بایگانی روزانه: اوت 19, 2010

صورت فلکی خوشه پروین ، خانه ی نیاکان آسمانی قبیله آفریقایی CHOKWE

سایت سوابق پنهان  HIDDEN RECORDS شامل مطالب زیر است:

نماد تاریخی گمشده ی سلیمان که برروی  کاغذ پوست آهو رمزنگاری شده است  ، نماد گمشده ای از مسیح  /Tikal مریخ/صورت فلکی جبار/ خوشه پروین/ نقشه هرم ستاره ها / و…رجوع شود به : The Lost Symbol  (نماد گمشده) دن براون نوسنده کتاب راز داوینچی .(که ایندو اثر تبدیل به فیلم شده اند.مترجم)

(( Wayne Herschel وین هرشل ))

صورت فلکی خوشه پروین ،

خانه ی نیاکان آسمانی قبیله آفریقایی CHOKWE

. قبیله آفریقایی Chokwe عمدتا مناطق گسترده ای از زامبیا را تحت پوشش خود داده اند، و آن شامل قلمرو وسیعی  می گردد که از  7الی 18  درجه عرض جغرافیایی جنوبی شروع و به 18الی23 درجه طول جغرافیایی شرقی ختم می شود.

مارکوس مث  MARCOS MATTHE) ) پژوهشگر و نویسنده  زامبیایی  کتاب ((هنر و تاریخ قبیلهChokwe))

در سال 2006 طی تماسی با وین هرشل ذکرکرده است که  اگر چه او در حال حاضر ، کتابش را روانه بازار کرده است ، ولی او متوجه چیزی بسیار مهم در کتابش شده  است.

مارکوس گفت که او متوجه شد الگوی ستاره ای در تاریخ باستانی لوح های چوبی درکتاب خود عینا کپی  الگوهای ستاره مشابه در کتاب وین است.

او گفت : قبیله آفریقایی  Chokwe  اسناد افسانه ای خود را از اجداد خود پس ازورودشان از ستاره ها را حفظ کرده اند و آنها گذشته مقدس خود را بر روی الواح  چوبی ثبت  کرده اند و آنها را به صورت جفت بهم متصل نمودند که دقیقا کاملا مثل یک کتاب است.

پس ازمدت کوتاهی وین هرشل ، مارکوس را برای دیدن آثار دست ساخته(مصنوعی برابراصل)اش دعوت کرد ، آثاری که به عنوان یکسری مجموعه آثار هنری در نمایشگاه آثارتاریخی هنر آفریقا یی در خارج از کشوربه نمایش در آمده بود.

الواح های چوبی اصلی احتمالا از قدمت بسیار بالایی  برخوردارند و بر اساس نظرات عده ای ،

بیش از هزار سال قدمت را شامل می شود و بنا به عقیده ی بزرگان آفریقایی های قدیمی آنجا ، این الواح باستانی و اصلی که هزاران سال قبل ساخته شده باشند ، نیستند.

Wayne Herschel) وین هرشل و الواح چوبی )
و این به دلیل استفاده ی مذهبی الواح ، ازجمله در جشن ها و دست به دست شدن زیاد آن ها ، مخصوصا در مراسم ختنه سرونشان بوده است. قدیمی تر های قبیله می گویند که این الواح دائما با تراشیدن همانند آن ها جایگزین نسخه های خراب و فرسوده می شده اند. چندی از الواحی که حاوی اطلاعات ارزشمندی بوده اند و واین آن ها را بررسی کرده ، قدمتی بیش از 50 تا 100 سال ندارند. اما مهم تر برای» وین» این است که تاریخ حقیقی یافتن آن ها دهه ها پیش از تاریخ نظریه وین و انتشار کتابش بوده است. و این تا حدی عجیب به نظر می رسد اما به طور علمی ، عامل ساده ای که از قبیله بعید به نظر می آید ، دوباره سازی این الواح عینا از کپی های قدیمی تر بسیار قبل از انتشار این مطالبی که در زیر می بینید در اینترنت است.

اگر پیدا شدن الواح پس از انتشار کتاب» وین «رخ داده بود، تطابق عینی این الگو ها ، با هم مورد سوال بود.

منجمان آفریقای جنوبی ای که سعی کردند مارکوس را راهنمایی کنند ، تفسیرشان را از آن چه فکر می کردند که نزدیک ترین الگو می تواند باشد ، اظهار داشتند ، اما متاسفانه آن ها نتوانستند آشکار ترین الگو را شناسایی کنند. اگر صلیب مذهبی شامل صلیب جنوبی می بود ، برایشان بهتر به نظر می آمد. این با تمثال راه شیری برابری نمی کرد.

گروه 3 ستاره پشت سر هم که کمربند اوریون یا خوشه ی ستاره ی پروین را تشکیل می دهند  یا

X  که نقطه ی قرار گیری ستاره ی اجدادشان ا ست. چیزی که وین آن را در بیشتر تمدن های های باستانی یافته بود.

پس از مطرح کردن احتمالات و نشان دادن تمام الواح چوبی وین تصمیم گرفت تا چند مثال از الگو هایی که محاسبه شان آسان به نظر می آمد را لیست کند. وین چندی از عقایدش را در که توسط مارکوس (که به وسیله ی یک کاهن بومی تعلیم داده شده بود) تفسیر شده را در زیر نمایش می دهد.

اولین لوح چوبی ، چیز زیادی به جز معرفی یک سنت پرستش ستاره ای بیان نمی کند .

به گفته «شمن» ، این لوح  نمایشی از کهکشان راه شیری به عنوان کمربندی ستاره ای در مرکزکاینات ، است.

در  بالا ی لوح و دربخش وسطی  ، صلیب مقدس ، نماد آسمان وهمسان با دین است .
وی همچنین با» نماد هرم پلکانی «( که نشاندهنده » تپه مدفون » است) ونماد جمجمه (که روح را نشان می دهد) و خدای با سر پرنده ( که نمونه هایش را در تمدن مایا ومصر دیده ایم )، موافق است  .

اینجا جایی است که وین متوجه ادامه الگوهای مشابه دیگر تمدن های کهن  روی زمین می شود

در لوح زیر  دو روی هم افتادگی طرح با علائم مختلف همیشه وجود دارند.  علامت یک دایره به همراه دایره ی درونش احتمالا یک ستاره مانند خورشید است.

.

در لوح زیر همیشه، 2 زمینه   که با هم تداخل دارند وجود دارد،
نماد های مختلف در هر لوح دیده می شوند ، یکی بیشتر نمادین است
و یکی بیشتر با pictograms همراه است (صورت نگاشته =مثل هیروگلیف مترجم).

نماد دیگر دایره است و  دایره داخل آن احتمالا از یک ستاره خورشید مانند خبر می دهد.
توجه کنید،  چگونه آن علامت به عنوان اولین نشانه در کنار کهکشان راه شیری ما  رابه محل اقامت خودشان

رهنمون می کند …   و بالاتر از آن ، نماد آن »  تپه مدفون هرمی شکل»  PYRAMID BURIAL MOUND) )

قرار گرفته است.
این سرنخ ، مارکوس را برای بدست آوردن عکسهای  هوایی  از منطقه به تلاش واداشت  ، تکاپویی برای
دیدن اشکال و صورتهای » تپه دفن شده» که به  الگوهای ستاره ای اشاره می کنند که » وین »
تقریبا همه تمدن های روی زمین یافته است.

در ضمن توجه داشته باشید به 2 نماد فلش /پیکان /تیرمانند که بعنوان بخشی از داستان ، با ستاره خورشید مانند بالای آن

راه رسیدن  به تپه دفن مدفون را نشان می دهند…
آن   معمولا  توسط  کمان دومین  و  تیرویک فلش  دنبال می شودو ادامه داستان را رقم می زند ودر نهایت ،
… راه رسیدن به چیزی در آسمان را نشان می دهند …

بهترین مثال از کل این داستان کامل  »  الواح  چوبی »  لوح چوبی است که در زیر مشاهده می کنیم.

وین به این موضوع رسید ، که تقریبا  همانند » نقشه ستارگان تمدن  اینکا» که در Coricancha Cuzco   کشف شده،
داده های مخفی باستانی بطور  یکسان به این مضمون ، بیش از حد پرداخته اند .

دوباره توجه کنید  به» صلیب مقدس کاینات» که به عنوان نماد صورت فلکی اوریون از آن فهمیده  می شود ،
و پس از آن ، یک نسخه خط تصویری در سمت چپ مشاهده می کنیم

سه ستاره در یک ردیف از کمربند Orions (سمت چپ) با هماهنگی  کامل با ‹عنوان›
علامت ستاره شان در مرکز بالای لوح مشخص اند.

(به نظر من شاید منظور از» صلیب مقدس کاینات » نیبیرو باشد یا اصلا شکل کلی کهکشان راه شیری باشد با چهار بازوی ان :1- بازوی قنطورس 2-بازوی قوس 3- بازوی جبار (شکارچی =اوریون) 4- بازوی برساووش یا پرسئوس که مدوسا را کشت …

دوستان عزیزم ، شما چه چه نظری دارید؟ عکسی از کهکشان راه شیری می گذارم ، مقایسه کنید. مترجم)


در لوح بالا در زیر عنوان ستاره ای ، دو استخوان با هم ، از نیاکان قبیله  Chokwe.حکایت می کنند،

قیافه  زیر استخوان به( شمن = کشیش یاکاهن یا جادوگر مردم قدیم شمال اسیا و اروپا) اشاره دارد.

این خدا با 3 جسم کروی  در  تاج خود ، خودش را را به عنوان ستاره خدای صورت فلکی اوریون( جبار)

معرفی می کند.
در طرف مقابل دو استخوان ، خورشید و ماه دیده می شوند .
(خورشید همان 2دایره تودر تو  است ،و با اشعه نورانیش مشخص شده است).
در اینجا موقعیت مربوط به خسوف و کسوف ، در نزدیکی ستاره نیاکان مشخص شده است .

این همان موقعیتی است  که یک بار دیگر مطابق موقعیت ستارگان مشخص شده در تمدن های کهن سراسر زمین

توسط «وین» کشف می گردد…
توصیف ماه در اینجا بسیار  شبیه به داستان اینکا هاست  که» اشاره به هلال نازک ماه » می نماید .

شکل هرم که زیر خورشید قرار گرفته  برای ما شرحی دوباره می دهد  که چگونه » تپه مدفون »
ستارگان آسمان را نمایش می گذارد (از جمله ستاره ای که خورشید ما از آنجمله است.)
خلاصه داستان در پایین است  ، روح نیاکان ، در ادامه  2دایره  آمده است ،
(خورشید مثل یک  ستاره ،  به طرز عجیبی  مشابه نماد مصری آن است)
براساس تفسیر اجدادشان (COMBO) یا» دسته کوچک موسیقی دوگانه»  به صورت » تیر » و «کمان» تعبیر می شود.

جمجمه انسان نشان دهنده نیاکان بشراست  و تیر های دوگانه به همراه کمان مارابه اجداد ستاره ای خورشید
راهنمایی می کنند.

( در شکل  فوق کمربند اوریون راه را نشان می دهد )

=زاویه صحیح » x » که در راستای خوشه پروین است =
در لوح بالا یی ، وین معتقد است که ستاره مورد نظریا خوشه پروین،

تایید نظریه منشاء انسان است . وبا توجه به کتیبه های مصری ، و موقعیتهای

صورتهای فلکی جبار وخوشه پروین ، ونقوش حجاری شده فوقانی در لوح بالایی

مار کیهانی مسیر سفرش را به سمت زمین تغییر داده است وبر اساس همان کتیبه ها ،

نماد سفر کیهانی با سلول اسپرم آغاز شده و وبا نشاندن بذر زندگی بر روی زمین،

زندگی  آغاز شده است .

لوح چوبی که در دست Wayne Herschel)) وین هرشل است .

موقعیت «ستاره نیاکان » ووابستگی آن با خوشه پروین که با

سایر نقشه ستارگانی که در سراسر جهان یافت شده مطابقت دارد.


چشمگیر ترین لوحی که توسط » وین » به نمایش گذاشته شده است .
تصویری که مارکوس  مث پژوهشگر و نویسنده افریقایی را واداشت تا با
همکاری وین در پیدا کردن سرنخهایی  از حیات  تلاش کنند وکشفشان را رسانه ای کنند.

توجه داشته باشید موقعیت ستاره نیاکان در ارتباط با خوشه پروین که در تمام نقشه باستانی ستارگان دیگر

مشابهتی تام دارد .» وین» نقشه های باستانی ستارگان را در تمدنهای دیگر کشف رمز نموده ونشان می دهد

که همه انها به صورت های فلکی خوشه پروین ، جبار/شکارچی /اوریون وستاره مقدس اشاره دارند.

شباهت  مشترک این خوشه ستاره ای بیشتر از همه ستاره های دیگر در تاریخ ثبت شده است .
لوح  کاملا به 3 ستاره کمربند جبار اشاره می کند و کمانها و فلشها ییکه به سمت این ستاره مهم

نشانه رفته است.

مهمتر از همه شیوه ای تحلیل  یکسان در همه تمدن هاست  بطوری که

» نقشه ستاره ای Voynich» ،  به «مسیری از سفر» اشاره دارد،  سفری که از» خوشه پروین «صحبت
می شود !    مشابه  آن را نیز در» نقشه ستاره ای اینکا» داریم …

اما نکته جالب توجه  در اینجا است که این لوح را درخشان کرده این 2 دور حلقوی حک شده برروی

لوح است و مربوط به  به» راه سفرستاره ای» است که منطبق بر نتیجه گیری وین می باشد .
با توجه به نظریه وین و پس از خواندن کتابهای وی مطالب  دسته بندی شده او به شرح زیر

است :

((» سالیان بسیاربسیار دور نیاکان بزرگ  یک ستاره که  همراستا   با کمربند اوریون ( صورت فلکی جبار/شکارچی)در نزدیکی  خوشه پروین بود  به دنیای ما سفر کردند….

شاید اینجا آنها خودشان را با تپه ای / پشته ای از » عنصر نخستین ازلی » به ما نمایاندند .
آنها برای رسیدن به اینجا (زمین ) از دو سیستم ستاره ای دیگر (و یا  دو جهان) گذشتند …
نقشه های کهن در مورد وجود » منظومه های  2ستاره  ای » یا دو ستاره آفتاب  مانند مثل خورشید

مرجع مناسبی است … این سیستمهای دو خورشیدی در » نقشه ستاره ای  فراماسونها» نیز آمده است.))

و یا…   اگر آن به» 2 جهان بیرونی » در سفر به زمین اشاره میکند ،
آن می تواند» جهان گمشده ی مردوک » باشد  ، (در حال حاضر کمربند سیارک ها –
براساس تئوری زاکاریا سیتچین ) و دومی ، مریخ قبل از ورود به زمین و استعمار آن باشد «.

در دو تصویر زیر را خدای سر پرنده ای( birdheaded ) که نمونه بارز خدایان قبیله Chokwe است
و منطبق بر تمدنهای کهن در سراسر جهان می باشد . (سومر ، مصر ، ایندوس و…مترجم)
تصویردوم ، همان برداشتی  است که»  وین » از جهان ستارگان ، هلال ماه و
نیاکان دارد . در اینجا تشابه قابل توجهی بین  ستاره سومری  و تصاویر هلال ماه
است که شاید هیچ همزمانی اتفاقی   در همه زمانها این چنین روی نداده باشد  .
حالا  یک فرد نمی تواند اذعان کند وبگوید که احتمالا تنها یک اصل و نسب انسان وجود دارد ، وآن
«منشاء ستاره ای»  است.

… ما همه اولاد اجداد ستارگان هستیم .

اطلاعات بیشتر  این داستان به زودی منتشر خواهد شد …

جهان ستاره وهلال …نیاکان …اشکالی مشابه آنچه که پیشینیان  سومری بکار می بردند.


موقعیت خوشه پروین و زمین .

(پیوند روح با مار کیهانی) (یا تشکیل DNA ؟؟!)

( «کاپو کولو » رب النوع / خدای آسمان  چشمان منحصر بفرد درشت ،

سر بسیار بلند وکشیده ولاغر منطبق با جمجمه های مایایی

((ونیزشبیه  جمجمه های مصری مثل توتانخ امون=»مترجم»))
این پروژه در تلاش است تا به آزادی دانش روشنگرانه کمک کند ،

دانشی که دانستن آن توسط بسیاری از موسسات قدرتمند ممنوع شده است.

لطفا ما را «در تلاش دوباره زنده کردن حقیقت پنهان» یاری نمایید
…  درباره » برابری مقدس تمام بشریت» که به این رازکهن گره خورده است ….

© سوابق پنهان HIDDEN RECORDS ® 2010==============================================

باتشکر فراوان ومخصوص از رامتین گرامی به خاطر انتخاب متن اصلی ،

امیر محمد وبهزاد ایزد یار عزیز که بخش اول ترجمه از ایشان است .

وباتشکر از کلیه دوستان وعلاقمندان پایگاه داده های یوفولاو
ترجمه کلی و تلخیص و ویرایش و گرافیک تصویری : فرهاد

تاریخ : 26 مردادماه 1389

تقدیم به تمامی دوستان خوبم در پایگاه داده های یوفو لاو…

منبع مطلب : http://thehiddenrecords.com/africa.php

* لازم به توضیح است مقاله فوق صرفا به منظور آشنا شدن با آرا و نظریات کسانی است

که در راه آشکار شدن واقعیاتی نمادشناسانه از باستان شناسی فضایی  قلم می زنند و

لزوما تایید  وتاکید براین موضوعات نیست .اینرا به جهت آن آوردم که خدای ناکرده

شک وشبهه ای در اذهان وافکار عمومی ایجاد نشود.

مردان «خدا» پرده پندار دریدند     یعنی همه جا غیر «خدا» یار ندیدند…

خداوند متعال یگانه پشت وپناه همه ما باشد .انشاءا…

پ . ن : با تشكر از بهزاد و ايزديار و فرهاد دوستان عزيزم  كه اين مطالب جالب را  ترجمه و ارسال نمودند.

###############################################

سايت منبع اين مطلب سايت بسيار جالبي است . از دوستاني كه به زبان انگليسي تسلط دارند خواهش ميكنم مطالب جالب اين سايت را ترجمه كنند و به وبلاگ بفرستند . زكات علم در نشر آن است . البته چند نفر از دوستان هم هستند كه همين جا دوباره ازشون تشكر ميكنم ولي آنقدر مطلب به زبان انگليسي هست كه يك صد هزارم آن هم به فارسي ترجمه نشده و ما هم كه تسلطي به اين زبان نداريم مجبوريم يا با مترجم گوگل كه 10 درصد مطلب هم فهميده نميشه كلنجار برويم با مثل بچه ها از روي عكس ببينيم چي ميگويد.

آدرس سايت :      http://thehiddenrecords.com/index.htm

عكسهايي از اين سايت

Malik Shah & Mars Face

اين هم يك مطلب جالب راجع به ايران كه زحمت ترجمه را اگر كسي بر عهده ميگيرد در قسمت نظرات بگويد تا كس ديگري ترجمه نكند.

http://thehiddenrecords.com/persian.htm

اژدها در فرهنگ چینی

یادداشت کوتاه – اژدها در فرهنگ چینی


اژدها (به چینی: لانگ  lung-) نام موجودی افسانه ای است که تقریبا بصورت همزمان و ظاهرا جداگانه وارد فرهنگ تمدن های باستانی مانند اروپا، ایران و چین شده است. این نوشته یادداشت کوتاهی است از تاثیر این موجود در فرهنگ چینی.

عموما به اولین موردی که درباره اژدها در چین اشاره میشود، نقش روح محافظ یا توتم بودن است. بدن اژدهای شرقی از سر خرس و تن مار تشکیل شده است، هرچند که این شکل اولیه در طول زمان تا حدی تغییر کرده و امروزه به سختی میتوان خرس بودن سر اژدها را تشخیص داد. گاهی اجزای دیگری هم به اژدها اضافه میشود مانند پنجه های عقاب، گوش های گاو نر، پاهای ببر و حتی بالهای خفاش. البته تلقی عمومی از اژدها در فرهنگ عامه چین موجودی جداگانه است و نه ترکیبی از سایر جانوران. اژدهای چینی میتواند پرواز کند (حتی با نداشتن بال)، قدرتهای فوق طبیعی دارد، میتواند ناپدید شود و با آتش و آب قرابت و نزدیکی دارد.

کاراکتر اژدها در خط چینی

خاستگاه

خاستگاه اژدها بدرستی معلوم نیست. فرض غالب این است که اژدها در واقع نوعی دایناسور یا خرنده باستانی بوده است. طبق این نظر، برای قبایل بدوی ساکن در مناطق مختلف چین اژدها نوعی توتم بوده و بعدا در میان نژاد هان (نژاد غالب چینی ها) بعنوان نماد رسوخ کرده است. گروهی دیگر از انسان شناس ها اژدها را به کروکدیل ها و یا سوسمارهای عظیم الجثه ای نسبت میدهند که در رودخانه های شرق چین میزیسته اند. به هر صورت اولین نشانه های اژدها در فرهنگ چینی در حدود 200 سال قبل از میلاد (زمان امپراتور هوانگ دی) دیده شده است (هر چند نظراتی آن را بسیار قدیمی تر و حدود 1100 سال قبل از میلاد میداند). البته در این میان سئوالات بی پاسخ نیز کم نیستند: مثلا چرا از ابتدا در چین اژدها نماد مثبتی بوده است (بر خلاف اژدهای اروپایی یا ایرانی)؟ در حالیکه خزنده های عظیم الجثه (و کروکدیل) معمولا تاثیر مثبتی ایجاد نمی کنند. یا چگونه 200 سال پیش از میلاد که اختلاف زمانی بسیاری با زمان دایناسورها دارد، فسیل ها چنین تاثیری روی فرهنگ گروه کثیری از مردم گذاشته اند؟ و دیگر اینکه چگونه اژدها در فرهنگ عامه گروه وسیعی از کشورها، از شرق تا غرب آمده است؟ البته در مورد آخری نظراتی وجود دارد مانند انتقال این افسانه توسط مسافرانی چون مارکوپولو از شرق به غرب.

گروهی نیز به وجود اژدها حتی در زمان حال اعتقاد دارند و داستانهایی چون هیولای لاک نیس از این قرار است. البته بدون شک دلیل مستدلی برای این ادعا یافت نشده است. به هر صورت در شرق آسیا این ایده تقریبا جایگاهی ندارد.

در مجموع به نظر میرسد ایده گرفته شدن افسانه اژدها از فسیل دایناسورها یا حداقل نمونه های نادر و تغییر شکل یافته آنها، با وجود کاستی هایی بهترین نظر باشد.

گروهی سوسمار هایی چون کومودو را خاستگاه اژدها میدانند.

در فرهنگ و افسانه ها

اژدها و ببر دو رقیب همیشگی در نظر چینی ها هستند. هرچند که غالبا اژدها برنده این کارزار است، ولی نمونه های بسیاری از این نبرد در آثار هنری مثل نقاشی ها دیده میشود. حتی سبک اژدها و سبک ببر در کونگ  فو معمولا برای مقابله با هم هستند.

اژدها با آب نزدیکی بسیار دارد (یکی از دلایل طرفداران نظریه کروکدیل). به همین دلیل آنها اغلب شناگرانی ماهرند.

چهار پادشاه اژدها وجود دارد که در چهار دریا زندگی میکنند. این چهار اژدها تاثیر فراوانی روی آب و هوا دارند. به همین دلیل در بعضی شهرها و روستاها در نزدیکی دریا معابدی برای پرستش یکی از آنها وجود دارد. عقیده عمومی این است که دعا در آنجا میتواند مانع سیل و گروهی از بلایای طبیعی شود.

عدد نه (به چینی: شی  shi- ) و اژدها به هم نزدیک هستند. مثلا اژدها معمولا نه فرزند دارد یا در مجموع نه نوع اژدها وجود دارد.

در تقویم چینی یکی از نماد های 12 گانه، اژدها است. متولدین این سال ها بلند همت، خودسر و لجوج هستند. سال اژدهای بعدی 2012 است.

رقص اژدها یکی از مراسم معروف چینی است که اغلب در جشن ها و بخصوص در آغاز سال نوی چینی اجرا شده و بسیار زیباست.

مسخره کردن اژدها کاری ناپسند است و معمولا در هیچ یک از آثار هنری چین (حتی امروزه) تصویری خنده دار از اژدها دیده نمی شود.

اژدها (لانگ) بخشی از نام گروهی از مردم چین را تشکیل میدهد (احتمالا به این مورد در فیلم های چینی برخورد کرده اید).

نبرد ببر و اژدها

نماد خاندان سلطنتی

اژدها نماد خاندان سلطنتی چین از دوران هوانگ دی شده است. داستانی در این باره وجود دارد به شرح زیر:

قبل از وحدت چین توتم این ملت خرس بود.  هوانگ دی پس از شکست چی یو و وحدت چین، برای تسکین قبائلی که در جنگ شکست خورده بودند، دست از توتم خرس کشیده و از توتم اژدها استفاده کرد.توتم جدید سر توتم قدیمی و بدن توتم مار را شامل می شود. در واقع توتم اژدها توتوم های قبایل پدر و مادر هوانگ دی را شامل می شود و شکل گیری این توتم روند تاریخ توسعه ملت چین و روند یکپارچگی ملیت های مختلف را منعکس کرده است. (نقل قول مستقیم از سایت رادیو چین)

امپراتور هوانگ دی

چرا چینیان فرزندان اژدها نامیده میشوند؟

غالبا دو دلیل برای این امر وجود دارد. یکی افسانه ای باستانی بدین شرح:

دختری به نام دنگ اژدهای مقدس در آسمان را تکان داده و یان دی را زاییده است. دختری به نام بو بائو ستاره های صورت فلکی دب اکبر را تکان داده و هوانگ دی را به دنیا آورده است.  دختری به نام چینگ اژدهای سرخ را تکان داده و ژائو را زائده است. بر اساس این افسانه ها، نیاکان ملت چین به خاطر اژدها متولد شده اند و چینی ها از فرزندان این اشخاص هستند.

مورد دیگر مربوط به دهه 70 میلادی است. در این دوره ملل شرق آسیا به دنبال نمادی از میان حیوانات برای کشور خود بودند و دولت وقت چین اژدها را برگزید. از آن زمان با تکیه بر افسانه بالا (و داستان مشابه دیگری) اصطلاح فرزندان اژدها در میان مردم هان (که 92 درصد ساکنان سرزمین اصلی چین را تشکیل میدهند) به عنوان سمبلی برای اتحاد ملی مطرح شد.

نیما – سان شیا، تایوان

پ . ن : با تشكر از دوست عزيزم نيما.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: