بایگانی روزانه: سپتامبر 12, 2009

بور یسکا پسر ی از مر یخ

 بور یسکا پسر ی از مر یخ


پسری به نام (بوریس کیپر یانوویچ) یا (بوریسکا) در منطقه ولگوگراد روسیه زندگی میکند که با همه پسران هم سن و سال خود فرق میکند. بوریسکا روز یازدهم ژانویه سال 1996 به دنیا آمد. از وقتی چهار سال داشت به طور مرتب به کوهی در نزدیکی شهرش که به غیر عادی بودن شهره است می رفت. گویی نیاز داشت مرتب به آنجا برود تا انرژی مورد نیاز خود را از آن منطقه کسب کند.
والدین بوریسکا که انسان هایی مهربان، تحصیل کرده و میهمان نواز هستند بخاطر استعداهای خاص پسرشان احساس نگرانی می کنند. آنها نگران برخورد دیگران با پسرشان هستند و از آینده او می ترسند. مادر او که یک پزشک است و کاری برای کمک او از دستش بر نمی آید خوب بخاطر دارد که بوریسکا از پانزده روزگی می توانست سرش را راست نگه دارد. وقتی هنوز چهار ماهش تمام نشده بود نخستین کلمه(بابا) را بر زبان آورد و شروع به گفتن کلمات کرد.
وقتی یک سال و نیمه بود به راحتی تیترهای درشت روزنامه ها را می خواند. در دو سالگی به خوبی نقاشی می کشید و آن را رنگ آمیزی میکرد. وقتی در دو سالگی برای نخستین بار به مهد کودک رفت مربیان از توانایی های شگفت انگیز و حافظه ی منحر به فرد او حیرت زده شده بودند. اما پدر و مادر بوریسکا متوجه بودند که او اطلاعات خود را نه تنها از دنیای اطراف بلکه از کانال های اسرار آمیز دیگری کسب می کند. مادر بوریسکا می گوید:< هیچکس چیزی به او آموزش نداده است. گاهی اوقات گوشه ای می نشیند و شروع به گفتن حقایقی از مریخ، سیارات و دیگر تمدن ها می کند. این حرف ها واقعا من و پدرش را گیج و سردرگم کرده است.?

 

 
چطور این پسر یازده ساله این چیزها را می داند؟ از وقتی پسر بچه ای دوساله بود داستان هایی همیشگی از فضا برای گفتن داشت. حتی یک بار گفت خودش قبلا مریخ زندگی می کرده است. او می گوید این سیاره الان هم مسکونی است ولی اتمسفر اطراف آن پس از یک مصیبت و بلای طبیعی از بین رفت و مردم مریخ هم اکنون در شهر هایی که در زیر سطح آن ساخته ایند، زندگی می کنند. او میگوید یکبار قبلا به زمین سفر کرده است و جالب تر اینکه با سفینه خودش از مریخ به زمین آمده است. بوریسکا می گوید:< در زمان تمدن سمورپاها (میمون نماها) در مریخ شندگی می کرده) و طوری از انقراض آن سخن می گوید که گویی این اتفاق همین دیروز افتاده است. به گفته ی بوریسکا سموپاها به این دلیل از بین رفتند که معنویت را کنار گذاشتند و بدین ترتیب سبب از هم پاشیدگی سیاره خود شدند.
 
سموپاها هفتاد هزار سال پیش زندگی می کرده اند و قد آنها به 9 متر می رسیده است. بوریسکا یکی از کودکان معروف به (بچه های ایندیگو) است، بچه هایی که با بقیه فرق داشته و از نظر هوشی و اطلاعات قابل قیاس با هم سن و سالان و حتی بزرگ ترهای خود نیستند.
 
 دانشمندان معتقدند این بچه ها نشانه هایی از تغییر عظیم گونه ی انسانی در آینده هستند. بوریسکا می گوشد جابه جایی قطب های زمین سبب ایجاد دو فاجعه ناگهانی در سال های 2009 و 2014 می شود و تنها انسان هایی کمی از این بلا جان سالم به در خواهند برد. بوریسکا تا کنون در برنامه ها و مصاحبه های مختلفی حضور داشته است. او در یکی از این مصاحبه ها گفت:< من هیچ ترسی از مرگ ندارم چون زندگی ما ابدی است.یک بار فاجعه مشابهی در مریخ روی داد ولی مردم آن هنوز زندگی می کنند.>

 

 

کارشناسی از او پرسید چرا سفینه های ما اغلب قبل از رسیدن به مریخ نابود می شوند؟ بوریسکا جواب داد، مریخی ها برای نابود کردن ایستگاه هایی که امواج رادیویی مضر دارند سیگنال های خاصی به آن می فرستند.
 دانش بوریسکا درباره فضا و ابعاد آن بسیار گشترده است. او اطلاعات زیادی نیز درباره ساختار سفینه های آدم های فضایی دارد و می گوید:< بدنه سفینه ها چهار لایه دارد: لایه بیرونی که از فلز جامد است و 25%، لایه دوم که لاستیکی است 30%، لایه سوم فلزی 30% ضخامت دارند و لایه آخر که خاصیت مغناطیسی دارد 4% بدنه را تشکیل می دهد. اگر به لایه مغناطیسی انرژی بدهیم، سفینه می تواند سراسر دنیا را درنوردد.>

بوریسکا مشکلات زیادی با مدرسه دارد. او پیوشته حرف معلمین خود را قطع می کند و می گوید اشتباه می کنند. همین موضوع سبب شده معلمین تمایلی به حضور او در کلاس نداشته باشند به همین خاطر او با معلم خصوصی درس می خواند.

مصا حبه بوریسکا و ذکر پرسش و پاسخهای هیجان انگیز و جالب
 قسمت (اول)

متر جم: سر کار خانم فر نگیس علیزادنیا

چگو نه  تو انا ئی های بوریسکا شکوفا شد؟

وقتی بو ریسکا فقط یکسالش بود شر وع کرد به دادن حروف به او (حر و ف طر احی شده)حدس بز نید چه شد در یک سال و نیمگی او می تو انست تیتر بز رگ روز نامه ها را بخواند طولی نکشید که او با رنگها و وسا یه ها یشان اشنا شد در دو سالگی شرو ع به نقاشی کرد سپس وقتی دو ساله شد او را به مهد کو دک فر ستا دیم تمام معلمان در استعداد و روش تفکرش حیر ت زده شده بو دند این پسر از یک حافظه استثنا ئی و یک تو انا ئی خار ق العاده بر ای بدست اوردن اطلا عات جدید بر خوردار بود به هر حال والدینش بعد مدت کوتاهی فهمیدند فرزندشان به روش منحصر به فر د خود اطلا عاتی را از مکان دیگری کسب می کند نا دیا(مادر بوریسکا) اظهار می دارد که هر گز کسی این چیز ها را به او یاد نداده اما گاهی او به حالت نیلو فر آبی می نشیند و شرو ع به حرف زدن در مورد تمام این ها می کند او در باره مریخ و یک سیستم نجومی و تمد نهای دور صحبت می کند .

-چیزی که می شندیم باور نکر دنی بود چطور یک کودک این چیز ها را می داند؟!

ـاز وقتی او دو ساله شد  داستا نهای بی پایان از عوالم دیگر و اسما نهای بی کران وکیهان روزانه ورد زبا نش بود بعد ها بو ریسکا در مورد زند گی  قبلی اش در مر یخ و این حقیقت که سیاره مر یخ در گذشته در واقع مسکونی بوده اما در نتیجه قدر تمند تر ین و ویرانگر ترین فا جعه جو خود را از دست داده است و امروزه تمام اهالی آن مجبور به زند گی در شهر های زیر زمینی هستند .

بور یسکا به ما می گفت بعد از این حا دثه او اغلب بر  ای داد و ستد و اهداف تحقیقاتی به سیاره زمین سفر می کرده .

به نظر می رسد که بوریسکا سفینه خودش را خود هدایت می کرده این ما جرا در طول مدت تمدن لموریا اتفاق افتاده است ….جالب است که بدانید او یک دوست لموریائی نیز داشته که جلوی چشمانش  درفا جعه عظیمی در سیاره زمین کشته شده است..

فا جعه عظیم در سیاره زمین اتفاق افتا د -قاره های پهناور در سطح سیاره زمین توسط طو فا نهای مهیب تسهیل رفته بودند و بعد هم نا گهان یک صخره عظیم روی سا ختمانی می افتد و و بوریسکا اظهار میدارد دوست من آنجا بود و من نتو انستم نجاتش دهم سر نوشتمان طوری رقم خورد که در این زندگی گاهی همدیگررا ملاقات کنیم بوریسکا تمام صحنه های سقوط  لموریا را تجسم می کند و به یاد می آورد طوری که انگار همین دیروز اتفاق افتاده است .او آنچنان غصه مرگ دوست لموریایی اش  را  می خورد که انگار او مقصر کشته شدنش اوست .

یک روز که بوریس متو جه کتابی در کیف مادرش شده بود با عنوان(ما از کجا آمده ایم) نوشته ارنست مولداشو می شود با یدیک نفر می بود و نوع شادی و هیجان ایجاد شده در این پسر را تو صیف می کرد او سا عتها میان صفحات این کتاب غرق شده بود و به نگا ره های لموریا و عکسهای تبت خیره می شد و بعد شرو ع به صحبت در مورد هوش سر شار لموریا ئی ها می کرد …

ـاما لمو ریا دست کم  ۸۰۰،۰۰۰ سال پیش از بین رفته است و لموریا ای ها به بلندی ۹ متر بوده اند و دارای قامتهای بسیار بلندی بوده اند .آیا این حقیقت دارد این را چطور به خاطر می آوری ؟

بوریسکا :البته ، البته که به خاطر می آورم .

سپس بوریسکا کتابی دیگری را که توسط مولداشو با عنوان ( در جستجوی شهر خدایان) نوشته شده است را به خاطر می اورد (بطور کلی این کتاب بهTombo  با ستان  و اهرام اختصاص دارد ).

بوریسکا به طور واضح عنوان می کندمردم دانش و علوم را از زیر یکی از اهرام ( منظور اهرام مصر نیست) پیدا می کنند و هنوز این هرم کشف نشده است  او می گوید زندگی زمانی تعقییر خواهد کرد که مجسمه ابو لهل باز شود و اضافه می کند که مجسمه ابو لهل عظیم مکا نیزم گشایش را د ر جائی پشت گو شش دارد اما بور یسکا محل دقیقش را به یاد نمی اورد .

دوستان ادامه تر جمه مصا حبه ایشان را در پستهای بعدی ذکر خواهم نمود که مسا ئل بسیار جالبی در مورد مایا ها و مریخ بیان می دارد

مصا حبه بوریسکا و پرسش و پاسخهای هیجان انگیزوجالب 

 

 

 

قسمت (دو م و آخر )

متر جم: سر کار خانم فر نگیس علیزادنیا

ـ اما لمو ریا دست کم ۸۰۰،۰۰۰ سال پیش از بین رفته است و لموریا ای ها به بلندی ۹ متر بوده اند و دارای قامتهای بسیار بلندی بوده اند .آیا این حقیقت دارد این را چطور به خاطر می آوری ؟

بوریسکا :البته ، البته که به خاطر می آورم .

سپس بوریسکا کتابی دیگری را که توسط مولداشو با عنوان ( در جستجوی شهر خدایان) نوشته شده است را به خاطر می اورد (بطور کلی این کتاب بهTombo با ستان و اهرام اختصاص دارد ).

بوریسکا به طور واضح عنوان می کندمردم دانش و علوم را از زیر یکی از اهرام ( منظور اهرام مصر نیست) پیدا می کنند و هنوز این هرم کشف نشده است او می گوید زندگی زمانی تعقییر خواهد کرد که مجسمه ابو لهل باز شود و اضافه می کند که مجسمه ابو لهل عظیم مکا نیزم گشایش را د ر جائی پشت گو شش دارد اما بور یسکا محل دقیقش را به یاد نمی اورد .

این پسر با اشتیاق و جدیت زیادی در باره تمدن مایا ها صحبت می کند وطبق اظهارات او دانش  ما نسبت به تمدن مایا ها بسیار ابتدائی است .
نکته قابل توجه این است که بور یسکا فکر می کند این روز ها زمان ان رسیده تا (افر اد بخصوصی) روی زمین متولد شوند .زمان نوزائی این سیاره نزدیک می گردد دانش نوین در نهایت نیاز و یک ذهنیت متفا وت از زمینیان خواهد بود .

_چگو نه در مورد این بچه های مستعد می دانی ؟ و چرا این اتفاق روی می دهد آیا می دانی آن بچه ها را ایندیگو (نیلگون) می خوانند؟

من می دانم که آنها در حال به دنیا آمدن هستند بهر حال من هنوز هیچ یک از آنها را در شهر خود ملا قات نکر ده ام  ممکن است یکی از آنها دختری به نام(( یولیا پطرو با )) با شد .
او تنها کسی است که مرا باور می کند دیگران به سا دگی به داستا نهایم می خند ند .واقعه ای در روی زمین در حال وقوع است و دلیل اهمیت داشتن این بچه ها همین است .
آنها قادر خواهند بود مردم را کمک کنند و مردم تعقیر خو اهند کرد .
اولین فا جعه عظیم همراه یکی از قاره ها در سال 2009 اتفاق خواهد افتاد و بعدی هم در سال 20013 و این یکی حتی از اولی مخر بتر هم خواهد بود …

_آیا از اینکه ممکن است زند گی تو هم به خاطر این فاجعه به پایان بر سد نمی ترسی؟؟

نه نمی ترسم من قبلا در جریان یک فا جعه در رنج زند گی کرده ام انجا هنوز هم افر ادی مثل ما زندگی می کنند .اما بعد از جنگ اتمی همه چیز از بین رفت ولی بر خی از آن مردم توانستند زنده بمانند آنها پنا هگا هاو تسلیحات جدیدی سا خته اند تعقیری هم در قاره اتفاق افتاد .اگر چه قاره زیاد هم بزرگ نبود -مر یخی ها گاز تنفس می کردند زمانی که آنها به سیاره ما رسیدند همه شان کنار لوله ها می ایستا دند واز گاز نفس می کشیدند .

_آیا تو تر جیح می دهی که اکسیژن تنفس کنی ؟

وقتی شما در این جسم هستید مجبور به تنفس اکسیژن می شوید در هر صورت مریخی ها از این هوا متنفر ند (هوای زمین) زیرا این هوا با عث  پیر شدن موجودات می گردد .
مر یخی ها به صورت ارثی جوان هستند 30-35 ساله میزان کودکان مر یخی این چنینی سا لیانه اضافه خواهد  شد .

_بور یسکا(چرا فضا پیما های ما قبل از رسیدن به مر یخ سقو ط می کردند؟

مر یخ سیگنالهای بخصوصی به منظور نابودی این سفینه ها مخا بره می کرد این سفینه ها پر تو های مخصوصی به همراه دارند .

واقعا از دانش او نسبت به پر تو های ((fabos))شگفت زده شدم قطعا درست می گوید در سال 1988 فردی مقیم (ول زاسکای) به نام (یوری لو شفیکا نکو) مر دی با قدرت ما ورا ئی حس معمولی ، اقدام به آگاهی رهبر ان شور وی سا بق کرد و در باره  سقو ط اجتناب نا پذیر اولین ایستگا های فضا ئی شوروی به نا مهای ((fabos1))و (((fabos2)) اخطار داد .او همچنین متذکر گردید یک چنین فضا پیما هائی  حامل پر تو های مضر و نا آشنا هستند .و مسلم است که کسی حر ف او را با ور نکرد .

_درمورد  چند بعدی ها چه می دانی ؟ آیا می دانی که کسی نبا ید در  مسیر  مستقیم پرواز کند و در عو ض باد میان فضا ئی چند بعدی ما نور دهد ؟

بور یسکا سر یع رو ی دو پایش ایستاد و شر و ع به حر ف زدن در با ره یو فو ها کرد :ما روی زمین فر ود امدیم و از روی ان بر خو استیم –
پسر ک گچی بر داشت و شر و ع به کشید ن یک شی بیضی شکل رو ی تخته سیاه کرداو می گوید سفینه از شش لا یه تشکیل می گردد 25% لا یه خا رجی از فلز جا مد و با دوام سا خته شده و 30% لا یه دو م از چیزی شبیه به کا ئو چو سا خته شده ، لا یه سو م 30% را در بر می گیر د که باز از فلز سا خته شده و40%  اخر ین لا یه از   مغنا طیسی مخصو صتشکیل شده اگر این لا یه انر ژی را شار ژ کنیم این دستگا ها قا درندما را به هر جای از  جهان پر واز دهند .

_آیا بور یسکا ما موریت مخصو صی برا ی انجام دادن دارد ؟آیا از آن اطلا عی دارد ؟(این سوالا ت را بر ای والدین و خود او مطر ح می کنم )

ما درش می گوید : بوریس می گوید چیزی در مورد آینده زمین می داند و اطلا عات نقش مهمی در آینده ایفا خواهد کرد .

_بور یسکا تو چطور این چیز ها را می دانی ؟
تمام اینها در درون من است .

_بوریس به ما بگو چرا مردم ما مر یض می گر دند ؟
بیماری مردم  از نا تو انی در شا یسته و شاد  ز ند گی کردن استشما باید منتظر نیم کیهانی خود با شید هر گز نبا ید کسی در گیر سر نو شت دیگران شود و یا سر نو شتشان را خراب کند مردم نبا ید از اشتباهات گذشته شان رنج ببر ند بلکه باید با هر آنچه که بر ایشان مقدر است ار تبا ط بر قر ار کرده و سعی در دستیابی آن منتها در جات داشته با شند و در جهت فتح آر زو هایشان حر کت کنند(اینها دقیقا کلماتی هستند که خود او استفا ده کرد ) شما باید بیشتر حس همدردی داشته با شید و خون گر متر با شید وقتی به شما ضر ری می زنند دشمنا نتان را در آغو ش بکشید و خو دتان عذر خواهی کنید و قبل از او زا نو بزنید .
وقتی کسی از شما متنفر می شود با تما م عشق و صمیمیتتان او را دوست بدارید و در خو است بخشش کنید . اینه قو انین عشق ورزیدن و خضو ع و فرو تنی می با شند می دانید که چرا لموریا ها از بین رفتند . من هم تقر یبا مقصر م آنها دیگر نمی خو استند از لحا ظ رو حانی پر ورش یا بند آنها از مسیری که بر ایشان مقدر شده بود گمراه گر دیدند و بدین سان سر اسر گستره سیاره ویر ان گر دید – مسیر جا دو ئی به یک پا یان مرده می انجا مد .عشق یک جا دو ی وا قعی  است .

_چطور این چیز ها را می دانی ؟
من فقط می دانم ((kailif))–

چه گفتی ؟!!
بوریس : من گفتم ((سلا م))این زبا ن سیاره من است .
!!!

 

 

تمدن زيرزميني عجيب

یک پدیده غیر عادی که آمیخته با روایات عجیب و غریب محلی بود , باعث شد تا توجه دانشمندان روسی را به سوی یک چاه بی انتها در جمهوری» آذربایجان » جلب نماید . دیواره آن چاه نور آبی رنگ مبهمی را انتشار می داد و صداهای عجیب و غریب زوزه یا سوت مانند از داخل آن به گوش می رسید .

آنطور که دانشمندان پی بردند هیچ چیز غیر عادی در آنجا وجود نداشت . تعدادی از محققان تا عمق معینی از چاه پائین رفتند و در همان حال تعدادی نیز شکافها و سوراخ های اطراف آن محل را مورد کاوش قرار دادند تا ببینند ارتباطی بین آنها وجود دارد یا نه , و بیش از آنچه انتظار داشتند یافتند . شبکه عظیمی از تونلهای زیر زمینی که بعدا» معلوم گردید با تونل های زیر زمینی » گرجستان » و » قزاقستان » نیز مربوط می باشند . ابتدا چنین تصور شد که آنها متعلق به عصر ماقبل تاریخ است, زیرا در نزدیکی مدخل آنجا استخوانهای انسانها و نقاشیها و خطوط نوشتاری مشاهده شد . اما تحقیقات بیشتر معلوم کرد که استخوانها خیلی جدیدتر از خطوط و نقاشی هاست . همچنین معلوم گردید که اکثر تونلها به غارهایی که در کنار کوه کنده بودند منتهی می شود .

این تونلها نیز با سنگ ملاط آهک مسدود شده و مانع کاوش مناسب می شد . با وجود اینها تشکیل یک سیستم عریض قابل تردد را می داد که بعضی ها دایره ای ( چهارسو یا محل تلاقی چندین معبر ) و بعضی ها به صورت دالانهای کوتاه بن بست بودند و در سرتاسر آن چاه ها , کانالهایی آنقدر باریک وجود داشت که حتی یک کودک هم نمی توانست از داخل آن عبور نماید . یکی از تونلهای بزرگ آن که قابل تردد بود , بعد از مسافت قابل ملاحظه ای به یک هال وسیع زیر زمینی منتهی شد که بیش از 22 متر ارتفاع داشت . کاملا واضح بود که آنجا حاصل کار موجودات با تمدن بوده است , اما برای چه منظوری ساخته شده است ؟! تاکنون هیچ پاسخی وایده ای برای آن یافت نشده است . شاید پاسخ به این سئوال در داخل تونلهایی که مسدود شده اند نهفته باشد .

اما در مورد هدف کندن این تونلها ، دانشمندان روسی عقیده دارند که آنها بخشی از یک شبکه عظیم هستند که به طرف ایران کشیده شده است و شاید هم به تونلهای جدیدی که بعدها در نزدیکی » آمودریا » ( واقع در ترکمنستان و در نزدیکی افغانستان ) کشف شده اند وصل باشند و حتی امکان دارد به دخمه های پیچ در پیچ زیر زمینی مرکز و غرب چین و تبت و مغولستان متصل باشند . بعضی از آن تونلها در سالهای 1920 و 1921 توسط » اوزندو وسکس » که یک کاوشگر روسی بود کشف شدند , خود وی عقیده داشت که مردم آن سامان از وحشت تهاجم و قتل و غارت مغولها که تحت رهبری چنگیزخان همه جا را به خاک و خون کشیدند ، کنده شده است تا بتوانند در داخل آنها مخفی شوند .

در این رابطه شرق شناس معروف » نیکولاس روزیخ » عقیده دارد که در جایی در آسیا یک امپراطوری عظیم زیر زمینی وجود داشت که » شمبهالا » نام داشت و از نسل آنها یک ناجی جدید بشریت به صورت پهلوان » میترییا » ظهور خواهد نمود . روحانیان تبتی عقیده دارند که آن تونلها پادگان امنی بوده و حتی آخرین آنها پناهندگان زیادی را از یک فاجعه عظیم نجات داده است . روایت می شود که آن مردم ناشناخته در داخل آن تونلها به یک منبع انرژی دست یافته بودند , که گویا جانشین انرژی خورشیدی بوده است . یعنی باعث رشد گیاهان و افزایش طول عمر انسانها می شده است . و گمان می رود که نور مهتابی سبز رنگی را منتشر می کرده است .

باز هم نکته عجیبی که وجود دارد این است که چنین عقیده ای در افسانه های آمریکا نیز وجود دارد . روایت است که یک کاوشگر در دل جنگلهای آمازون دخمه تو در توی زیر زمینی را کشف کرده بود که از طریق یک فروغ جاویدان روشنایی اخذ می کرده است . آن کاوشگر در اثر حمله یک عنکبوت غول پیکر با عجله به بیرون فرار کرده بود , ولی در حین فرار شبح انسانهایی را مشاهده کرده بود که در انتهای آن دخمه در حال تردد بوده اند .

بازماندگان » اینکا » ها افسانه هولناکی درباره اجداد خود نقل می کنند . طبق گفته آنها اجدادشان در دل کوه ها مسکن گزیده بودند و به ندرت از آنجا بیرون آمده و در زیر نور ستارگان قدم می زده اند . طبق گفته » تام ویلسن » که از متخصصین نسل سرخپوستان در کالیفرنیا می باشد , تعریف می کند که دست نوشته پدربزرگ خود را که حدود 90 سال قبل زندگی می کرده و هیچگونه اطلاعی از حکایات آمریکای جنوبی نداشته را پیدا کرده ؛ پدر بزرگ او در آن دست نوشته اشاره کرده که بر حسب اتفاق یک شهر عظیم زیرزمینی را یافته و خودش برای مدتی در میان مردمان عجیب آنجا که لباسی از جنس شبیه چرم ، اما نه خود چرم به تن داشتند و به زبان غریبی تکلم می نمودند و غذاهای غیر طبیعی مصرف می کرده اند را بچشم دیده و چند روزی در میان آنها به سر برده بود . آیا انها باقی مانده های مردمی هستند که دارای عمر جاویدانند ؟ البته آن قبیل از دانشمندان که به موضوعات فوق طبیعی معتقدند ، بلافاصله به این سئوال پاسخ مثبت خواهند داد , اما باید با احتیاط با این موضوع برخورد نمائیم .

در حدود سالهای 1899 تا 1900 یک جوینده طلا به نام » وایت اژلومان» به یک گورستان زیرزمینی دست یافت . این گورستان عجیب تا امروز بسیاری از محققان و دانشمندان را در بهت و حیرت عجیبی فرو برده است . در این گورستان زیر زمینی که در سالن وسیع آن صدها جسد به حال طبیعی وجود داشت که بعضی از آنها در روی صندلی های سنگی لمیده و بعضی دیگر نیز در حالات طبیعی در اطراف سالن نشسته بودند . حالات آنها طوری بود که انگار مرگ آنها را ناگهان غافلگیر نموده , و در حالت بی خبری به طور ناگهانی قالب تهی کرده بودند . این اجساد نیز لباسی از جنس شبیه چرم به تن داشتند و داخل آن مکان زیرزمینی نیز به وسیله یک نور سبزرنگ روشن بوده است و در اطراف و کنار آن اجساد تندیسهای بزرگ طلائی که در زیر نور می درخشیدند ، بچشم می خورد . طبق بررسی های به عمل آمده تمام اجساد در یک لحظه معین جان سپرده بودند ، متاسفانه دانشمندان نتوانستند علت مرگ دست جمعی آنها را بفهمند . آیا آنها با انرژِی که علم امروز از درک آن عاجز است جان باخته اند ؟!

سرخپوستان آپاچی از تونلهای بین سرزمین خود و شهر افسانه ای » تایاهواناکو » داستانهایی تعریف می کنند و ادعا می کنند که بعضی از اجداد آنها از ترس جنگجویان قبایل دیگر به داخل آن تونلها پناه برده و سالها در داخل آنجا به جلو رفته و به آمریکای جنوبی رسیده بودند . شاید این گونه روایات را که آپاچی ها تعریف می کنند را با دیده شک و تردید بنگریم . ولی وقتی می شنویم که روسای آنها این موضوع
را تائید می کنند و می گویند که تونلها به وسیله اشعه مرگباری که » صخره زنده » را منهدم می کرد , کنده شده است ، دچار شگفتی می شویم . آنها می افزایند که عاملان آن اشعه موجوداتی هستند که در نزدیکی ستارگان زندگی می کنند !

نکته پیچیده دیگر وجود چاهی در » پالنگ » می باشد . این چاه که عمقی معادل 70 متر دارد در نزدیکی معابد مایا می باشد . با بررسی های به عمل آمده در این چاه آنها وقتی در عمق 45 متری به آب رسیدند و چیزی معادل 30 متر از این چاه درآاب کنده شده است ! باور نکردنی است چون برای چنین چاهی باید ابتدا پمپی آب داخل چاه را بسرعت به بیرون بیاورد تا مقنّی بتواند در آب چاه را حفر کند . نکته دوم پمپی دیگر باید هوا را از بیرون به داخل چاه هدایت کند . حال آن دستگاهها با چه انرژی کار می کردند ؟ خود معمای دیگری
می باشد !

وقتی مجددا» به موضوعات مربوط به آسیا بر می گردیم , پی می بریم که علاوه بر افسانه امپراطوری » شمبهالا » یک امپراطوری اسرار آمیز زیر زمینی دیگر به نام » اگارتی » ، » اگارتا » یا » اقارتی » در یک پناهگاه امن مرکزی که در یک جایی نزدیک در زیر کوههای هیمالیا قرار دارد وجود داشته است . طبق ادعای پرفسور » اوزند ووسکی » این مرکز با فرهنگ و تمدن انسانی حداقل در 60.000 سال قبل پایه گذاری شده بود . بعضی از روایات مربوط به وجود آنها خیلی خیلی تخیلی هستند و ارزش وقت تلف کردن را ندارند و از طرف دیگر هر از چندگاه یک بار شارلاتانهای جورواجور ظهور نموده و ادعا می کنند که از روحانیون والا مقام آنها هستند . اما روایاتی که در مورد پروازهای فضایی مافوق انسانی مردمان آن امپراطوری به قهرمانان موجود در کتب سانسکریت هندوها به چشم می خورد که تعدادی را به فکر انداخته که علیرغم افسانه آمیز بودن آن روایات , ارزش مطالعه و بررسی دقیق را دارند . به طوری که یک دانشمند آمریکایی مطرح نمود است : موضوع مربوط به امپراطوری زیر زمینی » اگارتی » و دیگر معماهای کیهانی ، افسانه های تبت و نعمت الهی روان شناسی تجربی که بعضی از مردمان آسیا از آن برخوردارند و تماما» در فصول همان کتب نگاشته شده است , مربوط به افسانه تمدن » مو » می باشد .

شاید روزی بتوانیم ایده هایی از محتویات کتب باقی مانده کسب نمائیم . اما چگونه و چه موقع ؟ جستجوی یک سوزن در انبار کاه در مقایسه با آن کار ساده ای می باشد و این موضوع مورد تائید کسانی است که سعی کرده اند پرده از روی راز موجودات فضایی و یا پرستش کنندگان ستاره ها که » هسینگو » نامیده می شود ، بردارند . آنها از نژاد مردم چین نبودند , در یک منطقه خالی از سکنه که در ضمن اطلاعات چندانی در مورد آنجا ندارم و در شمال تبت و در جنوب رشته کوه های » کان لون » واقع است ، می زیسته اند . تصور بر این است که آنها از ایران و سوریه به آنجا آمده بودند و یافته های به عمل آمده یادآور فرهنگ » یوگاریت » می باشد . خصوصا» تصویر » بعل » که یک کلاه کله قندی بسر دارد و تن وی پوشیده از نقره است .( تصویر اول )

وجود تمدنی اسرار آمیز در زیر زمین خیلی محتمل جلوه می نماید ، زیرا دالانها و راهروهای زیرزمینی فراوانی از این دست نه تنها در سرزمین اینکاهای سابق بلکه در جاهای دیگر نیز موجود است . گفته می شود که یکی از مهمترین نوع تونل ها , شبکه هایی از دالانهای زیرزمینی بوده است که بین » لیما » پایتخت پرو و «کوزکو » پایتخت اینکاها کشیده شده بود و به سمت جنوب شرقی تا مرز » بولیوی » ادامه داشته است . طبق مدارک قدیمی مقبره مجلل سلطنتی در داخل یکی از همین تونلهای زیرزمینی قرار دارد . تنها دانشمندان نیستند که جذب این وسوسه شده اند . هر چند که حقیقت آن تا چند قرن آینده نیز شاید برملا نشود . زیرا کندن و کنار زدن مانع سنگ و ملات آهک که تا عمق 40 متری مدخل تونل را مسدود نموده است ، خارج نمودن بخارات خفه کننده و متعفنی که چندین قرن است داخل آن تونل ها را پر نموده خیلی مشکل و پرهزینه است . وخطرات مرموز دیگر نیز شاید در انتظار کاشفین آنجا باشد , مثلا گفته می شود که اینکاها تله هایی برای تجاوزکنندگان احتمالی به آنجا کار گذاشته اند , بدین صورت که ناگهان زمین زیرپای چنین آدمهایی دهان باز کرده و به کام خود که چاه های عمیقی هستند فرو خواهد برد .

اینگونه تونل ها علاوه بر وسوسه دست یابی به گنجینه کلان , معمای باستان شناسی شگفت انگیزی نیز به حساب می آیند . دانشمندان بر این باورند که آن تونل ها به وسیله اینکاها ساخته نشده اند و هر چند بعدها مورد استفاده آنها واقع شده و در مورد سازندگان آنها نیز بی توجه بوده اند . در واقع آنها آنقدر شگفت انگیز و مهم هستند که نمی شود با حدس و گمان و احتمالات در موردشان صحبت نمود , همانطوری که تعدادی از دانشمندان تحقیق به عمل آورده و آنها را ساخت دست نوعی از غولهای ناشناخته قلمداد نموده اند . اما همانطور که خدمتتان عرض کردیم ، حقیقت عجیب دیگر این است که این نوع تونل ها در سرتاسر دنیا وجود دارد . یعنی علاوه بر آمریکای جنوبی در کالیفرنیا ، ویرجینیا ، هاوائی ( در آنجا تمام جزیره آن مجمع الجزایر به وسیله آن تونلها زیر زمینی به هم ارتباط داده شده اند ) اقیانوسیه و آسیا و همچنین در سوئد و چک و اسلواکی و جزیره مالت وجود دارند . یک تونل بزرگ که در حدود 50 کیلومتر آن مورد کاوش قرار گرفته است از زیر تنگه جب الطارق عبور نموده اسپانیا را به مراکش وصل می کند . بعضی از دانشمندان معتقدند که میمون های نوع شمالی آفریقا که برای اروپائیان ناشناخته است , از طریق آن خود را به جبل الطارق رسانده بودند ( ما سعی دارم تمام تئوریها را خدمت شما بیان کنیم تا خود قضاوت کنید ) حتی گفته شده است که این گونه دالان های سنگی زیر زمینی شبکه ای را تشکیل می دهند که حتی دور افتاده ترین نقاط سیاره ما را بهم وصل می کنند .

پروفسور » آیرون جان هیل » درباره تونل های آمریکای جنوبی و به خصوص تونل های منتسب به » اینکا » ها نظر جالبی دارد , او می گوید : همانطور که همه می دانند جمجمه کریستالی قوم » مایا » چون معمائی برای نسل امروز باقی مانده است , هر چند این جمجمه کریستالی از ویرانه های » مایا «ها پیدا شده اما قدمتی چند هزار ساله دارد اقوامی که می توانند آن جمجمه کریستالی را آنگونه برش و طراحی کنند ، آیا از کندن چنین تونلهای عاجز خواهند بود ؟!

» جان شپرد » که شعبه یکی از روزنامه های مشهور ایالات متحده را در کشور » اکوادور » اداره می کند , گفته است که در سال 1944 یک نفر مغول را که یک نوع چرخ فرفره عبادت ( این نوع چرخ فرفره را بیشتر روحانیان معابد تبت در دست می گیرند ) را در دست داشت و به حالت خلسه فرو رفته بود , در ساحل کشور کلمبیا مشاهده کرده بود . گفته می شود که آن شخص کسی جز » دالایی لامای سیزدهم » نبوده است که تصور می شد در سال 1933 فوت نموده ولی جسد وی هرگز در داخل سردابه ای که بدین منظور درست شده بود قرار نگرفته بود . دلایلی را که » لهاسا » ارائه نمود این بود که وی در حقیقت نمرده بود , بلکه دست به یک سفر زیارتی زیر زمینی به سوی کوه های» آند » واقع در قاره آمریکا زده بود ، که خواستگاه اصلی دین » لاما » قبل از اینکه با بودایی محشون شود , بوده است . این موضوع شاید عجیب و غیر واقعی جلوه بکند ، اما تعدادی از روحانیان دین لاما که در مورد وجود تونل های زیر زمینی مورد سئوال قرار گرفتند ، همگی اعلام نمودند : بله چنین تونل های وجود دارند و توسط تعدادی از غولها کنده شده است که ما را با نور معرفت و دانش خود منور نمودند و در آن ایام دنیا هنوز جوان بود.

شاید وقتی بخوانیم که طبق گفته » کاروکس » ، » ایوپالیونها » در ایام باستانی تونلی را در جزیره » ساموس » احداث نمودند , تا حدودی قانع بشویم . طبق آن مدارک ، کار حفاری از دو نقطه ابتدا و انتها بطور همزمان شروع گردید . طول تونل حدود 1100 متر است . این تونل کاملا مستقیم است و دو تیم حفاری درست طبق طرح در یک نقطه به هم رسیدند . مهندسین فرانسه و ایتالیا که زیر کوه » مونبلانش » مشغول حفر تونل بودند ، از تجهیزات مدرن و الکترونیکی گوناگون بهره می گرفتند , البته کانال مانش هم از این قاعده مستثنی نیست ، در صورتی که تا آنجا که اطلاع داریم » ایوپالیونها » حتی قطب نما هم در اختیار نداشتند ! حال این معما را چگونه باید حل کرد با شماست . کانالی که حتی یک اینچ هم منحرف نشده و از یک مهندسی باور نکردنی حکایت می کند . یکی از مسائلی که دوباره باید بازنگری شود ، ارتباط تمدنهای گذشته با یکدیگر است ، اینکه این ارتباط چگونه و از کجا صورت گرفته نکته مهمی است .

یکی از همین دالانها یا تونلها زیرزمینی از زیر ارگ تبریز تا باسمنج واقع در 5 کیلومتری شرق تبریز کشیده شده بود و خیلی عریض و بلند و حتی کالسگه رو بوده است . البته نمی دانیم الان هم وجود دارد یا خیر ، اما حدود سالها پیش در خبرها آمده بود که در یکی از روستاها تونلهای پیچ در پیچی کشف شده . ابتدا تصور می شد که این راه های زیر زمینی برای دفن اموات بوده است ، اما تحقیقات بعدی این فرضیه را رد کرد . آن تونلها برای چه و توسط چه اشخاصی حفر شده معلوم نیست .

كشف شواهد مستند از وجود قالیچه های پرنده در ایران

خلفای اموی و عباسی در سركوب تكنولوژی ساخت قالیچه های پرنده نقش اساسی را ایفا كردند
نیما ملك محمدی – قرن ها پس از آن كه قالیچه های پرنده تنها یك افسانه هزار و یك شبی تصور می شد، هنری بك، كاشف فرانسوی، شواهد مستند از وجود قالیچه های پرنده در ایران یافته است.

هنری بك در سرداب های زیرزمینی قلعه الموت، در نزدیكی دریای خزر، طومارهایی یافته است كه شواهد جدیدی در مورد قالیچه های پرنده به دست می دهد.این طومارها كه به طرز خارق العاده ای سالم مانده اند، در اوایل قرن سیزدهم میلادی توسط یك محقق یهودی به نام اسحاق بن شریره نوشته شده است.

پس از آن كه پروفسور جی. دی . سپتیموس، زبان شناس مشهور، این متون را از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه كرد، این دست نوشته ها باعث جنجال های زیادی در جامعه علمی جهان شدند. مدت كوتاهی پس از انتشار ترجمه این متون، كنفرانسی با حضور كارشناسان برجسته بین المللی در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن برگزار شد. بسیاری از مورخان با حمله به بك، این دست نوشته ها را جعلی خواندن. اما پروفسور سپتیموس كه به خاطر عدم شركت بك در این كنفرانس به خاطر تولد فرزندش دفاع از او را به عهده داشت، گفت كه این متون باید به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرند.

قدمت این دست نوشته ها اكنون در انستیتوی لئوناردو داوینچی شهر تریست، به كم روش رادیو كربن در حال تعیین است.

بنا بر نوشته های بن شریره، حكام مسلمان متعصب آن زمان قالیچه های پرنده را وسیله ای شیطانی می دانسته اند و به همین خاطر دانش و سازندگان آن را سركوب كرده اند و ردپای آن را از تاریخ به دقت پاك كرده اند.هر چند قالیچه های پرنده تا اواخر قرن سیزدهم میلادی بافته و فروخته می شده اند، اما استفاده از آن در انحصار افراد خاصی بوده است.

بنابر یادداشت های بن شریره، نخستین اشارات به قالیچه های باستانی در دو متن باستانی صورت گرفته است. یكی از این كتاب ها، مجموعه ای از ضرب المثل ها است كه توسط شامشاد، وزیر نبوكدنزر پادشاه بابلی جمع آوری شده است و منبع دیگر، مجموعه ای از گفتگوهای باستانی است كه توسط شخصی به نام ژوزفوس نگاشته شده است.

بر اساس نوشته های بن شریره، قالیچه های پرنده ای كه می توانستند چند متر بر فراز زمین شناور باشند، نخستین بار توسط كیمیاگران و صنعت گران دربار ملكه صبا ساخته شد و ملكه صبا آن را به نشانه عشق خود برای حضرت سلیمان فرستاد. اما وقتی ملكه صبا خبر برخورد سرد حضرت سلیمان را با هدیه اش شنید، دل شكسته شد و صنعت گران خود را از دربار بیرون كرد. این صنعت گران در نهایت در ناحیه بین النهرین و در نزدیكی شهر بغداد ساكن شدند و كسب و كار خود را ادامه دادند.

بن شریره در یادداشت های خود به توضیح چگونگی كار این قالیچه های پرنده می پردازد، اما متأسفانه اكثر اصطلاحات و عبارات فنی به كار رفته در این قسمت قابل فهم نیست. اما از قسمت های قابل خواندن متن چنین بر می آید كه قالیچه های پرنده هم مانند قالیچه های معمولی روی دار بافته می شده اند و تفاوت آنها با قالیچه های معمولی در مرحله رنگرزی بوده است. صنعتگران دربار ملكه صبا گل مخصوصی «به دست آمده از چشمه های كوهستان» كشف كرده بودند كه هنگامی كه در معرض حرارت شدید، «داغ تر از آتش حلقه هفتم جهنم» در ظرفی محتوی روغن یونانی قرار می گرفت، خاصیت ضد مغناطیسی پیدا می كرد. با توجه به مغناطیس بودن كره زمین، وجود میلیون ها محور مغناطیسی كه از قطب جنوب تا قطب شمال كشیده شده اند، قالیچه هایی كه الیافشان به این گل آغشته می شد می توانستند از سطح زمین فاصله بگیرند. این فاصله با توجه به غلظت و میزان گل به كار رفته، از یك متر تا چند ده متر می رسید. محورهای مغناطیسی مانند ریل های هوایی عمل می كردند و قالیچه می توانست در امتداد این محورها پیش رود.

براساس یادداشت های بن شریره، كتابخانه اسكندریه تعداد زیادی از این قالیچه های پرنده را در اختیار داشته است و آن را برای گردش میان قفسه های مملو از پاپیروس كتابخانه، در اختیار مراجعه كنندگان به كتابخانه می گذاشته است. این كتابخانه كه در یك زیگورات قرار داشته است، بیش از 40 هزار طومار خطی در اختیار داشته است كه توسط سیصد نسل از كاتبان نگاشته شده بود. سقف این كتابخانه آن قدر بلند بوده است كه بسیاری از مراجعه كنندگان ترجیح می داده اند به حالت شناور در هوا و روی قالیچه های پرنده مطالعه كند. براساس یادداشت های بن شریره، ساخت قالیچه های پرنده در سرزمین های اسلامی به دو دلیل سركوب شد.

نخست این كه حكام متعصب مسلمان می گفتند بشر قرار نیست پرواز كند و قالیچه های پرنده باعث به هم خوردن نظم امور می شوند. دلیل دوم بیشتر اقتصادی بود. بسیاری از اشراف و ثروتمندان عرب ثروت خود را مدیون گله های شتر و اسب خود بودند و دلشان نمی خواست چند صنعتگر فقیر و بی چیز با ساخت قالیچه های پرنده كسب و كار آنها را نابود كنند.

قالیچه های پرنده در زمان حكومت خلفای اموی و عباسی به شدت سركوب شدند و در نهایت در سال 1226 میلادی و با حمله مغول به آسیای مركزی، در هرات و بلخ و بخارا حمام خون به راه افتاد. مغول در جریان غارت و تاراج خود، چند قالیچه پرنده هم پیدا كردند و هنگامی كه مردی به آنها گفت این قالیچه ها تیزروتر از اسب های پاكوتاه مغول هستند، چنگیرخان چنان از این توهین برآشفته شد كه سر مرد را از تنش جدا كرد و دستور داد تمام قالیچه های پرنده قلمروی وسیعش را جمع آوری و نابود كنند.

تبیان

تعقيب بشقاب پرنده در تگزاس 2006

Spring, Texas, 2006

در بهار 2006 يك يوفو بر فراز تگزاس ظاهر ميشود كه توسط يك جنگنده تعقيش ميشه ولي طبق معمول اين جدال يك برنده داشته .

عكسهاي بشقاب پرنده سال 2004

2004-January. Starksboro, Vermont- This excellent photograph was taken by R. W. Martin while returning home from picking up his daughter. Several photos were taken, and in each photo, the object looked different, suggesting that the object was turning as it flew. A superb video of a UFO.
2004-Beveridge, Australia. An employee of this major municipality during his routine work as a traffic engineer took a photograph of a level railway crossing at Beveridge north of Melbourne using a digital camera. When it was downloaded from the camera on to a computer an object appeared in the sky on photograph. Taken on January 16. Jim Linton, Communications Officer, info@whittlesea.vic.gov.au
2004-January, Tasmania, Australia-This photo is credited to Rod Beveridge of the Australian UFO Research Network, although the photographer’s name remains secret. A nice photo taken with an Olympus Camedia, 5 megapixel. Photo was taken while filming near «Cradle Mountain.» Good enough to add to any collection.
2004-January 25. Emily Bay, Norfolk Island. This photo was taken at the far end of Emily Bay on Norfolk Island in the South Pacific. Witness states: I am a sales executive who travels regularly to the Island which is situated 1.45 hours flight north of Auckland, New Zealand. I did not personally see the object. I was taking random shots of the beach while lying down; my digital camera has a viewing screen that I was using to see the scene in front of me. There were 5 taken, all about 20 seconds apart. No other shot shows anything else unusual in the scene. There were no other witnesses to the object.
2004-Malta. I noticed the object only after downloading the photos on my computer. I never noticed anything before or after taking the picture. Previous and later photos have no indication of any smears on the lens. I am also very sure no aircraft were in the area at the time. The photo was taken in Malta at a place called Bahrija; situated at the northwest of Malta on February 1, 2004, at 10:38 in the morning. As you can see seven months have passed by, but now I was advised and encouraged to put this photo forward for possible investigation. I would be grateful for any replies back. Taken on February 1.
2004-April, 23. Long Island New York. This very impressive image of lights was taken by a lady who is identified only as Marjorie. Early morning, she took her camera and captured some 25 photos of the sky that day, using a welder’s glass to keep her eyes from the sun’s harm. They were taken with a JVC digital camera. An avid photographer, she was shocked to see the object in the sky.
2004-April. Soap Lake, Washington. While two friends, Max K. and Ho Jim L. were hanging out together, one decided to take some photos of the other while he was shooting some hoops. The incident occurred in Soap Lake, Washington on April 23. Later, when the two were checking out the photos, they «couldn’t believe their eyes» when they noticed something that they hadn’t seen when the photos were taken; a UFO. When the object was first noticed in the photo, they felt that they had photographed an «artifical intelligence.» The object appeared to be moving toward Moses Lake.
2004-The UFO Casebook received this image from our good friend «Two Cam» McLaren. He has sent the following details about the photograph. It was taken April, 03, 2004 outside Baghdad, Iraq. The photograph was taken by Joe Herrick. (name used with permission) The craft was not seen by any of the G.I.’s. My take on the craft is that it is a very different type craft; however it is very similar to the other unusual designs. I really dismiss the hoax factor. Someone has to know about this and the other crafts of this unusual wing design. copyright «Two Cam» McLaren.
2004-Rzeszow, Poland, May 4, 5. I received some very interesting photographs from my good friend and correspondent Tomek Wierszalowicz in Poland. The photographs were taken May 4, 5, 2004 in the city Rzeszَw. I was sent to the Polish website which carried the story, but details are still very sketchy. According to the website, the photographs are being evaluated, but so far, no further evidence is available. As usual, if and when new info is sent to me, I will update this page.
2004-Maltese Island, May 15. The UFO Casebook received this excellent report of a UFO event on May 17 2004 / 09:08:30. I would certainly like to thank Pierre for updating us with this sighting report. He has sent excellent scanned images of the newspaper report from the Malta Independent newspaper. The sighting occurred on May 15, 2004, 1:00 PM, Malta local time. A group of witnesses saw the UFO, and excellent pictures were taken. Pierre was not a witness himself, but with the high profile of the case, he knew we would want to be notified. According to eye witness reports, the UFO was traveling from St. Julians to Rabat in Malta. The object was seen turning and flipping over as it made its way through the clear skies. The photographs were taken by Rene Rossignaud.
2004-Provo Canyon, Utah, May 20. To the naked eye, Tommy Woodard’s digital photograph appears to be nothing more than a pretty picture of trees in Provo Canyon. But zoom in, he says, and the purple glow of a saucer hovering at an angle above the tree line starts to take shape.Woodard, 22, a photo librarian with the Utah Film Commission, took the photo that he believes represents an unidentified flying object. He was in the canyon Tuesday shooting still pictures for a possible film location, and began taking pictures for himself on his way out. At the time, he didn’t see anything out of the ordinary in his photograph. But later, after noticing a black speck in the frame, he zoomed in and «the closer I got, the more impressed I got by it,» he said Thursday.

2004-May. Niagara Falls, N Y. In the photo a distant monument of recognizable shape is visible giving us an excellent item to zoom in on with the same factor as we do the UFO. This allows for a unique comparison of clarity in this high resolution digital image to determine how much distortion is taking place with the UFO in the image. It would appear that the spire-like monument in the distance is considerably farther away than the UFO is from the photographer, else the UFO is gargantuan, which is unlikely. source: Brian Vike, photographer, anonymous
2004-June. Wisconsin-The only info given on the source of this image is that came from Mike H. He states that the image was taken at a family reunion, on the 18th of June, 2004. The unknown object in the image was not noticed at the time of the snap, only when downloading to the computer. Strange that no one saw this, because it appears to be very large in relationship to the trees.
2004-June 17th. Corpus Christi, Texas. Taken between 7 and 8 pm. The sender was taking pictures of the clouds of Corpus Christi with a Sony 5 megapixel digital camera. At this time, the cameraman saw nothing out of the ordinary through the viewfinder of his camera. Later, when looking over the pictures, and transfering them to computer, he was surprised to see a strange object in one of the shots. The object, at first observation appears to be a classic spherical UFO with a domed top of some type. We have edited the original photo to provide a closeup, enhanced image for all to see. The UFO appears to be a discoid shape with a top. Credit- Darren Kurz
2004-Adelaide, Australia-Kathy writes she saw and photographed a UFO that was flying by her home less than a mile away. She states, «The only thing that I could see was that the underside seemed curved and very smooth; the other part of the craft seemed bathed in bright yellow/orange glow with a brilliant white light that seemed to move from the top of the craft to the center.» I have had the shots enlarged, they look stunning. All that day I felt odd as if I had much anticipation. My son kept asking me what was wrong, I said ‹nothing› It was as if I was waiting for someone. Taken in June.
2004-June 24th. New Haven, Connecticut. I was driving on Water Street near the Quinnipiac Bridge, Just about to cross the small blue bridge but I got caught waiting for the bridge to open to let boats pass. It is a pretty dead spot. It is right in the industrial sections of New Haven, and the whole Area is Oil Refineries and Such. As I waited for the rotating Bridge to complete its opening, I decided to grab the Kodak 4800 and snap some pics. I didn’t notice any planes, helicopters, or birds at all. Credit-Jim McElwee
2004-Houston, Texas. 07-14-04. This photograph of a lighted circular craft was taken by a professional photographer who works in the sports media. An excellent shot of the Houston skyline with object hovering near the big city lights.
2004-Waupaca, Wisconsin. Taken by Jeff P. just after a sunset on 09-22-04. Object moving West to East. No other info available. This resembles a jet fighter plane, but I have never seen anything like it before. Let us know if you know more about this. At this time, it is unknown.
July, 2004-Allentown, Pennsylvania. The sighting took place this past week and was witnessed by Jim, along with his wife Florence, and daughter Sarah. The skies were clear at the time of the sighting. In Jim’s own words: «We were at Dorney Park in Allentown, PA and around 4pm I saw a helicopter flying by but nothing else, so I took a picture with my digital camera and when we looked at the photo there was a disc like object next to it, when I was looking at the helocopter before taking the picture even while taking it, I saw nothing except the copter, but the object is in the picture.» Credit-Jim W.
2004-Los Oso, California. Taken on July 28, 2004 by Don McCune with a Kodak 6340 digital camera in Auto mode. The witness did not see the UFO as he took the photo; he was taking random shots to check out a problem with battery life in camera. None of the photos taken before or after this one had the unknown on it.
2004-Kustavi, Finland. September 23. The witness states that: On September 23th approximately at 5.15 PM. me and my two buddies were coming back from a short fishing trip in Kustavi, a place located at southwestern archipelago of Finland, when we saw something extraordinary in the air. We soon realized that what we saw was some sort of a flat round metallic object, and that as it slowly moved in the air it made no sound at all. A friend of mine had a digital camera within reach, and he managed to take two pictures of the object, before it suddenly took off with an unbelievable pace. In just a few seconds it disappeared behind the clouds.
2004-July. Wastewater, U K. Witness states: As I am in the Royal Air Force, I often go away on exercises and detachments with various aircraft. On this occasion I was working with a crew of Sea King pilots and ground crew in the Lake District area. The place was called Wastewater and is near Gosforth. I will enclose a link of the hotel we stayed in as it is situated on the lakes that the photo was taken of. We were working in the mountain area for the week commencing Saturday the 7th of March, and Saturday the 14th inclusive. I’m not sure of the exact time or date, but my best guess would be Monday or Tuesday (8th/9th) at approximately 4pm to 4.30pm. Credit-anonymous RAF member/
2004-Tenerife Island. Taken over Tenerife Island, Spain on August 3, 2004. Witness/photographer was 37 year old Teresa Codina, from Barcelona, Spain. She had taken photos while on vacation, and only later noticed the UFO in the picture. Taken with Sony 2.4 pixel camera.
2004-VANTAA, Finland — The witness states:»I was taking photos of the little island seen in the picture using my cell phone camera, Nokia 7650, when the object appeared in the photo on August 27, 2004 at 10:08 PM. I didn’t see it while taking the photos, although I was taking the pictures at an arm’s length because it has no zoom feature. If it was a bird or a plane. Taken in the month of August.
2004-Cartagena de Indias. This extremely clear photograph of a UFO was taken on August 15, 2004, by a tourist on the Atlantic coast. The photo was analyzed by Photography Analysts by Computer. It was their determination that the object in question was not a spot on camera lens, nor birds, since there were birds elsewhere in the photograph. They also declared that the object was not superimposed or added by computer software.
2004-September. Taipei, China. A Taipei citizen claimed he has taken photos of an Unidentified Flying Object (UFO) using his cellphone.Reported by http://www.chinataiwan.com. Lin Qingjiang, a worker in Hualian County of Taipei, discovered a suspected UFO, shaped like a large bamboo hat, at about 10 pm when he was resting outside the house, the reports said. Lin was quoted as saying that the suspected UFO flew towards east and west five times within 10 minutes. But it had disappeared when he wanted to ask others to share in the excitement after taking photos through the cellphone. A great photograph!
2004-Zion National Park-Utah. This is the BEST legitimate UFO picture I have ever seen. You can clearly make out that this is a saucer. My friend, Dale, who took this picture told me that he didn’t even think it was anything other than a bird until he enlarged the picture but it is really something else. Thanks to Jon Barton Shields bshields@mindspring.com/credit to:Skywatch-International. Date unknown except for year 2004.
2004-Ticul, Mexico A UFO sighting took place December 12, 2004, on Sunday, during the celebration of the feast of the Virgin of Guadalupe. A circular UFO, surrounded by multicolored lights, was filmed the city of Ticul. This city remains the focal point for such encounters. Silvestre Leal and Emilio Cetz Aguiar, in charge of the Sociedad Internacional de Rastreo e Investigacion OVNI (Sirio) were responsible for filming the «craft». Only 54 seconds of video footage was obtained along with 150 photographs. Their pixels were analyzed along with their clarity to confirm that they indeed showed a UFO. See large photo. Very impressive.
2004-Jalisco, Mexico, October. On 10/16/04 Guadalajara Jalisco, México,at about 18:53 pm. I was walking in the street and I saw 1 glowing orb moving slow in to the clouds. I had, my camera nearly to me because is not the first time than I saw UFOs and I took 7 photos. The UFO was moving from east to west and the velocity was vary. it has metallic texture in red and oval shape, the distance was about 800 mts. The sight it was not near to the airport of any kind military base. I didn’t see any aircraft in the area or any type of exhaust coming from the object.
2004-Hawaii, Dec. 17. An unidentified streak moving through the night sky above Hawaii has sky watchers puzzled. The streak, which can be viewed in motion on a NASA website page, was captured on film by a camera positioned on a volcano in Haleakala, Hawaii. It moves from southeast to northwest. Image of unidentified streak near center of circle. According to the NASA site, the streak was spotted on the night of Dec. 17. Another camera trained on the night sky in Hawaii, in Mauna Kea, also captured the image. source: http://worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=42767-© 2005 WorldNetDaily.com
2004-Dmitrov, Russia. On November 6, 2004, in the small city of Dmitrov, near Moscow about 16:30, late afternoon, the witness was driving his car along with his girlfriend. He noticed an object in the sky which stood out from the partly cloudly skies. It was a bright object, and he decided to take a picture of it with his 4 megapixel digital camera. The object didn’t move and remained still during the time of sighting. I’m not sure it was an UFO. There wasn’t any kind of aircraft activity, no military or science installations in the area
2004-Serbia. The photograph was taken in Kragujevac, Serbia on September 5, 2004, at about 13:00 hours by Illija. In her own words: I took this photo recently. I was walking and taking some photos, and did not notice anything unusual. When I came home and transfered the photos into my PC, I noticed something strange in the sky above the monuments. Can you tell me what this object is: airplane, bird, UFO, or some funny joke from Mustek software engineers? You are free to publish this photo if you find it worthy or interesting. The photo is taken with Mustek GSmart Mini 3 camera in Kragujevac, Serbia, Eastern Europe.
2004-October. An impressive UFO was photographed at night in Valparaiso, Chile. The UFO was photographed by a journalist of «Mercury of Valparaiso» from the hill Wide Beach and constitutes a recent series of sighting of UFOS in the central zone of country. Chilean photographer Manuel Aguirre said that he crossed the city with his family, about the 19.30. He took various photos from the Emerald and at the moment he did not discover anything strange. Soon their photos showed an incredible object in the typical form of a flying subject of gossip. Information from; http://www.alegsa.com.ar/
2004-Great Wall of China, While on vacation in September, 2004, Paul Whitman and family were visiting the Great Wall of China. While taking a photograph of his son, Paul inadvertently caught something else in the upper left hand side of the picture. Paul was kind enough to send along his photograph to us. After doing a zoomed in enhancement of the object in question, I was unable to identify the object as any known object that I am aware of. Maybe some of our readers will have a clue as to what the object is. © Paul Whitman, original source; http://www.ufocasebook.com
2004-December 9. Panama- The FOTOCAT mail box has received two photographs (of three) taken in Panama City (Panama) on December 19, 2004 with a Canon Digital G5 camera, at 5 pm by Juan Carlos Vergara and wife, from a 4th floor near Panama Bay. Object was first sighted flying toward the witness place and it came as near as 300 or 400 metres of distance, according to the photographer, a video-producer by profession. The sighting lasted some 3 minutes, during which the object first remained hovering and motionless but it flew away rapidly by the time the photos were taken, by moving along a curve to disappear in a straight line.
2004-Guanajuato, Mexico. December 23. Eduardo Ortega and Salvador Ortega videotaped these small structures crossing the solar disk at high speed and in different directions. Upon examining the recorded images in slow-mo and frame by frame, the following images were seen. Consideration was given to the possibility that these may be the oft-mentioned «Rods», without dismissing any other type of known event. The UFOs seen in this series of photos are some of the most unusual, yet clearly defined I have seen to date.
2004-Hawaii. December 17. Mysterious streak captured by camera positioned on active volcano. An unidentified streak moving through the night sky above Hawaii has sky watchers puzzled. The streak, which can be viewed in motion on a NASA website page, was captured on film by a camera positioned on a volcano in Haleakala, Hawaii. It moves from southeast to northwest. Image of unidentified streak near center of circle. According to the NASA site, the streak was spotted on the night of Dec. 17. Another camera trained on the night sky in Hawaii, in Mauna Kea, also captured the image. original http://worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=42767 © 2005 WorldNetDaily.com
2004-Norwich, Norfolk-According to eyewitness testimony of the women, she sensed something was about to happen before the UFO was seen. Photo was taken by her husband with a video camera. Husband and wife team took another photo of an unknown in 2002. original source: http://www.nationalufocenter.com
2004-Canada-December 4. Received a photo of a definite UFO from Tim in Canada. The photo was taken on December 4, 2004 in Kingston, Ontario, Canada. I have enlarged the section of the object in the night sky and attempted to brighten and increase the contrast on the second photo and then posterized the third photo. I used Adobe Photoshop for all tests regarding the object. A clear image of a solid object is evident. Is it an extraterrestrial UFO?, I don’t know. It is a definitely an unidentifed flying object – absolutely. by Dirk Vander Ploeg, Publisher-source & references:http://www.ufodigest.com/kingston.html
2004-December 21-California-Taken with a Mustek 4.0 mega pixel digital camera. I was actually working in Borrego Springs, CA which is a 3 hour drive, east from my home. Had to go through a couple of small mountain communities to get there. This pic was actually taken near Lake Cuyamaca near Julian, CA. While driving, suddenly had an overwhelming urge to take pics. The next day when I uploaded to my computer, noticed the roundish object in upper left. A big thanks to Jen. 

(click on image to see full size)

source and references:

© Jennifer F.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: