بور یسکا پسر ی از مر یخ


 بور یسکا پسر ی از مر یخ


پسری به نام (بوریس کیپر یانوویچ) یا (بوریسکا) در منطقه ولگوگراد روسیه زندگی میکند که با همه پسران هم سن و سال خود فرق میکند. بوریسکا روز یازدهم ژانویه سال 1996 به دنیا آمد. از وقتی چهار سال داشت به طور مرتب به کوهی در نزدیکی شهرش که به غیر عادی بودن شهره است می رفت. گویی نیاز داشت مرتب به آنجا برود تا انرژی مورد نیاز خود را از آن منطقه کسب کند.
والدین بوریسکا که انسان هایی مهربان، تحصیل کرده و میهمان نواز هستند بخاطر استعداهای خاص پسرشان احساس نگرانی می کنند. آنها نگران برخورد دیگران با پسرشان هستند و از آینده او می ترسند. مادر او که یک پزشک است و کاری برای کمک او از دستش بر نمی آید خوب بخاطر دارد که بوریسکا از پانزده روزگی می توانست سرش را راست نگه دارد. وقتی هنوز چهار ماهش تمام نشده بود نخستین کلمه(بابا) را بر زبان آورد و شروع به گفتن کلمات کرد.
وقتی یک سال و نیمه بود به راحتی تیترهای درشت روزنامه ها را می خواند. در دو سالگی به خوبی نقاشی می کشید و آن را رنگ آمیزی میکرد. وقتی در دو سالگی برای نخستین بار به مهد کودک رفت مربیان از توانایی های شگفت انگیز و حافظه ی منحر به فرد او حیرت زده شده بودند. اما پدر و مادر بوریسکا متوجه بودند که او اطلاعات خود را نه تنها از دنیای اطراف بلکه از کانال های اسرار آمیز دیگری کسب می کند. مادر بوریسکا می گوید:< هیچکس چیزی به او آموزش نداده است. گاهی اوقات گوشه ای می نشیند و شروع به گفتن حقایقی از مریخ، سیارات و دیگر تمدن ها می کند. این حرف ها واقعا من و پدرش را گیج و سردرگم کرده است.?

 

 
چطور این پسر یازده ساله این چیزها را می داند؟ از وقتی پسر بچه ای دوساله بود داستان هایی همیشگی از فضا برای گفتن داشت. حتی یک بار گفت خودش قبلا مریخ زندگی می کرده است. او می گوید این سیاره الان هم مسکونی است ولی اتمسفر اطراف آن پس از یک مصیبت و بلای طبیعی از بین رفت و مردم مریخ هم اکنون در شهر هایی که در زیر سطح آن ساخته ایند، زندگی می کنند. او میگوید یکبار قبلا به زمین سفر کرده است و جالب تر اینکه با سفینه خودش از مریخ به زمین آمده است. بوریسکا می گوید:< در زمان تمدن سمورپاها (میمون نماها) در مریخ شندگی می کرده) و طوری از انقراض آن سخن می گوید که گویی این اتفاق همین دیروز افتاده است. به گفته ی بوریسکا سموپاها به این دلیل از بین رفتند که معنویت را کنار گذاشتند و بدین ترتیب سبب از هم پاشیدگی سیاره خود شدند.
 
سموپاها هفتاد هزار سال پیش زندگی می کرده اند و قد آنها به 9 متر می رسیده است. بوریسکا یکی از کودکان معروف به (بچه های ایندیگو) است، بچه هایی که با بقیه فرق داشته و از نظر هوشی و اطلاعات قابل قیاس با هم سن و سالان و حتی بزرگ ترهای خود نیستند.
 
 دانشمندان معتقدند این بچه ها نشانه هایی از تغییر عظیم گونه ی انسانی در آینده هستند. بوریسکا می گوشد جابه جایی قطب های زمین سبب ایجاد دو فاجعه ناگهانی در سال های 2009 و 2014 می شود و تنها انسان هایی کمی از این بلا جان سالم به در خواهند برد. بوریسکا تا کنون در برنامه ها و مصاحبه های مختلفی حضور داشته است. او در یکی از این مصاحبه ها گفت:< من هیچ ترسی از مرگ ندارم چون زندگی ما ابدی است.یک بار فاجعه مشابهی در مریخ روی داد ولی مردم آن هنوز زندگی می کنند.>

 

 

کارشناسی از او پرسید چرا سفینه های ما اغلب قبل از رسیدن به مریخ نابود می شوند؟ بوریسکا جواب داد، مریخی ها برای نابود کردن ایستگاه هایی که امواج رادیویی مضر دارند سیگنال های خاصی به آن می فرستند.
 دانش بوریسکا درباره فضا و ابعاد آن بسیار گشترده است. او اطلاعات زیادی نیز درباره ساختار سفینه های آدم های فضایی دارد و می گوید:< بدنه سفینه ها چهار لایه دارد: لایه بیرونی که از فلز جامد است و 25%، لایه دوم که لاستیکی است 30%، لایه سوم فلزی 30% ضخامت دارند و لایه آخر که خاصیت مغناطیسی دارد 4% بدنه را تشکیل می دهد. اگر به لایه مغناطیسی انرژی بدهیم، سفینه می تواند سراسر دنیا را درنوردد.>

بوریسکا مشکلات زیادی با مدرسه دارد. او پیوشته حرف معلمین خود را قطع می کند و می گوید اشتباه می کنند. همین موضوع سبب شده معلمین تمایلی به حضور او در کلاس نداشته باشند به همین خاطر او با معلم خصوصی درس می خواند.

مصا حبه بوریسکا و ذکر پرسش و پاسخهای هیجان انگیز و جالب
 قسمت (اول)

متر جم: سر کار خانم فر نگیس علیزادنیا

چگو نه  تو انا ئی های بوریسکا شکوفا شد؟

وقتی بو ریسکا فقط یکسالش بود شر وع کرد به دادن حروف به او (حر و ف طر احی شده)حدس بز نید چه شد در یک سال و نیمگی او می تو انست تیتر بز رگ روز نامه ها را بخواند طولی نکشید که او با رنگها و وسا یه ها یشان اشنا شد در دو سالگی شرو ع به نقاشی کرد سپس وقتی دو ساله شد او را به مهد کو دک فر ستا دیم تمام معلمان در استعداد و روش تفکرش حیر ت زده شده بو دند این پسر از یک حافظه استثنا ئی و یک تو انا ئی خار ق العاده بر ای بدست اوردن اطلا عات جدید بر خوردار بود به هر حال والدینش بعد مدت کوتاهی فهمیدند فرزندشان به روش منحصر به فر د خود اطلا عاتی را از مکان دیگری کسب می کند نا دیا(مادر بوریسکا) اظهار می دارد که هر گز کسی این چیز ها را به او یاد نداده اما گاهی او به حالت نیلو فر آبی می نشیند و شرو ع به حرف زدن در مورد تمام این ها می کند او در باره مریخ و یک سیستم نجومی و تمد نهای دور صحبت می کند .

-چیزی که می شندیم باور نکر دنی بود چطور یک کودک این چیز ها را می داند؟!

ـاز وقتی او دو ساله شد  داستا نهای بی پایان از عوالم دیگر و اسما نهای بی کران وکیهان روزانه ورد زبا نش بود بعد ها بو ریسکا در مورد زند گی  قبلی اش در مر یخ و این حقیقت که سیاره مر یخ در گذشته در واقع مسکونی بوده اما در نتیجه قدر تمند تر ین و ویرانگر ترین فا جعه جو خود را از دست داده است و امروزه تمام اهالی آن مجبور به زند گی در شهر های زیر زمینی هستند .

بور یسکا به ما می گفت بعد از این حا دثه او اغلب بر  ای داد و ستد و اهداف تحقیقاتی به سیاره زمین سفر می کرده .

به نظر می رسد که بوریسکا سفینه خودش را خود هدایت می کرده این ما جرا در طول مدت تمدن لموریا اتفاق افتاده است ….جالب است که بدانید او یک دوست لموریائی نیز داشته که جلوی چشمانش  درفا جعه عظیمی در سیاره زمین کشته شده است..

فا جعه عظیم در سیاره زمین اتفاق افتا د -قاره های پهناور در سطح سیاره زمین توسط طو فا نهای مهیب تسهیل رفته بودند و بعد هم نا گهان یک صخره عظیم روی سا ختمانی می افتد و و بوریسکا اظهار میدارد دوست من آنجا بود و من نتو انستم نجاتش دهم سر نوشتمان طوری رقم خورد که در این زندگی گاهی همدیگررا ملاقات کنیم بوریسکا تمام صحنه های سقوط  لموریا را تجسم می کند و به یاد می آورد طوری که انگار همین دیروز اتفاق افتاده است .او آنچنان غصه مرگ دوست لموریایی اش  را  می خورد که انگار او مقصر کشته شدنش اوست .

یک روز که بوریس متو جه کتابی در کیف مادرش شده بود با عنوان(ما از کجا آمده ایم) نوشته ارنست مولداشو می شود با یدیک نفر می بود و نوع شادی و هیجان ایجاد شده در این پسر را تو صیف می کرد او سا عتها میان صفحات این کتاب غرق شده بود و به نگا ره های لموریا و عکسهای تبت خیره می شد و بعد شرو ع به صحبت در مورد هوش سر شار لموریا ئی ها می کرد …

ـاما لمو ریا دست کم  ۸۰۰،۰۰۰ سال پیش از بین رفته است و لموریا ای ها به بلندی ۹ متر بوده اند و دارای قامتهای بسیار بلندی بوده اند .آیا این حقیقت دارد این را چطور به خاطر می آوری ؟

بوریسکا :البته ، البته که به خاطر می آورم .

سپس بوریسکا کتابی دیگری را که توسط مولداشو با عنوان ( در جستجوی شهر خدایان) نوشته شده است را به خاطر می اورد (بطور کلی این کتاب بهTombo  با ستان  و اهرام اختصاص دارد ).

بوریسکا به طور واضح عنوان می کندمردم دانش و علوم را از زیر یکی از اهرام ( منظور اهرام مصر نیست) پیدا می کنند و هنوز این هرم کشف نشده است  او می گوید زندگی زمانی تعقییر خواهد کرد که مجسمه ابو لهل باز شود و اضافه می کند که مجسمه ابو لهل عظیم مکا نیزم گشایش را د ر جائی پشت گو شش دارد اما بور یسکا محل دقیقش را به یاد نمی اورد .

دوستان ادامه تر جمه مصا حبه ایشان را در پستهای بعدی ذکر خواهم نمود که مسا ئل بسیار جالبی در مورد مایا ها و مریخ بیان می دارد

مصا حبه بوریسکا و پرسش و پاسخهای هیجان انگیزوجالب 

 

 

 

قسمت (دو م و آخر )

متر جم: سر کار خانم فر نگیس علیزادنیا

ـ اما لمو ریا دست کم ۸۰۰،۰۰۰ سال پیش از بین رفته است و لموریا ای ها به بلندی ۹ متر بوده اند و دارای قامتهای بسیار بلندی بوده اند .آیا این حقیقت دارد این را چطور به خاطر می آوری ؟

بوریسکا :البته ، البته که به خاطر می آورم .

سپس بوریسکا کتابی دیگری را که توسط مولداشو با عنوان ( در جستجوی شهر خدایان) نوشته شده است را به خاطر می اورد (بطور کلی این کتاب بهTombo با ستان و اهرام اختصاص دارد ).

بوریسکا به طور واضح عنوان می کندمردم دانش و علوم را از زیر یکی از اهرام ( منظور اهرام مصر نیست) پیدا می کنند و هنوز این هرم کشف نشده است او می گوید زندگی زمانی تعقییر خواهد کرد که مجسمه ابو لهل باز شود و اضافه می کند که مجسمه ابو لهل عظیم مکا نیزم گشایش را د ر جائی پشت گو شش دارد اما بور یسکا محل دقیقش را به یاد نمی اورد .

این پسر با اشتیاق و جدیت زیادی در باره تمدن مایا ها صحبت می کند وطبق اظهارات او دانش  ما نسبت به تمدن مایا ها بسیار ابتدائی است .
نکته قابل توجه این است که بور یسکا فکر می کند این روز ها زمان ان رسیده تا (افر اد بخصوصی) روی زمین متولد شوند .زمان نوزائی این سیاره نزدیک می گردد دانش نوین در نهایت نیاز و یک ذهنیت متفا وت از زمینیان خواهد بود .

_چگو نه در مورد این بچه های مستعد می دانی ؟ و چرا این اتفاق روی می دهد آیا می دانی آن بچه ها را ایندیگو (نیلگون) می خوانند؟

من می دانم که آنها در حال به دنیا آمدن هستند بهر حال من هنوز هیچ یک از آنها را در شهر خود ملا قات نکر ده ام  ممکن است یکی از آنها دختری به نام(( یولیا پطرو با )) با شد .
او تنها کسی است که مرا باور می کند دیگران به سا دگی به داستا نهایم می خند ند .واقعه ای در روی زمین در حال وقوع است و دلیل اهمیت داشتن این بچه ها همین است .
آنها قادر خواهند بود مردم را کمک کنند و مردم تعقیر خو اهند کرد .
اولین فا جعه عظیم همراه یکی از قاره ها در سال 2009 اتفاق خواهد افتاد و بعدی هم در سال 20013 و این یکی حتی از اولی مخر بتر هم خواهد بود …

_آیا از اینکه ممکن است زند گی تو هم به خاطر این فاجعه به پایان بر سد نمی ترسی؟؟

نه نمی ترسم من قبلا در جریان یک فا جعه در رنج زند گی کرده ام انجا هنوز هم افر ادی مثل ما زندگی می کنند .اما بعد از جنگ اتمی همه چیز از بین رفت ولی بر خی از آن مردم توانستند زنده بمانند آنها پنا هگا هاو تسلیحات جدیدی سا خته اند تعقیری هم در قاره اتفاق افتاد .اگر چه قاره زیاد هم بزرگ نبود -مر یخی ها گاز تنفس می کردند زمانی که آنها به سیاره ما رسیدند همه شان کنار لوله ها می ایستا دند واز گاز نفس می کشیدند .

_آیا تو تر جیح می دهی که اکسیژن تنفس کنی ؟

وقتی شما در این جسم هستید مجبور به تنفس اکسیژن می شوید در هر صورت مریخی ها از این هوا متنفر ند (هوای زمین) زیرا این هوا با عث  پیر شدن موجودات می گردد .
مر یخی ها به صورت ارثی جوان هستند 30-35 ساله میزان کودکان مر یخی این چنینی سا لیانه اضافه خواهد  شد .

_بور یسکا(چرا فضا پیما های ما قبل از رسیدن به مر یخ سقو ط می کردند؟

مر یخ سیگنالهای بخصوصی به منظور نابودی این سفینه ها مخا بره می کرد این سفینه ها پر تو های مخصوصی به همراه دارند .

واقعا از دانش او نسبت به پر تو های ((fabos))شگفت زده شدم قطعا درست می گوید در سال 1988 فردی مقیم (ول زاسکای) به نام (یوری لو شفیکا نکو) مر دی با قدرت ما ورا ئی حس معمولی ، اقدام به آگاهی رهبر ان شور وی سا بق کرد و در باره  سقو ط اجتناب نا پذیر اولین ایستگا های فضا ئی شوروی به نا مهای ((fabos1))و (((fabos2)) اخطار داد .او همچنین متذکر گردید یک چنین فضا پیما هائی  حامل پر تو های مضر و نا آشنا هستند .و مسلم است که کسی حر ف او را با ور نکرد .

_درمورد  چند بعدی ها چه می دانی ؟ آیا می دانی که کسی نبا ید در  مسیر  مستقیم پرواز کند و در عو ض باد میان فضا ئی چند بعدی ما نور دهد ؟

بور یسکا سر یع رو ی دو پایش ایستاد و شر و ع به حر ف زدن در با ره یو فو ها کرد :ما روی زمین فر ود امدیم و از روی ان بر خو استیم –
پسر ک گچی بر داشت و شر و ع به کشید ن یک شی بیضی شکل رو ی تخته سیاه کرداو می گوید سفینه از شش لا یه تشکیل می گردد 25% لا یه خا رجی از فلز جا مد و با دوام سا خته شده و 30% لا یه دو م از چیزی شبیه به کا ئو چو سا خته شده ، لا یه سو م 30% را در بر می گیر د که باز از فلز سا خته شده و40%  اخر ین لا یه از   مغنا طیسی مخصو صتشکیل شده اگر این لا یه انر ژی را شار ژ کنیم این دستگا ها قا درندما را به هر جای از  جهان پر واز دهند .

_آیا بور یسکا ما موریت مخصو صی برا ی انجام دادن دارد ؟آیا از آن اطلا عی دارد ؟(این سوالا ت را بر ای والدین و خود او مطر ح می کنم )

ما درش می گوید : بوریس می گوید چیزی در مورد آینده زمین می داند و اطلا عات نقش مهمی در آینده ایفا خواهد کرد .

_بور یسکا تو چطور این چیز ها را می دانی ؟
تمام اینها در درون من است .

_بوریس به ما بگو چرا مردم ما مر یض می گر دند ؟
بیماری مردم  از نا تو انی در شا یسته و شاد  ز ند گی کردن استشما باید منتظر نیم کیهانی خود با شید هر گز نبا ید کسی در گیر سر نو شت دیگران شود و یا سر نو شتشان را خراب کند مردم نبا ید از اشتباهات گذشته شان رنج ببر ند بلکه باید با هر آنچه که بر ایشان مقدر است ار تبا ط بر قر ار کرده و سعی در دستیابی آن منتها در جات داشته با شند و در جهت فتح آر زو هایشان حر کت کنند(اینها دقیقا کلماتی هستند که خود او استفا ده کرد ) شما باید بیشتر حس همدردی داشته با شید و خون گر متر با شید وقتی به شما ضر ری می زنند دشمنا نتان را در آغو ش بکشید و خو دتان عذر خواهی کنید و قبل از او زا نو بزنید .
وقتی کسی از شما متنفر می شود با تما م عشق و صمیمیتتان او را دوست بدارید و در خو است بخشش کنید . اینه قو انین عشق ورزیدن و خضو ع و فرو تنی می با شند می دانید که چرا لموریا ها از بین رفتند . من هم تقر یبا مقصر م آنها دیگر نمی خو استند از لحا ظ رو حانی پر ورش یا بند آنها از مسیری که بر ایشان مقدر شده بود گمراه گر دیدند و بدین سان سر اسر گستره سیاره ویر ان گر دید – مسیر جا دو ئی به یک پا یان مرده می انجا مد .عشق یک جا دو ی وا قعی  است .

_چطور این چیز ها را می دانی ؟
من فقط می دانم ((kailif))–

چه گفتی ؟!!
بوریس : من گفتم ((سلا م))این زبا ن سیاره من است .
!!!

 

 

Posted on سپتامبر 12, 2009, in بور یسکا پسر ی از مر یخ and tagged . Bookmark the permalink. 32 دیدگاه.

 1. سلام رامتین جان.متوجه منظورت نشدم.منظورت کدوم تبلیغات هست.میتونی توی سایتی که گفتم عضو شی و کد تبلیغات رو بگیری و در قالب وبلاگت قرار بدی.اگر هم تبلیغاتی که مخصوصو فروش هست رو میگی اونم در بخش فروشگاه برو و در سایت ایران مارک سنتر عضو شو و کد رو در وبلاگت بذار.باز اگه منظورت چیز دیگه ای هست بگو.

 2. واقعا که مقاله جالبی بود. البته فاجعه ای هم که ایشون گفته در سال 2009 اتفاق میفته هنوز اتفاق نیفتاده .
  بنظر شما هدف از حضور ایندیگوها روی زمین چیه ؟

 3. با سلام به شما دوست عزیز
  وب شما به قسمت لینکستان وب » عجایب باستانشناسی اضافه شد
  وب خوبی دارید و امیدوارم که به کار خود ادامه دهید
  شما می توانید وب مرا با نام » عجایب باستانشناسی » به قسمت لینکستان خودتان اضافه کنید
  موفق باشید

 4. سلام
  کامل خوندم . از این مورد ها توی اخبار ترکیه زیاد دیدم . یه سری شون ادعاهای این طوری دارن و یه سری هم ادعاهای ری انکارناسیونی دارن . راستش خیلی برام جذاب بودن ولی به این نتیجه رسیدم که دروغ میگن . از نظر علمی با توجه به فاصله مریخ از خورشید و اندازه اون امکان وجود حیات به صورتی که توی زمین هست غیر ممکنه توش . باز اگه میگفت از یه منظومه دیگه هتسش یه چیزی . ولی اکثر اینها کلاه بردار هستن . همین چند وقت پیش یکی شون توی ترکیه ادعا میکرد که باریش مانچو خواننده فقید شون هست . جالب بود که بچهه هم پیانو میزد و هم فرانسوی حرف میزد . بدون اینکه آموزشی دیده باشه .

  با درود و سپاس فراوان : شهرام

 5. راستی نمیدونم پیجت چه مشکلی داره . یه سری از بچه های لیست من میخواستن برات کامنت بذارن اما موقع زدن دگمه فرستادن آدرس گم میکنه و نمیشه کامنت رو ثبت کرد انگار . البته برای من که مشکلی پیش نیومد . نمیدونم

 6. سلام جواب را به ايميلتان فرستادم.

 7. مطلب جالبي بود شما در مقالات مربوط به انواع موجودات فضائي دانشمنداني چون چون سجين و….. را كه مدعي ارتباط با موجودات فرازميني اند و كتابهاي بسياري دارند راگفتيد بيمار رواني؟؟؟ در مورد بورسيكا هم چنين نظري داريد؟

 8. اینا دروغه

 9. سلام
  من به همه اين چيزها از كودكي تا الان كه 31 سال دارم اعتقادداشته و دارم كه قبل از انسانهاي زمين تمدني پيشرفته زندگي مكرده و هنوزه هم در سرتاسر اين جهان زندگي ميكنند

 10. اینا همش شر و ور پسره از افسردگی شدیدی رنج میبره منم یه وقت باور داشتم فضائیم

 11. دروغگوی کوچولو سال 2009 گذشت پس چرا اتفاق بزرگی نیافتاد؟

 12. مطلب بسیار جالبی بود.هم علمی بود هم معنوی(قسمت اخر)
  قبل از اینکه سایت شما رو ببینم فیلمی دیدم بنام k-pax.به شما دوستان هم توسیه میکنم ببینید.داستان دستگیری مردیه که میگه از سیاره k-paxامده …و همه رو شگفت زده میکنه…

  خیلی از حرفاش با حرفای این پسر یکیه!!

 13. سلا م
  دوست گرامی پسندیده تر بود تا حداقل منابع رو می نوشتید شما این مطالب رو اغلب از وب من در یافت کردید بدون هیچ آدرسی از منبع خواهش می کنم امانت دار باشید .

  • سلام دوست عزيز. خيلي خوشحال شدم از نظرت. چون فكر كردم بعد از سايت وبلاگت را حذف كردي. من اين مطلب را از يك انجمن كپي كردم و نميدونستم مطلب شماست. شما اگر يك نگاه كلي به مطالب وبلاگ بيندازي ميبيني بر عكس بقيه وبلاگ نويسها من منبع را ذكر كردم. اگر فكر ميكني منظوري داشتم معذرت ميخواهم. به اميد همكاري. من لينكت كردم شما هم اگر افتخار بدي منو لينك كن.

 14. سلام دوست عزیز ،
  سایت نهایت جالب و پر معلومات است اگر امکان داشته باشد برایم لینک دیگری هم ارسال نماید.

 15. اين پسر يا وجود خارجي نداره يا اگه داره توسط كساني تعليم داده شده تا اين حرفا رو بزنه هيچ چيز جديد و جالبي تو حرفاش نبود . گيرم همه چيزو درباره گذشته راست گفته درباره اينده از كجا ميدونه مگه خداست. دماي مريخ 400 درجه سانتي گراد در روزحرارت داره در شب هم خيلي سرده كي ميتونه اونجا دوام بياوره . تمدن لموريا هم حدود شصد هزار سال پيش بوده نه هشتصد هزار سال . تناسخ هم كاملا مردوده كه اين پسرك مدعي شده قبلن زندگي ديگه داشته.

 16. مطالب شما رو خوندم.عالیه.بیشتر از مطالب علاقه شما و ما یه این مسائل عجیبه(طبق نظریه همسانی مطلوب درونی با واقعیاتی در بیرون).من ارتباطات محدودی رو تجربه کردم اما بیشتر فکر میکنم اینجور مسائل از جنها و نیروهای مختلف طبیعته .چطور اینها رو به موجودات فضایی تعمیم میدند؟فکر میکنم اروپاییها جن رو زیاد نمیشناسن

 17. سلام. این حقایقه زندگانیست و در اینده نچندان دور بیشتر روشن میشوند

 18. واقعا جالب بود ولی باورش کمی سخته . ولی این پسر
  قدرت بسیار داره .
  تشکر.

 19. سلام لطفا این مصاحبه را دنبال کنید بسیار مشتاقم ممنون

 20. سلام به همه
  اینها همش چرندیاته
  راستش شما هم میتونینن با کمی فکر کردن خیلی بهتر از اینه هم خیالپردازی کنین.

 21. سلام به همه
  اینها همش چرندیاته
  راستش شما هم میتونینن با کمی فکر کردن خیلی بهتر از اینه هم خیالپردازی کنین.
  با کمی دقت هر کسی میفهمه که این حرفا همش دروغه

 22. سلام
  دوستان عزیز این تیپ مسائل هراز چند گاهی یه بار میان توی تلکس ها و خبرگذاری ها و دوباره فراموش میشن
  یادتون باشه قبل از اینکه شما چیزی بدونید دستگاه های اطلاعاتی دولتهای استکباری و غربی به این مطالب دسترسی دارن و هرچیزی که ضرری براشون نداره و یا به تفعشونه رو اجازه پخش میدن/ با توجه به اینکه اکثر رسانه های جهان در اختیار صهیونیست ها و طرفدارانشونه پس به نظر میرسه این حرفا یا دروغه یا برای اونا مضر نیست یا با پخش کردن این مسائل می خوان دهن مردم رو از مسائلی که به ضررشونه به این چیزا متمایل کنن
  در کل احتمال راست بودنش هم هست اگه از رسانه های مستقل درز کرده باشه/باید توجه کنید هر چیز مرموزی رو باور نکنید همانطور که نباید بدون تحقیق رد کنید
  اگه سوالی داشتید درباره پدیده های خاص و مرموز میتونید
  میل بدید حتما جواب علمی بر اساس تحقیقاتم میدم
  sm_gkm@yahoo.com

 23. بهروز اسماعیلی

  سلام واقعا»سايت محشري داري ولي بگم ازاتفاقي كه براي من افتاده مت دارم روش كارميكنم وبزرودي متنشو سند ميكنم خدمدتون ولي نميدونم پيامهام بهتون ميرسه يا نه؟

 24. اره جون عمش اون گفت و ما باورکردیم . حالا ما چطوری از سال 2009 تا الان جون سالم به در بردیم.

 25. اره جون عمش اون گفت و ما باور کردیم .

 26. در مورد اينكه دوستان مي گن چرا پس سال 2009 هيچ اتفاقي نيفتاد بگم كه من به روسي مصاحبه رو ديدم بچه ميگه حول و حوشه 2009 يا 2012 يعني زمان دقيقي نميگه در ضمن توي متن بالا نوشتن 2013 تصحيح كن ميگه 2012

 27. تمام كساني كه به سپتامبر2013اعتقاد دارند از برگزيدگان هستند شك نكنيد تمام چيزهايي كه ميدونيد آينده شماست كه مثل آينه به شما الهام ميشود

 1. بازتاب: مای-لب, آنوناکی, و ابرسربازها در مصاحبه با مکس اسپیرس- قسمت دوم | فانوس

برای سامان پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: