معرفی شعور و ادراک غیر معرفی شعور و ادراک غیر بشری از دیدگاه وحی در قرآن۱۲


حضور و دخالت جنیان در دنیای خاکی انسان

  

حضور و دخالت جنیان در دنیای پیرامونی انسان از شواهد و آثار بجا مانده آنها قابل درک است.

آثار بجا مانده از جنیان با نشانه های بارز که امروزه در دسته عجائب دنیا طبقه بندی می شود ، دارای پیامی آشکار است که در قرآن و کتب الهی به روشنی از آن سخن به میان آمده است:

  

 

….. و من الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه و من یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر(سباء/12):

و گروهی از جن پیش روی او به اذن پروردگارش کار می کردند و هر کدام از آنها که از فرمان ما سرپیچی می کرد، او را از عذاب آتش سوزان می چشاندیم.

 جنیان دارای توانائی های خارق العاده و غیر قابل باوری می باشند که چنانچه به تسخیر انسان در آیند، آثار عجیبی را بجا خواهند گذاشت

 

 تسخیر و دخالت جنیان در دو حالت ظهور و بروز می یابد:

۱- تسخیر به اذن الله و تحت امر رسول و با مراقبت ملائک.

و حشر لسلیمان جنوده من الجن  و الانس و الطیر فهم یوزعون(نمل/۱۷).

اگر تسخیر به اذن الله تحت اراده رسول باشد، حاصل آن به نفع بشریت خواهد بود شبیه آنچه در ملک سلیمان رخ داد

۲- تسخیر به اذن الله جهت ابتلا کافر و مشرک.

و اتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر…..و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم و لا ینفعهم…(بقره/۱۰۲).

در اینصورت رنج و عذاب نصیب پیکره بشریت خواهد شد مانند آنچه پس از سلیمان بدست شیاطین جن و انس افتاد

بشر در دوره های متفاوت به شکوفائی تکنولوژیک دست یافته است. اوج بصیرت علمی و گسترش دامنه رویت پذیری در طول موجهای نامرئی، نهایتا سبب مشاهده دنیای جاندارن نامرئی (جن) شده است.این رویت پذیری در کتیبه های سنگی ، دیواره غارها و پیکره های به یادگار مانده از عذابهای گذشته ثبت است. 

دستورات شیاطین جن به سردمداران دهکده جهانی در اعصار گوناگون، تکبر و دشمنی با روح واقعی دین را سبب گشته و دستاورد عظیم تکنولوژی به دره عمیق عذاب الهی سوق یافته است.کشتار انبیاء الهی و عدم تبعیت از اولو الامر منکم ، ریش و قیچی را به دست امثال هیتلر ، صدام و رهبران فعلی جهان خواهد سپرد و این افراد قوه تشخیصشان با داوود ، سلیمان ، موسی ، عیسی و محمد مسلما متفاوت هست!

آنچه گذشتگان به آن دست یافتند بیش از تمدن امروزی ما بود! و حضور جنیان در میان آدمیان غیر قابل انکار است ! عناد و دشمنی انسان با دین، صرفا از پیشنهاد شیطان و اهریمن بدست نمی آید بلکه شاکله انسانهای کافر و مشرک در این امر دخالت دارد.

چرا پس از عذابهای بزرگ الهی و میراث یافتن زمین به نسلهای متوالی و شکوفائی دوباره تمدنهای آدمی، شکر جایگزین شرک و عناد نگردید؟

(شهر باستانی در قعر ۶۰۰۰ پائی اقیانوس – ساحل لیما – پرو).

 

چرا پذیرش حقانیت توحید برای جهانیان، اینقدر سخت و دشوار است؟ 

چرا با وجود نشانه ها و کشف آثار مسلم باستان شناسی، حاضر به پذیرش نابودی تمدنهای گذشته به دست ملائک نیستیم و نمی پذیریم که گذشتگان، تمدنی تکنولوژیک تر از ما را در آبادانی خاک بکار بردند؟

اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبه الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوه و آثارا فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما کان لهم من الله من واق(غافر/21):

آیا در زمین جستجو نکردند تا ببینند عاقبت کسانیکه قبل از آنان بودند چگونه بود؟ آنها در قدرت و ایجاد آثار مهم در زمین از اینها برتر بودند، ولی خداوند ایشان را به گناهشان گرفت و در برابر عذاب او مدافعی نداشتند.

آیا نشانه های بدست آمده از آیات الهی و آثار باستان شناسی ، راه سقوط نهائی تمدن جهانی را تغییر خواهد داد؟ و یا اربابان دهکده جهانی ما را به سقوط آخر (که دریاها به جوش می آیند) خواهند کشاند؟ 

اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبه الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوه و آثار و الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون(روم/9):

آیا در زمین جستجو نکردند تا ببینند عاقبت کسانیکه قبل از آنان بودند چگونه بود؟ آنها نیرومند تر از اینان بودند و زمین را بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند و رسولانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند.خداوند هرگز به آنان ستم نکرد، آنها به خودشان ستم کردند.                 

فرودگاه نازکا: خطوط طولانی و مستقیم که در دشت های نازکا(پرو) ایجاد شده

افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبه الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم و اشد قوه و آثارا فی الارض فما اغنی عنهم ما کانوا یکسبون(غافر/82):

آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانیکه قبل از آنان بودند چه شد؟ همانها که نفراتشان از اینها بیشتر و نیرو و آثارشان در زمین فزونتر بود؛ اما هرگز آنچه را بدست می آوردند نتوانست آنها را بی نیاز سازد.

     

 

 

 

 

خرابه های بجا مانده از باغ معلق بابل (عراق فعلی)                                   آثار عظیم تمدن باستانی در بولیوی

 جنیان در دو مسیر تاثیر گذار بوده اند:

۱- آثار جنیان تحت امر صالحان شامل معابد، بناها ، مجسمه ها و ظروف خارق العاده در جهت یکتا پرستی.

یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیت اعملوا أل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور(سباء/13):

آنها(جنیان) هر چه سلیمان می خواست برایش درست می کردند: معبدها ، مجسمه ها، ظروف بزرگ غذا همچون حوضها، و دیگهای ثابت. ای آل داوود شکر بجا آورید ولی عده کمی از بندگان من شکر گزارند.

 

 

 مجسمه های غول پیکر جزیره ایستر

 

 ساخت مجسمه ها ، احجام ، اهرام ، معابد و رصد خانه ها توسط چه موجوداتی صورت پذیرفته است؟

 

 

 

 

         (سنگ کروی در جنگلهای کاستاریکا،معبدی در مکزیکو، آثار موجود در اندونزی،معبد هرمی و رصد خانه مکزیکو)

فسخرنا له الریح تجری بامره … _ و الشیاطین کل بناء و غواص _ و آخرین مقرنین فی الاصفاد (ص/36و37و38): 

 پس ما باد را مسخر او ساختیم…. _ و شیاطین را مسخر  او کردیم، هر بنا و غواصی از آنها را _  و گروه دیگری….                                                                                      

جنیان به اذن الهی توانائی سنگ تراشی، درمان بیماریهای بشری، کشف گنجها و معادن، غواصی در اعماق اقیانوسها ، نسل شناسی بشری(وراثت) و دخالت در ایجاد مجسمه های عظیم الجثه و خارق العاده ، ساخت معابد و قصر ها را دارند. و عجایبی را نیز در دوره های گوناگون برای بشر به یادگار گذاشته اند.

قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجه و کشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر قال..(نمل/44):

به او گفته شد داخل حیاط شو، هنگامی که نظر به آن افکند پنداشت نهر آبی است و ساق پاهای خود را برهنه کرد. گفت بلکه قصری است از بلور صاف…

                             معبد مر مر آرتمیس در افه سوس ترکیه

 

۲– تاثیر شیاطین در تبدیل معابد و مساجد به بتکده ها :

بطوریکه مردم را تشویق به تبدیل معابد و مساجد به بتخانه ها و دادن قربانی دختر و یا پسر به درگاه بتان  می نمودند!

 

                                    

نقاشی مجسمه زئوس /المپیا- یونان

 

 

 

آیا غیر از این است که سفیه ملعون به عزت پروردگار عزیزمان قسم خورده که:

                                    قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین  (ص/82).  

شیطان ، خانه اول توحید را با فریفتن فرزندان اسماعیل به بتکده مبدل ساخت و محمد با هدایت پروردگار مهربان و به تبعیت از جد خود ابراهیم ،کعبه توحید را با بت شکنی از ظلم طاغوت پاک کرد.

فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزءون(غافر/83):

هنگامی که رسولانشان دلایل روشن برای آنان آوردند، به دانشی که خود داشتند خوشحال بودند؛ ولی آنچه را به تمسخر می گرفتندآنان را فرا گرفت.

فرود ماه نشین آپولو در ماه                                                              

 

تدارکات امپراطور دهکده دنیای جهل برای جنگ هارمجدون

 

امپراطوری جهان امروز با تکنولوژی غرور آمیز خود در کدام جهت سان می بیند؟

آیا به دانش خویش سرمست نیست؟

ترویج همجنس بازی، قتل و کشتار در جای جای جهان و پیروی از شیاطین در جهت جنگ ادیان در کوه(هار) مجدون نشان از چه دارد؟

                                   و حاق بهم ما کانوا به یستهزءون.

زیگوراتی(معبد های هرمی شکل) در قعر آبهای سواحل اوکیناوای ژاپن

Posted on ژوئیه 7, 2009, in قرآن و حیات فرازمینی. Bookmark the permalink. 3 دیدگاه.

  1. سلام سید عزیز
    ایمیل وب سایت خودتون را چک کنید.

    یا حق

  2. فكر ميكنم اگه از برخورد نزديك با اجنه مطلب بياري بد نيست تا حالا فكر كردين چرا اين همه نقل از مشاهده اجنه در ايران هست ؟؟؟؟؟؟؟

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: