبان نداريم مجبوريم يا با مترجم گوگل كه 10 درصد مطلب هم فهميده نميشه كلنجار برويم با مثل بچه ها از روي عكس ببينيم چي ميگويد.

آدرس سايت :      http://thehiddenrecords.com/index.htm

عكسهايي از اين سايت

Malik Shah & Mars Face

اين هم يك مطلب جالب راجع به ايران كه زحمت ترجمه را اگر كسي بر عهده ميگيرد در قسمت نظرات بگويد تا كس ديگري ترجمه نكند.

http://thehiddenrecords.com/persian.htm

Posted on آگوست 19, 2010, in صورت فلکی پروین خانه نیاکان آسمانی قبیله آفریقایی CHOKWE. Bookmark the permalink. 39 دیدگاه.

 1. با تشکر و
  خسته نباشید .

 2. جالب بود. مرسی.

 3. جای دیگه واسه تشکر کردن داشتین میرفتم اونجا . خسته نباشین

 4. دانشی که دانستن آن توسط بسیاری از موسسات قدرتمند ممنوع شده است.!!جرااا!؟ ايا اين موسسات در شرق هستند يا در غرب؟!

 5. begam khoda chikareton kone ke az darso mashgh andakhtid mano, tnx 2 all , behtarinidddddddddd

 6. سلام دوست عزیز
  قبلا درخواست کرده بودم تقویم های باستانی رو مورد مطالعه بیشتر قرار بدیم

  می خوام جسارت کنم و یک بار دیگه خواهش کنم این کار رو انجام بدین در ذمن از مطالب جذابی هم که در این سه پست اخیر ارسال کردین تشکر می کنم

  دوست تو علیرضا

 7. ba tashakor az agha farhad. bazam migam in donya ye bazie ba 2gig kart gerafik vali karte gerafike ma 128 kilo byte

 8. «کوکو»ی گرامی ،
  همیشه در طول تاریخ ، یک عده خاص ، جمع میشن ،بهشون الکی میگن » الیت » تبدیل میشن به » شر ضرور» بعدشم جونم واست بگه ،همه چیزو انحصاری می کنن ، حتی جریان آزاد اطلاعات رو ، بعدشم «توده » ی پیپل رو مشغول می کنن به «اولین سطح هرم مازلو» که دیگه سرک نکشن به سطوح بالایی که خدای ناکرده چیزی دستگیرشون بشه ، بعدشم چی فدات شم ! عدم رضایت این «توده ی پیپل » رو بادستگاه entertainment عریض و طویلشون به تعویق میندازن که یه وقت خدای نکرده هوس شلوغی و پلوغی ! و «رنگین » بازی به سرشون نزنه !
  حالا فرق نمی کنه ، اتاذونی باشه ، کشور اژدهای زرد باشه ، یا کشور دروازه های آهنین ، ………….. این قسمت رو خودم حذف کردم چون حسابی» آگاهی رسانانه بود، وچون قرار نیست ما اینجا «آگاهی » بدهیم وگاهی آگهی می دهیم وآهی گاه از ته دل می کشیم ،
  پس کوکو جان اصلا به ما چه «ماسون ها » چیکار میکنن وما چیکاره ایم که تو کار «هیاتهای تصمیم گیرنده جهانی »
  فضولی می کنیم …! هان عزیز !
  راستی کوکو به معنی فاخته است !، یه فیلمی بود بنام «پرواز از آشیانه فاخته» با بازی جک نیکلسون …
  …شوخی کردم …دوستان روحیات منو میدونن ، اینا همش «آنتی سکته است » که مرگ به تعویق بیفته بله دوست من مسایلی در این دنیای پهناور و اسرار آمیز هست ، که رفته رفته کشف میشه وبسیاری شون هم کشف نمی شه …
  اسرار ازل را نه تودانی ونه من
  وین شرح معما نه تو خوانی ونه من…
  بلی بسیاری از دولتها از این اسرار نفع میبرن ، بسیاری ضرر می کنن ، این وسط می مونیم ما ، سعی کنیم در این معرکه ، سرمون بی کلاه نمونه …تنها «دانش» است که می ماند…!
  قربانت

 9. واقعا جالب بود مرسی فرهاد جان
  رامتین جان خسته نباشی

 10. راستی یه مطلبی اینجا هست اگه ترجمه بشه جالبه
  http://www.thehiddenrecords.com/sphinx.htm

 11. it’s my pleasure to translate these texts

 12. فرهاد راستي؟! خوب اگر اون اسرار و معلومات كه ممنوعه من بفهمم يا شايد من مي دونم خوب جه اتفاقي بايد رخ بدهد؟!

  • خوب خیلی اتفاقها می تونه بیفته عزیز…
   بله خیلی چیزا رو من هم نمی دونم …ولی می خوام بدونم ، اصلا یکی از پرسشهای اساسی من اینه » ماهیت اصلی قدرت » چیه ! چرا یکعده رو از خود بیخود می کنه ، یک عده رو به اوج می رسونه ، یک عده رو هم که ازش بی بهره اند در کف اش نگه می داره ، من خیلی با اساتید علوم سیاسی/ روایط بین الملل ام تو دانشگاه
   بحث کردیم ولی جواب قانع کننده ای هنوز نگرفته ام کتاب تو این زمینه بسیاره ولی همشون تئوریهای دهه 50 الی 80 رو به خورد آدم میدن ، سخن تازه خیلی کمه …
   بحث خیلی در این مورد زیاده که همه اش رو نمی شه علنا گفت …
   ای میل من اینه fsat_2012@yahoo.com
   اگه مطلب اضافی خواستی در خدمتم…در ضمن به جمع ما خوش امدی
   قربانت ,

 13. من با این تیکه از مطلبت خیلی حال کردم : پرواز از آشیانه فاخته- با بازی جک نیکلسون . شوخی

 14. سلام چطوری میشه عکسمون رو تو کامنت بذاریم؟

 15. سلام دوست خوبم..من یه سوال دارم میشه لطف کنی جواب بدی ؟ یا اگه کسی دیگه میدونه جواب بده لطفا… من امروز سحری رفتم تو حیاط و داشتم به اسمون نگاه میکردم.. یه لحظه چشمم به یه نقطه ای منعطف شد که دیدم یه چیزی هم قدو اندازه ی بقیه ی ستاره ها تو اسمون داره حرکت میکنه..اگر حرکت نمیکرد با بقیه ی ستاره ها از نظر ظاهری تفاوتی نمیکرد.
  ولی نکته ی جالبش این بود که 1) شهاب نبود چون شهاب بعد از طی مسیری دیگه از چشم ناپدید میشه و ویژگی های خودشو داره 2) ستاره و سیاره هم نبود چون با سرعتی که اون داشت دور از عقله که فکر کنیم ستاره بود و یا سیاره نمیشه فرض کرد اون تو جای خودش ثابت بوده و به خاطر حرکت زمین ما اونو متحرک میدیدیم..چون سرعتش زیاد بود مثلا 3 برابر یه هواپیمای مسافر بری که تو ارتفاع بالا حرکت میکنه…
  4) هواپیما هم نبود چون همه ی هواپیماها ی مسافر بری که از منطقه ی ما عبور میکنن خط هواییشون یه مسیر دیگست و اصلا شکل ظاهری هواپیما رو هم نداشت..دقیقه از دور مثل یک ستاره ای بود که با سرعت نسبتا زیاد از نقطه ای که من میدیدمش تا جایی که چشمم کار میکرد داشت حرکت میکرد و برای من عجیب بود…
  واقعا اون چی میتونسته باشه یعنی میشه بگیم یک یوفو بوده که تو اون ساعتی که اکثرا خواب هستن و از چشم رادار ها هم دور بوده اونجا داشته حرکت میکرده؟؟؟

  • علی جان از تحلیل منطقی ات خوشم میاد ،
   همینطور باید یکی یکی گزینه هارو شمرد :بالون هوانوردی ، ستارگان رصدی آخر مرداد، هواپیماهای بدون سرنشین که بهش اشاره کردی ، مورد 4 (یوفو) محتمله …ایکاش عکسی ازش می گرفتی …ولی خوب ، مثل همه موارد دیگه تا سند و مدرکی در دست نباشه باورش برای دیگران سخته ، ما که دربست باور می کنیم عزیز…!
   چون بارها سر خودم اومده…
   ممنون.

 16. رامتین جان خسته نباشی . عالی بود.

 17. سلام یه مطلبی اینجا هست اگه ترجمه بشه جالبه
  http://www.thehiddenrecords.com/sphinx.htm

 18. دوست عزيز ديدم.بسيار ممنون. فردا در وبلاگ ميگذارم.

 19. دوست خوب , علی فریدی ;
  چیزی رو که شاهدش بودی بدنه ماهواره های نظامی و یا ماهواره های هواشناسی هست که برخلاف ماهواره های رادیو تلویزیونی , در یک نقطه ثابت نسبت به زمین قرار ندارند و بواسطه سرعت چرخش زیادشون , در مداری با فاصله حداکثر 200 کیلومتر از سطح زمین سیر میکنند.
  این مشاهدات اغلب در 2 وقت از روز اتفاق میفته.
  یا در بعد از غروب آفتاب(تا دو ساعت بعد از غروب) ; و یا قبل از طلوع آفتاب(تا دو ساعت قبل از طلوع).
  منبع نور اون هم نور خورشید هست که از طریق بدنه ماهواره به طرف ناظر زمینی منعکس میشه.

 20. [تصحیح میکنم:مداری با فاصله حد اکثر 2000 کیلومتر صحیح است(اشتباه تایپی)].

 21. بله سیامک جان ممنونم ..اصلا به این موضوع فکر نکرده بودم بله دیگه الان مطمعنم که ماهواره بوده ..ممنونم

 22. آه …ماهواره یادم رفته بود …پیر شی جوون سیامک !
  به هرحال ، گوش به زنگی در این مواقع خیلی خوبه ، یه دوربین دیجیتالی /گوشی همراه دوربین دار می تونه خیلی کارساز باشه …یه چندتا عکس بندازیم بعدش تحلیل کنیم…
  عالی می شه.
  ممنون عزیزان…

 23. دوباره سلام دیدم اون مطلب نیاکان افریقایی رو دوستان زحمتش رو کشیدند. اگه ممکنه و هنوز شخصی اعلام نکرده مطلب نقشه ستاره های مصری و (مشابهت آن با) الگوی کدهای زنتیکی انسانی که توسط آرمین دیروز گذاشته شده را به میلم ارسال کنید برای ترجمه.

 24. آفرین …احسنت و بسیار ممنون از سایه گرامی…
  رامتین جان ، کار گروهی یعنی همین …!
  سفینه اینتر پرایز از نوع ایرونیش داره شکل می گیره …!
  عالیه ….
  قربون همگی تون…

 25. فرهاد جان عزيز سلام . بايد اصلاح كنم : اين اگاهي است كه ميماند نه دانش . همين نكته است كه ما رو به بيراهه كشيده .نور الهي به تمام انسانهاي زمين باد .

 26. سلام رامتین جان…
  یه چیز جالب …اون عکس سمت راست توی لوح چوبی خیلی شبیه جغد هست … یعنی همون چیزی که همه ربوده شده ها تو فیلم the fourth kind بهش اشاره کردن و قبل از ربوده شدن دیده بودنش…. به نظرت اینطور نیست؟

 27. سلام رامتین جان …
  یه چیز جالب … اون عکس سمت راست تو لوح چوبی شبیه جغد هست…یعنی همون چیزی که همه ربوده شده ها توی فیلم the fourth kind راجع بهش صحبت کرده بودن و قبل از ربوده شدن دیده بودنش …

 28. ممنون از مترجمان و رامتین گرامی .

 29. با سلام من دانشجوی معماری هستم از مطالب شما خیلی استفاده کردم.باتشکر

 30. من این مطلب رو به طور تصادفی درست بعد از مطلبی که راجع به قبیله دوگون ها گذاشته بودید خوندم. این سری آخری که از تصاویر خدای قبیله Chokwe گذاشتین درست منطبقه با خدای اونها. با این تفاوت که اینها می گن خدای سرپرنده ای اونها صداش می کردن نومو و فکر می کردن ماهیه.
  جالب بود.

 31. دست همه ی کسایی که بابت این مطلب زحمت کشیدن درد نکنه

  خیلی جالب بود واقعا تفکر بر انگیز :-؟

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: