معرفی شعور و ادراک غیر بشری از دیدگاه وحی در قرآن۱۱


لطفا افراد زیر ۱۵ سال و کسانی که دارای ترسهای فوبیا هستند ، مطالعه نفرمایند! 

  

نو آوری و تحقیقات جنیان در پهنه زمین و سیارات…

 جنیان موجوداتی خیالی یا واهی نیستند . آنها همانقدر حقیقی اند که ما واقعیت داریم. قدمت خلقت آنها بیش از ماست . هوش و ذکاوت فوق العاده ای را نیز دارا می باشند .

انسان و جن هردو به اذن الهی صاحب اختیار و ابتکار اند.

  

 

 

جن به سبب ساختار خلقتی از توانائی های متفاوتی نسبت به انسان بر خوردار است لذا زمانی که دستور رسید به انسان دارای نسیان سجده کند ، قدرتهای خدا دادی خویش را دلیلی بر تمرد دانست، ابا کرد و خود را بزرگتر دید و هبوط یافت.

و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس قال ء اسجد لمن خلقت طینا(اسراء/61):

زمانیکه به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنید پس همگی سجده کردند الا ابلیس . گفت به کسی سجده کنم که او را از خاک خلقت کرده ای؟

امروزه بشر ، جنیانی را باور ندارد که در ابتدای خلقت آدمی، آنها بشر را به رسمیت نشناختند. و انسان کافر به غیب ، همان راهی را طی میکند که بزرگ او ابلیس طی کرده است . ناباوری به غیب و اهریمن، پیکره بشریت را به سمت لاحتنکن سوق خواهد داد.

قال أرءیتک هذا الذی کرمت علی لئن أخرتن الی یوم القیمه لأحتنکن ذریته إلا قلیلا(اسراء/62):

گفت : به من بگو ، این کسی را که به من برتری داده ای ، اگر مرا تا روز قیامت زنده بگذاری ، همه فرزندان او را جز عده کمی گمراه و ریشه کن خواهم ساخت.

ولی پیروز نهائی چه کسانی خواهند بود:

 ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفی بربک وکیلا(اسراء/65):

تو هرگز سلطه ای بر بندگان من نخواهی یافت . همین کافی ست که پروردگارت حافظ آنها باشد.

 

اگر بپذیریم که انسان خاکی با تسلط بر دنیای سیلیس ،کربن ، نیتروژن ، هیدروژن و عناصر فلزی مثل آهن ، آلومینیم، تیتانیوم، منیزیم، مس، جیوه، نقره ، طلا و یا با به خدمت گرفتن سدیم ، پتاسیم ، لیتیم ، باریم و دهها عنصر دیگر به پردازش ذهنیات خود در عرصه زمین و سیارات منظومه شمسی مشغول است . و با ساخت جنگنده سوپر سونیک F-35 ، عمود پرواز  F – 117 و سفینه های سایوز ، وسخد ، وستوک  ، آپولو و شاتلها ، عزم بلا منزع شدن در چرخه حیات را دارد. و بدین منظور با توسعه فکر خود در تلپاتی و هیپنوتیزم و کشف ارتباطات و انتقال تله پورتیشن  در صدد بسط و گسترش امپراطوری خویش است .

 

آیا آنگاه می توان پذیرفت که موجودی ناری و متکبر که هوشمندانه دشمنی خویش را بطور راهبردی هدایت می کند در دنیای زیر کوانتومی خود بیکار نشسته و نظاره گر پیشرفت بشری باشد. در حالی که او به عزت پروردگار مان قسم خورده که همگی انسانها را گمراه می کند (قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین – ص/82).

 شکستن دیوار صوتی در سفینه ای ناشناخته(بی صدا ):

 

 

شکستن دیوار صوتی در جنگنده ساخت بشر(با صدائی هولناک):

 

 

 

 آیاعقل می پذیرد که پیشرفت در دنیای صلب ، خاکی و سیلیسی انس امکان پذیر باشد و در دنیای پرجریان و انعطاف پذیر کوانتوم و زیر کوارکی جن با آن پتانسیل بالا (که بشر در الکترونیک آن حتی یک باب از علم را باز نکرده است و به این جهش علمی نائل گشته)، امکان پذیر نباشد؟ کدام شعور می پذیرد که جنیان با آن قدمت چندین هزارساله حضور در کره ارض و با آن هوشمندی سرشار فاقد تکنیک و پیشرفت باشد.

آیا با وجود آیه ای صریح مبنی بر داشتن مجوز برای جن و انسان (هر دو ) جهت خروج از منظومه شمسی، حجتی بر محدودیت جن در ساخت سفاین با جنس مواد زیر کوانتومی از جنس خودشان (فرضا ضد ماده یا نارالسموم)، برای ما انسانها باقی می ماند؟

آیا طبقه بندی و شناخت دنیای خاکی (و به تازگی دنیای زیر کوانتومی) صرفا برای شعور انسان قابل فهم است و جنیان صرفا موجوداتی دخمه نشین و سم گرد و تابع افکار خرافی ما انسانها هستند؟

آیا آیه زیر برای بشر قابل فهم است؟

یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطارالسموات والارض فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان(الرحمن/33):

ای گروه جن و انس اگر میتوانید از مرزهای سموات (سیارات)و زمین )قطر منظومه ای)بگذرید پس بگذرید، ولی نمی توانید مگر با نیرو.

اگر امروزه ما رادارگریز کردن پرنده های خویش را آموختیم ، آنها از ابتدا رادار گریز و غیر قابل رویت بودند و ما را از جائیکه ما آنها را نمی دیدیم ، می دیدند!

یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزغ عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاءللذین لا یومنون)اعراف(27/

ای فرزندان آدم ! شیطان شما را نفریبد ،آنگونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیـــــرون کرد ، و لباسهایشان را از تنشان بیرون ساخت تا سوآتشان را به آنها نشان دهد.چه اینکه او و قبیله اش شما را میبینند از جائی که شما آنها را نمی بینید،ما شیاطین را اولیــــای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند.

آیا رویت پذیری سفاین جنیان (جانداران هوشمند نا مرئی ) و تصاویر جهانی ثبت شده ، حکایت از تحولات سریع الوقوعی دارد ؟

قابل رویت شدن جنیان و سفاینشان که در حالت عادی نامرئی می باشند چگونه توضیح داده می شود؟

نحوه به استخدام درآوردن ماده به عنوان کالبد  مجازی در این موجودات نامرئی چگونه است؟

رابطه جن و انس ، ماده و ضد ماده ،دنیای مرئی و نا مرئی ، فیزیک و متافیزیک چیست؟

شکل حضور جنیان و تعامل آنها در کره خاکی چگونه است؟

 

چناچه بشر اخیرا با طرح عظیم SETI به شنود سماوی( با سری کردن رادیو تلسکوپها) پرداخته ،جنیان 1400 سال قبل، در این کار در زمره حرفه ای ها با تیر شهاب جهت عدم شنود( در لیله القدر که حضرت جبرئیل بمنظور ماموریت خاص خود به زمین آمد) رانده  شدند. و جالب اینکه جنیان لوازم شنودی خویش را بمنظور شنود بهتر به بیرون از زمین منتقل کرده بودند. کاری که ما هنوز توان آنرا نداریم. و قریب به دو دهه است که هابل را نه جهت شنود که به منظور رصد از جو زمین خارج کرده ایم!

 

 

و انا کنا نقعد منها مقعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا(جن/8):

و اینکه ما پیش از این به استراق سمع  (در آسمانها) می نشستیم، اما اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند ،شهابی را در کمین خود می یابد.

به آن دسته از کسانی که با استناد به این آیه معتقدند که جنیان برای همیشه از آسمان رانده شده اند و توان پرواز در سیارات را ندارند، گوشزد میکنم که خیر؛ بلکه صرفا در محدوده زمانی حضور حضرت جبرئیل جهت وحی به محمد عزیز از استراق سمع رانده شدند.

اگر امروزه انسان پا به فضا گذاشت(12/آوریل/1961) و یا سگهایمان (سیگان – دریک) کمی جلوتر فضا را تجربه کردند(22/ژوئیه/1951) ، جنیان هزاران سال پیشتر در فضا جولان می دادند.

و انا لمسنا السماء فوجدنها ملئت حرسا شدیدا و شهبا(جن/7):

و اینکه ما آسمان را جستجو کردیم و همه جای آنرا پر از شهاب و حراستی شدید یافتیم.

 

چنانچه جنیان با سفاین خویش آسمان را جستجو نکرده اند، چگونه فهمیدند که فضا از شهاب، سنگ ریزه ها و سیارکها مملو است؟

 

 جستجوی بشر جهت یافتن موجودات هوشمند غیر بشری

ارسال وستوک، وسخد، سایوز، آپولو، شاتل و هزاران ماهواره ، راه را برای جستجوی عمیق تر ما از فضا باز کردند. ماموریت وویجرها در ورای منظومه شمسی ، روح و فرصت در مریخ ، کاسینی بر گرد زحل و هویگنس به درون تیتان، ارمغانی از حضور شعور فرا انسانی را به همراه نیاورده است. پس صبر میکنیم تا ماموریت افقهای نو به پایان برسد.

انسانهائی که 114 سوره آسمانی را، رایگان باور نمی کنند؛ می بایست زمین و آسمان را با هزینه های هنگفت باستان شناسی و تحقیقات ژرف فضانوردی در نوردند تا شاید کورسوئی از حقیقت جنیان و سفینه های آنها را در AREA 51 طبقه بندی سری نمایند!!!

آیا فضاپیمای ) NEW HORIZONS افقهای نو ) از کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا سوار بر موشک اطلس 5 ،به فضا برخاسته، تا بشر آخرین ترجمان آیه زیر باشد:

سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علی کل شیئ شهید(فصلت/53(:

به زودی آیات خود را در افقها و نفوسشان به آنها نشان می دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است…

بشر به دنبال شعور فرا انسانی راههای مختلفی را جستجو کرده است. در حالیکه شعور غیر انسانی با SEQURITY  فوق العاده بالائی در کره آبی رنگ زمین، در کثرتی عجیب ، با ما همزیستی مسالمت آمیز(جنیان تسلیم دین) و غیر مسالمت آمیز(شیاطین)دارند.

 و انا منا المسلمون و منا القاسطون…(جن/14).

و جنیان زمانیکه تراکم و ازدحام ارسال ملائک به زمین را می بینند به یاد نابودی تمدنهای پیشرفته سابق بشری و یا خویش می افتند و با ترس از عذاب و انهدام الهی ، می پرسند ؟

و انا لا ندری أشر أرید بمن فی الارض أم أراد بهم ربهم رشدا (جن/10):

و اینکه ما نمی دانیم آیا اراده شری درباره اهل زمین شده یا پروردگارشان خواسته است آنان را هدایت کند؟

و این نگرانی قابل درک است، چرا که سرنوشت جن و انس در تامین آب و غذا و بسیاری نیازمندیهای دیگر(در زمین) به هم گره خورده است!

شاید اگر جن و انسان تسلیم امر پروردگار خویش بودند ، هر دو در نظم جهان آفریدگار بی همتا، جایگاه بی مانند خویش را می یافتند .

 

و چقدر جاهل اند کسانی که با مشاهده جنیان و دنیای پر انرژی آنها به شیطان پرستی و جن پرستی و یا رائیلیسم رو می آورند.

شیاطینی که در کوهستان ها بر انسانهای جاهل ظاهر می شوند و جن بودن خویش را کتمان کرده و فرد فریب خورده را از اخباری آگاه می سازند و سپس به دروغ کلمات زیر را  جهت انتشار در جهان یوحی می نمایند:

نمونه ای از پیام الوهیم به رائیل

«الوهیم اسم انسانهای کرات دیگر است . آنان از نظر علمی هزاران سال از ما جلوتر هستند ، الوهیم تمام موجودات زنده و همچنین اولین انسانها را بوسیله مهندسی ژنتیک بر روی کره زمین خلق کردند . الوهیم پیامبران گذشته از جمله موسی ، عیسی ، محمد ، زردتشت ، بهاالله و …  را برای هدایت بشریت فرستادند . مردم گذشته تصور کردند که الوهیم خدا هستند چرا که درک علمی از امکان وجود سیارات و انسانهای دیگر، مهندسی ژنتیک و علوم پیشرفته نداشتند» .

 

«الوهیم منتظر بودند تا علم و تکنولوژی در زمین پیشرفت لازم را بکند تا انسانها از امکان سفر به سیارات دیگر و مهندسی ژنتیک درک لازم را بدست آورده باشند . الوهیم می خواهند به زودی به زمین برگردند . ما رائیلیان و دیگر کسانی که در پخش پیام الوهیم کمک می کنند در حال آماده سازی یک سفارت رسمی برای الوهیم هستیم . ..»

 

«پاسخ رائیل این بود: اگر ما ترسهای درونی مان را از بین ببریم، اگر ما خودمان را دوست داشته باشیم … ما دیگر نیازی نخواهیم داشت که به یک خدای قادر مطلق عقیده داشته باشیم. نیاز به یک خدا در اثر نبود اعتماد به خود است. افسانه خدا خطرناکترین باور است. رشد و تعالی یافتن به این معناست که از منتظر ماندن برای محافظت شدن از بیرون دست برداریم. هیچ کس از شما محافظت نمی کند. فقط شما با هشیاری تان می توانید از خودتان مراقبت کنید. احمقانه است که به خدایی عقیده داشته باشیم .»

رائیل برای خدا شریکانی از جن قرار داد :

«همانطور که پیشگویی شده بود کسی آمد تا «افسانه ی خدا» را نابود کند. 24 سال است که شما رائلیان که رسما و در ملا عام ما را خالقین خودتان شناساندید ، مشغول به فعالیت هستید تا ما بتوانیم در سفارتی که خواستیم با استقبال شما وارد شویم. صمیمیت و کوششتان قلبمان را گرم کرده است و با ایمان ترین شما در بین کسانی است که پاداش خواهند گرفت. در تمامی مذاهب کسانی که شایسته ی عشق ما باشند وجود دارند ، اما رائلیان به ما نزدیکترین هستند. ایشان مردم برگزیده ی جدید ما می باشند و روزی سرزمین موعود جدید خود را خواهند داشت ، چرا که عشقشان بر اساس فهم و آگاهی است نه ایمان کورکورانه…»

شیطان که از جنس جن است و یارانش (در گروه جن که از انواع گونه های مختلف اتحاد یافته اند)، از آخرین مکر خود که استناد به آیات الهی در کتب مختلف است استفاده می کنند تا انسانها را به انهدام و نیستی سوق دهند و رائیل پیام آوری کذاب ، ارسال شده از جانب ابلیس بسوی شیاطین و شیطان پرستان است.

رائیل کسی است که آیات الهی او را رسوا کرده اند :

و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه اهولاء ایاکم کانوا یعبدون(سباء/۴۰):

روزی را که خداوند همه آنان را بر می انگیزد، سپس به ملائکه می گوید: آیا اینها شما را پرستش می کردند؟!

قالوا سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مومنون(سباء/۴۱):

آنها می گویند: منزهی ، تنها تو ولی مائی، نه آنها؛ بلکه جن را پرستش می نمودند؛ و اکثرشان به آنها ایمان داشتند.

جنیان شیطان با ارائه برخی توانائی های خویش به انسانهای فریب خورده ، مدعی شراکت در آفرینش شده اند و این مطلب را از طریق مدعیان آواتاریسم و رائیلیسم در جهان گسترش می دهند:

و جعلوا لله شرکاء الجن و خلقهم….(انعام/100):

آنان برای خدا همتایانی از جن قرار دادند در حالی که (خداوند همه ) ایشان را آفریده است….

…افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا (کهف/50) :

…آیا او و فرزندانش را به جای من ، اولیای خود انتخاب می کنید ، در حالیکه آنها دشمن شما هستند.چه جایگزین بدی ست برای ستمکاران!

پیام پروردگار عزیز، مهربان و یگانه به همه بشریت در قرآن واضح و آشکارا در دسترس همگان است که:

 

و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا(توبه/۳۱).

 

لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون.

لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون(انبیاء/۲۲).

ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علی بعض سبحان الله عما یصفون(مومنون/۹۱).

لکن کسانی که جهنم بر آنها نوشته شده است ، حقیقت توحید را نخواهند پذیرفت.

و ا اسفا از تکبر ، کفر و شرک به الله!!! جهنمی که هیزم آن جن و انسان است:

و تمت کلمه ربک لاملان جهنم من الجنه و الناس اجمعین(هود/119).

و لکن حق القول منی لاملان جهنم من الجنه و الناس اجمعین(سجده/13).

در پایان به کسانی که می گویند چرا خداوند رحمن جنیان را در این خیل عظیم و گونه گون آفریده است ، می گوئیم که:

و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون(قصص/۶۸):

پروردگار تو هر چه بخواهد می آفریند، و هر چه بخواهد بر می گزیند؛ آنان اختیاری ندارند؛ منزه است خداوند، و برتر است از همتایانی که برای او قائل می شوند.

سبحانه و تعا لی عما یصفون.

سبحانه و تعالی عما یشرکون.

سبحان الله عما یصفون.

سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا.

Posted on ژوئیه 7, 2009, in قرآن و حیات فرازمینی. Bookmark the permalink. 4 دیدگاه.

  1. خیلی جالب بود کاش تمام قرآن راتفسیر میکردید .متاسفانه ما نمیدانیم منظور از هر آیه چیست .سالهاست که جنیان انسان نما بر دنیا حکومت میکنند .امیدوارم که هر چه زودتر خداوند هرچه شیطان وشیاطین است نابود کند.موفق باشید

  2. همه چیزهایی که لازم است انسان بداند در وجودش هست .مثلا هر انسانی فرق بین خوبی و بدی را میداند بدون راهنمایی هر کسی یا هر چیزی.نفس خدا در وجود ماست و انسان هر چه قدر هم گناه کار باشه بازم وجود داره…شاید بنظرتون جملات بی ربطه ولی نیست

  3. به یـزدان که گرما خرد داشتیم ….. کجا این سر انجام بد داشتیم؟

  4. جنه درفاز دیگری از زندگی هستند وچون اشرفیت مخلوقات با انسان است تا نخواهیم تسلطی نخواهند داشت

برای دریا پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: