چوپا كابرا موجودي فضايي يا زميني؟


 Chupacabra

یک لغت اسپانیایی است که به معنای (مکنده ی بز)  است chupa-cabra

این موجودات اسرار آمیز به حیوانات اهلی حمله کرده و تمامی خون بدن آنها را می مکند بنا بر گزارشات این موجودات مرموز بیشتر در آمریکای جنوبی دیده شده اند

اولین گزارش که در سال 1995 اتفاق افتاد از پیدا شدن جسد هشت گوسفند خبر می داد که تمامی خون بدن آنها به طور کامل تخلیه شده بود و اثر چند سوراخ که توسط دندان بوجود آمده بود در قسمت سینه ی آنها دیده می شد

در گزارشات بعد از پیدا شدن اجساد دیگر حیوانات اهلی از جمله مرغ بوقلمون بز و… خبر میداد

برخی نظرات در مورد این موجود عجیب

1)برخی معتقدند که این موجود ممکن است چیزی بین خون آشام و آدم گرگی باشد زیرا چند تن که این موجود را کشته و از آن عکس تهیه کرده اند می گویند بدنی به بلندی 150 سانتی متر و پنجه هایی مانند گرگ دارد(همان طور که در عکس مشخص است

chupacabras_body.jpg

 

2)برخی معتقدند که ممکن است منشائی فضایی داشته باشد زیرا طبق گزارشات تعداد سوراخهایی که بر اثر دندان نیش ایجاد شده بود سه عدد بوده است واین غیر معمول است زیرا تمامی درندگان بر روی زمین تنها دو دندان نیش دارند

3)بعضی اعتقاد دارند که ممکن است این موجود بر اثر تحقیقات ژنتیکی دانشمندان بر روی موجودات درنده و ادغام چند ژن ازاین موجودات بوجود آمده باشد

4)یکی دیگراز نظرات این است که این موجود ممکن است جزو خانواده دیوها باشد ولی این نظریه چندان درست نیست زیرا بر طبق افسانه ها دیوها قامتهایی بلند داشته اند و قربانی خود را از هم میدریدند ولی این موجود قد کوتاه دارد و فقط خون قربانی

من هم از این موجود اطلاعات زیادی ندارم اگرشما دارید در قسمت نظرات برای من بنویسید

البته من از بعضی از قدیمیها سوال کردم یه چیزهایی از وجود چنین موجودی در روستا های ایران به من گفتند حالا اگر شما خبر دارید برام بنویسیدطعمه اوست

http://mr201.mihanblog.com/post/16

https://i2.wp.com/www.byerly.org/Chupa/chupa2.jpg

http://lewets.files.wordpress.com/2009/01/641839_texas_chupacabra.jpg

https://i1.wp.com/www.alienvideo.net/0702/img/06-12/chupacabra.gif

همشهری: آيا اين جانور فقط يك سگ زشت است يا واقعا يك موجود افسانه‌اي كه كل آمريكا را به وحشت انداخته است؟

روزنامه بيلد گزارش داد، شبكه تلويزيوني KOTV (از گروه CBS) تصاوير حيواني را نشان داد كه جسدش در استيلول (در ايالت اوكلاهاما آمريكا) پيدا شده است.

گفته مي‌شود اين حيوان مي‌تواند چوپاكابرا (Chupacabra) باشد. در داستان‌ها آمده است، اين موجود افسانه‌اي شب‌ها به خانه‌ها و اصطبل‌ها مي‌رود و خون قربانيانش را مي‌مكد!

اولين گزارش‌ها درباره اين پديده سال 1995 از پورتوريكو منتشر شد. ظاهرا خون هشت گوسفند به طور كامل مكيده شده بود و بر روي سينه همه آنها سه جاي سوراخ ديده مي‌شد.

 
بعدها گزارش‌هاي مشابهي از سراسر آمريكا ـ از شمال (ايالت مين آمريكا) تا جنوب (شيلي) ـ پخش شد. خون همه اين حيوانات از سوراخ‌هاي كوچك (يا جاي گازگرفتگي) تقريبا به طور كامل مكيده شده بود.
 

تعدادي از شاهدان عيني «چوپاكابرا» را همچون خزندگان وصف مي‌كنند. ديگران ـ همانند جسدي كه در اوكلاهاما كشف شده است ـ آن را همچون سگ، اما داراي پوست چرمي مانند خزندگان و داراي دندان خون‌آشام مي‌دانند. اين جانور مي‌تواند تا شش متر جهش كند.

شبكه خبري «سي.ان.ان» هم چند روز پيش گزارشي را درباره كشف چوپاكابرا در تگزاس پخش كرد. اين موجود در يك تله گرفتار شده بود. دامپزشكان تاكنون نتوانسته‌اند اين جانور را طبقه‌بندي كنند. آنها نمي‌دانند اين موجود از كجا آمده است: جهش ژني از كايوت‌ها بوده است يا؟

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=83733

اين مطلب هم براي عزيزاني كه زبانشان خوب هست . اگر كسي خلاصه اين متن را به صورت ترجمه بفرسته تا در وبلاگ بگذارم لطف كرده.

Chupacabras

Fellow researchers, investigating UFO sightings in Puerto Rico in the early 1990’s, stumbled upon reports by local residents of a strange, dog-like creation who would attack their prey and suck the blood dry. As the concept of animal mutilations was being investigated at the time, and remains an ongoing mystery, they reported their findings to me and other researchers back in the US. Thus I first heard about the animal soon to be named «Chupacabra». Chupacabras, in my opinion, fall under the heading cryptozoology, without alien connection.

Based on reliefs found in Europe and Mesoamerica, some researchers equate the appearance of the chupacabras to that of a gargoyle, leading one to believe the creatures were also part of the history of Medieval Europe and linked to evil spirits.

Today investigators go in search of the chupacabra to capture and study these elusive animals. It is the part of the quest of humanity through the paranormal to explains who we are and why we are here.

The term «Chupacabra» can be roughly translated as «goat-sucker.» It is known as both «chupacabras» and «chupacabra» throughout the Americas, with the former probably being the original word, and the latter a better regularization of it. The name can be preceded by the masculine definite article («el chupacabras»), or the plural masculine article («los chupacabras»). The term was supposedly coined by Puerto Rican television personality Silverio Pérez, who intended the name to be a joke.

Physical descriptions of the creature vary. Sightings began in Puerto Rico in the early 1990s, and have since been reported as far north as the Carolinas and as far south as Chile.Though some argue that the chupacabra may be a real creature, mainstream scientists and experts generally contend that the chupacabra is a legendary creature, or a type of urban legend.

The chupacabra is a cryptid said to inhabit parts of the Latin America. It is associated particularly with Puerto Rico (where it was first reported), Mexico, Chile, Brazil and the United States, especially in the latter’s Latin American communities and Maine. The name translates literally from the Portuguese and Spanish as «goat-sucker». It comes from the creature’s reported habit of attacking and drinking the blood of livestock, especially goats. The actual meaning of the word «chypacabra» is goat eater. Physical descriptions of the creature vary. Sightings began in Puerto Rico in the early 1990s, and have since been reported as far north as Maine, and as far south as Chile. Though some argue that the chupacabras may be real creatures, mainstream scientists and experts generally contend that the chupacabra is a legendary creature, or a type of urban legend.

The legend of cipi chupacabra began in about 1992, when Puerto Rican newspapers El Vocero and El Nuevo Dia began reporting the killings of many different types of animals, such as birds, horses, and as its name implies, goats. However, it is predated by El Vampiro de Moca (The Vampire of Moca), a creature blamed for similar killings that occurred in the small town of Moca in the 1970s. While at first it was suspected that the killings were done randomly by some members of a Satanic cult, eventually these killings spread around the island, and many farms reported loss of animal life. The killings had one pattern in common: Each of the animals found dead had two punctured holes around its neck.

Soon after the animal deaths in Puerto Rico, other animal deaths were reported in other countries, such as the Dominican Republic, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, El Salvador, Panama, Peru, Brazil, the United States and, most notably, Mexico.

Both in Puerto Rico and Mexico, «el chupacabra» gained urban legend status. Chupacabra stories began to be released several times in American and Hispanic newscasts across the United States, and chupacabra merchandise, such as T-shirts and baseball caps, were sold.

The chupacabra is generally treated as a product of mass hysteria, though the animal mutilations are sometimes real. Like many cases of such mutilations, however, it has been argued that they are often not as mysterious as they might first appear, and in fact, a series of tests showcased by the National Geographic Channel in a show about the chupacabra pointed to the obvious conclusion that every single «animal mutilation» can be explained by either people killing them or, more likely, other animals eating them. The loss of blood may be explained by insects drinking it.

Allegedly Descriptions appearance

Descriptions of the physical appearance of each specimen can resemble descriptions of other reports, or be completely different from other chupacabra descriptions. Differences in descriptions are too wide to be attributed to differences in the perceptions of the observers, causing cryptozoologists to speculate that chupacabra reports may in fact be attributable to several species. Although they have different appearances, chupacabra descriptions have several common traits. They are typically described as being 3 ft. (1 m) or taller, and roughly humanoid in shape.

Usually, chupacabras are said to appear in three specific forms:

  The first and most common form is a lizard-like being, appearing to have leathery or scaly greenish-gray skin and sharp spines or quills running down its back. This form stands approximately 3 to 4 feet (1 to 1.2 m) high, and stands and hops in a similar fashion to a kangaroo. In at least one sighting, the creature hopped 20 feet (6 m). This variety is said to have a dog or panther-like nose and face, a forked tongue protruding from it, large fangs, and to hiss and screech when alarmed, as well as leave a sulfuric stench behind. When it screeches, some reports note that the chupacabra’s eyes glow an unusual red, then give the witnesses nausea.The second variety bears a resemblance to a wallaby or dog standing on its hind legs. It stands and hops as a kangaroo, and it has coarse fur with greyish facial hair. The head is similar to a dog’s, and its mouth has large teeth.The third form is described as a strange breed of wild dog. This form is mostly hairless, has a pronounced spinal ridge, unusually pronounced eye sockets, teeth, and claws. This animal is said to be the result of interbreeding between several populations of wild dogs, though enthusiasts claim that it might be an example of a dog-like reptile. The account during the year 2001 in Nicaragua of a chupacabra’s corpse being found supports the conclusion that it is simply a strange breed of wild dog. The alleged corpse of the animal was found in Tolapa, Nicaragua, and forensically analyzed at UNAN-Leon. Pathologists at the University found that it was just an unusual-looking dog. There are very striking morphological differences between different breeds of dog, which can easily account for the strange characteristics.

Some reports claim the chupacabra’s red eyes have the ability to hypnotize and paralyze their prey‹leaving the prey animal mentally stunned, allowing the chupacabra to suck the animal’s blood at its leisure. The effect is similar to the bite of the vampire bat, or of certain snakes or spiders that stun their prey with venom. Unlike conventional predators, the chupacabras sucks all the animal’s blood (and sometimes organs) through a single hole or two holes.

Many residents of South America have reported sightings of El Chupacabras, and although various, the descriptions share some significant likenesses. In many reports, accounts include the visible inflation of the stomach region, after El Chupacabras has been feeding. The appearance of the animal changes when an internal bladder-like organ fills with the blood of its prey. Furthermore, with almost all the reported sightings witnesses have reported large protruding fangs. These fangs are suspected to be hollow and be the vehicles for the blood on which it feeds.

Alleged Sightings

Certain South American rain forest natives believe in the «mosquito man», a mythical creature of their folklore that pre-dates modern chupacabra sightings. The mosquito-man sucks the blood from animals through his long nose, like a big mosquito. Some say mosquito-man and the chupacabra are one and the same.

One story states that in September of 2006, a hotel employee named Valerie Pauls of Albuquerque, New Mexico was startled by a hissing noise upon arriving for work at about 7:00 in the morning. She glanced up to the sixth floor roof of the Amerisuites Hotel. She saw two glowing red eyes peering down upon her. The creature resembled a gargoyle, and smelled of sulphur. The creature terrified Ms. Pauls as it continued hissing and flashing neon colors. She became dizzy and disoriented. She managed to return to her vehicle as the alleged Chupacabra descended upon her vehicle. The creature broke the windshield before leaping back up unto the roof of the hotel and vanishing.[verification needed]

Notable sightings in the United States include one reported by multiple eye-witnesses in Calaveras County, California, and at a recent birthday celebration of a Development Team member of a local charity in Houston, Texas.[citation needed] According to these reports, the creature was sighted for the first time in the early to mid 1990s, harming animals of different species. However, it is now thought that the people did this themselves.[verification needed]

In 2005, Isaac Espinoza spent close to $6 million of his own money trying to track down the chupacabra. He lived in the jungles of South America for eight months with a team of researchers, video and print journalists and local guides. During the course of the expedition the team had several close encounters with a creature that the researchers were not able to identify. The team was able to capture several of their encounters with the creature on film and it has all been turned over to the University of Texas for analysis.

Hugo Mata, a professor of cryptozoology at the University of Texas, has said the hair and skin samples submitted by the team do not match any known species for that part of the world.

In July 2004, a rancher near San Antonio, Texas, killed a hairless, dog-like creature which was attacking his livestock. This creature is now known as the Elmendorf Creature. It was later determined to be a canine of some sort, most likely a coyote, with demodectic mange. In October 2004, two animals which closely resemble the Elmendorf Creature were observed in the same area. The first was dead, and a local zoologist who was called to identify the animal noticed the second while she was travelling to the location where the first was found. Specimens were studied by biologists in Texas. The creatures are thought to have been canines of undetermined species with skin problems and facial deformities.

In Albuquerque, New Mexico, A 42 year old woman (Rebecca Tuggle) was on the way to her car when she heard a mysterious hissing noise. As she turned around she was terrified to see a creature partially resembling a lizard, a kangaroo, and a bat, with «rainbow-colored» spines running down its back. The creature stood 3-4′ tall and grunted at her. The creature’s hissing noise nauseated her and she nearly fainted. As with other sightings, the eyes were said to glow red and the animal smelled of a sulfuric substance.

The chupacabra has often been spotted in Michigan. A recent sighting occurred in Grand Haven, when a 42-year-old man claimed he saw it suck the blood out of a cat.

A famous appearance in the city of Varginha, Brazil, (the «Varginha incident») is sometimes attributed to the chupacabra, although cryptozoologists more frequently associate the incident with extraterrestrials. In 1997, an explosion of chupacabra sightings in Brazil was reported in Brazilian newspapers. One report came from a police officer, who claimed to get a nauseous feeling when he saw a dog-like chupacabra in a tree.[verification needed]

Recently, there has been a surge of chupacabra sightings in the United States, specifically in the suburbs of Washington, D.C., and outside of the Philadelphia, Pennsylvania area. However, controversy exists whether these chupacabra sightings are legitimate.

«Chupacabra» Shot in Texas

October 2004 – Earthfiles – by Linda Moulton Howe

  Pollok, Texas – What are the strange, unidentified grey-blue animals that people keep seeing and shooting in Texas? In May 2004, Elmendorf, Texas farmer, Devin McAnally, shot an animal eating mulberries that he also thought was killing his chickens. Devin was amazed that his bullets did not cause bleeding on the strange, grey body.I had investigated the «chupacabras» mystery on a trip to Puerto Rico in 1996. Many locals described a grey-colored kangaroo-like creature with long teeth which was blamed for hundreds of punctures in chickens, rabbits and other farm animals, including some goats and dogs that were still alive after bloodless holes had been made in their forehead bone or neck. At the time, I talked about the Elmendorf photographs with a San Antonio Zoo spokesman who said it was definitely not a coyote, but he did not know what it was. Some of the Elmendorf tissue was shipped to the University of California-Davis Veterinarian Genetics Laboratory for DNA analysis and results are pending.Now we’ve got both another dead animal that closely resembles the Elmendorf creature and a sighting of one of the creatures alive only one-quarter mile away from the site where this animal was shot on October 8. It was at the Pollok, Texas, home of the Womack family. Mrs. Womack’s daughter, Stacey Womack, lives twenty miles away in Lufkin where she worked for 20 years as a vet technician and three years in the early 1990s as a zoo keeper at the Ellen Trout Zoo in Lufkin. Today she is a dog breeder. Stacey has a lot of experience with animals around Lufkin and Pollok and could not understand what her mother meant when she called Tracey in a very emotional state on Friday afternoon, October 8, asking her daughter to come help because there was a strange animal under the house.

  Report from Stacey Womack, dog breeder and former veterinarian tech assistant, Lufkin, Texas: «My mother was just sort of hysterical because they had killed something under the house and they did not know what it was. I thought, ‹This is the most ridiculous thing I’ve ever heard.› They don’t know whether it’s a coyote or a dog?! I told my mother I would come out there and bring my digital camera. About one-quarter mile from my mother’s house, I had to hit my breaks because an animal crossed the road in front of me and it was running with its head down and its tail down and it did not have any hair. It was a strange looking sight and my daughter-in-law was with me and she wanted to know if it was a wolf. I told her it wasn’t a wolf and it was too large for a fox. So, we went on to my mother’s house and went around to the back and there was the same animal an animal identical to what ran across the road. It was on the ground after they had just killed it and there was almost no blood. It was just red where the shot had went in (the eye). I was just totally dumbfounded when I saw it. At first glance, you would think of a deer’s head on a kangaroo’s body. The ears were real thick and large. It did not have any hair on it. The skin tissue was necrotic. It was just awful. I did not know what it was.»

In Coleman, Texas, a farmer named Reggie Lagow caught an unknown animal in a trap he set up after the deaths of a number of his chickens and turkeys. The animal appeared to be a mix between a hairless dog, a rat and a kangaroo. The mystery animal was reported to be to Texas Parks and Wildlife in hopes of determining what it was, but Lagow said in a September 17th, 2006, phone interview with John Adolfi, founder of the Lost World Museum, that the «critter was caught on a Tuesday and thrown out in Thursday’s trash.»

In November of 2005 , A motocross racer named Kolt Jarrett spotted a medium sized to small sized creature in Floresville, Texas, At the Cycle Ranch Motocross Park. He was with seven other friends in a golf cart on trails near back of the park. Kolt spotted in in tall grass and small sapling which were folding over like it was as strong as an oxe. Kolt described it having spikes down its back with a wierd shaped head, with possibly having horns. It was a brownish red and had wierd shaped objects,possibly wings, on its sides. Kolt belived it to be the El Chupacabra.

In Septemeber of 2006, in High Rolls, New Mexico, near Alamogordo, A roper Trey Rogers spotted what he belived was the El Chupacabra. He was out in the forest with his paint ball gun looking for game when he spotted a medium sized brown redish-animal that had spikes down its back and wings on its side. Before Trey could get a shot it took off at the speed or fastest than the quickest rabbit. It was the fastest thing Trey had ever seen.

In April of 2006, MosNews reported that the chupacabra was spotted in Russia for the first time. Reports from Central Russia beginning in March 2005 tell of a beast that kills animals and sucks out their blood. Thirty-two turkeys were killed and drained overnight. Reports later came from neighboring villages when 30 sheep were killed and had their blood drained. Finally eyewitnesses were able to describe the chupacabra. In May of 2006, experts were determined to track the animal down.

In mid-August 2006, Michelle O’Donnell of Turner, Maine, described an «evil looking» dog-like creature with fangs found along side a road, apparently struck by a car, but it was otherwise unidentifiable. Photographs were taken and several witness reports seem to be in relative agreement that the creature was canine in appearance, but unlike any dog or wolf in the area. The carcass was picked clean by vultures before experts could examine it. For years, residents of Maine have reported a mysterious creature and a string of dog maulings.

On September 2006, the Lost World Museum acquired the remains of what may be a Chupacabra. Spotted, hunted and killed in late August 2006, 15 yr. old Geordie Decker and 16 yr. old Josh Underwood of Berkshire, New York handed over the bones of a small fox like beast that hopped, had yellow eyes and an orange strip of hair going down its almost bald gray back, to Museum owner John Adolfi. Its bones are currently on display on the Lost World Museum’s web site while further examination and investigation continues.

Theories

Some cryptozoologists speculate that chupacabras are alien creatures. Chupacabras are widely described as otherworldly, and, according to one witness report, NASA may be involved with this particular alien’s residency on earth. The witness reported that NASA passed through an area in Latin America, with a trailer that was thought to contain an incarcerated creature. There have also been UFOs seen where chupacabras have been at the same time on occasion. Others speculate that the creature is an escaped pet of alien visitors that wandered off while its master was visiting Earth. The Chupacabra does have a slight resemblance to the Greys, which could mean that they are somehow related.

Some people in the island of Puerto Rico believe that the chupacabras were a genetic experiment from some United States› government agency, which escaped from a secret laboratory in El Yunque, a mountain in the east part of the island when the laboratory was damaged during a severe storm in the early 1990’s. The US military have had a large presence across Puerto Rico since the 1930’s, with bases on the island used as Research and Development facilities (amongst other things) up to the present day. The lethal agent orange chemicals were tested by the US on the crops of Puerto Rico in widespread crop-spraying operations, all performed without notifying local people or farmers, and the efficacy and safety of contraceptive medicines was also secretly tested on islanders who had no knowledge of their ‹guinea pig› status at all. («UFO’s Strangest Mysteries», Discovery Science) This may explain some of this alleged paranoia.

Another possibility would involve giant vampire bats of which a few fossils have been found in South-America.

An alternative explanation is that the creatures are not real at all, and the sightings are either a product of superstition and imagination, or simply other animals that have been wrongly identified.

##################################################

کایوتی نیروی خداگونهٔ حیله‌ورز (Trickster) در اسطوره‌های سرخ‌پوستان آمریکایی است. کایوتی در این داستان‌ها در نقش‌های مختلف ظاهر می‌شود.

این ایزد که بین چندین قبیلهٔ سرخپوستان مشترک بود معمولاً شکلی انسانی با اعضای کایوتی داشت. در برخی داستان‌ها هم به صورت حیوانی ظاهر می‌شود.

داستانی از قوم ناواهو

«وقتی جهان آفریده می‌شد، قوم مقدس گرد ایزد ظلمت جمع شده بودند تا ستاره‌ها را در آسمان بکارند. کایوتی از کندی کار در خشم شد. تصمیم گرفت ستارهٔ خود را (که ستارهٔ سرخی است و ناواخویان آن را ماٰییو می‌نامند و آن را مظهر دردسر می‌دانند.) کار بگذارد. اما باز از کندی کار قوم مقدس چنان در عذاب شد که کیسهٔ ستارگان را برداشت و به پشت سرش پرتاب کرد و به این صورت راه شیری ساخته شد.»

کایوتی در حال پارو زدن در یک داستان قدیمی.

پ . ن : چيزي كه من را به فكر فرو برد سياره سرخي كه در اينجا مظهر دردسر ناميده شده هست.آيا منظورشان نيبيرو بوده؟

Posted on ژوئیه 14, 2010, in چوپا كابرا موجودي فضايي يا زميني. Bookmark the permalink. 20 دیدگاه.

 1. خیلی وحشتناک بود هدف خلقت خدا ار این افرینشش واقعا چه بوده!!!
  همچنین بنظر نمیاد که یک موجود فضایی باشه چطور اخه تونسته بیاد تو زمین
  باز هم ممنون از مطلبت خیلی دوست دارم فقط زودتر اپ کن
  با تشکر

 2. به نظر من گودزیلا از این خیلی قشنگتره من که وحشت میکنم وقتی این موجودو نگاه میکنم.

 3. سلام به همه دوستان عزيز.مرسي رامتين جان كه اين فرصت و به من دادي.سوالهايي كه واسه من بي جواب مونده و تا الان جواب پيدا نكردم اينه كه
  1.آيا كساني كه كور مادرزاد دنيا ميان توانايي خواب ديدن رو دارن؟اگر خواب ميبينند چطور تشخيص ميدن كه چي ديدن.چون تا الان نه جسمي رو ديدن و نه رنگي.آيا قدرت تشخيص دارن؟
  2.دوستان به نظر شما آيا روح وزن داره؟چرا كساني كه ميميرن فورا 21گرم از وزنشون كم ميشه؟و اين عدد واسه همه ثابت هست؟
  اميدوارم بتونيم با بحث . تبادل نظر پاسخي واسشون پيدا كنيم

  • علی جان سلام…
   بله به نظر من افراد نابینا ی مادرزاد ، به معنای واقعی «روشن دل» وروشن بین اند!
   این یعنی که باوجود اینکه سلولهای شبکیه ، کیاسمای بصری ، بخش بینایی درمغزو…
   مختل شده است ولی سایر حواس خصوصا حس لامسه وحس ششم این عزیزان بسیار بسیار
   قوی است …حتی با تمرین ایشان میتوانند علاوه بر اینکه با سرانگشتانشان خط برجسته بریل
   را لمس کرده ومی خوانند حروف را ببینند وبخوانند…! که تمونه این افراد در کشورهای جهان بسیارند…
   و باز به نظر من آنها از دریچه روح یا «آجنا » چاکرا یا غده صنوبری (پینه آل گلاند) که همان چشم سوم
   است ، می توانند با محیط پیرامونشان ارتباط برقرار کنند وحتی خواب هم ببینند….!
   الان هم درژاپن دانشمندان درصدد پیوند میکرو چیپهایی به سلولهای شبکیه هستند که باتقویت سلولهای
   عصبی نوعی توانایی دید سیاه وسفید به نابینایان مادرزاد می دهد وپیش بینی کرده اند تا سال
   2020 مشکل نابینایان با پیوند شبکیه با سیستم هوشمند سایبرگ کاملا حل شود…!

   درمورد وزن روح یا آخرین غلاف شفاف واتریک جسم خاکی بین عرفا، فلاسفه ، اسپیریتوالیستها(روح شناسان ) اختلاف نظر است . آلان کارداک و شارل ریشه ازروح شناسان بنام فرانسوی وزنی معادل چند
   گرم برای آن قایل اند ودکتر رئوف عبید درکتاب انسان روح است نه جسد روح را تقریبا فاقد وزن وبعد
   می داند ولی به نظر من ، (همانطوری که درفیلم 21 گرم بابازی گیرای شان پن آمده )، پس ازمرگ
   آئورا وغلاف پریسپری وکمند سیمین چاکرای ناف و گاها آجنا(که هنگام برون فکنی مانع از گسستگی روح از بدن می شود) روی هم رفته بطور متوسط وزنی معادل 21 گرم پیدا می کنند وبدن این میزان وزن را پس ازساعتی ازخروج روح یا انرژی کاینات ازدست می دهد…
   بر شما برکت باد …
   قربان همگی شما….

  • علی آقا آدما برای گرفتن قبض…! یه کاری میکنن….!!!! این وزنه همونه…….!!!!
   روح کیلوچنده قربونت برم…

 4. مکنده ی بز

  توی منطقه خراسان جنوبی هم یه نوع سوسمار هست که همین کار رو میکنه و تمام خون بزها رو می خوره محلی ها بهش بزغاله مار می کن

 5. به نظر من خيلي جاي سوال داشت.
  هر جا مطلبي در اين مورد خوندم كامل نبود.
  تصاوير مثل هم نيستن. همه شكلها با هم متفاوتن!!
  در ثاني به نظر غير ممكن مياد كه يه موجود بتونه يه همچين قدرت مكشي داشته باشه كه بتونه همه خون يه موجود رو از تنش خارج كنه.
  خيلي جاي شك و سوال كردن داره…..

 6. من علت اصرار شما را در این مورد که این موجودات از فضا آمده اند را نمی فهمم؟ قطعا پدیده عجیبی است ولی بهترین و نزدیک ترین حدس به شواهد، جهش ژنی یا اختلاط بین نژاد ها است و نه موارد ماوراطبیعی مثل فضا یا خون آشام ها.

 7. این موجود درایرا ن وجود داردومن شخصا آنرا بارها دیده ام جانوری است خزنده میباشد که بعض ها معتقد بودند که این ( کاملا شبیه سوسمار وروی چهار دست وپا مخزد وراه میرود وزمانی که به گوسفند یابز ی میرسد بیحرکت روی زمین پهن میشود وبمحض آنکه حیوان به روی او رسید به سرعت پشت به زمین میچرخد واز زیر به شکم گوسفند یا بز میچسبد وبامکیدن خون او انقدر میماند تاحیوان به زمین بیفتد واز بین برود نام این جانور (بز مجه)است وبعضی میگویند این همان (بز مکه ) است.ولی از منشا خلقت او اطلاعی ندارم .

 8. خیلی جاب بود ولی من هم شخصا فکر نمی کنم ارتباطی به فضایی ها داشته باشه .
  کار دانشمندای خودمونه !!!!!!!!

 9. در دشتهای بیرجند موجودیست به نام بزچوش که بدنی شبیه بزمجه و سری شبیه سر سگ دارد و خون گوسفند و بزها را میمکد و با بزغاله مار فرق دارد. شبیه همان موجودی که فرمودید.

 10. سلام
  از زحمتی که برای جمع آوری این مطالب کشیدید سپاسگذارم
  در رابطه با حیوان گفته شده بالادر سایت
  http://www.k-ovraz.blogfa.com/8804.aspx
  گفته شده
  زمانی که عده ای از اهالی یک روستا (میشه دی ) در کردستان به کوه رفته بودن به لاشه همچین حیوانی بر خوردن که به نظر میرسد با حیوان گفته شده با لا مطابقت داشته باشدکه نام آن را دایناسور قندیل نام گذاشتن
  سایت فیلمی دانلود از این حیوان
  http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://avatalan.persiangig.com/video/daynasoor.3gp

 11. من فيلمي دارم از موجودي شبيه موجوداتي كه در اين جا مورد بحث قرار گرفته است، چگونه مي توانم انرا برايتان ارسال كنم.

 12. این حیوان نه از فضااومده نه جهش ژنی شده دلیلش هم سادت طبق علم ژنتیک حیوانی که جهش ژنی کرده تولیدمثل نمی کندامااین حیوان تولیدمثل میکندکه تعدادش تقریبازیاداست ازفضاهم نیامده چون درجاهایمختلف کره زمین دیده میشود.این حیوان مثل گرگ خون می خوردودندانهایش هم شباهت زیادی به گرگ داردپس میتوان آن رادرخانواده ی گرگ ها قرارداد.این حیوان تعدادش درگذشته ازتعدادگرگ ها هم بیشتربوده اما دامداران به دلیل حمله ی این موجودبه رمه هایشان آن رادائما می کشتندالان هم نسلش درحال منقرض شدن است.جالب این است که این موجودفقط به احشام اهلی حمله میکندو علاقه ی زیادی به گوسفند دارد.درحالی که آهو هم می توانست جانشین حیوانات اهلی شود.این حیوان ازانسان ترسیده و به آن حمله نمی کندچون شکم انسان روبه زمین نیست و این حیوان ازرسیدن به آن عاجزاست.

 13. سلام
  چند وقت پيش تو كوهاي حوالي لرستان هم يه جسد اين فرمي پيدا شد الان بلوتوثش هم هست

 14. ارش میرزایی.ایمان خدابنده.لهراسب علیزاده

  طبق تحقیقات ما 48% مطالب سایت شما خیالبافی و تفکر ذهنی خودتون است.
  با تشکر

برای ارش میرزایی.ایمان خدابنده.لهراسب علیزاده پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: