بایگانی ماهانه: آوریل 2010

آیا یکی از بزرگترین وقایع تاریخ بشر در 2022 میلادی اتفاق می افتد؟

قرآن کریم بدون شک یکی از معجزات پیامبر اکرم ص  میباشد و در زمان حاضر پس از گذشت ۱۴۰۰ سال شگفتی ها و معجزات محیر العقولی را هر روز نمایانگر میکند تا حجت را بر همه تمام کند و تا حد امکان مردم را به راه راست هدایت فرماید.

نوشته های زیر یکی از این معجزات است که من خودم به شخصه به اون ایمان آوردم لازم به ذکره که بنده اوستا رو هم مطالعه کردم و از طریق این کتاب مقدس و بخش های مختلف اون به قرآن و اسلام ارادت بیشتری پیدا کردم.


حروف و اعداد در قرآن به‌صورت حكيمانه و حساب‌شده‌ای به‌كار رفته است. هم در ترتيب چيدمان سوره‌ها و آيات حكمتی است و هم در تعداد حروف و كلمات آن. او هم با زبان حروف حرف می‌زند و هم با زبان رياضی و اعداد. بنابراين ناچاريم اعتراف كنيم كه كاربرد گسترده اين همه اعداد در قرآن گويای مطالب و اسراريست كه اگرچه ما ممكن است در تطبيق آنها اشتباه كرده باشيم اما بدون شك در كشف آن اشتباهی صورت نگرفته است.


به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) شعبه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد، مؤسسه قرآنی ثقلين مشهد، «سيدعبدالله حسينی»، محقق و مفسر قرآن مركز اسلامی ژوهانسبورگ در آغاز بررسی شيوه بيان نابودی رژيم اسرائيل در قرآن از سوی خداوند متعال پس از اشاره به كليد كشف اين موضوع با استفاده از تفسير رياضی قرآن می‌افزايد: اينك كه به فرمول كشف زمان وقوع حوادث در قرآن دست يافته‌ايم ببينيم آيا می‌توانيم با استفاده از آن صندوقچه اسرار غيبی الهی را در مورد خبرهای غيبی ديگر باز كرد يا خير.
وی ادامه می‌دهد: شايد مهمترين پيش‌بينی قرآن خبر فساد و طغيان دوباره بنی اسرائيل و اضمحلال مجدد آن بدست با كفايت حضرت مهدی(عج) باشد كه به تشكيل حكومت آن حضرت در سراسر گيتی منجر خواهد شد. چيدمان كلمات در اين آيات بسيار حساب شده و معنادار است. با اين توضيح سخن را در تبيين اين نظريه پی می‌گيريم.
سيدعبدالله حسينی می‌افزايد: اسراء هفدهمين سوره قرآن و نام ديگر آن بنی اسرائيل است كه در سال 621 ميلادی نازل شده است. در اين سوره كه بخش عمده آن مربوط به سرنوشت بنی اسرائيل است خداوند عليم پرده از راز بزرگی بر می‌دارد. آيات مربوط به بنی اسرائيل و سرنوشت آن از آيه دوم سوره اسراء آغاز و در آيه 104 خاتمه می‌يابد. اگرچه در اين ميان به مسايل ديگری هم اشاره شده اما سياق كلام و محور بحث بنی اسرائيل است. در اين آيات خداوند به بنی اسرائيل وعده داده است كه در صورت فساد مجدد در ارض، زمان وعده ديگر خدا خواهد رسيد و بنی اسرائيل از هم خواهد پاشيد. اينك برآنيم كه بدانيم آيا می‌توان از شاه كليد بدست آمده از مطالعه خبرهای غيبی ديگر خدا به جزئيات خبر زوال بنی اسرائيل و زمان وقوع آن پی برد يا نه. بدين منظور از كلمه و آتينا در آيه دو تا كلمه لفيفا در آيه 104 را می‌شماريم.
محقق مركز اسلامی ژوهانسبورگ تصريح می‌كند: از شمارش اين كلمات ناگهان متوجه می‌شويم كه تعداد آنها درست 1443 كلمه است. از آنجا كه در سوره كهف هر كلمه نمايانگر يك سال است به اين نتيجه می‌رسيم كه ممكن است عدد 1443 به سال سقوط اسرائيل اشاره داشته باشد. اگر خداوند بعد از كلمه لفيفا به عدد 1443 اشاره می‌كرد، مانند آنچه در سوره كهف بكار برد، ديگر شكی باقی نمی‌ماند كه قرار است زوال بنی اسرائيل در سال موعود اتفاق بيافتد. اما حالا كه خداوند به سال مورد نظر اشاره نكرده است سوال اينست كه آيا با كشف فرمول فوق كه در موارد ديگر كارآيی خودش را نشان داده و با دقت تمام جواب داده است و دقيقا از نظر زمانی درست از آب در آمده است، اينجا نيز به همان فرمول ميتوان اعتماد كرد يا خير. پاسخ اينست كه قطعا فرمول استفاده شده در تمام موارد مشابه قابل استفاده است. همانطور كه اگر در آيات مربوط به سوره كهف حتی اگر به عدد 309 اشاره نمی‌شد با شمارش كلمات آن می‌توانستيم طول زمانی آنرا بدست بياوريم اينك نيز كه به فرمول مربوطه دست يافته ايم با محاسبه كلمات مربوط به سرنوشت بنی اسرائيل می‌توان به سال سرنوشت ساز زوال آنان دست يافت.
وی ادامه می‌دهد: اما اگر اين عدد فقط در همين يك مورد استخراج می‌شد، می‌شد آن‌را تصادف تلقی كرد و به حدس و گمان توجه نكرد. اما وقتی در محاسبات مختلف در اين دو سوره شريفه دوباره و چند باره اين عدد يا معادل تقويمی آن در موارد مختلف و به انحاء گوناگون ظاهر می‌شود، راه بر هر شك و ريبی مسدود و حقيقت آيات آشكار می‌شود. در يكجا به عدد 1443 می‌رسيم و در جای ديگر به عدد 1401 و در محاسبه ديگر به 2022 و در مورد ديگر به عدد 5782. در آغاز اين اعداد بی ربط بنظر می‌رسند اما وقتی تقويم را می‌گشاييم می‌بينيم.


سيد عبدالله حسينی در اين بخش از تفسير خود تصريح می‌كند: شگفتا كه تمامی اين اعداد شماره سال مخصوصی است در آخر الزمان و هركدام معادل ديگريست. يعنی سال 1443 هجری قمری مساوی با سال 1401 هجری شمسی و مصادف با سال 2022 ميلادی و مقارن با سال 5782 عبری است. شگفت‌آورتر آنكه حتی از نظر حساب جمل نيز سال 1401 معادل با حروف تلفظ عربی سال 2022 است. از ظهور اعداد فوق كه اشاره به سال مخصوصی در آخر الزمان است و هر عدد مورد استفاده يكی از اديان الهی است به اين نتيجه می‌رسيم كه خداوند با استفاده از اين اعداد به همان سال مخصوص اشاره می‌كند. و از اينكه اين اعداد درست از محاسبه همان آياتی بدست می‌آيد كه در آن به متلاشی شدن بنی اسرائيل و ظهور حضرت مهدی(عج) و استقرار حكومت عدل جهانی اشاره شده است ديگر برای هر انسان متفكری چاره ای جز پذيرش اين واقعيت نمی‌ماند كه خداوند اين سال را سال تنبيه بنی اسرائيل قرار داده است. دست كم به اين نتيجه می‌رسيم كه قرار است در اين سال اتفاق بزرگی بيافتد.
در بخش ديگری از تفسير سيد عبدالله حسينی آمده است شاه بيت غزل خداحافظی بنی اسرائيل آخرين جمله در آيه 104 اسراء است. وقلنا من بعده لبنی إسرءيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الاءخرة جئنا بكم لفيفا، اگر اين قسمت از آيه 104 را نيز با حساب ابجد محاسبه كنيم عدد 2022 ظاهر می‌شود كه معادل ميلادی سال 1401 هجری شمسی است. دليل اينكه تنها اين قسمت از آيه را جدا می‌كنيم اينست كه خداوند خود با بكارگيری حرف فاصل (ف) اين فاصله را ايجاد كرده است. محاسبه سوم سوره اسراء هفدهمين سوره قرآن است. سوره حمد را كليد قرآن خوانده‌اند. فاتحه به معنی بازكننده است نه آغاز كننده. اسم ديگر سوره حمد در قرآن سبع المثانی است. كه خداوند فرمود و آتيناك سبعا من المثانی والقرآن العظيم. حمد سبع المثانی است از آنرو كه هفت آيه دارد و در هر نماز دوبار تكرار می‌شود. قرآن كريم با فاتحه آغاز نمی‌شود بلكه قفل قرآن با فاتحه باز می‌شود. دليل ديگر ممتاز بودن سوره فاتحه از قرآن آنست كه آنرا خلاصه قرآن خوانده‌اند. بنابراين قرآن، پس از سبع المثانی كه همان سوره حمد است از سوره بقره آغاز می‌شود.
وی ادامه می‌دهد حال اگر تعداد آيات مباركه را از آغاز قرآن كه همان سوره بقره است و در آن ذكری از بنی اسرائيل رفته است تا آغاز سوره اسراء كه در آن سرنوشت بنی اسرائيل رقم خورده است بشماريم با نكته شگفت‌آور و عجيبی مواجه می‌شويم و آن اينكه تعداد اين آيات دقيقا 2022 آيه است كه مساوی است با سال 1443- 1444 هجری قمری و معادل 1401 هجری شمسی است. انسان از اين همه شگفتی انگشت بر دهن می‌ماند كه خداوند بزرگ چگونه با زبان اعداد با انسان حسابگر سخن می‌گويد. بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه، يونس، هود، يوسف، رعد، ابراهيم، حجر و نحل 286 200 176 120 165 206 75 129 109 123 111 43 52 99 128 2022.
آيه بيست و يكم سوره مائده به دخول بنی اسرائيل به سرزمين مقدس فلسطين اشاره می‌كند. يقوم ادخلوا الأرض المقدسة التی كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خسرين و آيه 104 سوره اسرا در مورد خروج و پراكنده شدن بنی اسرائيل از اين سرزمين است. فإذا جاء وعد الاءخرة جئنا بكم لفيفا نكته عجيب آن است كه فاصله آيه مربوط به دخول بنی اسرائيل (21 مائده) در سرزمين مقدس و آيه مربوط به خروج آنان از اين سرزمين (104 اسرا) و اجتماع و پراكندگی آنان نيز دقيقا 1443 آيه است كه به سال هجری قمری خروج بنی اسرائيل از ارض مقدسه و پراكنده شدن بنی اسرائيل اشاره می‌كند. (مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه، يونس، هود، يوسف، رعد، ابراهيم، حجر، نحل و اسرا 99 165 206 75 129 109 123 111 43 52 99 128 104 1443)
سيد عبدالله حسينی در ادامه به نكته مهم ديگری اشاره می‌كند و می‌افزايد: همانطور كه ذكر شد كلمه لفيفا آخرين كلمه آيات مربوط به بنی اسرائيل در سوره اسراء است. و بالطبع متعاقب آن آيه بعدی می‌آيد. وبالحق أنزلنه وبالحق نزل بصورت طبيعی كلمه بعدی يعنی كلمه (وبالحق) در رديف 1444 كلمه (انزلناه) در رديف 1445 كلمه (وبالحق) در رديف 1446 كلمه (نزل) در رديف 1447 قرار گرفته است مجموع اين چهار عدد 5782 است كه دقيقا همان سال سرنوشت‌ساز زوال اسرائيل بر حسب تقويم عبری خواهد بود. سال 5782 مساويست با 2022 ميلادی و 1443 ه. ق و 1401 ه. ش. محاسبه ششم تا كنون از محاسبه آيات به سال سقوط اسرائيل را بر حسب تقويم‌های ميلادی و عبری و همچنين هجری قمری دست يافتيم. از آنجا تقويم هجری شمسی در بسياری از كشورهای اسلامی بخصوص در كشوری كه مهد تشيع و پرچمدار مبارزه با اسرائيل است رواج بيشتری دارد خداوند اين سال سرنوشت ساز را حتی برحسب تقويم هجری شمسی مشخص كرده است تا هيچ شكی در دل متعمقان وموشكافان در قرآن نماند.


وی ادامه می‌دهد: بعدا شرح خواهيم داد كه ارتباط بسيار تنگاتنگ و معناداری ميان سوره كهف كه از آغاز تا پايان آن در مورد حضرت مهدی(عج) است و حادثه عظيم زوال اسرائيل وجود دارد. اما عجالتا به ذكر يك نكته بسنده می‌كنيم كه آيات مربوط به اصحاب كهف از آيه 9 شروع و به آيه 25 ختم می‌شود. نكته بسيار عجيب اين آيات اين است كه تعداد حروف اين آيات دقيقا به اندازه عدد سال زوال اسرائيل به حسب تقويم هجری شمسی است

يعنی تعداد حروف اين آيات به سال سرنوشت بنی اسرائيل اشاره می‌كند. در اين آيات 1401 حرف بكار رفته است و سال 1401 ه.ش مساويست با سال 2022 ميلادی. اينكه چرا از تقويم هجری شمسی در سوره اسرا خبری نيست خود از اسرار است كه در جای خود بدان خواهيم پرداخت. تنها به يك نكته اشاره می‌كنيم كه پايگاه حضرت مهدی(عج) در ميان فارسی زبانان و اعاجم است. در ميان اعاجم تقويم هجری قمری چندان رايج نيست. آنچه مورد استفاده قرار می‌گيرد تقويم هجری شمسی است.
از اين‌رو برای پيروان حضرت مهدی(عج) كه بايد طبعا در سوره كهف بدنبال گمشده خود باشند به سال هجری شمسی اشاره كرده است. محاسبه هفتم: عليرغم آنكه خداوند سال سقوط اسرائيل را با تقويم هجری شمسی مشخص و ممتاز فرمود باز هم برای تأكيد بيشتر دلايل متقن ديگری برای آن بجا گذارد. سوره اسراء در سال 621 ميلادی نازل شد. و تعداد حروف آيات مربوط به بنی اسرائيل نيز 1401 ميباشد. حال اگر تعداد حروف اين آيات (1401) را در عدد سال نزول(621) آن جمع كنيم با كمال شگفتی عدد 2022 ظاهر می‌شود كه مساوی با همان سال 1401 هجری شمسی است. سال 2022 از جهت ديگری هم با سال 1401 مساويست كه از نظر علم الحروف والاعداد دارای اهميت است. به محاسبه زير توجه كنيد 2+2+0+2= 6 1+0+4+1=6
در كل سوره اسرا 4 آيه دارای 19 كلمه است. از آنجا كه هر كلمه از سوره اسراء نمايانگر يكسال است، از حاصل جمع 4 آيه در 19 كلمه عدد مرموز 76 بدست می آيد كه در آن شگفتی های عجيبی نهفته است. نخستين نكته عجيب آن است كه اگر عدد 76 را درعدد 19 ضرب كنيم عدد عجيب 1444 ظاهر می‌شود كه با نيمه دوم سال ميلادی 2022 مصادف است. 76 * 19 = 1444 سوالی كه در اين جا مطرح می‌شود اين است كه چرا بايد عدد 76 در 19 ضرب شود. پاسخ: دليل اول آنست كه عدد 19 از نظر ابجد مساوی با كلمه واحد است كه خداوند آن‌را معيار سنجش قرآن و ميزان آن قرار داده است. دليل دوم آن است كه دوره‌های تاريخی بنی‌اسرائيل هر كدام 19 سال طول می‌كشد. كه در جای خود آن‌را ثابت كرده‌ايم و علت آن هم ذكر شد.
دليل سوم اينست كه در سوره اسرا 4 آيه دارای 19 آيه است كه از ضرب چهار در نوزده عدد هفتاد و شش بدست می آيد. حال بصورت طبيعی اگر همين عمل ضرب حاصل جمع را دوباره در 19 ادامه دهيم به عدد 1444 ميرسيم. 4 * 19 = 76 76 * 19 = 1443 محاسبه نهم نكته عجيب ديگر اين است كه خود عدد 76 نيز دارای اسرار عجيبی است: از قرائن بسياری كه در سوره اسراء تكرار شده است اينگونه اثبات می‌شود كه عدد 76 به طول زمانی حكومت بنی اسرائيل در فلسطين اشاره می‌كند.
در اينجا به اختصار به برخی ازين قرائن اشاره می‌كنيم. قرينه نخست: سوره اسرا دارای 111 آيه است. هر آيه از سوره اسرا با يك كلمه قيدی در پايان آن خاتمه يافته است. كلماتی مانند قليلا، شكورا، لفيفا، و غيره در پايان هر آيه آمده است كه برخی از آن چند مرتبه تكرار شده است. حال اگر كلمات مكرر را از اين 111 قيد حذف كنيم تعداد باقيمانده آن مساويست با عدد 76 كه می‌تواند اشاره به طول عمر دولت غاصب اسرائيل باشد. قرينه دوم: آيه 76 سوره اسراء خودش دارای اشارات مهمی است. هم از نظر معنا و مفهوم آيه و هم از نظر واقع شدن عدد 76 بلا فاصله بعد از كلمه قليلا كه خداوند بصورت اسرار آميز و سمبليك خواسته اند بفهمانند كه منظور از كلمه قليلا همان 76 سال است. از نظر مفهوم آيه نيز بصورت بسيار واضح و روشنی اين آيه به وضعيت رقت بار مردم فلسطين و اخراج آنان از سرزمين مقدس فلسطين و استقرار كوتاه آنان در آن اشاره می‌كند.
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا .76 و اگر بتوانند آنان ترا تحت فشار قرار خواهند داد تا از سرزمين (مقدس) ترا اخراج كنند اما خود درآن جز اندك زمانی توقف نخواهند داشت. اگر چه آيه فوق براساس بعضی از روايات در شأن نبی اكرم نازل شده است اما دقت كافی در محتوای آيه مفهوم ديگری را ميرساند. زيرا خداوند در اين آيه كلمه ارض را بكار برده است. اگر اين ارض را بمعنای كره زمين ترجمه كنيم آيه مفهوم خود را از دست خواهد داد زيرا امكان اخراج از ارض در هيچ شرايطی در آن زمان وجود نداشت. بنابراين بايد كلمه ارض در اين آيه را بمعنای ارض مقدس ترجمه كنيم كه اين عنوان تنها برای فلسطين در قرآن بكار رفته است. بنا براين ترجمه درست همان است كه در بالا نوشته آمد اگرچه حتی اگر آنرا در مورد اخراج آنحضرت نيز معنا كنيم مشكلی ايجاد نمی‌شود، زيرا يكی از خصوصيات بارز قران كريم همين قابل ترجمه بودن آن به انحاء گوناگون است.
سيد عبدالله حسينی از محققان مركز اسلامی ژوهانسبورگ تصريح می‌كند بنابراين خداوند متعال طول زمانی اشغال سرزمين فلسطين را نيز بيان كرده است و آنرا 76 می‌داند. قرينه سوم: از محاسبات بالا با دقت تمام سال زوال اسرائيل بدست آمد. كه قرآن با استفاده از تقويم اديان مختلف به سال 2022 اشاره ميكند. حال اگر عدد 76 را از عدد 2022 كسر كنيم عدد 1946 ظاهر ميشود كه در آن كنكره جهانی تشكيل شد و نطفه اسرائيل در اين كنگره منعقد شد و دو سال بعد در سال 1948 تشكيل حكومت اسرائيل اعلام گرديد. قرينه چهارم: اگر سال زوال اسرائيل را 1444 هجری قمری فرض كنيم، با تقسيم اين عدد بر 19 دوبار عدد عجيب 76 بدست می‌آيد.
وی با ذكر اين مطلب كه طول زمانی حكومت بنی اسرائيل بر سرزمين مقدس فلسطين از زمان انعقاد نطفه آن تا زوال و سقوط آن 76 سال در قرآن پيش بينی شده است می افزايد از ريشه (فزز) در كل قرآن تنها سه كلمه استفاده شده است و عجيب آنست كه هر سه مورد در سوره اسراء و هر سه مورد در آيات مربوط به بنی اسرائيل آمده است كه خود به تنهايی بسيار معنی دار و اسرار آميز است. اين سه آيه عبارت اند از آيه 76 ، 64 و 103 بررسی اين آيات ما را با نكته های عجيب ديگری آشنا می‌كند. با آيه 76 قبلا آشنا شديم. و نياز به بررسی مجدد آن نداريم. آيه 64 نيز يكی از همان آيات چهارگانه‌ايست كه 19 كلمه دارد و مجموع آنها عدد 76 را شكل می‌دهد.
(17:103)فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقنه ومن معهاما آيه 103   (17:104)وقلنا من بعده لبنی إسرءيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الاءخرة جئناجميعا  بكم لفيفا . و خداوند اراده كرد كه آنان را از سرزمين مقدس اخراج كند. پس او و همراهانش را در دريا غرق كرد. آنگاه به بنی اسرائيل گفتيم كه در سر زمين مقدس سكنی گزينيد اما زمانی كه وعده نهايی خداوند فرا رسد ما شما را ازآن جا متفرق خواهيم كرد. اين آيه درمورد غرق شدن فرعون و لشكريانش ميباشد. و بلا فاصله بعد از اين آيه خداوند در آيه بعدی به وعده نهايی متلاشی شدن بنی اسرائيل اشاره می‌كند كه هر دو در مورد سرنوشت محتوم بنی اسرائيل است. عدد 19 و رابطه آن با بنی اسرائيل از مطالعه دقيق تاريخ بنی اسرائيل چنين استنباط می‌شود كه تاريخ بنی اسرائيل نيز همچون قرآن كريم حول محور عدد 19 می‌چرخد. همانگونه كه در تاريخ ثبت شده است حضرت سليمان در سال 935 قبل از ميلاد رحلت فرموده اند. بعد از رحلت آنحضرت فتنه و فساد در بنی اسرائيل آغاز شود. اين همان فساد نخستين است كه قرآن ازآن ياد می‌كند: (17:4)وقضينا إلى بنی إسرءيل فی الكتب لتفسدن فی الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا (17:5)فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولی بأس شديد فجاسوا خلل الديار وكان وعدا مفعولا و ما بر بنی اسرائيل در كتاب خويش اينچنين اراده كرده ايم كه آنان در زمين دوبار افساد كنند و برتری جويند بصورت بسيار گسترده‌ای.
آنگاه كه زمان فساد اول رسيد ما برآنان بندگان خويش را گمارديم كه به ياری سلاح های محكم و نيروهای شديدی برآنان حمله‌ور شوند. بندگان ما بدنبال آنان در تمام نقاط گشتند و وعده الهی تحقق يافت. بعد از وفات سليمان بنی اسرائيل به دو دسته تقسيم شدند. حكومتی در جنوب شكل يافت كه در سال 722 توسط آشوريان متلاشی شد. و حكومتی نيز توسط جودا در شمال تأسيس شد كه توسط بابليان در سال 586 به رهبری بخت النصر و كمك های رسيده از بلخ خراسان در زمان لهراسب شاه پادشاه پارسيان از ميان رفت. تفاوت ميان اين دو دولت 136 سال است. يعنی دولت جنوب 136 سال بيشتر از دولت جودا در شمال طول كشيده است اما بنابر نوشته فليپ حطی درتاريخ فلسطين عليرغم اين تفاوت بسيار زياد در هر كدام تنها 19 پادشاه حكوكت كرده است. بنا براين ميتوان به اين نتيجه رسيد كه خداوند بنحوی سرنوشت بنی اسرائيل را بر محور عدد 19 رقم می‌زند.
وی ادامه ميدهد اين حقيقت در موارد ديگر نيز خود نمايی ميكند. مورد اول آنكه اسرائيل اول توسط بخت النصر در سال نوزدهم پادشاهی او متلاشی شد. مورد دوم اينكه اسرائيل اول در سال 586 پيش از ميلاد از ميان رفته است. اگر وعده الهی در مورد زوال اسرائيل فعلی در سال 2022 تحقق يابد. فاصله ميان آنان 136 دوره 19 ساله است به تعداد حروف ابجد كلمه (موسی) پيامبر بزرگ بنی اسرائيل. 586+2022=2608 2608/136=19.17 مورد سوم اينكه اگر براساس وعده رسول اكرم تاريخ قرار است طابق النعل بالنعل تكرار شود، طول زمانی اسرائيل فعلی نيز همان چهار دوره 19 ساله خواهد بود كه از سوره اسراء استخراج شد. و اگر برهر دو حكومت بنی اسرائيل در گذشته تنها 19 پادشاه حكم رانده اند در اسرائيل فعلی نيز بايد تنها 19 نخست وزير حكم براند.
مورد چهارم آنكه بعدا در فصل مربوط به سوره كهف اشاره خواهيم كرد كه حتی از زمان آغاز تاريخ عبری تا زوال اسرائيل در سال 5782 نيز مجموعا 309 دوره تاريخی 19 ساله خواهد بود. قرينه ديگری كه نشان ميدهد قرار است تاريخ اسرائيل تكرار شود اينست كه در آيه 7 سوره اسراء ميخوانيم: (17:7)إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الاءخرة ليسءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا جمله ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة اشاره دارد به اينكه خداوند قرار است دقيقا به همان شيوه كه در مرحله اول با بنی اسرائيل عمل كرده است با اسرائيل معاصر عمل كند.
اين را هم می‌توان از سياق آيه و ترجمه آن فهميد و هم از تناسب و تناظر حروف آن. بطوريكه جمله (وليدخلواالمسجد) مساويست با جمله (كما دخلوه اول مرة) و هر دو دارای 14 حرف هستند. و ل ی د خ ل و ا ا ل م س ج د 14 ك م ا د خ ل و ه ا و ل م ر ة 14 البته اين حقيقت را از جمله (وان عادوا عدنا ) (اگر بدين شيوه بازگردند و دوباره فساد كنند ما نيز بازخواهيم گشت)نيز می‌توان فهميد. محاسبه يازدهم: نكته بسيار عجيب دراين است كه هر كدام ازين دوره‌های چهارگانه اسرائيل كنونی نيز در قرآن پيش بينی شده و تاريخ آن تعيين شده است.
وی با بيان دوره های حكومت رژيم اسرائيل در طول تاريخ می افزايد دوره های چهار گانه اسرائيل ازين قرار است 1946-1948 آغاز دوره تاسيس اسرائيل 1967-1968 جنگ های سرنوشت ساز 6 روزه اعراب و اسرائيل 1986-1987 آغاز انتفاضه اول 2005-2006 جنگ 33 روزه حزب الله و تحميل نخستين شكست به اسرائيل 2021-2022 زوال اسرائيل به تمام اين چهاردوره بعلاوه تاريخ خاتمه اين دوره ها در يك آيه از قرآن كريم اشاره شده است. (17:7)إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الاءخرة ليسءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا از كلمه وعد در اين آيه شريفه تا كلمه ليدخلوا به اين دوره های 19 ساله اشاره ميكند. به نكته های زير توجه كنيد. محاسبه دوازدهم: اشاره قرآن به دوره اول كلمه وعد درآيه 7 سوره اسرا كه اشاره به زمان افساد دوم بنی اسرائيل داردهفتاد ودومين كلمه اين آيات است. اگر 72 را در عدد 19 بهمان دلايلی كه ذكرش رفت ضرب كنيم عدد عجيب 1368 بدست می آيد كه اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 1948 يعنی سال تشكيل اسرائيل.
وی ادامه می‌دهد: قرآن به دوره دوم حيات رژيم اسرائيل نيز اشاره دارد. كلمه آخرة بعد از كلمه وعد در آيه هفتم آمده است و طبعا هفتاد و سومين كلمه از مجموعه اين آيات است. حال اگر 73 را در عدد 19 ضرب كنيم عدد 1387 بدست می‌آيد كه اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 1967 ميلادی كه در آن جنگ‌های 6 روزه اعراب و اسرائيل اتفاق افتاد و منجر به پيروزی آنان شد كه نقطه عطفی است در تعامل اعراب با اسرائيل. محاسبه چهاردهم: اشاره قرآن به دوره سوم.
كلمه وليسوئوا بعد از كلمه آخرة در آيه هفتم آمده است و طبعا هفتادوچهارمين كلمه از مجموعه اين آيات است. حال اگر عدد 74 را در عدد 19 ضرب كنيم عدد 1406 بدست می آيد كه اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 1986 ميلادی. سالی كه انتفاضه بر خواسته از متن مردم فلسطين آغاز شد. جنبشی كه به انقلاب سنگ‌ها نام گرفت و حيثيت اسرائيل را زير سوال برد.
وی در بيان اشاره قرآن به دوره چهارم می افزايد كلمه وجوهكم بعد از كلمه ليسوئوا در آيه هفتم آمده است و طبعا هفتادوپنجمين كلمه از مجموعه اين آيات است. حال اگر 75 را در عدد 19 ضرب كنيم عدد 1425 بدست می آيد كه اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 2006 ميلادی. سالی كه برای نخستين بار اسرائيل طعم شكست را از حزب الله چشيدو افسانه شكست ناپذير بودن آن در هم شكست و شمارش معكوس نابودی آن آغاز شد. محاسبه شانزدهم: اشاره قرآن به زمان فتح بيت المقدس و دخول در مسجد الاقصی و زوال اسرائيل. كلمه ليدخلوا بعد از كلمه وجوهكم در آيه هفتم آمده است و طبعا هفتادوششمين كلمه از مجموعه اين آيات است. حال اگر 76 را در عدد 19 ضرب كنيم عدد 1444 بدست می آيد كه اشاره دارد به سال هجری قمری زوال اسرائيل و مصادف است با سال 2022 ميلادی. سالی كه بيت المقدس بدست با كفايت حضرت ولی عصر عج فتح خواهد شد و دلايل آن در فصل ديگر اين كتاب خواهد آمد.
حسينی ادامه می‌دهد: قرآن كريم حتی زمان زوال اسرائيل اول را توسط آشوريان با همين فرمول مشخص كرده است. به اين ترتيب كه كلمه اوليهما كه اشاره به افساد اول بنی اسرائيل است از نظر رتبه عددی سی و هشتمين كلمه اين آيات است. حال اگر عدد 38 را در عدد 19 ضرب كنيم عدد شگفت انگيز 722 بدست می آيد كه دقيقا سال زوال اسرائيل بدست آشوريان است و اگر بخواهيم سال زوال اسرائيل دوم را بدست بياوريم كافيست سال 722 را در عدد 2 ضرب كنيم تا عدد عجيب 1444 خودنمايی كند. 38 × 19 =722 × 2 = 1444 محاسبه هيجدهم: گفتيم كه سوره كهف ارتباط تنگاتنگی با زوال اسرائيل دارد آيات مربوط به اصحاب كهف قبل از آيه 26 خاتمه می يابد. آيه 26 سوره كهف در حقيقت آيه 2166 قرآن است. در اين عدد نيز اشاره‌ای هست به زوال اسرائيل در سال 2022.
به اين ترتيب كه اگر اين عدد را تقسيم كنيم بر عدد 19 عدد 144 بدست می آيد. حال ببينيم عدد 144 چيست. اين عدد مساويست با كلمه للميلد(ميلادی). و عجيب آنست كه اگر اين عدد را از عدد 2166 كم كنيم دقيقا 2022 باقی می‌ماند كه حاكی از آن است كه خداوند نه تنها به سال 2022 اشاره می‌كند بلكه برای رفع هر گونه شك و شبهه ای حتی به ميلادی بودن آن نيز اشاره می‌كند. 2166÷19 =144 144+2022 = 2166 144 مساويست با كلمه للميلد قرآئن غير قرآنی زوال اسرائيل در سال 2022 نبرد آرمگدون نبرد هر مجدون يا آرمگدون در جهان مسيحيت بعنوان نبرد نهائی جهان پذيرفته شده است كه در آخرالزمان اتفاق خواهد افتاد.. حادثه عظيم آرمگدون آنقدر مهم است كه تاكنون در مورد آن هزاران كتاب و مقاله نوشته شده و فيلمهای متعددی در سطح هاليوود در اين مورد ساخته شده است. در مورد حادثه آرمگدون تنها يك آيه در انجيل اشاره می‌كند و آنهم آيه 16.16 از كتاب وحی است: آنگاه آنان شاهان جهان را باهم جمع می‌كنند در مكانی در فلسطين بنام هر مجدون. نكته عجيب در اينست كه اين آيه نيز آيه دو هزار و بيست و دومين (2022) آيه آنجيل است. 313 پاپ در برخی از متون مسيحيت آمده است كه در مذهب كاتوليك تنها 313 پاپ معرفی خواهند شد و بعد از او حضرت مسيح خواهد آمد. پاپ بنديكت شانزدهم فعلی (312) سيصد و دوازهمين پاپ است وبا مرگ او و معرفی پاپ بعدی دوره پاپها تمام خواهد شد كه گمان می‌رود با توجه به سن بالای 75 سال ايشان اين اتفاق نيز در سال‌های آتی بيافتد.
روز نهم ماه يازدهم (آب) عبری بنا بر شواهد تاريخی انهدام نخستين و دومين معبد يهوديان در اورشليم در اين روز اتفاق افتاده. يعنی عليرغم 656 سال تفاوت زمانی درست در سالروز تخريب معبد اول يهوديان ، معبد دوم آنان كه بر خرابه های همان معبد بنا شده بود در همان روز تخريب شد.
در مراجع معتبر يهودی در مورد اين روز چنين آمده است: روزنهم ماه ماه يازدهم عبری (آب) كه در آن بياد ميآورند تخريب معبد اول و دوم را. نخستين معبد در همين روز توسط بابليان در سال 586 قبل از مسيح تخريب شد. و معبد دوم توسط روميان دردر سالگرد همين روز در سال 70 ميلادی. آنان از جهت ديگری نيز اين روز را بزرگ می‌دارند. و آن اينكه در اين روز منتظر ظهور مسيح موعود هستند. در اين روز در اسرائيل تعطيل عمومی است و يهوديان از انجام هر كاری پرهيز ميكنند. آز انجا كه انهدام معبد دوم در همان روز اتفاق افتاده است انتظار ميرود انهدام معبد سوم آنان نيز در اورشليم در همين روز اتفاق بيفتد. در منابع روايی اهلبيت در مورد روز ظهور حضرت مهدی(عج) آمده است كه آن حضرت در روز عاشورا ظهور خواهند فرمود.
اگر اين حديث را معتبر بدانيم تاريخ ظهور آن حضرت 10.1.1444 خواهد بود و نكته عجيب در اين است كه اين روز مصادف است با همان 9.11.5782 عبری كه يهوديان در آن منتظر ظهور حضرت مسيح نيز هستند، از تمام محاسبات فوق به اين نتيجه می‌رسيم كه احتمال اول: خداوند به اينهمه نظم پديد آمده در سوره كهف كه ازآن ميتوان دنيايی از مطالب را استخراج كرد و در آن صدها اسرار نهفته است آگاه نبوده است و اين‌همه نظم رياضی و تناظرهای عددی محير العقول، بی معناست و اينهمه تناسب و ارتباط شبكه ای تعداد آيات با حروف و كلمات در كل قرآن و بخصوص در اين دو سوره بر اساس تصادف محض وبدون اراده الهی بوده است. اگر اين احتمال را قايل شويم آنگاه به خداوند نسبت جهل داده ايم كه اصلا چنين خبطی محتمل نيست. احتمال دوم احتمال ديگر اينست كه بگوئيم خداوند براين همه نظم و ترتيب آگاه بوده اند اما منظور خاصی نداشته‌اند. در اين صورت فعل خداوند حكيم را عبث پنداشته‌ايم كه نعوذ بالله از ساحت پروردگار بری است. احتمال سوم آنكه بگوئيم اين همه نظم و ترتيب معنادار در اين سوره با علم خداوند و با اشراف او و برای فهماندن مطالب مهمتر و ظريفتری مطرح شده است. خداوند عليم و حكيم از انجام هر كار بيهوده ای بری است. خداوند هر حرفی را در قرآن بدليلی بكار برده و هر حرفی در جايگاهی نشسته است كه بايد باشد.
سيد عبدالله حسينی يكی از محققان مركز اسلامی ژوهانسبورگ در پايان اين بخش از تفسير رياضی خود از قرآن كريم با ذكر اين مطلب كه هم حروف و هم اعداد در قرآن بصورت بسيار حكيمانه و حسابشده ای بكار رفته است. نه حرفی در قرآن كريم اضافه است و نه حرفی از آنچه بايد باشد كم است. هم در ترتيب چيدمان سوره ها و آيات حكمتی است و هم در تعداد حروف و كلمات آن. او هم با زبان حروف حرف می‌زند و هم با زبان رياضی و اعداد می افزايد احتمال سوم تنها احتمال قابل قبولی است كه ميتوان به آن اعتنا كرد. بنابراين ناچاريم اعتراف كنيم كه كاربرد گسترده اين همه اعداددر قرآن گويای مطالب و اسراريست كه اگرچه ما ممكن است در تطبيق آنها اشتباه كرده باشيم اما بدون شك در كشف آن اشتباهی صورت نگرفته است. يعنی بروز اعدادی از قبيل 2022 يا 1401 يا 1443 يا 5782 اگر اشاره به سال زوال اسرائيل توسط حضرت مهدی نباشد حتما اشاره به حوادثی در آن سال و تحولاتی در آن برهه از زمان با دخالت مستقيم حضرت مهدی(عج) دارد.

http://bareman2012.blogfa.com/


فيلم شاتل ديسكاوري ناسا از جنگ آمريكا با يك بشقاب پرنده

این فیلم که در سال ۱۹۹۱ گرفته شده ، احتمالا نشان می‌‌دهد که ۱ سفینه موجودات فضایی به جو زمین نزدیک می‌‌شود ، ولی‌ با شلیک یک انرژی بسیار قوی از پایگاه نظامی آمریکا در استرالیا به سرعت از زمین دور می‌‌شود. دو دانشمند و دو فضانورد در مورد صحت اين واقعه نظر مى دهند.

گزارش تصویری: آیا ادعای کشف بقایای کشتی حضرت نوح (ع) واقعی است؟

گزارش تصویری: آیا ادعای کشف بقایای کشتی حضرت نوح (ع) واقعی است؟

دانش  – گروهی از باستان‌شناسان چینی و ترک ادعا کرده‌اند که بقایای کشتی عظیم نوح پیامبر را کشف کرده‌اند. اگر این ادعا درست باشد، مشهورترین کشتی تاریخ که در همه ادیان ذکر شده میزبان میلیونها جهانگرد از سراسر جهان خواهد شد.
بقایای این سازه چوبی عظیم در در ارتفاع 12هزار پایی (4هزار متری) کوه‌های شرق ترکیه کشف شده و قدمت آن‌ها به 4800 سال پیش می‌رسد.

این گروه پانزده‌نفری اعلام کرده‌اند با توجه به تخمین عمر این سازه‌ها با روش رادیوکربن تا 99.9 درصد به یافته خود اطمینان دارند.

آن‌ها در این سازه، اتاق‌های متعددی یافته‌اند که در برخی از آن‌ها تیرهای چوبی وجود داشته که به نظر می‌رسد جایگاه حیوانات بوده است.

به دلیل دمای بسیار پایین منطقه، بسیاری از بقایا مانند نخ، چوپ و طناب در شرایط خوبی حفظ شده‌اند.

قله آرارات، مرتفع‌ترین قله در منطقه خاورمیانه است و از این‌رو، بسیاری حدس می‌زنند کشتی نوح پیامبر روی آن به گل نشسته باشد. نخستین بار، ادعای یک خلبان ناتو که در ماموریت نقشه‌برداری از منطقه گزارش داده بود بقایای جسمی شبیه به کشتی را دیده است، این گمانه را تقویت کرد.

تصاویر ماهواره‌ای نیز وجود سازه‌ای عظیم را در کوه آرارات تایید کرد.

برخی کارشناسان با ذکر این‌که ممکن است این سازه مربوط به محل استقرار انسان‌ها و مثلا یک روستای قدیمی باشد، این ادعا را رد کردند؛ هرچند که برخی دیگر اعلام کرده‌اند هرگز در طول تاریخ بشر، انسان‌ها در ارتفاع بالاتر از 3500 متر سکنی نگزیده‌اند.

مقامات ترکیه تصمیم دارند پیشنهاد ثبت این اثر تاریخی را به عنوان میراث جهانی در یونسکو مطرح کنند و کاوش‌های مفصل‌تر و رسمی‌تری را برای بررسی این منطقه انجام دهند. اما وضعیت جوی و ارتفاع بالای این کوه، این کار را با دشواری روبرو خواهد کرد.

استفان هاوکینگ و فرازمینیان

استفان هاوکینگ نسبت به برقراری ارتباط با فرازمینیان هشدار می دهد

فرازمینیان به احتمال نزدیک به یقین وجود دارند، اما انسان می بایست از تلاش برای برقراری ارتباط با آنان پرهیز کند.

در سلسله ای از نمایشهای مستند Discovery Channel استفان هاوکینگ اعلام می کند که پذیرفتن وجود حیات هوشمند در مرزهای فرا کیهانی «کاملاً عقلانی» است.

اما وی هشدار می دهد که فرازمینیان احتمالاً به زمین یورش خواهند برد و منابع آنرا غارت خواهند نمود و سپس رخت بر بسته و خواهند رفت.

او می افزاید: چنانچه فرازمینیان زمین را ملاقات کنند شرایطی پیش می آید شبیه به زمانی که کریستف کلمب پا به قاره آمریکا گذاشت که عواقب ناگواری را برای ساکنین بومی این قاره بدنبال داشت.

پروفسور هاوکینگ می اندیشد که انسان بجای تلاش برای برقراری ارتباط با فرازمینیان می بایست به دنبال راه هایی باشد تا از این تماس جلوگیری نماید.

وی شرح می دهد: فقط کافیست که ما به خود بنگریم و دریابیم که چگونه حیات هوشمند می تواند توسعه یابد تا جایی که به نقطه ای برسد که ما هرگز حاضر به مواجهه با آن نیستیم.

در گذشته ما کاوشگرهایی را به فضا گسیل داشتیم که بر بدنه شان نقشی از انسان مدرن و دیاگرامی که مکان زمین را در کهکشان نشان می دهد، ترسیم شده است.

همچنین به امید یافتن یک تمدن فرازمینی امواج رادیویی را به فضا ارسال می کنیم.

پروفسور هاوکینگ می گوید: برای مغز ریاضی شده ی من (مغزی که با ریاضیات محض سر و کار دارد)، اعداد بوضوح وجود فرازمینیان را امری عقلایی قلمداد می کنند. اما چالش جدی زمانی پیش رو قرار می گیرد که با سئوال «فرازمینیان چه خصوصیاتی دارند» مواجه می شویم.

در ادامه، برنامه ی تلویزیونی گونه های مختلفی از فرازمینیان را متصور می شود از جمله فرازمینی دو پای گیاه خوار و فرازمینیان شکارچی ای که به رنگ زرد و شبیه به مارمولک می باشند.

اما پروفسور هاوکینگ تصدیق می کند که اغلب گونه های حیات در فرازمین می بایست به صورت کلونی هایی از میکروبها وجود داشته باشد.

در سلسله ی جدیدی از برنامه های مستند علمی که درباره منظومه شمسی از بی بی سی پخش می شود (Wonders of the Solar System)، پروفسور برایان کاکس، فیزیکدان از دانشگاه منچستر، همچنین مطرح می نماید که حیات در نقاط دیگر منظومه شمسی نیز می تواند وجود داشته باشد. او معتقد است که فرم هایی از حیات می تواند در زیر سطح تمام یخزده ی قمر اروپا – یکی از اقمار سیاره مشتری- وجود داشته باشد.

پروفسور کاکس می افزاید: «از سیاره مشتری نزدیک تر، شواهدی دال بر احتمال وجود حیات بر روی مریخ نیز رو به افزایش است.

اما اطمینان زمانی حاصل می شود که سفینه هایی مخصوص یافتن حیات در فرازمین به فضا گسیل شوند و مستقیماً به آزمودن قمرهای مشتری و یا سطح بی آب مریخ بپردازند.»

منبع: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8642558.stm

تاریخ: 25 آوریل 2010

ترجمه:Legion1992

با تشكر از دوستمlegion  عزيز كه اين مطلب را براي وبلاگ ارسال نمودند.

حرکت اسرار آمیز سنگ ها در دره مرگ كاليفرنيا !

سنگ های دره مرگ در ایالات متحده آمریکا خودبخود و بدون دخالت عامل انسانی یا غیر انسانی به طور مرموزی حرکت می کنند. عامل این حرکت اسرارآمیز پدیده های ژئولوژیکی است که هنوز برای دانشمندان شناخته شده نیست.

ایران را بهتر بشناسیم: نزدیکترین نقطه زمین به خورشید کجاست؟

نام اين کوه باستاني پرديس است در حومه شهرستان جم از توابع عسلويه استان بوشهر و در نيمه هاي راه بندر کنگان به فيروز آباد شيراز قرار دارد .

نکات قابل توجهي كه در اين کوه باستاني وجود دارد :

1. قله اين کوه نزديک ترين نقطه زمين به خورشيد است چون بالاترين ارتفاع در نزديکي خط استواست .

2. آتشکده فوق العاده باستاني که در قله کوه قرار دارد ، محل تولد و غسل تعميد پدر جمشيد جم است .

3. مغناطيس فوق العاده قوي کوه در جهان زبانزد است و اگر در فاصله 50 تا100 متري کوه يعني تقريبا انتهايي ترين نقطه مشخص اسفالت با ماشين توقف کني و ترمز دستي را بخوابانيد ، ماشين بجاي سر پائيني به نرمي به سمت کوه کشيده مي شود که البته همين مغناطيس براي رانندگان نا آشنا بسيار دردسر ساز بوده و تا کنون تعداد زيادي از خودروها بي اختيار با کوه تصادف کرده اند .

4. پوشش گياهي منطقه نوعي خار بياباني گرمسيري منحصر به فرد است که خواص دارويي فراوان دارد و عسل حاصله از منطقه تماما» پيشخريد چند کارخانه داروسازي بزرگ جهان است يکي از ترکيبات اصلي مسکن Advil که يکي از بهترين قرصهاي شناخته شده براي ناراحتي هاي اعصاب و دردهاي ميگرني است از همين عسل تهيه مي شود .

5. اين منطقه خرماي ويژه نيز توليد مي کند كه به نام خرماي خصه معروف است و کاملا در شيره خود غرق مي شود يعني يک کاسه آن ظرف سه ساعت پر از شيره مي شود و اندازه اين خرما اندازه آلبالو بود و به جهت همان خواص دارويي منطقه تماما» براي ساخت قندهاي رژيمي براي بيماران ديابتي صادر مي شود،  نکته جالب ديگر رويش درخت زيتون در دامنه شمالي کوه حد فاصل شهرستان جم تا روستاهاي چاهه و دره پلنگي مي باشد که در آب و هواي آن منطقه بسيار بعيد مي نمود .

فعلا» سندي براي قدمت چاهه و دره پلنگي وجود ندارد ولي علائم مشهودي از غار نشيني مشاهده ، و فسيل هاي مختلفي در اين منطقه به وفور پيدا شده است .

6. در لايه هاي زيرين اين کوه معدن عظيمي از آب خنک و فوق العاده سالم وجود دارد ، آن هم در اطراف عسلويه !

مردم چاهه و جم ، کوه پرديس را فوق العاده مقدس و محترم مي شمارند ، و به استناد علائم موجود در آتشکده احتمالا يکي از اولين مکانهايي بوده که نفت در آن سوزانده شده است .

با افتتاح جاده فيروز آباد به عسلويه توسط پتروشيمي ، رفتن به اين منطقه خيلي ميسر تر و راحت تر شده است . پتروشيمي با تاسيس سه شهرک بزرگ در اين منطقه اقدام به تاسيس فرودگاه جم نموده و چهارشنبه هر هفته يک پرواز به مقصد جم انجام مي شود که امکان بسيار خوبي براي سفر به اين منطقه اعجاب انگيز است .

مردی که به خواب همه انسان‌ها آمده است! +عکس

شاید در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد اما اگر شما یا یکی از نزدیکانتان چهره این مرد را در خواب دیده باشید، شما هم جزء هزاران نفری هستید که در سرتاسر جهان از ایران گرفته تا امریکا و… این مرد را در رویاهایشان مشاهده کردهاند!………… این ماجرا آنقدر جالب و همه گیر بود که حتی سایتی هم با عنوان «این مرد» راه اندازی شد و تمام افرادی که تجربه دیدن این فرد را داشتهاند به بحث و اظهار نظر درمورد خواب و رویاهایشان درمورد این آقای مرموز پرداخته اند.ا تمامی ………………….این ماجراها از ژانویه سال 2006 در نیویورک آغاز شد؛ زمانی که بیمار یک روانپزشک ادعا کرد مردی را بارها در رویاهایش میبیند و با او صحبت میکند. این زن میگوید که حتی یک بار هم این فرد را در زندگی واقعی ملاقات نکرده است اما بارها او را درخواب دیده است. پس از صحبتهای این خانم، تصویر مرد ترسیم میشود و برروی میزکار روانپزشک باقی میماند تا اینکه بیمار دیگری میآید و با دیدن این عکس ادعا میکند که این مرد را بارها در خواب دیده است. با این اتفاقات روانپزشک تصویر این مرد را برای تعدادی از همکارانش ارسال میکند و پس از گذشت چند ماه، چهار بیمار دیگر هم میگویند که این مرد را بارها در خواب دیدهاند!ا……………….. از ژانویه سال 2006 تا کنون هزاران نفر از شهرهای مختلف از جمله لس آنجلس، پکن، بارسلون، پاریس، مسکو و تهران و… اعلام کردهاند که این مرد را دیده اند. افراد اعلام کردهاند که این مرد درخواب با آنها پرواز میکند، پس از یک روز سخت کاری به آنها آرامش میدهد و حتی با آنها غذا میخورد.ا اما واقعا چه چیزی باعث چنین اتفاقی میشود؟ تئوریهای مختلفی مطرح شده است که شاید جالبترین آنها تئوریای باشد که میگوید: این مرد یک فرد واقعی است، کسی که مهارتهای خاص روانی دارد و توانایی ورود به خواب افراد را دارا میباشد!ا

http://www.thisman.org


https://i1.wp.com/www.thisman.org/portraits/italy.jpg

https://i1.wp.com/www.thisman.org/portraits/nyc.jpg

https://i2.wp.com/www.thisman.org/portraits/ejaz1.jpg

AROUND THE WORLD


(somewhere)

San Ramon de Alajuela (Costarica)

New York Psychiatric Institute

Buenos Aires (Argentina)

Los Angeles (California)

Berlin (Deutschland)

Sao Paulo (Brasil)

Stockholm (Sverige)

Zacatecas (Mexico)

Hluhluwe Reserve (South Africa)

Roma (Italia)

Mc Allen (Texas)

London (Uk)

San Francisco (California)

Hamilton (New Zealand)

Barcelona (España)

Memphis (Tennessee)

La Habana (Cuba)

Washington (Virginia)

Bilbao (España)

Austin (Texas)

Auckland (New Zealand)

Milano (Italia)

Puerto Píritu (Venezuela)

سياره نيبيرو 3

علت بسیاری از تغییرات دما و اتمسفری چند وقته و همچنین فعالیت اتشفشانی سیاره ای است با اسم

– UB – 3132003

که گویا با وارد شدن ونزدیک شدن به مدار های سیارات دیگر و زمین این جرم اسمانی است که بسیاری از این رخداد ها اتفاق افتادند سیاره ای که در متون کهن به اسم نیبیرو.مردوخ. نمسیس .سیاره خدا .و…نام گزاری شده است


در 31 اکتبر 2003 عکــسی هایی از این سیاره توسط تلسکوپ 48 اینچ پالومار گرفته شد اما فاصله این سیاره آن‌چنان زیاد بود که حرکت آن در پس‌زمینه ستارگان تا سال 2005 که داده‌های مربوط به این شیء دوباره مورد بررسی قرار گرفت مشاهده نشددرژانویه سال 2005 میلادی دانشمندانی
Michael .
E. Brown, Chad Trujillo, David L. Rabinovitz

عکــسها ودادهای مربوط به این اکتشاف را مورد بررسی قرار دادند که موجب کشف قمری برای این سیاره شد این قمر دیسنومیا نام دارد
سیاره اریس یا نیبیرو هر 3600ساله یکبار وارد مدار می شود و باعث تغییرات اب و هوایی فعالیت هایی در سطح پوسته زمین میشود برای مثال میتواند باعث جابجایی در مسیر گلف استریم شود یا به طور کامل پس ازاب شدن یخ های قطب ازبین برود و سپس قسمت اعظم شمال غرب اروپا و شمال تا شرق امریکا یخ بزند
7200 سال پیش همزمان با برهه ای از تاریخ که احتمال می دهیم طوفان نوح در ان زمان رخ داده باشد تغییرات یکباره در سطح زمین ودماباعث میشود سیل و طوفانی عظیم رخ  دهد که به عقیده بسیاری از دیرینه شناسان یکی از علل ان جدا شدن تکه یخی عظیم از قطب جنوب بوده که باعث جزر و مدی عظیم شده است
حدود 3600 ساله پیش هم جرمی که به زمین نزدیک شد همراه بود با مهاجرت بنی اسراییل از مصر به فلسطین وباعث وجود برخی نابسامانی ها و تغییرات در زمین شده است برای مثال امکان دارد که دونیم شدن دریا برای گذشتن قوم موسی از ان اشاره کرد یا امکان دارد که این تاریخ همدوره باشد با تاریخ پیامبران یا اقوامی که در قران عذاب دیده اند نظیر لوط.شعیب.ثمود. عاد .وغیره که دور از ذهن نمی رسد

تغییرات جوی درحال بالارفتن است واین همزمان با ان شده است که سیاره اریس دیگر جای دور دردست ها در کنار پلوتو نیست بلکه به طرف مدار زمین در حرکت است و این اتفاق در سال 2012 تا2014 رخ می دهد
دانشمندان در اینروزها پی برده اند که جرمی بروی منظومه شمسی تاثیر گذشته است به طور مثال می توان به:قمر نپتون تریتون گرمتر شده است (بی بی سی ساینس 25 جولای 199)
پلوتون گرمای بی سابقه ای را تجربه می کند (22اکتبر 2002 اخبار تکنولوزژی دانشگاه ماسا چست)
فعالیت اتشفشانی در قمر مشتری ای او(ایکاروس استرونومی نوامبر 2002)
گرمای مریخ(ای بی سی دسامبر 2002)

و همچنین گرمای زحل در سایت اینتر استارکه توسط چند تن از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا مورد بررسی قرار گرفت که کاملا گرما در جو زحل مشاهده می شد
و بسیاری از نویسندگان کتابها روزنامه ها هنوز نگران بروز تغییرات دما .اتشفشانها.جزر و مد و طوفانها همانند انچه 7200سال پیش یا 3600 سال و شاید دوره ها قبل در اینروزها هستند

nibirunews

در سال 1976، زکاریا سیتچین، با چاپ کتاب خود بنام دوازدهمین سیاره، بحثی جنجال آمیز پیش کشید. در این کتاب و همچنین کتابهای بعدی، سیتچین ، ترجمه های خود از متون قدیمی سومری ها را آورد که داستانی شگفت انگیز در مورد منشا انسانها روی سیاره زمین نقل می کردند- داستانی متفاوت و بسیار جذاب تر از آنچه که تمامی ما تا بحال شنیده ایم
کتیبه های خطوط میخی باستانی که قدمت آنها به شش هزار سال پیش باز می گردد ، قصه ای می گویند . آنها از نژادی از موجودات بنام آنوناکی

Anunnaki
نام می برند. طبق عقیده سومری ها ، آنوناکی ها از سیاره دیگری در منظومه شمسی ما ، بنام نیبرو به روی زمین آمدند. اگر تابحال در این مورد نشنیده اید، علت آن است که علم نجوم ما ، نیبیرو را بعنوان یکی از سیاراتی که دور خورشید می گردند، قبول ندارد. سیتچین مدعی است که نیبیرو وجود دارد، و حضور آن نه تنها برای گذشته نوع بشر ، بلکه برای آینده او هم نقش مهمی دارد

طبق کتابهای سیتچین، مدار نیبیرو به دور خورشید بیضی است، که این مدار، نیبیرو را بسیار دورتر از پلوتو در دورترین نقطه قرار دارد، و نزدیکترین فاصله ای که با خورشید خواهد داشت، منتهی الیه کمربند سیارکها ( آسترویدی) است. ( کمربند سیارکها نواری از فضا را بین مدارهای مریخ و ژوپیتر اشغال می کنند. 3600 سال می کشد تا نیبیرو مدار خود را یک دور کامل بزند حتی منجمین و ستاره شناسان برجسته هم مدت مدیدی این فرضیه را که سیاره ناشناخته ای سیاره ایکــس – ممکن است در آن طرف مدار پلوتو وجود داشته باشد ، مورد مطالعه قرار داده اند. وجود چنین سیاره ای در آنجا می تواند شرحی از بی نظمی هایی را که در مدارهای نپتون و اورانوس وجود دارد بدهد. این جرم غیر قابل رویت به نظر می رسد آنها را به شدت می کشد

این جرم اولین بار در سال 1983 توسط ایراس ( ماهواره ستاره شناسی مادون قرمز) دیده شد. گزارش واشنگتن پست چنین است : یک جرم آسمانی که احتمالاٌ به بزرگی سیاره مشتری است و احتمالاٌ چنان به زمین نزدیک است که قسمتی از منظومه شمسی خواهد بود که تابه حال در سمت صورت فلکی اریون (شکارچی) یافت شده است. این جرم چنان اسرارآمیز است که ستاره شناسان نمی دانند یک سیاره است ، یا یک ستاره دنباله دار غول پیکر ، یا یک شبه ستاره که هرگز آنقدر داغ نبوده که تبدیل به ستاره شود ، یا یک کهکشان دور که بسیار جوان و هنوز در مراحل آغازین شکل دهی اولین ستارگانش است و یا یک کهکشانی که چنان در غبار فرورفته که هیچ نوری از ستارگان آن هرگز از آن عبور نمی کند.

در آغازین سال‌های قرن بیستم میلادی، بسیاری از اخترشناسان بر اندیشه‌ای پافشاری داشتند که بر اساس آن به احتمال فراوان سیاره‌ای هم در ورای نپتون وجود دارد. نپتون بر اساس محاسبات ریاضیدانانی به نام های جان کاک آدامز و اوربن واریر کشف شده بود تا توضیحی بر اختلافات موجود میان مدار محاسبه شده و رصد شده سیارات اورانوس، زهره و مشتری باشد.

پس از کشف نپتون، هنوز هم اختلاف نورهایی در مدار این سیارات دیده می‌شد. دامنه این اختلافات نوری حتی به مدار نپتون نیز رسیده بود. این اطلاعات و ابهامات موجود اخترشناسان را به این فرضیه سوق داد که احتمالا باز هم سیاره دیگری این بار ماورای سیاره تازه کشف شده نپتون وجود دارد. پرسیوال لاول که مدعی است برای نخستین بار، او کانال‌های موجود در سطح مریخ را رصد کرده است این سیاره را سیاره X نام گذاشت. البته وی دو سری تحقیقات مجزا برای کشف دقیق این سیاره انجام داد که اتفاقا هر دوی آنها با ناکامی همراه بود. نخستین سری از این تلاش‌ها در سال 1909 پایان یافت و پس از تجدیدنظرهایی در محاسبات و پیش‌بینی‌هایش درخصوص مکانی که این سیاره باید وجود داشته باشد، دومین سری از تلاش‌هایش را در حد فاصل سال‌های 1913 تا 1915 انجام داد، اما آن نیز بدون نتیجه مشخصی پایان یافت.

پس از کشف پلوتو، محققان و اخترشناسانی که در پروژه این کشف حضور داشتند، تلاش‌های خود را همچنان ادامه دادند. در جریان اکتشافاتی که از سوی شخصی به نام تومبا از کانزاس صورت گرفت، خرده سیاره‌ها، ستارگان متغیر و حتی یک دنباله‌دار کشف شد، اما هیچ خبری از آن سیاره مورد نظر نبود. در دهه‌های 1980 و 1990 روبرت هارینگتون از اخترشناسان رصدخانه نیروی دریایی آمریکا که برای نخستین بار محاسبه کرده بود پلوتو آنقدر کوچک است که نمی‌تواند اختلالی در مدار اورانوس یا نپتون ایجاد کند، رهبری تحقیقاتی گسترده برای تشخیص علت اصلی مدارهای نامنظم سیاره پلوتو را به عهده گرفت. وی این‌گونه محاسبه کرد که حتی در صورت وجود هم، سیاره X باید در فاصله‌ای معادل 3 برابر فاصله خورشید از مدار نپتون قرار داشته باشد و در عین حال سیاره‌ای بشدت خسوف و کــسوفی باشد. مطرح‌شدن این یافته‌ها از سوی محققان و صاحب‌نظران با درک‌های متفاوتی روبه‌رو شد.

برایان مارس دن از دانشگاه هاروارد آمریکا که درخصوص سیاره X تردیدهایی را مطرح کرده است، به این نکته اشاره کرد که این بی‌نظمی‌ها در مدار پلوتو صدها بار محدودتر از آن چیزی است که آدامز و واریر مطرح کرده بودند و براحتی می‌توان گفت تنها خطاهای رصدی هستند و نه چیز دیگر.

اما در سال 1972 دنیای علم شاهد طرح نظریه عجیب و البته بحث‌برانگیز دیگری درخصوص این سیاره بود. در آن سال ژوزف برادی از رصدخانه ملی لاورنس لیورمور به مطالعه دقیق بی‌نظمی‌هایی در دنباله‌دار هالی‌ (Halley) پرداخت. وی مدعی شد این بی‌نظمی‌ها می‌تواند ناشی از وجود سیاره‌ای در حد و اندازه مشتری باشد که در نقطه‌ای از منظومه شمسی فراتر از نپتون قرار داشته و به دور خورشید می‌چرخد. این نظریه به دلیل آن که بسیار جنجال‌برانگیز بود از سوی اخترشناسانی نظیر مارسدن مورد حمله قرار گرفت. وی در پاسخ به این نظریه جنجالی گفت بی‌نظمی‌هایی که در دنباله‌دار هالی‌‌ (Halley) وجود دارد، تصادفی است و ذاتا بدون ترتیب خاصی روی می‌دهد و این عوامل موجب ایجاد تغییرات و نوساناتی در خط سیر حرکتی آن می‌شود.

هارینگتون در سال 1993 از دنیا رفت بدون آن که اثری از سیاره دهم یا همان سیاره
Xپیدا کند. در همان سال اخترشناسی به نام استندیش از اطلاعات ارسالی فضاپیمای کاوشگر وویجر 2 که در سال 1989 پرواز در ارتفاع پایینی بر فراز نپتون داشته است استفاده کرد تا بار دیگر تاثیر جاذبه‌ای اورانوس بر آن را محاسبه کند. زمانی که تراکم این سیاره نیز با استفاده از این داده‌ها و محاسبات دوباره اندازه‌گیری شد، محققان آزمایشگاه پیش رانش جت از برطرف شدن اختلاف محاسبات مربوط به مدار این سیاره خبر دادند تا شاید حداقل بحث بی‌پایه تاثیرگذاری بر مدار نپتون خاتمه یابدالبته این فقط پاره ای از جزییات بوده است بسیاری بر این عقیده هستند که ناسا پی به وجود این سیاره برده است و می خواهد با پنهان نگه داشتن ان از وحشت مردم جلوگیری کند هم اکنون پایگاهی در قطب جنوب مشغول بررسی سیاره نیبیرو هستند .

قضیه مربوط به  حدود 4 ،5 هزار سال پیش است. همانطور که میدانید سومریها یکی از اولین تمدنهای شناخته شده روی زمین هستند که محل زندگیشان  جایی در عراق کنونی بود. انها  تعدادی لوح از خود به جای گذاشتند که خیلی جالبند. اگر شما ترجمه لوح های سنگی را بخوانید  چیزهایی را پیدا میکنید که ادیان امروزی هم به ان اعتقاد دارند. بعضی ها میگویند منشا برخی از عقاید دین های امروزی به نحوی از انجا نشات می گیرد . این سومریها در ستاره شناسی بسیار پیشرفته بودند. بعضیها اعتقاد دارند موجودات غیر زمینی با انها در ارتباط بودند وگرنه نمیتوانستند همچین علمی داشته باشند. خوب از این قضیه هم که بگذریم انها در لوحهای سنگی سیاره های منظومه شمسی رو توصیف کردند. وحتی طرز بوجود امدن کره زمین و خیلی چیزهای دیگر که ستاره شناسان به تازگی انهم با تکنولوژی جدید کشف کردند..


سومریها در مورد یک سیاره توضیح دادند که ما نمیشناسیمش به اسم نیبیرو. که توضیح دادند مدار این سیاره به صورتی هست که هر 3600 سال یک بار از نزدیکی زمین رد میشود و در یکی از لوحها حتی گفتند که چه اتفاقی می افتد روی زمین.. از طرف دیگه مایا ها که انهاهم در ستاره شناسی خیلی پیشرفته بودند و تقویم بدون خطایی در زمان خودشان داشتند اعتقاد دارند که زمان این حادثه به تقویم میلادی ما روز جمعه 21 دسامبر سال 2012 هست.

در این روز سیاره نیبیرو از نزدیک زمین رد میشود اگر با زمین برخورد نکند جاذبه اش باعث میشود حرکت زمین برای مدتی متوقف شود و جای قطبهای زمین عوض شوند که دراین صورت باید انتظار توفانهای سهمگین ، زلزله ، سونامی و تغییرات شدید آب و هوایی را داشته باشیم. مثل زمانی که دایناسور ها منقرض شدند. یا مثل سیبری که قبلا جای گرمی بوده و الان هم فسیل ماموت و گیاهان گرمسیری را  پیدا کرده اند.

بعضی ها فکر میکنند که این مطلب کاملا حقیقت داره و دولتها از اون با خبرند و از چند سال پیش دارن پناهگاهای مدرن زیرزمینی برای این قضیه درست میکنن. ولی این پناهگاهها فقط برای عده معدودی جای داره نه همه مردم. پس این موضوع رو نفی میکنن و میگن حقیقت نداره. چون میترسن وضعیت دنیا به هم بریزه …
ظاهرا چند سال پیش در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شد که تلسکوپ IRIS سیاره قرمز رنگ نیبیرو رو دیده. بعد فورا گفتند که این مطلب اشتباه بوده و همچین اتفاقی نیفتاده. بعدش این خبر اومد که یک برخورد غیر طبیعی با سیاره پلوتو بوجود امده و بعد هم یه خبر دیگه بود که دمای یکی از سیارات دور دست بالا رفته و…

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: