معرفی جنیان


هشدار: خواندن این مقاله برای افرادی که دچار ترس از تاریکی و جن هستند ممنوع است!!

در ادامه ی گزارشات خود در خصوص موجودات فضایی به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از گونه های فضایی به غلط به این نام خوانده می شوند و در حقیقت از جنیانی هستند که سعی در توسعه قدرت خود بر انسانها و دنیای امروز دارند. اینکه چرا این جنیان دست به جنین ابتکاری زده اند خود داستان تاریخی و مفصلی است که در نوشته های دیگر به آن خواهم پرداخت. اما در مبحث فعلی به  افشای اسامی و جایگاه این جنیان و فعالیتهای آنها برای گمراهی بشر می پردازیم.

لازم به ذکر است که برای جمع آوری این اطلاعات کوششهای بسیاری شده است و تمامی منابع و کتب باستانی که این اطلاعات از آنها استخراج گشته ذکر شده است..برای شکافتن این موضوعات تمام تاریخ بشریت از دنیای باستان تا کنون را زیر ذره بین  برده ام و اگرچه تحقیقات من هنوز به اتمام نرسیده ولی خلاصه آنچه به دست آورده ام را نقل می کنم. کسانی که به هر دلیل مخالفتی یا شک و شبهه ای در خصوص این مطالب دارند بسیار به جا خواهد بود که تمامی کتب و رسالات مورد مطالعه من را مطالعه بفرمایند. 

همانطور که معلوم است جنیان عمر بسیار بسیار بلندی دارند و مخصوصا جنیان دستگاه شیطان از زمان بسیار دوری در تمدن انسانها ترسیم و تصویر شده اند.

ازازیل :

 به ازازیل در تاریخ و کتب قدیم نامهای متعددی داده شده است. اما نامهایی که امروزه توسط شیطان پرستان برای احضار او استفاده می شوند عبارتنداز :

ازازیل – سمیازه-شامغاز- شیمیازا-شمی هازا-  شمش – اوتو- بابر – سمس – آشور – اهور- شامیا – سیمجاسی –

همانطور که انتظار می رفت  ازازیل جنی است که به صورت و نام” سیمجاسی” به مرد نادانی به نام “بیلی مایر” ظاهر شده و خود را موجودی فضایی از” پلیاد “معرفی کرده است.

{ برای اطلاعات بیشتر از اینکه پلیاد چیست و کجاست و سیمجاسی چه چیزهایی به بیلی مایر گفته است به نوشته های آرشیو مراجعه کنید.}

برخی از نامهای ازازیل ممکن است برای شما آشنا باشد. از جمله نام شمش . شمش در بابل به عنوان خدای خورشید پرستش می شد و معابد زیادی داشت. این شمش همان ازازیل است که به این نام در بابل مورد پرستش بوده است. در داستان گیلگمش که از کتیبه های سفالین آشور به دست آمده نیز شمش حضور دارد و خدایی مونث است.

حال این سوال برای شما مطرح می شود که بلاخره آیا ازازیل مذکر است یا مونث ؟ پاسخ این است که ازازیل هر دو است. این پدیده ای رایج در میان جنیان جهنم است که دو جنسیت و جتی بیشتر از دو تا داشته باشند و هرطور که شرایط ایجاب می کند از آن استفاده کنند. (همانطور که در قبل گفتیم  اشتر نیز هم صورت زن دارد و هم مرد).

به منظور سهولت مطالعه اطلاعات مربوط به ازازیل را به صورت زیر دسته بندی کرده ام:

١-ازازیل نوه ی انلیل ( بعل زبوب) است. ( انلیل از آنوناکی و سیاره نیبیرو- نام او در بابل بعلزبوب است – رجوع کنید به آرشیو)

٢-ازازیل برادر دوقلوی اشتر است.( هم خواهر و هم برادر دو قلوی اشتر است !‌)

٣-ازازیل پسر سین (نانار) و  نینگال است. ( شاهزاده نانار-رجوع کنید به آرشیو)

۴- ازازیل خدای جنگ و عدالت و حقیقت است.   منبع= کتیبه های آشور

۵-ازازیل مالک دانشهای سیاه و جادوی سیاه و انتقام است.

تصویر اهریمن با صورت شیر- اهریمن معادل آریایی اشتر/اینانا است.

۶- نام دیگر او اهور یا اهورا و سمبل او فروهر ( دیسک بالدار) است !  اهریمن در حقیقت همان اشتر است و همانطور که می دانید اهورا و اهریمن نیز دوقلو هستند .(جا نخورید ! چیزهای دیگری هم هست که چون نمی خواهم برخی را برنجانم نمی نویسم) الله و اعلم.    منبع= ترجمه کتیبه های آشوری

 اهورا معادل آریایی ازازیل و سمبل آن فروهر است. کتیبه های آشور باستان

٧-سمبل عقاب نیز متعلق به ازازیل است زیرا او به همراه پدربزرگش انلیل راههای هوایی دنیای سومر باستان را نظارت می کردند.( دقت کرده اید که چرا امروز آرم نیروی هوایی در تمام دنیا عقاب است ؟!  و روی پرچم بعضی کشورها هم به چشم می خورد؟‌ منظورم آمریکاست!‌)    منبع = ترجمه کتیبه های آشوری

نمونه ای از سکه های تمدن باستانی کوماژن- قوم آریایی ساکن در ترکیه امروز

٨-ازازیل جنی بود که به انسانها طرز ساخت سلاحهای جنگی را داد از قبیل شمشیر – سپر- چاقو و زره تا به جان یکدیگر بیفتند.         منبع= کتاب عهد عتیق

٩-ازازیل استاد کیمیاگری است ( مانند اکثر جنیان ) و کسی است که انرژی  چاکرا ها و دانش تبدیل فلزات را به بشر آموخت.

١٠-ازازیل همان جنی است که کد حمورابی را دستکاری کرد. همانطور که آگاه هستید جنیان در آیات الهی تغییر ایجاد می کردند پیش از آنکه به پیامبران برسد و قانون حمورابی نیز از این دستکاری در امان نبود.

١١-ازازیل مستقیما با خود شیطان کار می کند و رهبر اصلی سپاه جهنمی است.

١٢-فلز او قلع است و عنصرش هوا

١٣- سمبلهایش  فروهر – عقاب و عقرب هستند.

١۴- راهبه ی معبد شیطان ماکسیم او را چنین توصیف می کند :

“ازازیل بسیار قد بلند است حدود ٣ متر با موهای بود بلند و هیکل قوی -چشمانش به رنگ طوسی هستند. او بسیار قدرتمند است و خود را وقف شیطان کرده است. در دوران گذشته بارها و بارها با انسانها ارتباط داشته و دانشهایی را به آنان آموخته. ازازیل به من گفته است که عمر او ۶٠ هزار سال زمینی است. حدود ١٠ هزار سال پیش ازازیل با زنی از انسان ازدواج کرد…” .

١۵- کتیبه ی یافت شده در بدتیبیرا (شهری در عراق امروزی ) چنین می گوید که انلیل این شهر را به پسرش سین سپرد. کتیبه همچنین می گوید که سین این شهر را به لیست شهرهای نوگیگ اضافه کرد. نوگیگ در زبان سومری یعنی ” او از آسمان شب”.

بت عقاب سمبل ازازیل

در همین شهر دوقلوهای اشتر و ازازیل متولد شدند (اهورا و اهریمن )  که به همین مناسبت پدرشان نانار صورت فلکی جمینی را به نام آنها نامگذاری کرد . ( اگر مطلع باشید اسامی صور فلکی همگی توسط جنیان به ما رسیده است. جمینی به معنی دوقلو است). { ازازیل/شمش  در علوم پروازی تخصص داشت و از همین رو صورت فلکی گیر به معنی راکت و موشک و پنجه ی خرچنگ به نام او نامگذاری شد . از طرف دیگر صورت فلکی شیر به نام اشتر/ اینانا نامگذاری شد . شیر سمبل اشتر و بسیاری از حکومتهای باستان پیرو او بوده است و حتی تا امروز هم ادامه دارد }.

شیر سنگی تمدن باستانی کوماژن- سمبل اشتر یکی از جنیان مورد پرستش اقوام باستانی

١۶-ازازیل از جمله ٧٢ جن خطرناکی است که توسط حضرت سلیمان به بند کشیده شده بود. همچنین در اساطیر ایران جمشید تعدادی از این جنیان را به اسارت خود گرفت و بعد از او بسیاری دیگر از پادشاهان پیشدادی و کیانی چنین کردند.

آنچه که در مورد ازازیل نباید دانست :‌   !!!

مطالبی که تا اینجا گفته شد اطلاعات معمولی در مورد یک جن و سابقه اش است. از اینجا به بعد اطلاعاتی است که دانستن آن سبب زیر سوال بردن کل سیستم جهانی خواهد بود. بنابراین هشیار باشید.

ازازیل و سیریوم :

ازازیل رهبر جنیان نژاد سیریوم  ( بز شکل )است.( همانطور که می دانید جنیان چندین صورت دارند که یکی از صورتهای آنان صورت حیوانی است). جنیان بز شکل بسیار خطرناک و بد طینت هستند و در صحراها اقامت می کنند. همان جنیانی که قبایل یهود برایشان قربانی می کردند. ( منبع = لغتنامه جهنم )

تصویر بافومه (ازازیل با سر بز) در میان ستاره شیطان پرستان .

کتاب عهد عتیق می نویسد : ” یروبوم شاه یهودیان خدمتکاران و راهبانی را برای جنیان بز شکل منسوب کرد اما حضرت یوشع مکانهای پرستش این جنیان را ویران کرد زیرا در ایk معابد کارهای کثیفی از جمله اختلاط بز و زن انسان صورت می گرفت…” .

لغت سیریوم  Serium به معنی جنیان بز شکل یا  جنیان پشمالو است.

در کتاب لاویان فصل ١٧ آیه ٧ و در کتاب تواریخ ایام (از عهد عتیق) فصل ١١ آیه ١۵ و همچنین در کتاب اشعیاء نبی فصل ٣۴ آیه ١۴ نوشته شده که جنیان سیریوم یکدیگر را در خرابه های شهر ادوم ملاقات می کنند به همراه لیلیث/اشتر و سایر دیوان…”. شهر ادوم از جمله شهرهایی است که توسط عذاب آسمانی ویران شد.

ازازیل در کتاب هنوخ نبی :

در فصلی از کتاب هنوخ که به سقوط و رانده شدن شیطان و فرشتگان همراهانش از بهشت اشاره می کند نام ازازیل آورده شده است: 

“ازازیل  رهبر  نگهبانانی است که کارشان تعلیم علوم ممنوعه به انسانها است… این علوم شامل تعلیم ساخت سلاحهای جنگی و قتل عام و ساخت لوازم آرایشی برای زنان به منظور وسوسه مردان انس و جن است… سپس  فرشتگان ازازیل را محکوم کردند برای تعلیم علوم آسمانی به انسانها…(علومی که انسان قرار نیست در این دنیا بداند) و از این رو” رافائل” مامور شد که به همراه سپاهیان آسمانی به جنگ ازازیل برود. رافائل ازازیل را شکست داد و او را به عمق تاریکی فرستاد تا  روز قیامت که از آنجا به آتش جهنم انداخته خواهند شد…”.

کتاب هنوخ نبی در ادامه متذکر می شود که تمام کره زمین با تعالیم و دستورات و اعمال  ازازیل آلوده شده است:  ” به خاطر تعالیم کثیف ازازیل بود که خداوند سیل نوح را به زمین فرستاد تا آن را از آلودگیها و گناهان و موجودات و جنیان غول آسا پاک کند…”.

همچنین در ادامه می نویسد : ” ازازیل به بشر هنر ساختن زره و چاقو و شمشیر را آموخت و همینطور نشان داد به آنان که منتخبش بودند دستبند و تزئینات و سایه ی چشم و جواهرات و چیزهایئکه که پشت پلک را رنگ  می کند و تمام انواع سنگهای گرانبها و رنگارنگ و کیمیاگری را “. فصل ٨ آیه ١ تا ٨

ازازیل در سفر لاویان:

سفر لاویان بخش سوم کتاب عهد عتیق است. کتاب لاویان باب ١۶ آیه ٨ می نویسد :

” و خداوند به راهب اعظمش هارون فرمان داد تا قرار دهد دو سهم  بز . یک بز برای خدا و بز دیگر برای ازازیل در روز کفاره ی جهودان. بزی که برای خدا در نظر گرفته شده باشد که برای گناهان قربانی شود و در حالیکه بزی که برای ازازیل در نظر گرفته شده باشد که زنده نگه داشته شود در پیشگاه خدا تا کفاره ی گناهان باشد و سپس به صحرا فرستاده شود برای ازازیل …” (!!!!!!)

در ادامه فصل ١۶ آیه ١٠ می نویسد : ” هارون بایستی که دو دست را بر سر بز زنده گزارده و اعتراف کند تمام گناهان و سرپیچی های فوم اسرایل را. هر چه گناه ایشان است بر سر بز بگزارد و بز به صحرا فرستاده شود تا همه ی سرپیچی های آنان را با خود به جایی دور ببرد”.

“لغتنامه ی جهنم” نیز مطالب کتاب لاویان را تایید می کند.

ازازیل در صحف ابراهیم نبی :

در صحف ابراهیم ازازیل به صورت یک پرنده ی نجس تصویر شده است که زمانی که حضرت ابراهیم می خواست برای خداوند قربانی کند بر ابراهیم ظاهر شد.

” و پرنده ی کثیف (ازازیل) با من سخن گفت: ای ابراهیم ! چه می کنی بر فراز این تپه های بلند ؟ جایی که نه چیزی برای خوردن است و نه برای نوشیدن و هیچ جنبنده ای یافت نمی شود؟ آنچه که در آتش میریزی می سوزد و به بالا می رود و تو را نابود می کند.

و من از فرشته خدا پرسیدم : این چیست ای بزرگ ؟ و فرشته پاسخ داد : این ازازیل است. این ناپاکی است. و فرشته به ازازیل گفت : شرم بر تو باد ای ازازیل!   روزی ابراهیم در بهشت است و روزی تو در زمین است. جایی که تو اختیار کردی برای اینکه گناهانت در آن پراکنده شوند و برای همین خداوند ازلی و ابدی جایگاه تو را در زمین قرار داد تا از طریق تو ای دروغگوی کثیف نسلهای بشر مورد امتحان و آزمایش قرار گیرند”. صحف ابراهیم    باب ١٣ آیه ۴ تا ٩

همچنین در باب ١۴ آیه ۵و۶ حضرت ابراهیم ازازیل را نفرین می کند :

” باشد که تو آتش تنور زمین باشی . برو ای ازازیل ! به ناهنجارترین مکانهای زمین که میراث تو برای آنان است که با تو هستند”.

ازازیل و خزندگان :

در صحف ابراهیم همچنین گفته شده است که ازازیل همان خزنده ی افعی است که آدم و حوا را در بهشت فریب داد. شکل ازازیل همانند ” اژدهایی با دست و پای انسان است در پشتش ۶ بال بر سمت چپ و شش بال بر سمت راست دارد”. صحف  باب ٢٣ آیه ٧

در معرفی نژادهای فضایی گفته شد که اکثریت آنها به نام خزندگان مشهور هستند از جمله نژاد گری ( خاکستری) و نژاد آنوناکی که ازازیل هم از همین نژاد است. سفر پیدایش در کتاب عهد عتیق متذکر می شود که شیطان به صورت و چهره ی یک افعی (اژدها) بر حوا ظاهر شد و او را فریب داد که از میوه ی ممنوعه بخورد. 

همچنین متون هند باستان مانند مهابهارات و بهاگاواد گیتا همواره پر است از موجوداتی به نام ناگا که قبلا از آنها سخن گفته ایم. ناگا ها نیز به اشتباه جزو موجودات فضایی گروه بندی می شوند در حالیکه همه ی توصیفات و نشانه های آنها همانند جنیان است. در واقع ناگا در لغت سنسکریت به معنی خزنده و افعی است و این موجودات قادر به تغییر شکل – وسوسه انسان – استفاده از جادو و …هستند و توسط هندوان پرستش می شوند همانطور که سومریان و بابلیان خزندگان آنوناکی را به عنوان خدایان می پرستیدند. نام این خزندگان در زبان بابلی نارگال است که شباهت زیادی با ناگا در سنسکریت دارد و تایید کننده ی این عقیده است که جنیان در سراسر دنیا در سرزمینهای متعدد مورد پرستش بوده و هستند.  و این جنیان افراد مشخصی هستند که با اسامی مختلف در ملتهای مختلف شناخته شده اند مانند اشتر یا اینانا که در هند به نام لکشمی و در ایران به نام اهرمین شناخته شده است.

 

ازازیل در دنیای امروز :

چون در قرن ٢١ زندگی می کنیم دلیل نمی شود که خیال کنیم بشر به شعوری رسیده که دیگر جنیان را نپرستد. بلکه برعکس امروز بیش از قبل این پرستش کثیف صورت می گیرد و جان انسانهای بیشماری در راه خشنودی این جنیان قربانی می شود. آیا فکر نمی کنید که بسیاری از جنگهای خونین تاریخ فقط برای ریختن خون صورت گرفته است و بس ؟ آیا هیچ کدام از این جنگها نتیجه ی مثبتی به همراه داشته است ؟

برای بررسی این حقیقت باید البته تاریخ جنگهای اروپا و سایر نقاط دنیا مانند ایران را مطالعه کرد. این کار را من انجام داده ام اما حجم اطلاعات به قدری زیاد است که امکان افشای آن در این مقاله نیست. از آن گذشته گمان من بر این است که هنوز زمان گفتن حقیقت فرا نرسیده چرا که اگر اکنون من حقیقتی را بگویم همه آن را دروغ فرض خواهند کرد حتی اگر برای آن مدرک و سند هم ارائه دهم.

در هر صورت در حدی که به این مقاله مربوط می باشد  نام و فعالیت برخی از گروههای  شیطان پرست که در پشت پرده هستند و دنیای ما را تبدیل به زباله دانی کرده اند ذکر می کنم:

فراماسونری :

اولین و در واقع مهمترین فرقه ای که با ازازیل در ارتباط بوده و هست فرقه موسوم به فریماسون است که در فارسی به نام فراماسون شناخته شده است.

این مکتب ریشه در تاریخی دور دارد که به دوره ی تمدن سومر و اولین تمدنهای بشر باز می گردد. لغت فریماسون به معنی معمار آزاد است. این لغت از آنجا گرفته شده که اولین اعضای این فرقه همگی معماران و آرشیتکتهای معابد و اماکن مقدسه برای جنیان بودند .

اینکه این فرقه چیست و چه چیزهایی ترویج می کند را به مقالات آینده موکول میکنیم .

از سمبلهای این سازمان می توان به چشم جهان بین – هرم – مار – افعی- عقاب – صلیب – شیر و …اشاره کرد . خدایی که افراد فراماسون می پرستند خدای یکتا نیست بلکه موجودی است به نام ” بافومه” . این بافومه جنی است دوجنسی با ظاهری شبیه بز که دقیقا ازازیل و اشتر را یادآور می شود. تصویر بافومه در کتیبه های باستانی سومر به دست آمده است و شباهت انکارناپذیری به  لیلیث/ اشتر/ اینانا دارد. این موجود کثیف تنها به خون انسانها تشنه است و البته در مقابل قربانیهای فراماسونها به آنان قدرت و ثروت فراوانی در این دنیا اهدا می کند.  تصویر بافومه بهتر است که روی این وبلاگ قرار نگیرد. چنانچه مایل بودید به ای میل شما فرستاده خواهد شد.

مهرهای فراماسونری روی اسکناسهای ١ دلاری-

چشم جهان بین و هرم – از علامات فراماسونری که بر پشت ١ دلاری نقش بسته و در سراسر جهان به عنوان پول بین المللی در گردش است. طلسمی باستانی که انرژی انسانها را جذب و منتقل به بالای هرم می کند (در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد). مقایسه کنید با تصویری از مصر باستان در پایین:

چشم جهان بین و هرم در کتیبه ای از مصر باستان – تت همان جنی از آنوناکی که کیمیاگری را به بشر آموخت.

ازازیل و قوم جهود:

یادآوری کوچکی می کنم که بیشترین جمعیت این فرقه از یهودیان هستند که تصادفا همگی بزرگترین سرمایه داران و رهبران سیاسی جهان هم هستند. برای مثال تمام روسای جمهوری فرانسه بعد از انقلاب فرانسه فراماسون بوده و هستند.( فرانسه بعد از انقلاب تبدیل به  مهد جدید فراماسونها  شد).

استخوان و جمجمه :

نام کلوپی است که از قضا تمام رییس جمهوران  و تمام اعضای مجلس و کابینه ی آمریکا عضو آن بوده و هستند . این سازمان زیر زمینی است و فوق سری فعالیت می کند. تمام اعضای آن باید حتما فراماسون باشند.

استخوان و جمجمه یک جامعه ی نهانی متعلق به دانشگاه یل می باشد و تمام تصمیم گیریها در مورد اقتصاد و سیاست کشورهای دنیا در اینجا صورت می گیرد.

کتابی به نام “نهضت فراماسونری در ایران ” منتشر شد اما از آنجا که نام و درجه ی افراد مملکتی را که عضو این فرقه بودند فاش می کرد نه تنهای جلوی انتشار نسخه کامل آن گرفته شد بلکه چاپخانه به آتش کشیده شد و نسخ کتاب با آب خمیر شد که قابل خواندن نباشد ! و نویسنده ی آن نیز به قتل رسید (اسمائیل رایین).

از اینجا باید بفهمید که من چقدر شجاعم !‌ بگذریم… اطلاعات اندکی در مورد چهره واقعی این سازمان وجود دارد زیرا هر فردی که اقدام به افشای اسرار آنان کرده پیش از چاپ کتاب به قتل رسیده است. نمونه مشابهی در آمریکا” انتشارات عذرا کوک” که اقدام به انتشار اطلاعات ضد ماسونی کرده بود مورد حمله قرار گرفته و از هستی ساقط شد! (مهد آزادی ؟‌من فکر نمی کنم!) و نویسنده آن جیمز مورگان به قتل رسید.

ایلومیناتی :

جامعه ای تشکیل شده از افراد عالی رتبه ی فراماسون . تصمیمگیری در مورد اینکه کجای دنیا باید جنگ شود و کدام کشور باید دچار فقر باشد توسط افراد این جامعه گرفته می شود .

دست دادن در میان فراماسونها انواع خاصی دارد که یک نمونه آن را در این سکه باستانی از تمدن یونان مشاهده می کنید. مدارک فراوانی در دست است که ثابت می کند اکثر حکومتهای دنیا از دوران باستان تا کنون توسط افراد فراماسون اداره شده اند. یک نمونه آن در این سکه ها قابل رویت است.

تمام این جوامع شیطانی در کنار یکدیگر فعالیت می کنند و هر تعداد انسان که لازم باشد قربانی می کنند تا شیاطین خود را خشنود کنند حتی اگر این انسانها شامل زن و فرزندان خودشان هم باشند.( نمونه بارز آن جنگ ویتنام بود که میلیونها سرباز آمریکایی قربانی شدند و هم اکنون در عراق نمحونه دیگر آن را می توان دید. جنگ جهانی دوم که به فرمان و دستور خود جهودان آغاز شد منجر به مرگ میلیونها یهودی نیز شد …).

منابع :

http://www.deliriumsrealm.com/delirium/articleview.asp?Post=101

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Azazel.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

لغتنامه جهنم:یکی از مهمترین کتبی که به افشای نام این جنیان می پردازد کتابی است موسوم به “لغتنامه ی جهنم “. نویسنده این کتاب جن شناس معروفی به نام” کولین د پلانسی” است که در قرن ١٨ آن را نوشته. این نویسنده در طول حیات خود بیش از ١٠٠ کتاب در خصوص جنیان و دخالتهای آنان در دنیای انسان نوشت که اکثر آنها در دسترس نیست.

کلید کوچک سلیمان : کتاب با ارزش دیگر همانا  ” کلید کوچکتر سلیمان “ است که نویسنده آن گمنام است اما خود کتاب برگرفته از اطلاعات باستانی مربوط که جنیانی است که حضرت سلیمان به فرمان خدا دربند کرده بود.

Posted on اکتبر 3, 2009, in جن, جن چيست, جن شناسی و تاریخچه آن and tagged . Bookmark the permalink. 26 دیدگاه.

 1. با تشكر از زحمات شما

  • دوست عزیز اگر به قسمت لینک های وبلاگ میرفتی لینک این وبلاگ را می دیدی.در ضمن من با اجازه ایشان از مطالب استفاده کردم.

 2. نام دیگر او اهور یا اهورا و سمبل او فروهر ( دیسک بالدار) است ! اهریمن در حقیقت همان اشتر است و همانطور که می دانید اهورا و اهریمن نیز دوقلو هستند .(جا نخورید ! چیزهای دیگری هم هست که چون نمی خواهم برخی را برنجانم نمی نویسم) الله و اعلم. منبع= ترجمه کتیبه های آشوری

  doste aziz man midonam shoma niyatet kheyr hast vali faravahar neshane ezrail nist on neshane ravan yek ensane pak va dorost kar hast va on balha ke goftin age deghat karde bashin 3 radif hast ke neshane pendar nik goftar nik va kardare nik nemi kham kheyli tolanish konam ke mitonid shoma rajeb be on tahghighe jame konid

  • چشم.اون مقاله رااز وبلاگ یکی از دوستان که در هندوستان در همین رابطه مشغول تحصیل است گرفتم.لینکش هم موجود است ولی حرف شما هم میتونه درست باشه.

   • دوست من، من یک مسلمانم ولی به دلیل داشتن آشنایی هایی با زرتشتی ها می توانم منابعی را به شما معرفی کنم که مطمئن شوید فروهر هیچ ربطی به جن ندارد…. و بدانید در ایران منابع مستحکم تری در رابطه با دین زرتشت وجود دارد تا مقاله ی هندی ها… جسارت نباشه ولی موبد در ایران زیاده می خواهید منشاء نماد را بپرسید یا حداقل به کتاب فلسفه جهان بینی زرتشت مراجعه کنید.. بازم ممنونم

 3. همه مطالب برايم تازگي داشت . اگر دوستاني در ايم موارد اطلاعاتي دارند لطفا مرا در جريان بگذارند چون من در حال تحقيق بر روي فرازميني ها هستم و اين موضوع مي تونه به من كمك بكنه.
  ممنون دوست عزيز

 4. سلام
  راستش وفتی نوجوان بودم سیزده بدر رفتیم به کوهای اطراف شهر با پسرخالم بعدازظهررفتیم گشتی بزنیم ازتپه ای بالا میرفتیم که نوک تپه ادمی کوچک اندام با لباسای رنگارنگ و یه کلاه گرد مثل فیلمای وسترن پوشیده بود اصلا به نظر نمیومد اهل ایران باشه لاغراندام و جوان بود و داشت مارو نگاه میکرد قدش 60 سانتی بیشتر نبود به پسرخالم نشونش دادم اونم از دیدنش تعجب کرد
  حرکت خودمون تند ترکردیم بهداز 30 ثانیه غیب شد گفتیم حتما رفته او طرف تپه به بالای تپه که رسیدیم اثری ازش نبود
  شایدادم کوچولو یا پری بوده

 5. راستی بیلی مایلر تهیه عکس از بشقاب پرنده کرده پس بیخود نمیگه

 6. سلام
  قابل توجه کسائی که به جن اعتقاد ندارند بد نیست بدونن که از طریق قرآن خدا میشه جن احضار کرد.
  سوره احقاف
  آیه : 29 تا 31
  روش احضار رو نمیگم شرمنده.

 7. سلاست عزیز من با وب شما از طریق پستی کهوبلاگم گذاشته بودید آشنا شدم
  antisemitism.blogfa.com
  منتهی منابع و سندیتشان اگر ذکر گردد فوق العاده است بی صبرانه منتظر مطالبی از شما با موضوع پرستیده شدن اجنه در باستان و حتی الان هستم
  بی شک لطف شما موجب المتنان خواهد بود
  در ضمن حقیر در دانشگاهها سخنرانی میکنم دوست دارم اطلاعات موثق و آکادمیک بیشتری بدهید تا با نام خودتان مورد استفاده قرار گیرند
  در ایمیلم منتظر پاسخ شما هستم
  علی الخصوص راجع بع 72 نفر شیاطینی که سلیمان به بردگی گرفته بود سند لازم دارم
  ممنون از بزرگواریتان
  رائفی پور

  • دوست عزيز اين مطالب حاصل ترجمه و تحقيق يكي از عزيزاني است كه در همين زمينه در خارج از كشور مشغول تحصيل هستند. اگر اجازه دادند حتما ايميل ايشان را در اختيارتان ميگذارم.

 8. سلام خیلی خوب بود میتونی عکس بافومه را برام ایمیل کنی؟ ممنون

 9. ایران پرست

  dorood bar shoma dooste gerami.

  dooste aziz faravahar nemade yek ensane kamel hastesh ke in ensane be estelah ba savad oon ro intor be sokhre keshide.

  to kheyli az bakhsh haye nevehstash az madareki nam mibord ke roo nakarde bood.

  kolan be neveshtaresh hich etebari nnis

  gamoonam ishoon too halo havaye khodesho o neveshtehash jedi nis

 10. لطفا برای من در موضوعات زیر تحقیق کنید و یا مرجعی به من معرفی کنید
  کتاب عهد عتیق
  کتاب لغتنامه جهنم
  72 جن خطر ناک حضرت سلیمان

  من خودم مرجعی تو اینترنت پیدا نکردم ولی واقعا علاقه مند شدم خواهشا کمکم کنین
  telephon118@yahoo.com
  mr30

 11. مرسی. امیدوارم بتونید با القای دید صحیح و روشن مرزی بین خرافات جهل نادانی و تعصب و کور اندیشی ایجاد کنید.

 12. سلام
  حتما سخنرانی های آقای رافئی پور رو شنیدید دقیقا همین حرفای شما رو میزنه و راه افتاده و توی کل دانشگاه ها برنامه میذاره نمیدونم باهاش ارتباط دارید یا نه اما میتونید باهاش ارتباط برقرار کنید و از اطلاعات همدیگه بهره ببرید
  این وبلاگشه http://antisemitism.blogfa.com
  کلیپ هاش هم که توی کل نت پخشه کافیه یه سرچ کوچولو بکنید

 13. بیشترین کشتار انسانها توی تاریخ بشربنام «خدا» بوده ، بنام خدا ، نه بنام ازازیل یا هر چیزه دیگه.

 14. کسی تا این لحظه نتونسته مدارک بیلی میر رو رد کنه و اینکه من هیچ رابطه ای بین نقل قولهای سمیاسی و شیطانی بودن آنها نمیبینم و تا اونجایی که میدونم آلکس کولییر هم صحبتهای بیلی میر رو تایید کرده و این اواخر هم که آلایا همون حرفهای مشابه رو زده ، متاسفانه بسیاری از ما هنوز نتونستیم تفکیک و یا تعادلی بین باورهای اعتقادی و علم و حقیقت برقرار کنیم که البته این یکی از بزرگترین سدهای پیشرفت بشریت می باشد

 15. واقعا شكه شدم ازين ديدﮔﺎﻩ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪﺗﻮﻥ.
  ﻫﺮﭼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻘﻞ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺑﺴﯿﺠﯿﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ.
  ﺩﻭﺳﺖ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻭ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﻣﻠﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻠﺎﮎ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
  ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺯﺣﻤﺎﺗﺘﻮﻥ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻢ.

 16. بابک ایمانی

  سلام ،اگه ممکنه تصویر بافومه رابرای من بفرستین…ممنون

 17. بنام خداوند بخشنده ی مهربان
  خالق جن و انس در قرآن می فرماید : «چرا آنچه را می گویید که از آن خبر ندارید»
  دوست عزیز لطفا از جمله افرای نباشید که برای شهرت و مطرح کردن خود (مانند آقای رافئی پور) و یا از روی جهل مطالب راآنگونه که نفسشان می پسندد جلوه میدهند.
  طبق فرمایش قران کریم ذوالقرنین (که طبق اثباتی که ابولکلام آزاد کرده و همه ی علمای تاریخ و دین تائید کرده اند همان کورش کبیر است) فردی بسیار با ایمان و نیک سیرت ب و یکتا پرست بوده است . و چون وی اهورا (یا اورمزدا) و نقش فروهر را گرامی می داشته پس میتوان گفت که نه تنها اهورا ربطی به اهریمن ندارد بلکه نقطه مقابل و متضاد اوست.

  در ضمن بنده در سال 1364 ا استاد بزرگ مرحوم جمالی تنگستانی و ارتباط گیری او با جنیان را از نزدیک دیده ام و در مورد وجود و حضور جن بر روی کره ی زمین به یقین رسیده ام. آن مرحوم 11 سال قبل از مرگش در مقدمه کتابش نوشته بود که در بیست و دوم بهمن سال 1365 از دنیا خواهد رفت و دقیقا نیز در تاریخی که خود گفته بود فوت کرد و این پیشگویی بزرگش باعث شد تا جمع بسیاری از مردم استان بوشهر و تنگستان و ارتش و سپاه برای تشییع جنازه اش جمع شوند.
  نام کتاب او «ارواح جنیان» نام دارد و با اینکه کتاب کوچکیست اما جواب بسیاری ازسئوالات ما در مورد جن در آن نهفته است .
  بنده در روز بعد از خاک سپاری ایشان کتاب را خواندم اما متاسفانه اکنون نسخه ای از آن ندارم اما دیدم که در بعضی از سایتها مطالبی از آن کتاب بیان شده است .
  (از جمله تبیان http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=188310)
  لطفا اگر کسی نسخه ای از آنرادارد در دسترس دیگران نیز قرار دهد.

 18. بعضی از دوستان بدون هیچ تحقیقی از امسال اقای رائفی پور ایراد میگیرن که مطالب بی پایه و اساس رو عنوان میکنه در حالی که بنده به عنوان کسی که سالهاست صحبتهای ایشون رو دنبال میکنم و اکثر سندها و مدارک مطرح شده از جانب ایشون رو دنبال کردم میگم اکثر حرفاش درست یا خیلی نزدیک به حقیقته لطفا بیخود به کسی انگ نبندید

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: