آیا یکی از بزرگترین وقایع تاریخ بشر در 2022 میلادی اتفاق می افتد؟


قرآن کریم بدون شک یکی از معجزات پیامبر اکرم ص  میباشد و در زمان حاضر پس از گذشت ۱۴۰۰ سال شگفتی ها و معجزات محیر العقولی را هر روز نمایانگر میکند تا حجت را بر همه تمام کند و تا حد امکان مردم را به راه راست هدایت فرماید.

نوشته های زیر یکی از این معجزات است که من خودم به شخصه به اون ایمان آوردم لازم به ذکره که بنده اوستا رو هم مطالعه کردم و از طریق این کتاب مقدس و بخش های مختلف اون به قرآن و اسلام ارادت بیشتری پیدا کردم.


حروف و اعداد در قرآن به‌صورت حكيمانه و حساب‌شده‌ای به‌كار رفته است. هم در ترتيب چيدمان سوره‌ها و آيات حكمتی است و هم در تعداد حروف و كلمات آن. او هم با زبان حروف حرف می‌زند و هم با زبان رياضی و اعداد. بنابراين ناچاريم اعتراف كنيم كه كاربرد گسترده اين همه اعداد در قرآن گويای مطالب و اسراريست كه اگرچه ما ممكن است در تطبيق آنها اشتباه كرده باشيم اما بدون شك در كشف آن اشتباهی صورت نگرفته است.


به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) شعبه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد، مؤسسه قرآنی ثقلين مشهد، «سيدعبدالله حسينی»، محقق و مفسر قرآن مركز اسلامی ژوهانسبورگ در آغاز بررسی شيوه بيان نابودی رژيم اسرائيل در قرآن از سوی خداوند متعال پس از اشاره به كليد كشف اين موضوع با استفاده از تفسير رياضی قرآن می‌افزايد: اينك كه به فرمول كشف زمان وقوع حوادث در قرآن دست يافته‌ايم ببينيم آيا می‌توانيم با استفاده از آن صندوقچه اسرار غيبی الهی را در مورد خبرهای غيبی ديگر باز كرد يا خير.
وی ادامه می‌دهد: شايد مهمترين پيش‌بينی قرآن خبر فساد و طغيان دوباره بنی اسرائيل و اضمحلال مجدد آن بدست با كفايت حضرت مهدی(عج) باشد كه به تشكيل حكومت آن حضرت در سراسر گيتی منجر خواهد شد. چيدمان كلمات در اين آيات بسيار حساب شده و معنادار است. با اين توضيح سخن را در تبيين اين نظريه پی می‌گيريم.
سيدعبدالله حسينی می‌افزايد: اسراء هفدهمين سوره قرآن و نام ديگر آن بنی اسرائيل است كه در سال 621 ميلادی نازل شده است. در اين سوره كه بخش عمده آن مربوط به سرنوشت بنی اسرائيل است خداوند عليم پرده از راز بزرگی بر می‌دارد. آيات مربوط به بنی اسرائيل و سرنوشت آن از آيه دوم سوره اسراء آغاز و در آيه 104 خاتمه می‌يابد. اگرچه در اين ميان به مسايل ديگری هم اشاره شده اما سياق كلام و محور بحث بنی اسرائيل است. در اين آيات خداوند به بنی اسرائيل وعده داده است كه در صورت فساد مجدد در ارض، زمان وعده ديگر خدا خواهد رسيد و بنی اسرائيل از هم خواهد پاشيد. اينك برآنيم كه بدانيم آيا می‌توان از شاه كليد بدست آمده از مطالعه خبرهای غيبی ديگر خدا به جزئيات خبر زوال بنی اسرائيل و زمان وقوع آن پی برد يا نه. بدين منظور از كلمه و آتينا در آيه دو تا كلمه لفيفا در آيه 104 را می‌شماريم.
محقق مركز اسلامی ژوهانسبورگ تصريح می‌كند: از شمارش اين كلمات ناگهان متوجه می‌شويم كه تعداد آنها درست 1443 كلمه است. از آنجا كه در سوره كهف هر كلمه نمايانگر يك سال است به اين نتيجه می‌رسيم كه ممكن است عدد 1443 به سال سقوط اسرائيل اشاره داشته باشد. اگر خداوند بعد از كلمه لفيفا به عدد 1443 اشاره می‌كرد، مانند آنچه در سوره كهف بكار برد، ديگر شكی باقی نمی‌ماند كه قرار است زوال بنی اسرائيل در سال موعود اتفاق بيافتد. اما حالا كه خداوند به سال مورد نظر اشاره نكرده است سوال اينست كه آيا با كشف فرمول فوق كه در موارد ديگر كارآيی خودش را نشان داده و با دقت تمام جواب داده است و دقيقا از نظر زمانی درست از آب در آمده است، اينجا نيز به همان فرمول ميتوان اعتماد كرد يا خير. پاسخ اينست كه قطعا فرمول استفاده شده در تمام موارد مشابه قابل استفاده است. همانطور كه اگر در آيات مربوط به سوره كهف حتی اگر به عدد 309 اشاره نمی‌شد با شمارش كلمات آن می‌توانستيم طول زمانی آنرا بدست بياوريم اينك نيز كه به فرمول مربوطه دست يافته ايم با محاسبه كلمات مربوط به سرنوشت بنی اسرائيل می‌توان به سال سرنوشت ساز زوال آنان دست يافت.
وی ادامه می‌دهد: اما اگر اين عدد فقط در همين يك مورد استخراج می‌شد، می‌شد آن‌را تصادف تلقی كرد و به حدس و گمان توجه نكرد. اما وقتی در محاسبات مختلف در اين دو سوره شريفه دوباره و چند باره اين عدد يا معادل تقويمی آن در موارد مختلف و به انحاء گوناگون ظاهر می‌شود، راه بر هر شك و ريبی مسدود و حقيقت آيات آشكار می‌شود. در يكجا به عدد 1443 می‌رسيم و در جای ديگر به عدد 1401 و در محاسبه ديگر به 2022 و در مورد ديگر به عدد 5782. در آغاز اين اعداد بی ربط بنظر می‌رسند اما وقتی تقويم را می‌گشاييم می‌بينيم.


سيد عبدالله حسينی در اين بخش از تفسير خود تصريح می‌كند: شگفتا كه تمامی اين اعداد شماره سال مخصوصی است در آخر الزمان و هركدام معادل ديگريست. يعنی سال 1443 هجری قمری مساوی با سال 1401 هجری شمسی و مصادف با سال 2022 ميلادی و مقارن با سال 5782 عبری است. شگفت‌آورتر آنكه حتی از نظر حساب جمل نيز سال 1401 معادل با حروف تلفظ عربی سال 2022 است. از ظهور اعداد فوق كه اشاره به سال مخصوصی در آخر الزمان است و هر عدد مورد استفاده يكی از اديان الهی است به اين نتيجه می‌رسيم كه خداوند با استفاده از اين اعداد به همان سال مخصوص اشاره می‌كند. و از اينكه اين اعداد درست از محاسبه همان آياتی بدست می‌آيد كه در آن به متلاشی شدن بنی اسرائيل و ظهور حضرت مهدی(عج) و استقرار حكومت عدل جهانی اشاره شده است ديگر برای هر انسان متفكری چاره ای جز پذيرش اين واقعيت نمی‌ماند كه خداوند اين سال را سال تنبيه بنی اسرائيل قرار داده است. دست كم به اين نتيجه می‌رسيم كه قرار است در اين سال اتفاق بزرگی بيافتد.
در بخش ديگری از تفسير سيد عبدالله حسينی آمده است شاه بيت غزل خداحافظی بنی اسرائيل آخرين جمله در آيه 104 اسراء است. وقلنا من بعده لبنی إسرءيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الاءخرة جئنا بكم لفيفا، اگر اين قسمت از آيه 104 را نيز با حساب ابجد محاسبه كنيم عدد 2022 ظاهر می‌شود كه معادل ميلادی سال 1401 هجری شمسی است. دليل اينكه تنها اين قسمت از آيه را جدا می‌كنيم اينست كه خداوند خود با بكارگيری حرف فاصل (ف) اين فاصله را ايجاد كرده است. محاسبه سوم سوره اسراء هفدهمين سوره قرآن است. سوره حمد را كليد قرآن خوانده‌اند. فاتحه به معنی بازكننده است نه آغاز كننده. اسم ديگر سوره حمد در قرآن سبع المثانی است. كه خداوند فرمود و آتيناك سبعا من المثانی والقرآن العظيم. حمد سبع المثانی است از آنرو كه هفت آيه دارد و در هر نماز دوبار تكرار می‌شود. قرآن كريم با فاتحه آغاز نمی‌شود بلكه قفل قرآن با فاتحه باز می‌شود. دليل ديگر ممتاز بودن سوره فاتحه از قرآن آنست كه آنرا خلاصه قرآن خوانده‌اند. بنابراين قرآن، پس از سبع المثانی كه همان سوره حمد است از سوره بقره آغاز می‌شود.
وی ادامه می‌دهد حال اگر تعداد آيات مباركه را از آغاز قرآن كه همان سوره بقره است و در آن ذكری از بنی اسرائيل رفته است تا آغاز سوره اسراء كه در آن سرنوشت بنی اسرائيل رقم خورده است بشماريم با نكته شگفت‌آور و عجيبی مواجه می‌شويم و آن اينكه تعداد اين آيات دقيقا 2022 آيه است كه مساوی است با سال 1443- 1444 هجری قمری و معادل 1401 هجری شمسی است. انسان از اين همه شگفتی انگشت بر دهن می‌ماند كه خداوند بزرگ چگونه با زبان اعداد با انسان حسابگر سخن می‌گويد. بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه، يونس، هود، يوسف، رعد، ابراهيم، حجر و نحل 286 200 176 120 165 206 75 129 109 123 111 43 52 99 128 2022.
آيه بيست و يكم سوره مائده به دخول بنی اسرائيل به سرزمين مقدس فلسطين اشاره می‌كند. يقوم ادخلوا الأرض المقدسة التی كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خسرين و آيه 104 سوره اسرا در مورد خروج و پراكنده شدن بنی اسرائيل از اين سرزمين است. فإذا جاء وعد الاءخرة جئنا بكم لفيفا نكته عجيب آن است كه فاصله آيه مربوط به دخول بنی اسرائيل (21 مائده) در سرزمين مقدس و آيه مربوط به خروج آنان از اين سرزمين (104 اسرا) و اجتماع و پراكندگی آنان نيز دقيقا 1443 آيه است كه به سال هجری قمری خروج بنی اسرائيل از ارض مقدسه و پراكنده شدن بنی اسرائيل اشاره می‌كند. (مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه، يونس، هود، يوسف، رعد، ابراهيم، حجر، نحل و اسرا 99 165 206 75 129 109 123 111 43 52 99 128 104 1443)
سيد عبدالله حسينی در ادامه به نكته مهم ديگری اشاره می‌كند و می‌افزايد: همانطور كه ذكر شد كلمه لفيفا آخرين كلمه آيات مربوط به بنی اسرائيل در سوره اسراء است. و بالطبع متعاقب آن آيه بعدی می‌آيد. وبالحق أنزلنه وبالحق نزل بصورت طبيعی كلمه بعدی يعنی كلمه (وبالحق) در رديف 1444 كلمه (انزلناه) در رديف 1445 كلمه (وبالحق) در رديف 1446 كلمه (نزل) در رديف 1447 قرار گرفته است مجموع اين چهار عدد 5782 است كه دقيقا همان سال سرنوشت‌ساز زوال اسرائيل بر حسب تقويم عبری خواهد بود. سال 5782 مساويست با 2022 ميلادی و 1443 ه. ق و 1401 ه. ش. محاسبه ششم تا كنون از محاسبه آيات به سال سقوط اسرائيل را بر حسب تقويم‌های ميلادی و عبری و همچنين هجری قمری دست يافتيم. از آنجا تقويم هجری شمسی در بسياری از كشورهای اسلامی بخصوص در كشوری كه مهد تشيع و پرچمدار مبارزه با اسرائيل است رواج بيشتری دارد خداوند اين سال سرنوشت ساز را حتی برحسب تقويم هجری شمسی مشخص كرده است تا هيچ شكی در دل متعمقان وموشكافان در قرآن نماند.


وی ادامه می‌دهد: بعدا شرح خواهيم داد كه ارتباط بسيار تنگاتنگ و معناداری ميان سوره كهف كه از آغاز تا پايان آن در مورد حضرت مهدی(عج) است و حادثه عظيم زوال اسرائيل وجود دارد. اما عجالتا به ذكر يك نكته بسنده می‌كنيم كه آيات مربوط به اصحاب كهف از آيه 9 شروع و به آيه 25 ختم می‌شود. نكته بسيار عجيب اين آيات اين است كه تعداد حروف اين آيات دقيقا به اندازه عدد سال زوال اسرائيل به حسب تقويم هجری شمسی است

يعنی تعداد حروف اين آيات به سال سرنوشت بنی اسرائيل اشاره می‌كند. در اين آيات 1401 حرف بكار رفته است و سال 1401 ه.ش مساويست با سال 2022 ميلادی. اينكه چرا از تقويم هجری شمسی در سوره اسرا خبری نيست خود از اسرار است كه در جای خود بدان خواهيم پرداخت. تنها به يك نكته اشاره می‌كنيم كه پايگاه حضرت مهدی(عج) در ميان فارسی زبانان و اعاجم است. در ميان اعاجم تقويم هجری قمری چندان رايج نيست. آنچه مورد استفاده قرار می‌گيرد تقويم هجری شمسی است.
از اين‌رو برای پيروان حضرت مهدی(عج) كه بايد طبعا در سوره كهف بدنبال گمشده خود باشند به سال هجری شمسی اشاره كرده است. محاسبه هفتم: عليرغم آنكه خداوند سال سقوط اسرائيل را با تقويم هجری شمسی مشخص و ممتاز فرمود باز هم برای تأكيد بيشتر دلايل متقن ديگری برای آن بجا گذارد. سوره اسراء در سال 621 ميلادی نازل شد. و تعداد حروف آيات مربوط به بنی اسرائيل نيز 1401 ميباشد. حال اگر تعداد حروف اين آيات (1401) را در عدد سال نزول(621) آن جمع كنيم با كمال شگفتی عدد 2022 ظاهر می‌شود كه مساوی با همان سال 1401 هجری شمسی است. سال 2022 از جهت ديگری هم با سال 1401 مساويست كه از نظر علم الحروف والاعداد دارای اهميت است. به محاسبه زير توجه كنيد 2+2+0+2= 6 1+0+4+1=6
در كل سوره اسرا 4 آيه دارای 19 كلمه است. از آنجا كه هر كلمه از سوره اسراء نمايانگر يكسال است، از حاصل جمع 4 آيه در 19 كلمه عدد مرموز 76 بدست می آيد كه در آن شگفتی های عجيبی نهفته است. نخستين نكته عجيب آن است كه اگر عدد 76 را درعدد 19 ضرب كنيم عدد عجيب 1444 ظاهر می‌شود كه با نيمه دوم سال ميلادی 2022 مصادف است. 76 * 19 = 1444 سوالی كه در اين جا مطرح می‌شود اين است كه چرا بايد عدد 76 در 19 ضرب شود. پاسخ: دليل اول آنست كه عدد 19 از نظر ابجد مساوی با كلمه واحد است كه خداوند آن‌را معيار سنجش قرآن و ميزان آن قرار داده است. دليل دوم آن است كه دوره‌های تاريخی بنی‌اسرائيل هر كدام 19 سال طول می‌كشد. كه در جای خود آن‌را ثابت كرده‌ايم و علت آن هم ذكر شد.
دليل سوم اينست كه در سوره اسرا 4 آيه دارای 19 آيه است كه از ضرب چهار در نوزده عدد هفتاد و شش بدست می آيد. حال بصورت طبيعی اگر همين عمل ضرب حاصل جمع را دوباره در 19 ادامه دهيم به عدد 1444 ميرسيم. 4 * 19 = 76 76 * 19 = 1443 محاسبه نهم نكته عجيب ديگر اين است كه خود عدد 76 نيز دارای اسرار عجيبی است: از قرائن بسياری كه در سوره اسراء تكرار شده است اينگونه اثبات می‌شود كه عدد 76 به طول زمانی حكومت بنی اسرائيل در فلسطين اشاره می‌كند.
در اينجا به اختصار به برخی ازين قرائن اشاره می‌كنيم. قرينه نخست: سوره اسرا دارای 111 آيه است. هر آيه از سوره اسرا با يك كلمه قيدی در پايان آن خاتمه يافته است. كلماتی مانند قليلا، شكورا، لفيفا، و غيره در پايان هر آيه آمده است كه برخی از آن چند مرتبه تكرار شده است. حال اگر كلمات مكرر را از اين 111 قيد حذف كنيم تعداد باقيمانده آن مساويست با عدد 76 كه می‌تواند اشاره به طول عمر دولت غاصب اسرائيل باشد. قرينه دوم: آيه 76 سوره اسراء خودش دارای اشارات مهمی است. هم از نظر معنا و مفهوم آيه و هم از نظر واقع شدن عدد 76 بلا فاصله بعد از كلمه قليلا كه خداوند بصورت اسرار آميز و سمبليك خواسته اند بفهمانند كه منظور از كلمه قليلا همان 76 سال است. از نظر مفهوم آيه نيز بصورت بسيار واضح و روشنی اين آيه به وضعيت رقت بار مردم فلسطين و اخراج آنان از سرزمين مقدس فلسطين و استقرار كوتاه آنان در آن اشاره می‌كند.
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا .76 و اگر بتوانند آنان ترا تحت فشار قرار خواهند داد تا از سرزمين (مقدس) ترا اخراج كنند اما خود درآن جز اندك زمانی توقف نخواهند داشت. اگر چه آيه فوق براساس بعضی از روايات در شأن نبی اكرم نازل شده است اما دقت كافی در محتوای آيه مفهوم ديگری را ميرساند. زيرا خداوند در اين آيه كلمه ارض را بكار برده است. اگر اين ارض را بمعنای كره زمين ترجمه كنيم آيه مفهوم خود را از دست خواهد داد زيرا امكان اخراج از ارض در هيچ شرايطی در آن زمان وجود نداشت. بنابراين بايد كلمه ارض در اين آيه را بمعنای ارض مقدس ترجمه كنيم كه اين عنوان تنها برای فلسطين در قرآن بكار رفته است. بنا براين ترجمه درست همان است كه در بالا نوشته آمد اگرچه حتی اگر آنرا در مورد اخراج آنحضرت نيز معنا كنيم مشكلی ايجاد نمی‌شود، زيرا يكی از خصوصيات بارز قران كريم همين قابل ترجمه بودن آن به انحاء گوناگون است.
سيد عبدالله حسينی از محققان مركز اسلامی ژوهانسبورگ تصريح می‌كند بنابراين خداوند متعال طول زمانی اشغال سرزمين فلسطين را نيز بيان كرده است و آنرا 76 می‌داند. قرينه سوم: از محاسبات بالا با دقت تمام سال زوال اسرائيل بدست آمد. كه قرآن با استفاده از تقويم اديان مختلف به سال 2022 اشاره ميكند. حال اگر عدد 76 را از عدد 2022 كسر كنيم عدد 1946 ظاهر ميشود كه در آن كنكره جهانی تشكيل شد و نطفه اسرائيل در اين كنگره منعقد شد و دو سال بعد در سال 1948 تشكيل حكومت اسرائيل اعلام گرديد. قرينه چهارم: اگر سال زوال اسرائيل را 1444 هجری قمری فرض كنيم، با تقسيم اين عدد بر 19 دوبار عدد عجيب 76 بدست می‌آيد.
وی با ذكر اين مطلب كه طول زمانی حكومت بنی اسرائيل بر سرزمين مقدس فلسطين از زمان انعقاد نطفه آن تا زوال و سقوط آن 76 سال در قرآن پيش بينی شده است می افزايد از ريشه (فزز) در كل قرآن تنها سه كلمه استفاده شده است و عجيب آنست كه هر سه مورد در سوره اسراء و هر سه مورد در آيات مربوط به بنی اسرائيل آمده است كه خود به تنهايی بسيار معنی دار و اسرار آميز است. اين سه آيه عبارت اند از آيه 76 ، 64 و 103 بررسی اين آيات ما را با نكته های عجيب ديگری آشنا می‌كند. با آيه 76 قبلا آشنا شديم. و نياز به بررسی مجدد آن نداريم. آيه 64 نيز يكی از همان آيات چهارگانه‌ايست كه 19 كلمه دارد و مجموع آنها عدد 76 را شكل می‌دهد.
(17:103)فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقنه ومن معهاما آيه 103   (17:104)وقلنا من بعده لبنی إسرءيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الاءخرة جئناجميعا  بكم لفيفا . و خداوند اراده كرد كه آنان را از سرزمين مقدس اخراج كند. پس او و همراهانش را در دريا غرق كرد. آنگاه به بنی اسرائيل گفتيم كه در سر زمين مقدس سكنی گزينيد اما زمانی كه وعده نهايی خداوند فرا رسد ما شما را ازآن جا متفرق خواهيم كرد. اين آيه درمورد غرق شدن فرعون و لشكريانش ميباشد. و بلا فاصله بعد از اين آيه خداوند در آيه بعدی به وعده نهايی متلاشی شدن بنی اسرائيل اشاره می‌كند كه هر دو در مورد سرنوشت محتوم بنی اسرائيل است. عدد 19 و رابطه آن با بنی اسرائيل از مطالعه دقيق تاريخ بنی اسرائيل چنين استنباط می‌شود كه تاريخ بنی اسرائيل نيز همچون قرآن كريم حول محور عدد 19 می‌چرخد. همانگونه كه در تاريخ ثبت شده است حضرت سليمان در سال 935 قبل از ميلاد رحلت فرموده اند. بعد از رحلت آنحضرت فتنه و فساد در بنی اسرائيل آغاز شود. اين همان فساد نخستين است كه قرآن ازآن ياد می‌كند: (17:4)وقضينا إلى بنی إسرءيل فی الكتب لتفسدن فی الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا (17:5)فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولی بأس شديد فجاسوا خلل الديار وكان وعدا مفعولا و ما بر بنی اسرائيل در كتاب خويش اينچنين اراده كرده ايم كه آنان در زمين دوبار افساد كنند و برتری جويند بصورت بسيار گسترده‌ای.
آنگاه كه زمان فساد اول رسيد ما برآنان بندگان خويش را گمارديم كه به ياری سلاح های محكم و نيروهای شديدی برآنان حمله‌ور شوند. بندگان ما بدنبال آنان در تمام نقاط گشتند و وعده الهی تحقق يافت. بعد از وفات سليمان بنی اسرائيل به دو دسته تقسيم شدند. حكومتی در جنوب شكل يافت كه در سال 722 توسط آشوريان متلاشی شد. و حكومتی نيز توسط جودا در شمال تأسيس شد كه توسط بابليان در سال 586 به رهبری بخت النصر و كمك های رسيده از بلخ خراسان در زمان لهراسب شاه پادشاه پارسيان از ميان رفت. تفاوت ميان اين دو دولت 136 سال است. يعنی دولت جنوب 136 سال بيشتر از دولت جودا در شمال طول كشيده است اما بنابر نوشته فليپ حطی درتاريخ فلسطين عليرغم اين تفاوت بسيار زياد در هر كدام تنها 19 پادشاه حكوكت كرده است. بنا براين ميتوان به اين نتيجه رسيد كه خداوند بنحوی سرنوشت بنی اسرائيل را بر محور عدد 19 رقم می‌زند.
وی ادامه ميدهد اين حقيقت در موارد ديگر نيز خود نمايی ميكند. مورد اول آنكه اسرائيل اول توسط بخت النصر در سال نوزدهم پادشاهی او متلاشی شد. مورد دوم اينكه اسرائيل اول در سال 586 پيش از ميلاد از ميان رفته است. اگر وعده الهی در مورد زوال اسرائيل فعلی در سال 2022 تحقق يابد. فاصله ميان آنان 136 دوره 19 ساله است به تعداد حروف ابجد كلمه (موسی) پيامبر بزرگ بنی اسرائيل. 586+2022=2608 2608/136=19.17 مورد سوم اينكه اگر براساس وعده رسول اكرم تاريخ قرار است طابق النعل بالنعل تكرار شود، طول زمانی اسرائيل فعلی نيز همان چهار دوره 19 ساله خواهد بود كه از سوره اسراء استخراج شد. و اگر برهر دو حكومت بنی اسرائيل در گذشته تنها 19 پادشاه حكم رانده اند در اسرائيل فعلی نيز بايد تنها 19 نخست وزير حكم براند.
مورد چهارم آنكه بعدا در فصل مربوط به سوره كهف اشاره خواهيم كرد كه حتی از زمان آغاز تاريخ عبری تا زوال اسرائيل در سال 5782 نيز مجموعا 309 دوره تاريخی 19 ساله خواهد بود. قرينه ديگری كه نشان ميدهد قرار است تاريخ اسرائيل تكرار شود اينست كه در آيه 7 سوره اسراء ميخوانيم: (17:7)إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الاءخرة ليسءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا جمله ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة اشاره دارد به اينكه خداوند قرار است دقيقا به همان شيوه كه در مرحله اول با بنی اسرائيل عمل كرده است با اسرائيل معاصر عمل كند.
اين را هم می‌توان از سياق آيه و ترجمه آن فهميد و هم از تناسب و تناظر حروف آن. بطوريكه جمله (وليدخلواالمسجد) مساويست با جمله (كما دخلوه اول مرة) و هر دو دارای 14 حرف هستند. و ل ی د خ ل و ا ا ل م س ج د 14 ك م ا د خ ل و ه ا و ل م ر ة 14 البته اين حقيقت را از جمله (وان عادوا عدنا ) (اگر بدين شيوه بازگردند و دوباره فساد كنند ما نيز بازخواهيم گشت)نيز می‌توان فهميد. محاسبه يازدهم: نكته بسيار عجيب دراين است كه هر كدام ازين دوره‌های چهارگانه اسرائيل كنونی نيز در قرآن پيش بينی شده و تاريخ آن تعيين شده است.
وی با بيان دوره های حكومت رژيم اسرائيل در طول تاريخ می افزايد دوره های چهار گانه اسرائيل ازين قرار است 1946-1948 آغاز دوره تاسيس اسرائيل 1967-1968 جنگ های سرنوشت ساز 6 روزه اعراب و اسرائيل 1986-1987 آغاز انتفاضه اول 2005-2006 جنگ 33 روزه حزب الله و تحميل نخستين شكست به اسرائيل 2021-2022 زوال اسرائيل به تمام اين چهاردوره بعلاوه تاريخ خاتمه اين دوره ها در يك آيه از قرآن كريم اشاره شده است. (17:7)إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الاءخرة ليسءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا از كلمه وعد در اين آيه شريفه تا كلمه ليدخلوا به اين دوره های 19 ساله اشاره ميكند. به نكته های زير توجه كنيد. محاسبه دوازدهم: اشاره قرآن به دوره اول كلمه وعد درآيه 7 سوره اسرا كه اشاره به زمان افساد دوم بنی اسرائيل داردهفتاد ودومين كلمه اين آيات است. اگر 72 را در عدد 19 بهمان دلايلی كه ذكرش رفت ضرب كنيم عدد عجيب 1368 بدست می آيد كه اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 1948 يعنی سال تشكيل اسرائيل.
وی ادامه می‌دهد: قرآن به دوره دوم حيات رژيم اسرائيل نيز اشاره دارد. كلمه آخرة بعد از كلمه وعد در آيه هفتم آمده است و طبعا هفتاد و سومين كلمه از مجموعه اين آيات است. حال اگر 73 را در عدد 19 ضرب كنيم عدد 1387 بدست می‌آيد كه اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 1967 ميلادی كه در آن جنگ‌های 6 روزه اعراب و اسرائيل اتفاق افتاد و منجر به پيروزی آنان شد كه نقطه عطفی است در تعامل اعراب با اسرائيل. محاسبه چهاردهم: اشاره قرآن به دوره سوم.
كلمه وليسوئوا بعد از كلمه آخرة در آيه هفتم آمده است و طبعا هفتادوچهارمين كلمه از مجموعه اين آيات است. حال اگر عدد 74 را در عدد 19 ضرب كنيم عدد 1406 بدست می آيد كه اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 1986 ميلادی. سالی كه انتفاضه بر خواسته از متن مردم فلسطين آغاز شد. جنبشی كه به انقلاب سنگ‌ها نام گرفت و حيثيت اسرائيل را زير سوال برد.
وی در بيان اشاره قرآن به دوره چهارم می افزايد كلمه وجوهكم بعد از كلمه ليسوئوا در آيه هفتم آمده است و طبعا هفتادوپنجمين كلمه از مجموعه اين آيات است. حال اگر 75 را در عدد 19 ضرب كنيم عدد 1425 بدست می آيد كه اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 2006 ميلادی. سالی كه برای نخستين بار اسرائيل طعم شكست را از حزب الله چشيدو افسانه شكست ناپذير بودن آن در هم شكست و شمارش معكوس نابودی آن آغاز شد. محاسبه شانزدهم: اشاره قرآن به زمان فتح بيت المقدس و دخول در مسجد الاقصی و زوال اسرائيل. كلمه ليدخلوا بعد از كلمه وجوهكم در آيه هفتم آمده است و طبعا هفتادوششمين كلمه از مجموعه اين آيات است. حال اگر 76 را در عدد 19 ضرب كنيم عدد 1444 بدست می آيد كه اشاره دارد به سال هجری قمری زوال اسرائيل و مصادف است با سال 2022 ميلادی. سالی كه بيت المقدس بدست با كفايت حضرت ولی عصر عج فتح خواهد شد و دلايل آن در فصل ديگر اين كتاب خواهد آمد.
حسينی ادامه می‌دهد: قرآن كريم حتی زمان زوال اسرائيل اول را توسط آشوريان با همين فرمول مشخص كرده است. به اين ترتيب كه كلمه اوليهما كه اشاره به افساد اول بنی اسرائيل است از نظر رتبه عددی سی و هشتمين كلمه اين آيات است. حال اگر عدد 38 را در عدد 19 ضرب كنيم عدد شگفت انگيز 722 بدست می آيد كه دقيقا سال زوال اسرائيل بدست آشوريان است و اگر بخواهيم سال زوال اسرائيل دوم را بدست بياوريم كافيست سال 722 را در عدد 2 ضرب كنيم تا عدد عجيب 1444 خودنمايی كند. 38 × 19 =722 × 2 = 1444 محاسبه هيجدهم: گفتيم كه سوره كهف ارتباط تنگاتنگی با زوال اسرائيل دارد آيات مربوط به اصحاب كهف قبل از آيه 26 خاتمه می يابد. آيه 26 سوره كهف در حقيقت آيه 2166 قرآن است. در اين عدد نيز اشاره‌ای هست به زوال اسرائيل در سال 2022.
به اين ترتيب كه اگر اين عدد را تقسيم كنيم بر عدد 19 عدد 144 بدست می آيد. حال ببينيم عدد 144 چيست. اين عدد مساويست با كلمه للميلد(ميلادی). و عجيب آنست كه اگر اين عدد را از عدد 2166 كم كنيم دقيقا 2022 باقی می‌ماند كه حاكی از آن است كه خداوند نه تنها به سال 2022 اشاره می‌كند بلكه برای رفع هر گونه شك و شبهه ای حتی به ميلادی بودن آن نيز اشاره می‌كند. 2166÷19 =144 144+2022 = 2166 144 مساويست با كلمه للميلد قرآئن غير قرآنی زوال اسرائيل در سال 2022 نبرد آرمگدون نبرد هر مجدون يا آرمگدون در جهان مسيحيت بعنوان نبرد نهائی جهان پذيرفته شده است كه در آخرالزمان اتفاق خواهد افتاد.. حادثه عظيم آرمگدون آنقدر مهم است كه تاكنون در مورد آن هزاران كتاب و مقاله نوشته شده و فيلمهای متعددی در سطح هاليوود در اين مورد ساخته شده است. در مورد حادثه آرمگدون تنها يك آيه در انجيل اشاره می‌كند و آنهم آيه 16.16 از كتاب وحی است: آنگاه آنان شاهان جهان را باهم جمع می‌كنند در مكانی در فلسطين بنام هر مجدون. نكته عجيب در اينست كه اين آيه نيز آيه دو هزار و بيست و دومين (2022) آيه آنجيل است. 313 پاپ در برخی از متون مسيحيت آمده است كه در مذهب كاتوليك تنها 313 پاپ معرفی خواهند شد و بعد از او حضرت مسيح خواهد آمد. پاپ بنديكت شانزدهم فعلی (312) سيصد و دوازهمين پاپ است وبا مرگ او و معرفی پاپ بعدی دوره پاپها تمام خواهد شد كه گمان می‌رود با توجه به سن بالای 75 سال ايشان اين اتفاق نيز در سال‌های آتی بيافتد.
روز نهم ماه يازدهم (آب) عبری بنا بر شواهد تاريخی انهدام نخستين و دومين معبد يهوديان در اورشليم در اين روز اتفاق افتاده. يعنی عليرغم 656 سال تفاوت زمانی درست در سالروز تخريب معبد اول يهوديان ، معبد دوم آنان كه بر خرابه های همان معبد بنا شده بود در همان روز تخريب شد.
در مراجع معتبر يهودی در مورد اين روز چنين آمده است: روزنهم ماه ماه يازدهم عبری (آب) كه در آن بياد ميآورند تخريب معبد اول و دوم را. نخستين معبد در همين روز توسط بابليان در سال 586 قبل از مسيح تخريب شد. و معبد دوم توسط روميان دردر سالگرد همين روز در سال 70 ميلادی. آنان از جهت ديگری نيز اين روز را بزرگ می‌دارند. و آن اينكه در اين روز منتظر ظهور مسيح موعود هستند. در اين روز در اسرائيل تعطيل عمومی است و يهوديان از انجام هر كاری پرهيز ميكنند. آز انجا كه انهدام معبد دوم در همان روز اتفاق افتاده است انتظار ميرود انهدام معبد سوم آنان نيز در اورشليم در همين روز اتفاق بيفتد. در منابع روايی اهلبيت در مورد روز ظهور حضرت مهدی(عج) آمده است كه آن حضرت در روز عاشورا ظهور خواهند فرمود.
اگر اين حديث را معتبر بدانيم تاريخ ظهور آن حضرت 10.1.1444 خواهد بود و نكته عجيب در اين است كه اين روز مصادف است با همان 9.11.5782 عبری كه يهوديان در آن منتظر ظهور حضرت مسيح نيز هستند، از تمام محاسبات فوق به اين نتيجه می‌رسيم كه احتمال اول: خداوند به اينهمه نظم پديد آمده در سوره كهف كه ازآن ميتوان دنيايی از مطالب را استخراج كرد و در آن صدها اسرار نهفته است آگاه نبوده است و اين‌همه نظم رياضی و تناظرهای عددی محير العقول، بی معناست و اينهمه تناسب و ارتباط شبكه ای تعداد آيات با حروف و كلمات در كل قرآن و بخصوص در اين دو سوره بر اساس تصادف محض وبدون اراده الهی بوده است. اگر اين احتمال را قايل شويم آنگاه به خداوند نسبت جهل داده ايم كه اصلا چنين خبطی محتمل نيست. احتمال دوم احتمال ديگر اينست كه بگوئيم خداوند براين همه نظم و ترتيب آگاه بوده اند اما منظور خاصی نداشته‌اند. در اين صورت فعل خداوند حكيم را عبث پنداشته‌ايم كه نعوذ بالله از ساحت پروردگار بری است. احتمال سوم آنكه بگوئيم اين همه نظم و ترتيب معنادار در اين سوره با علم خداوند و با اشراف او و برای فهماندن مطالب مهمتر و ظريفتری مطرح شده است. خداوند عليم و حكيم از انجام هر كار بيهوده ای بری است. خداوند هر حرفی را در قرآن بدليلی بكار برده و هر حرفی در جايگاهی نشسته است كه بايد باشد.
سيد عبدالله حسينی يكی از محققان مركز اسلامی ژوهانسبورگ در پايان اين بخش از تفسير رياضی خود از قرآن كريم با ذكر اين مطلب كه هم حروف و هم اعداد در قرآن بصورت بسيار حكيمانه و حسابشده ای بكار رفته است. نه حرفی در قرآن كريم اضافه است و نه حرفی از آنچه بايد باشد كم است. هم در ترتيب چيدمان سوره ها و آيات حكمتی است و هم در تعداد حروف و كلمات آن. او هم با زبان حروف حرف می‌زند و هم با زبان رياضی و اعداد می افزايد احتمال سوم تنها احتمال قابل قبولی است كه ميتوان به آن اعتنا كرد. بنابراين ناچاريم اعتراف كنيم كه كاربرد گسترده اين همه اعداددر قرآن گويای مطالب و اسراريست كه اگرچه ما ممكن است در تطبيق آنها اشتباه كرده باشيم اما بدون شك در كشف آن اشتباهی صورت نگرفته است. يعنی بروز اعدادی از قبيل 2022 يا 1401 يا 1443 يا 5782 اگر اشاره به سال زوال اسرائيل توسط حضرت مهدی نباشد حتما اشاره به حوادثی در آن سال و تحولاتی در آن برهه از زمان با دخالت مستقيم حضرت مهدی(عج) دارد.

http://bareman2012.blogfa.com/


Posted on آوریل 30, 2010, in 2012, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. 45 دیدگاه.

 1. گویا این پست شما برای فیل*خر نشدن وبلاگتان است ؟ درست است :{)

 2. سلام

  متاسفانه وبلاگ شيرين خانوم كلا از blogfa بسته شد .

 3. با سلام. مطلب مفیدی بود.
  یک سوال؟
  علت ف*یلخر شدن سایتهای اینچنینی چیست؟ برای من خیلی جای سوال داره؟؟!!!!

  • نميدونم.خودمم موندم چي بگن.

  • جواب شما کوتاه و ساده است حکومت های متحجر طاقت شنیدن مطالبی از بعد دیگر ویا خارج از فهم خودشان که از قضا طرفدار هم دارند را به هیچ وجه ندارند. در این چند سال گروه های عرفانی بی آزار بسیاری را بسته اند و تحت تعقیب قرار داده اند

 4. مطالب بسار زیبایی بود
  محکم با دلیل تازه و…
  تشکر تشکر

 5. دست درد نکنه . بسیار مفید و پر محتوا …

 6. دوست عزیز اینکه شما گفتید که:((بنده اوستا رو هم مطالعه کردم و از طریق این کتاب مقدس و بخش های مختلف اون به قرآن و اسلام ارادت بیشتری پیدا کردم)) باید بگویم که کتاب اوستا در بعد از حمله اسکندر در کتابخانه شاهی تخت جمشید سوخت و نسخه دیگر آن هم اسکندر به یونان برد و اکنون وجود ندارد.فقط اکنون 2 کتاب گاتاها و خرده اوستا باقی مانده که کتاب گاتاها شعرهای مذهبی حضرت زرتشت برای خداوند است و کتاب خرده اوستا هم تماما حاوی نیایشها و نمازهای دین زرتشتی میباشد.در هیچ کدام از این دو کتاب هیچ چیزی که مربوط به تاریخ باشد وجود ندارد و فقط دو کتاب جاماسب نامه نوشته جاماسب فرزند گشتاسب کیانی و پیرو زرتشت و یک کتاب ارداویراف نامه نوشته موبد موبدان ارداویراف در زمان ساسانیان در مورد ظهور سوشیانت و جهنم و بهشت و گناه ها و حمله اعراب به ایران سخن گفته در هیچ کدام از این کتاب ها زمان دقیقی برای اخر زمان گفته نشده …به نظر من شما نیازی به گفتن بعضی مطالب خلاف واقع برای اینکه مخاطبتان را جلب کنید ندارید چون مطالب شما بسیار زیبا است..با تشکر

  • دوست عزيز اين مطلب را من ننوشتم.لينك منبع در پايين مطلب هست. من فقط خواستن بقيه هم با افكار مختلف آشنا بشوند.

 7. خوب بود.

 8. salam ramtine azizam.khaste nabashi.aziz fekr nemikoni in naghle ghol khili ham sehat nadare?man ba oun agha ya khanumi ke khodesho yek dust namide movafegham.aziz nazar in webloge khili khub mahali vase jolan dadane nazariyate alaki va pouch beshe.merc

 9. مطلب بسیار جالب و تامل برانگیزی بود
  این طوری که ایشون دارن میگن ما شاهد ظهور امام زمان در سال 2022 خواهیم بود یعنی 12 سال دیگه!!!
  خب حتما حدیث معروف پیامبر اکرم را شنیده اید که «کذب الوقاتون» یعنی تعیین کنندگان وقت دروغگویانی بیش نیستند
  البته بنده قصد توهین به ایشون ندارم،ایشون تحقیق و مطالعه ی بسیار جالب و قابل تاملی را انجام داده اند اما باید کمی با شک و تردید به این موضوع نگریست

  من فقط دعا می کنم ظهور حضرت مهدی (عج) به زودی های زود به وقوع بینجامد که اینطور هم خواهد شد چون نشانه های ظهور دارن یکی پس از دیگری به نمایش گذاشته می شوند.
  الله اعلم

 10. سلام رامتین جان . ببین میتونی از این چیزی برا ما روشن کنی
  http://www.greatdreams.com/2012.htm

 11. گوران ولدبیگی

  ممنونم اما نکته ای که من در مطالب این صفحه دیدم بازهم ورود خرافات به درون واقعیات است قران امده ونیازی به اثبات من و شما ندارد خودش با قدرت لایزال الهی راهشو طی میکنه سوره نحل میفرماید (انانحن نزلنا الذکروانا له لحافظون) باهمین ریاضیات و ایات علمی مستقیم و غیرمستقیم انسانان با منطق قانع میشوند
  ويرايش شد.

 12. سلام . سایت یسبار جالبی دارید.
  اگر کمک تو ترجمه انگلیسی خواستید در خدمتم.

 13. واسم جالبه اما ظهور امام عصر به نظرم خیلی زودتر از 2022 است

 14. سلام برادر آیا شما می دانید قرانی که الان در دسترس است چیدمان سوره های انرا یکی از خلیفه ها انجام داده اند و قرانی را که حضرت علی تنظیم کرده بود (ترتیب سوره ها و تعداد آیات سوره ها ) را در زمان خلیفه از بین بردند

  • ظاهرا این نظر خلافیست و البته با اندکی تامل متوجه می شوید این یعنی تحریف قرآن. قران امیرالمومنین(ع) حاوی شان نزولها هم بوده است و بنابراین از همان شان نزولها ترتیب زمانی نزول آیات استخراج می شده ولی به این معنا نیست که ترتیب تدوین شده آیات نسخه امیرالمومنین (ع) مطابق با ترتیب نزول «»تدریجی»» بوده است و خلیفه وقت اعمل نظر شخصی در ترتیب تدوین کرده است بلکه ظاهرا ترتیب تدوین آیات توسط خود پیامبر (ص) به کتاب وحی گفته شده بود و این هم از این طریق که یکبار نسخه کامل قرآن بر ایشان نازل شده بوده و ایشان ازآیات را پیش از نزول تدریجی حفظ بوده اند و یا در هنگام نزول تدریجی آیات محل تدوین آنها نیز به ایشان القا میشده البته اولی واضحتر است. به هر حال ادعای این که قران امیر المومنین (ع) بر مبنای «نزول تدریجی» مدون شده بوده و عثمان ترتیبی دلخواه خودش را بر آیات قرآن تحمیل کرده بسیار مخدوش و ناقض است و ظاهرا این ادعا از خرافات است. دقت کنید باز تاکید می کنم وقتی امیرالمومنی(ع) شان نزول هر آیه را هم زیر آن نوشته بودند و احتمالاد مطالب توضیحی دیگر خود به خود ترتیب نزول تدریجی هم به دست می آمده.

 15. پس با این حساب از شماره ایات و سوره ها چی را میشه فهمید

 16. کذب الوقاتون !

 17. رامتین جان سلام
  پاپ بندیکت شانزدهم
  دویست و شصت و پنجمین پاپ هستش در صورتیکه توی متن نوشته شده سيصد و دوازهمين پاپ؟!!!!!!!!
  شاید هم من اشتباه میکنم؟

 18. خیلی جالب بود.

 19. سلام
  دستت درد نکنه. خیلی جالب بود.
  اما یک سوال مطرح میشه.
  آیا بنی اسرائیل داره در فلسطین فساد میکنه؟
  آیا جای دیگه فساد نمیشه؟درایران چی؟
  آیا بنی اسراعیل محکوم به نابودیه؟چرا؟
  آیا بودایی ها که گاو میپرستن ،فساد نمیکنن؟
  آیا وقتی که مسلمانان به ایران حمله کردن و اون همه فجایع که در تاریخ بهش اشاره شده رو بوجود آوردن، فساد نکردن؟
  مگه از ایرانیان در قرآن به نام اهل کتاب یاد نشد؟
  چرا حضرت حجت باید وقت خودش رو برای بنی اسراعیل حروم کنه ، در صورتی که دنیا تشنه علم ایشونه؟
  به یاد داشته باشیم که بزرگ ترین کشتارهای بشر به نام دین و خدا انجام شده(از زمان فراعنه تا به امروز)

  • نه خیر بزرگترین کشتارهای بشر به نام دین نشده و شما حافظه تاریخی ضعیفی یا مخدوشی دارید در طی جنگ جهانی اول و دوم و جنگ کره و ویتنام ظاهرا بین 60 تا 100 میلیون انسان کشته شد و همه این جنگ ها ما بین تفکرات مختلف محصول مدرنیته بوده است که اصل همه آنها سکولاریزم یعنی نفی دین بوده است. در هیچ کدام از جنگهای مذهبی چنین رقمی حتی نزدیک به آن هم ثبت نشده است.

 20. جالب تر از همه اینه که اون محققی که این مطلب رو نوشته تمام زورش رو گذاشته رو نابودی قوم بنی اسرائیل
  یعنی علم ریاضی قران رو فدای به اثبات رساندن نابودی قوم بنی اسرائیل کرده و در واقع این رو به ما می فهماند که ایشان یک انسان افراطی در سخن و عقل می باشد
  و با سوء استفاده از این علم خوراکی بس تلخ رو برای ذهن و افکاری که روشن بین نیستن رو فراهم می کند .
  وای بر انسانهایی که تمام عمرشان را صرف نابود کردن کسی و یا قومی می کنند.

 21. salam.man yeki az dustaye john titor hastam.khastam begam ke payane donya dar sale 2012 va 2022 nist.balke dar sale 2020 va dar mahe esfand hastesh.bekhatere masayele amniati va inke donbale dardesar nistam be ye site irani goftam in matlabo.mituni beri tahghighat koni dar moredesh.bye

 22. يك چيزي مسلم است اينه كه اين خرافات كاره اين پدر سوخته انگليسيي هاست ( منظورم جانوران انگليسي )

  2012 ميگن پايان كاره انسان و جهان هست بعد كع المپيك 2012 ميزبان لندن شد الان 2022 علم كردن . جام جهاني 2022 ميزبان امريكا شد الان ميگن پايان كاره حيات 2055 هست.

  بشنويد باور نكنيد. همجا ميگن نيوتن پيشگويي كرده كه پايان جهان 2055 هست ولي من هيچ ثند مكتوبي در هيجا كه نشون بده اين حقيقت رو نديدم. تو هيچ موزه اروپايي نبود.
  فقط تو اينترنت چندتا كاغذ پاره نشون دادن كه اونم رمزي نوشته شده.

  خوده اين پدر سوخته ها نوشتن اينجوري ملت نفهمن چي نوشته.

 23. با سلام. من مدتها از وبهایی که از وب شما مطلب برمیداشتن، می خوندم. اما این اولین باره که از وب شما دیدن میکنم. بسیار جالب و پر محتواست. فکر کنم دقیقا به دلیل همین پرمحتوا بودنه که وبهایی مثل ماله شما رو به قول دوستان فیل*خر! میکنن. اما بعضی از وبها رو مثل : » حقیقت خاموش» و «حقیقت خاموش2» رو نمیکنن. البته قبلا وبهای جالبی بودن ولی به تازگی به نظرم افراد جدیدی به جای قدیمی ها مینویسن . به هر حال از شما متشکرم.

  • دوست عزيز ممنون.وبلاگ حقیقت خاموش هم داراي مطالب خوبي است.ولي كمي يك طرفانه به قضايا نگاه ميكنند كه بنده در وبلاگشان توضيح دادم.

 24. in mozakhrafaat chie dige????

 25. چگونه انسان خدا را آفريد؟

  • بله واقعا این خداهایی که در دعوای موسوم creationist vs evolutionist مورد بحث قرارگرفته ساختگی اند و یا بعضا مطالبی ورای نظزیه evolusion بر آن سوار می کنند تا بگویند ثابت می کند خدا وجودندارد و البته این را زیست شناسان متعصب ضد دین سردمدار آن هستند و آن طرف هم یک عده ابلهی که خیال می کنند دارند با یک نظریه ضد دین می جنگند در حالی که این نظریات مکانیزمها را روایت می کنند نه علت محرکه این فرآینده ها را (تازه اگر دقیق توصیف کنند)

  • متاسفانه یک دعوایی بین مثلا زیست شناسان و الهی دانان مسیحی راه انداخته اند و بعد این دعوا را در قالب creationist versus evolutionist علم کردند. یعنی یک خدایی با درکهای ناقصشان تعریف کرده و بعد نشان می دهند که evolution با آن متناقص است یا در ضدیت کوانتم مکانیک با وجود خدا دعوای اینشتن و هایزنبرگ و جمله معروف او مبنی بر آین که خدا تاس بازی نمی کند را علم کرده اند در حالیکه همه اینها درکهای ناقص همراه با شعف اطلاعات مذهبی افراد بوده که بعدا در مجامع علمی بحثهایی را به راه انداخته. بنده که هم با کوانتم مکانیک آشنای دارم هم با نظریه evolution، صرف نطر از شاخ و برگهای مبتنی بر نظرات شخصی و نه مبتنی بر روشهای رایج علوم تجربی، که ممکن است فیزیکدانها یا زیست شناسان به این نظریه ها بار کرده باشند، مطلبی خلاف با خلقت و وجود خداوند (آن طور که در اسلام و کلام شیعی مطرح است) در آنها ندیده ام. البته این نظریات علمی ضعفها و قوتهای خودشان را دارند ور حتی هم اکنون هم در حال تغییرند. مثلا نظریه مهبانگ مبتنی بر نظریه استاندارد ذرات بنیادی الان به شدت در ضعف است و همه ادامه حیات فعلی آن و نه اثبات قطعی آن، به یافتن ذره هیگز وابسته است که قرار بود در آزمایش شتابدهنده سرن در مرز سوئیس وجود و یا عدم وجود آن تحقیق شود و البته سال گذشته این شتابدهنده دچار نقض فنی مهمی شد و هنوز سرنوشت آن معلوم نیست. هم اکنون نظران دیگری که بسیار جایگزین قدرتمندی نسبت به نظریه مهبانگ هستند در حال تکمیل است….

 26. پنجاه سال دیگه به دین میخندند…….
  از گفته های زنده یاد رضا فاضلی
  یادش گرامی….

 27. مهدی محمدی دستجا

  حدیث داریم که هرکس سال ظهور رو پیشبینی کنه دروغگوئه

 28. نه ظهوری هست و نه سقوطی آدمیان به زندگی ادامه خواهند داد و به خرد خود خواهند افزود و بی خردی را از خود دور میکنند ! بهتر آنست که از یاوه سرایی بپرهیزیم! با سپاس

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: