فوتوریسم چیست؟


‏فوتوریسم چیست؟ («فوتوریسم‏» یعنى اعتقاد به دوره آخر الزمان و انتظار ظهور منجى غیبى و مصلح بزرگ جهانى)

امید و آرزوى پیروزى نهایى حق بر باطل، صلح بر جنگ، عدالت‏بر ظلم، برقرارى ارزشهاى انسانى و تشکیل مدینه فاضله یا «آرمانشهر» و به عبارت دیگر «فوتوریسم‏» در همه ادیان زمینى و آسمانى با اختلاف اندکى وجود دارد و یکى از مشترکات تمامى ادیان و مذاهب است. در همه ادیان به آینده درخشان و آمدن مصلحى جهانى در آخرالزمان نوید داده شده است. «فوتوریسم‏» یعنى اعتقاد به دوره آخر الزمان و انتظار ظهور منجى غیبى و مصلح بزرگ جهانى از مسایلى است که در بحثهاى تئولوژیک تمام مذاهب و ادیان درباره آن بحث و گفتگو شده است. همه ادیان در آن مشترکند اما در مصداق آن اختلاف وجود دارد. سمت و سوى جهان بشریت على‏العموم رو به پیروزى عدالت و نجات قطعى انسانها و نابودى حتمى ظلم و ظالم مى‏رود و همین «انتظار» است که عامل نیرو بخش و ایمان بخش به ستمدیدگان است و باعث امیدوارى آنها به پیروزى مى‏شود. این ایمان قطعى نه تنها آنها را بى‏مسؤولیت و منفى بار نمى‏آورد بلکه به آنان نیرو و قدرت و اطمینان به پیروزى مى‏دهد.

در کتاب «روش جوک‏» از کتب هندویان آمده است: «سرانجام دنیا به کسى برگردد که خدا دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او «فرخنده و خجسته‏» باشد.»1

هندوها مصلح را «مظهر ویشنو» به معناى مظهر دهم مى‏دانند و آورده‏اند: «این مظهر ویشنو در انقضاى کلى یا عصر آهن سوار بر اسب سفیدى در حالى که شمشیر برهنه درخشانى به صورت ستاره دنباله‏دار در دست دارد ظاهر مى‏شود و شریران را تماما هلاک مى‏سازد و خلقت را از نو تجدید و پاکى را جعت‏خواهد داد… این مظهر دهم در انقضاى عالم ظهور خواهد کرد.»۲ در کتاب دیگرى به نام «باسک‏» که از کتب هندوهاست آمده: «دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلى در آخرالزمان که پیشواى فرشتگان و پریان و آدمیان باشد و راستى حق با او باشد و آنچه در دریا و زمینها و کوه‏ها پنهان باشد همه را به دست آورد و از آسمان و زمین آنچه باشد خبر مى‏دهد و از او بزرگتر کسى به دنیا نیاید»3. «شاکمونى‏» پیغمبر هندوها در کتاب مذهبى خود مى‏گوید: «پادشاهى دولت دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان «کشن‏» بزرگوار تمام شود و او کسى باشد که بر کوه‏هاى مشرق و مغرب دنیا حکم براند و بر ابرها سوار شود و دین خدا یک دین شود و دین خدا زنده گردد».4

در کتاب «دداتک‏» از کتب مقدس برهمائیان آمده است: «دست‏حق درآید و جانشین آخر «ممتاطا» ظهور کند و مشرق و مغرب عالم را بگیرد همه‏جا و خلایق را هدایت کند.»5

جاماسب در کتاب «جاماسب‏نامه‏» از زرتشت نقل مى‏کند که مى‏گوید: «مردى بیرون آید از زمین تازیان… و بر آیین جد خویش با سپاه بسیار روى به ایران نهد و آبادانى کند و زمین را پر داد کند و سوشیانس «نجات‏دهنده بزرگ‏» دین را به جهان رواج دهد. فقر و تنگدستى را ریشه کن سازد. ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم جهان را هم فکر و هم گفتار و هم کردار گرداند.»6 در کتاب «زند» کتاب مذهبى زرتشتیان در این باره آمده است: «لشکر اهریمنان با ایزدان دائم در روى خاکدان محاربه و کشمکش دارند و غالبا پیروزى با اهریمنان باشد… آنگاه پیروزى بزرگ از طرف ایزدان مى‏شود و اهریمنان را منقرض مى‏سازند… و بعد از پیروزى ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان، عالم کیهان به سعادت اصلى خود رسیده بنى آدم بر تخت نیکبختى خواهند نشست.»7

در «مزامیر» داود چنین مى‏خوانیم: «… زیرا که شریران منقطع خواهند شد، اما متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد. هان! بعد از اندک زمانى شریر نخواهد بود. در مکانش تامل خواهى کرد و نخواهد بود. اما حکیمان (صالحان) وارث زمین خواهند شد… و میراث آنها خواهد بود تا ابد الاباد… زیرا «متبرکان خداوند» وارث زمین خواهند شد اما ملعونان وى منقطع خواهند شد.»8

در «تورات‏» آمده است: «و نهالى از تنه یسى9 بیرون آمده، شاخه‏اى از ریشه‏هایش خواهد شکفت و روح خدا بر او قرار خواهد گرفت… مسکینان را به عدالت داورى خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین براستى حکم خواهد کرد… گرگ با بره سکونت‏خواهد کرد و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر پروارى با هم، و طفل کوچک آنها را خواهد راند. و در تمامى کوه مقدس من، ضرر و فسادى نخواهند کرد زیرا که جهان از معرفت‏خداوند پر خواهد شد…10 به منظور گرد آوردن طوایف بشر بر یک دین حق، سلاطین دول مختلفه را نابود کنم. آن وقت‏برگردانیم به قومها لب پاکیزه براى خواندن همه به نام خداى و عبادت کردن ایشان به یک روش.»11

در «انجیل‏» چنین مى‏خوانیم: «کمرهاى خود را بسته، چراغهاى خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانى باشید که انتظار آقاى خود را مى‏کشند که چه وقت از عروسى مراجعت کند. تا هر وقت آید و در را بکوبد، بى درنگ براى او باز کنند. خوشا به حال آن غلامان که آقاى ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد… پس شما نیز مستعد باشید زیرا در ساعتى که گمان نمى‏برید پس ایشان مى‏آید…12 چون برق که از مشرق بیرون مى‏آید و تا مغرب ظاهر مى‏گردد. آمدن فرزند انسان نیز چنین خواهد بود… خواهند دید فرزند انسان را بر ابرهاى آسمان که مى‏آید با قدرت و جلال عظیم… 13 و چون فرزند انسان در جلال خود خواهد آمد با جمیع ملائکه مقدسه بر کرسى بزرگى قرار خواهد گرفت…»14

در یکى از اناجیل مورد قبول مسیحیان پروتستان ضمن وصایاى مسیح، علیه‏السلام، به شمعون پطرس این طور مى‏گوید: «اى شمعون خداى به من فرمود: ترا وصیت مى‏کنم به سید انبیا که بزرگ فرزندان آدم و پیغمبر امى عربى است و بیاید ساعتى که فرج قوى گردد و نبوت بسیار شود و مانند سیل جهان را پر کند.»15

قرآن کریم با قاطعیت تمام از پیروزى نهایى دین حق بر تمامى ادیان سخن گفته است:

«هو الذى ارسل رسوله و دین الحق لیظهره على‏الدین کله بالهدى و لوکره‏المشرکون.»16

اوست آنکه پیمبرش را به رهبرى و کیش حق فرستاد تا بر کیشها همگى چیره گرداندش چه شرک‏ورزان ناخوش دارند. 17

قرآن، وراثت زمین را براى بندگان صالح خداوند وعده داده است:

«و لقد کتبنا فى‏الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادى الصالحون‏»18

و هر آینه در زبور پس ذکر نوشتیم که زمین را بندگان شایسته من ارث برند.

خداوند در قرآن، بر مستضعفان زمین منت مى‏گذارد و آنها را پیشوا و وارث قرار مى‏دهد:

«و نرید ان نمن على‏الذین استضعفوا فى‏الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم‏الوارثین.»19
و خواهیم منت نهیم بر آنانکه ناتوان شمرده شدند در زمین و آنان را پیشوایان وارث برندگان بگردانیمشان.

آیات 55 سوره نور، 128 اعراف، 54 مائده و نیز آیات دیگر در همین زمینه نشان مى‏دهد که این اندیشه در قرآن به طور جدى و قوى حضور دارد.

این اندیشه به تفسیر استاد شهید آیة‏الله مطهرى:

«بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر خوش بینى نسبت‏به جریان نظام طبیعت و سیر تکاملى تاریخ و اطمینان به آینده و طرد عنصر بدبینى نسبت‏به پایان کار بشر است.»20

امید و آرزو به تحقق این نوید و پایان خوش براى جهان در زبان روایات اسلامى «انتظار فرج‏» نامیده شده است.

پى‏نوشتها:
_________________________
1. روزنامه همشهرى، ویژه میلاد حضرت مهدى، علیه‏السلام،16 دى 1374.
2. اوپانیشاد، ص‏737.
3. روزنامه همشهرى،16 دى 1374.
4. همان،26 دى‏1373، به نقل از مصلح جهانى، سید هادى خسروشاهى.
5. همان،16 دى 1374.
6. جاماسب نامه، ص 121.
7. روزنامه همشهرى،26 دى‏1373، به نقل از مصلح جهانى.
8. عهد عتیق، کتاب مزامیر، مزمور37.
9. یسى، به معناى قوى ، نام پدر حضرت داود، علیه‏السلام، ر. ک: قاموس مقدس، ص 951.
10. تورات، اشعیاى نبى، فصل 11.
11. تورات، صفیاى نبى، فصل‏3.
12. انجیل لوقا، فصل 12.
13. انجیل متى، فصل 24.
14. همان، فصل 25.
15. روزنامه همشهرى،26 دى‏1373، به نقل از: خسزوشاهى، سیدهادى، مصلح جهانى.
16. سوره صف(61) آیه‏9، همچنین ر. ک: سوره توبه(9) آیه‏33 و سوره فتح(48) آیه 28.
17. تمامى ترجمه‏هاى آیات با استفاده از ترجمه مرحوم سید کاظم معزى است.
18. سوره انبیاء(21) آیه‏105.
19. سوره قصص(28) آیه‏5.
20. ر. ک: مطهرى، مرتضى، قیام و انقلاب مهدى از دیدگاه فلسفه تاریخ، ص‏6.

منبع : ShiaStudies.com

http://www.apocalypse.ir/post-20.aspx

Posted on مارس 30, 2010, in 2012, پایان دنیا در 2012, آخر الزمان and tagged . Bookmark the permalink. 8 دیدگاه.

 1. با سلام
  خوشحال می شوم مطلب را ببینم
  نزدیک شدن ستاره یا سیاره به زمین و برخورد احتمالی ان با زمین در برخی از مقالات وب حقیر بررسی شده است و در روایات اخرالزمانی مذهب ما این قضیه به صورتی آمده است که ما از ان به یکی از 5 ندا یا صیحه سال ظهور تعبیر کرده ایم برای این منظور می توانید به سلسله مطالب آتشی از مشرق قسمت 1 و 2 و 3 و آتشی از مغرب در قسمت علایم ظهور مراجعه فرمایید لینک ان مطلب نیز این است
  http://www.apocalypse.ir/post-216.aspx

  در اینده نزدیک مطلبی نیز در خصوص ستاره طارق در وب درج خواهد شد که خواندن ان حالی از لطف نخواهد بود

 2. با عرض جسارت فكر ميكنم لغت يا آينده گرايي صحيح باشه_
  Futurism
  تشكر از بلاگ فوق العادت

 3. سلام خواسم تا در مورد برپایی قیامت و حوادث قبل و بعد آن چیزی بنویسم البته از دیدگاه مذهب سنی(چون خودم سنی هستم) البته من زیاد نمیدونم ولی تو کتابها خوندم که بعد از اینکه خورشید از مغرب طلوع میکنه دیگه راه توبه بر بندگان بسته میشه ولی زندگی جریان داره تا اینکه دجال با نام مسیح ظاهر میشه و با سرعت چون نور توانایی هایی در حد اعلی داره(که گفته میشه برای گمراه کردن مسلمانان در آن زمان دست به هرکاری میزنه و هر آرزویی کنی برآورده میکنه تا جایی که مردگان را زنده میکنه و در آن زمان که قحطی اومده غذا و نوشیدنی گوارا توزیع میکند)امام مهدی قبل از ظهور عیسی مسیح ظهور کرده و سر لشکر و امام مسلمانان جهان میشود هنگامی که دجال دست به قتل و عام مسلمین کرده و کشور گشایی میکند و تا مدینه که دجال توانایی ورود به آن را ندارد(چونکه مدینه دارای سه دروازه با شش فرشته نگهبان هست)دجال مدینه را محاصره کرده و منتظر تسلیم شدن مسلمانان میشود تا اینکه در روز جمعه که حضرت مهدی امام جمعه نماز ظهر هست عیسی مسیح ظهور میکند و پشت سر امام مهدی نماز جمعه را بجا می آورد و سپس جنگ مسلمانان با دجال با فرماندهی حضرت عیسی آغاز میشود که با ظهور مسیح واقعی دجال کم کم توانایی هایش را از دست میدهد و مورد تعقیب عیسی مسیح واقع میشود که در فکرکنم بصره هست که با نیزه خود کار دجال را تموم میکند.
  داستان بعد و قبلش خیلی طولانییه البته همه اینایی که گفتم از روی بعضی آیات و حدیث های ضعیف و متوسط هست اگر جزییات را خواستید در خدمتیم.starboy7862

 4. يك چيزي مسلم است اينه كه اين خرافات كاره اين پدر سوخته انگليسيي هاست ( منظورم جانوران انگليسي )

  2012 ميگن پايان كاره انسان و جهان هست بعد كع المپيك 2012 ميزبان لندن شد الان 2022 علم كردن . جام جهاني 2022 ميزبان امريكا شد الان ميگن پايان كاره حيات 2055 هست.

  بشنويد باور نكنيد. همجا ميگن نيوتن پيشگويي كرده كه پايان جهان 2055 هست ولي من هيچ ثند مكتوبي در هيجا كه نشون بده اين حقيقت رو نديدم. تو هيچ موزه اروپايي نبود.
  فقط تو اينترنت چندتا كاغذ پاره نشون دادن كه اونم رمزي نوشته شده.

  خوده اين پدر سوخته ها نوشتن اينجوري ملت نفهمن چي نوشته.

 5. سلام عشق یوفو،)حال نداشتم زبانو عوض کنم ،ترجمه کردم)
  من عضو یه سایتی هستم به نام گات کوسشن(گفتم حال ندارم زبان عوض کنم) که مردم سوالای دینی و مذهبیشونو از این سایته می پرسند واونم بر اساس منابع مسیحی{تحریف شده } جوابشونو می ده.هر هفته هم یه سوال برگزیده با جوابش واسه اعضا ارسال می شه.
  این هفته سوالش این بود: is antichrist a muslim?
  واااایییی، یعنی شما فک کنین من چه حالی شدم وقتی اینو دیدمااااا،فک نمی کردم کسی کلیپای wakeupproject و
  ندیده باشه!!!!
  وقتی هم که متنشو خوندم دیدم به این نتیجه رسیده که بله!دجال ما یا همون آنتی کریست اونا 90% امام مهدی (ع) هست.
  اگه میشه ای میل یکی رو که می دونید مطلع از مسائل مذهبی ومسلط به انگلیسی هست و می دونه چه طور بدون عناد و منطقی ومستدل و با استفاده از منابع خودشون بحث کنه رو بهم بدید تا متنو براشون میل کنم. منتظرم……

 6. سلام من چند وقته مطالبتون رو مطالعه میکنم خیلی برام جالبه ممنون از زحمتاتون
  اگه میشه بهم ایمیل بزنین میخواستم راجبه یک موضوعی همفکری بگیرم ممنون

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: