بایگانی روزانه: ژوئیه 5, 2009

بشقاب پرنده بلژيك

معرفی شعور و ادراک غیر بشری از دیدگاه وحی در قرآن ۱۰

جنیان نیز از مرد و زن خلقت یافته اند. و بواسطه آمیزش صاحب فرزند می شوند.

فیهن قصرات الطرف لم یطمثهن انس  قبلهم و لا جان (رحمن/56) :

در آن (باغها) زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی ورزند و هیچ انسان و جنی پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است.

فیهن خیرات حسان (رحمن/70) – حور مقصورات فی الخیام (رحمن/72) – لم یطمثهن انس قبلهم و لا جان(رحمن/74).

در آن (باغها) زنانی نیکو خلق و زیبایند – حوریانی که در خیمه ها مستورند – هیچ انس و جنی پیش از ایشان با آنها تماس نگرفته است .

آیات فوق نشان می دهد که زوجیت در جنیان موجود است. به عنوان مثال در آیه زیر از مردان جن سخن می راند:

و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا (جن/6) :

و اینکه مردانی از انسان به مردانی از جن پناه می برند و آنها سبب افزایش گمراهی وطغیانشان می شدند.

تداوم نسل بین جنیان بواسطه وجود زوجیت حاصل می آید.

 

و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا (کهف/50) :

و هنگامی که به ملائکه گفتیم برای آدم سجده کنید، آنها همگی سجده کردند الا ابلیس که از جن بود. و از فرمان پروردگارش بیرون شد. آیا او و فرزندانش را به جای من ، اولیای خود انتخاب می کنید ، در حالیکه آنها دشمن شما هستند.چه جایگزین بدی ست برای ستمکاران!

در آیه بالا کلمه ذریته برای ابلیس که از جنیان است ، نشان از فرزند دار شدن جنیان می باشد.

…و أ جلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الأموال و الاولاد وعدهم وما یعدهم الشیطان الا غرورا (اسراء/۶۴).

مشارکت جن در ذریه انسان خاکی ، هیبریدی از جن و انس را به همراه دارد که با توجه به درصد مشارکت، میزان انس و جن بودن فرد حاصل، تعیین می گردد. فرزندان هیبرید توسط عالمان این علم سریعا قابل شناسائی هستند. و چنانچه درصد ژنوتیپ انسی کم باشد ،نسلF1 توان غیبی (ناپیدا)زندگی کردن را داراست.

با توجه به آیه زیر شاید بتوان به این نتیجه رسید که ازدیاد نسل بین جنیان گسترده تر از انسانها رخ داده است.

و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس…(انعام/128):

در آنروز که همه آنها را جمع و محشور می سازد : ای جمعیت جن شما از انسان فزونی یافتید…

نحوه مکالمه و ارتباطات جنیان

جنیان از قدرت مکالمه و شنوائی بهره مندند. صوت، شنوائی و نحوه مکالمه جن با انسان متفاوت است و حالت القاء و تلقین را یادآور می شود.

به هر حال جن دارای صوت می باشد.

و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس قال ء اسجد لمن خلقت طینا –  قال أرءیتک هذا الذی کرمت علی لئن أخرتن الی یوم القیمه لأحتنکن ذریته إلا قلیلا – قال أذهب فمن تبعک منهم فان جهنم جزاوکم جزاء موفورا –  و استفزز من استطعت منهم بصوتک و أ جلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الأموال و الاولاد وعدهم وما یعدهم الشیطان الا غرورا (أسراء/61-62-63-64):

هر کدام از آنها را می توانی با صدایت تحریک کن و پیاده و سواره ات را بر آنها گسیل دار و در ثروت و فرزندانشان مشارکت جوی و به ایشان وعده ده ولی شیطان جز غرور وعده ای  به آنها نمیدهد.

شکل القاء کلمات بین آنها و یا در ارتباط با انسانها ، نوعی ارتباط تلپاتیک را تداعی می کند. به هر جهت ما آدمیان بطور ناخودآگاه، شاید ساعتها تحت گفت و شنود با جنیان بطور ذهنی و فکری باشیم …

آنها با صدای هر فرد در ذهن او با تیز بینی ژرف، وی را تحت تلقین و پیشنهادات خود قرار می دهند. و وسوسه خویش را به او القاء می کنند. در زمان تلقین ، جنیان شیطان نزد آدمی حضور می یابند.

و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین – و اعوذ بک رب ان یحضرون (مومنون/97-98):

و بگو رب از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم – و از اینکه آنان نزد من حاضر شوند.

توان انتقال گفتار به شکل یوحی (شاید تلپاتی) از دیگر توانائی های شیاطین جن و انس است . هم اکنون در میان انسانها افرادی توانائی انتقال گفتار خود را به روش یوحی (القاء یا تلپاتی)دارند.

و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا و لو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون(انعام/112) :

این چنین در برابر هر نبی ،دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم، آنها بطور یوحی سخنان فریبنده و بی اساس به یکدیگر می گفتند و اگر پروردگارت می خواست ، چنین نمی کردند، پس آنها و تهمت هایشان را به حال خود واگذار.

مکالمات جنیان در بین خودشان نیز از حیله و مکر عاری نیست چرا که عوام جن باورشان نمی شد که سفیه شان (ابلیس) با آنها مکر کرده باشد .

و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا(جن/4) و انا ظننا ان لن تقول الانس و الجن علی الله کذبا(جن/5)

و اینکه سفیه ما درباره خداوند سخنان ناروا می گفت. و اینکه ما گمان می کردیم که انس و جن هرگز بر خدا دروغ نمی بندند.

جنیان در همنشینی و آمد و شد در بین اقوام گوناگون بشری به سخنان آدمیان نیز توجه داشته و مکالمات بشری را تحت کنترل دارند و به آنها گوش فرا می دهند.

 قل اوحی الی انه  استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا(جن/1):

بگو به من وحی شده است که جمعی از جن به سخنانم گوش فرا داده اند سپس گفته اند ما قرآن عجیبی شنیده ایم.

و انا لما سمعنا الهدی ءامنا به …..(جن/13): و اینکه ما هنگامی که هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم….

نحوه شنود  مکالمات آدمی توسط جن همانقدر ساده است که نحوه شنود وسوسه جنیان در ذهن آدمی راحت است. و ارتباط جوامع انس و جن و تاثیر پذیری دو گروه بسیار عیان و غیر قابل انکار است .جنگها و کشمکشهای بشری از برادر ، فامیل ، همسایه ، همکار ، طایفه ، ایل ، قبیله، نژاد تا کشورها و قاره ها متاثر از دشمنی خیل عظیمی از شیاطین جن است که عقل حیران آدمی، از درک واقعیت آن غافل است. 

متاثر شدن مومنین و صالحان جن از پیامبران آدمی نیز نکته ای ست که در قرآن از آن یاد شده است.

محققین غربی مدعی اند که ایالات متحده در منطقه AREA 51 موجوداتی غیر انسانی را به اسارت گرفته و از طریق تلپاتی سعی در ارتباط برقرار کردن با آنها را دارد. با توجه به گستره متنوع اشکال جنیان آیا میتوان این احتمال را پذیرفت که آنها با نوعی از جنیان ارتباط مستقیم یافته اند؟

نو آوری و تحقیقات جنیان در پهنه زمین و سیارات…

عکسها تخیلی فرض شود.

معرفی شعور و ادراک غیر بشری از دیدگاه وحی در قرآن ۹

تغذیه جنیان

 و کاین من دابه لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم (عنکبوت/60) :
و چه بسیار جنبنده ای که قدرت حمل روزی خود   را ندارد، خداوند او و شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست.

 جنیان از آب ، استنشاق انواع غذاها ، عطرها و گیاهان به شکل متفاوت از انسان بهره می برند. چون خاکی نیستند به دستگاه گوارش   شبیه ما محتاج نمی باشند. ولی دارای ساختار آناتومیکی متناسب با خلقت خویش جهت جذب انرژی هستند .

آپلود و بهترین تصویر و عکسهای لینک اینترنت تغذیه در شکل غیر خوراکی منحصر به جنیان نیست و این شکل از تغذیه در ساختار فیزیولوژی اندام انسان نیز بررسی و کشف شده است . بعنوان مثال بدن خاکی انس دارای مکانیسم تغذیه نوری از اشعه خورشید بمنظور تامین ویتامین D از طریق تمام سطح پوست خویش می باشد .

  

در قرآن خصوصا در سوره رحمن به زیبائی تمام ، توصیفات جن و انسان و تعلقات تغذیه ای ایشان در مبحث  وعده پاداش اخروی ذکر شده است.

تمایلات تغذیه ای جنیان در کنار انسانها در آیات زیر به خوبی ، راه را برای تحقیقات بشری هموار می نماید. آیات زیر وعده هائی ست که به هر دو گروه جن و انسان داده شده است. قبلا آورده شد که گروه جن به آب نیاز دارد و اینک نیاز آنها به تغذیه بررسی می گردد:

فیها فاکهه و النخل ذات الاکمام –  و الحب ذو العصف و الریحان – (رحمن/11و 12) :

که در آن میوه ها و نخلها ی پرشکوفه است – و دانه هائی و گیاهان خوشبوآپلود و بهترین تصویر و عکسهای لینک اینترنت

ذوتا افنان – فیهما عینان تجریان – فیهما من کل فکهه زوجان – متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جنی الجنتین دان(رحمن 48و50و52و54) :

دارای انواع نعمتها و درختان پرطراوت است – در آنها همیشه چشمه ها جاریست – در آن دو (برای دو گروه جن و انس ) از هر میوه ای دو نوع وجود دارد – این در حالی است که آنها بر فرشهائی تکیه کرده اند با آسترهائی از دیبا و ابریشم و میوه های رسیده آن باغهای بهشتی در دسترس است.

آیا راستگوتر از خالق و روح القدس جبرئیل و محمد امین و کتاب قرآن خواهید یافت ؟

افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا (نساء/82).

از آیات فوق در سوره رحمن که به دو گروه جن و انس بطور واضح وعده بهشت و توصیفات خوراکیهای متنوع و چشمه های آب داده شده است ، میتوان در شکل خوراکیهای جنیان به علم دست یافت.

چنانچه مرکزی تحقیقاتی در زمینه شعور و ادراک غیر بشری در ایران تشکیل می شد، قرآن می توانست به عنوان منبعی موثر جهت پیشبرد اهداف شعور ماوراء مورد استفاده قرا گیرد.

کسانیکه از طریق ریاضت ، شاهد دنیای جنیان بوده اند ، مدعی اند که تغذیه پرندگان و حیوانات جن در   برخی موارد از پسماندهای غذای بشر بصورت استنشاق  نیز صورت می پذیرد.

آیا همانطور که در تغذیه حیوانات ، پرندگان و حشرات دنیای قابل رویت ما ، تنوع شکلی – حرکتی بینهایتی به بروز و ظهور رسیده ، در تغذیه حیوانات و پرندگان دنیای نا مرئی جن نیز این تنوع شکلی – حرکتی موجود است ؟  آپلود و بهترین تصویر و عکسهای لینک اینترنت

همانطور که میدانید دامپروری در جوامع مورچه ها نیز دارای رونق می باشد .

و منحصر به انسان نیست!

 

 

آیا تسخیر حیوانات و پرندگان در شکل اهلی به منظور بهره مندی خوراک و حمل بار در هر دو دنیای جن و انس به اراده الله امکان پذیر است؟ ضمن آنکه حیوانات و پرندگان در اشکال غیر اهلی (وحشی) در هر دو حالت به وفور یافت می شوند!

و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربینآپلود و بهترین تصویر و عکسهای لینک اینترنت (نحل/۶۶):

و در وجود چهارپایان، برای شما عبرتی است؛ از درون شکم آنها، از میان غذاهای هضم شده و خون، شیر خالص و گوارا به شما می نوشانیم.

جنسیت در جنیان

معرفی شعور و ادراک غیر بشری از دیدگاه وحی در قرآن ۸

…و لکم فی الارض مستقر

زمین محل سکونت جن و انسان است.

و الارض وضعها للانام (رحمن/10) :

زمین را برای خلائق آفرید.

آیه زیر نیز آشکار می سازد که زمین محل استقرار جن و انسان است.

فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متع الی حین (بقره/36):

پس شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد و آنان را از آنچه در آن بودند بیرون کردند. و به آنها گفتیم همگی هبوط یابید در حالیکه بعضی دشمن دیگری خواهید بود. و برای شما در زمین ، تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره مندی خواهد بود.

در هبوط زمینی ، جن و انس به زمین رانده شدند .

قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون(بقره/38):

گفتیم همگی از آن فرود آیید ! هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد ، کسانی که از آن پیروی کنند ، نه ترسی بر آنهاست  و نه غمگین شوند.

 

 

 

هبوط منحصر به جنها و انسانهای سیاره ما(زمین) نمی شود، بلکه هبوط انسان و جن در میلیاردها میلیارد منظومه ستاره ای و در میلیاردها کهکشان کیهانی حادث شده است.

 

با آیه یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس می توان حدس زد که جمعیت جن در پهنه کیهان نسبت به انسان با توجه به قدمت حضور آنها قبل از خلقت آدم ، فزونی یافته است.

 

 

 

 

 

پیام آور عزیز(رسول الله) در ارتباط با آیه الله الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلهن (طلاق/12)  فرموده است : در هر زمینی (غیر زمین شما ) آدم ، نوح و ابراهیمی هست مثل آدم ، نوح و ابراهیم شما (اسلام و هیئت ، علامه هبه الدین شهرستانی/ص435).

 

 

 

جهان خلقت و پهنه گیتی از نظر حضور جن و انس منحصر به یک تکه سنگ تقریبا کروی بنام زمین که دور ستاره ای نزدیک بنام خورشید می چرخد ، نیست. هر ستاره در آسمان ، خورشیدی تابناک بر سیارات خویش است. آیا می توانید زمین را  در عکس روبرو که ازاطراف زحل (یک میلیارد و ششصد میلیون کیلومتری دورتر) ، توسط کاسینی تصویر برداری شده است بیابید؟( کادر بالا/چپ بزرگنمائی زمین و ماه) .

همانطور که حقانیت مطالعات گالیله ، نشانگر این بود که زمین مرکز جهان نیست ، حضور میلیاردها خورشید در کهکشان راه شیری و وجود میلیاردها کهکشان در بیگ بنگ کیهانی به همراه  آیات و روایات ، نشان از هبوط جن و آدمی در میلیاردها ارض دارند. لذا باید پذیرفت که انسان ، جن و سیاره زمین ، تافته ی جدا بافته ی خلقت الهی در پهنه بی کران گیتی نیستند!

اشکال و گونه های جن

دابه  به کدام دسته از موجودات اطلاق می گردد؟  آیا جنیان ، انسانها و دنیای حیوانات در این دو گروه ، در زمره دابه اند؟

و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون(جاثیه/4) :

و در خلقت شما و آنچه از جنبندگان که پراکندیم نشانه هائی ست برای قومی که یقین آورندگانند.

 

انسانها  ، جنیان ، حیوانات ، حشرات ، پرندگان و هر موجود زنده ای از دنیای جن و انس در زمین و سیارات در دابه تعریف پذیرند. به آیات زیر توجه فرمائید:

 

و لله یسجد ما فی السموات و ما فی الارض من دابه و الملائکه و هم لا یستکبرون(نحل/49) :
آنچه در سموات و آنچه در زمین از جنبندگان وجود دارند و همچنین ملائک برای خدا سجده می کنند و تکبر نمی ورزند.

 

کلمه دابه عطف به کلمه «ما «در «فی السموات و  فی الارض» شده و به هر جنبنده صاحب حیاتی در زمین و سیارات تعلق می گیرد. پس انسانها ، جنیان انسان گونه، حیوانات و پرندگان جن و انس نیز در زمره دابه اند. ملائکه در یک گروه جداگانه نام برده شده است.

و کاین من دابه لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم(عنکبوت/60) :
و چه بسیار جنبنده ای که قدرت حمل روزی خود را ندارند ،خداوند او و شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست.

دابه (انسان ، جن ) حیات و آب

همانطور که قبلا  اشاره کردم؛ پروردگار عزیز در قرآن وحی فرموده است که :

 

…و جعلنا من الماء کل شیئ حی افلا یومنون (انبیا ء/30) :  ….و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم آیا ایمان نمی آورند؟

 

ناریان و خاکیان اعم از انسان گونه ها یشان ، حیواناتشان ، پرندگان شان و حشرات ، همگی موجوداتی زنده هستند که به سبب هبوط شان در ارض هر منظومه ی کهکشانی به آب نیاز اساسی دارند. در آیه زیر از سوره جن مشخص می گردد که جنیان(ناریان) نیز به آب جهت تداوم حیات نیازمندند.

و الو استقاموا علی الطریقه لاسقینهم ماء غدقا(جن/16) : و اینکه اگر در راه  استقامت ورزند ، با آب فراوان سیرابشان می کنیم.

با توجه به اینکه جن و انسان در زمره دابه طبقه بندی می شوند و جدا از ساختار ناری و خاکی به آب نیاز مندند؛ لذا از آیه زیر میتوان در ریخت شناسی ، اشکال و گونه های مخلوقات دنیای جن و انس بهره برد.

دابه در آیه زیر تنها به حشرات ، پرندگان ، دایناسورها ، خرسها ، گوریلها ، میمونها ، نئاندرتالها و نژادهای انسانی ما محدود نخواهد بود بلکه دابه در دنیای جنیان شامل حیوانات ، حشرات ، پرندگان ، سوسمار گونه ها ، غولها ، عفریتها ، پریان ، دیوها ، ووروجکها ، کوتوله ها و انسان گونه های جن نیز می شود:

و الله خلق کل دابه من ماء فمنهم من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی اربع یخلق الله ما یشاء ان الله علی کل شیئ قدیر(نور/45) :
و خداوند هر جنبنده ای را از آب آفرید ، گروهی بر شکم خود راه می روند و گروهی بر دو پای خود و گروهی بر چهار پا راه می روند ، خداوند هر چه بخواهد می آفریند زیرا خدا بر همه چیز تواناست.

و ما من دابه فی الارض و لا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیئ ثم الی ربهم یحشرون ( انعام/ 38) :

هیچ جنبنده ای در زمین و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند نیست مگر اینکه امتهائی همانند شما هستند. ما هیچ چیز را در این کتاب فرو گذار نکردیم ، سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور می گردند.

آنهائی که بر دو پا راه میروند ، انسانها و انسان گونه های جن هستند. البته در دنیای حیوانی مرتبط با انسانها، برخی حیوانات نیز بر دو پا حرکت می کنند(پنگوئنها، گوریلها…) و همینطور در دنیای جنیان!

حیوانات ، حشرات و پرندگان دنیای جن و انس از سایر اشکال حرکتی نیز بهره مندند.

چه زیبا با آیه فوق ماهیت حدیث پیام آور به آشکاری می رود که رسول گرامی فرمود:

جن سه نوع است :

یک نوع دارای پر و بال هستند که همواره مانند ابر و باد در هوا پرواز می کنند (شاید معادل پرندگان خاکی ما) و انقباض و انبساط دارند.

 

نوع دوم شبیه حیواناتی مثل مار ، عقرب ،  سگ ، گربه و غیره هستند  (شاید مثل حیوانات ما).

 

نوع سوم دارای تکلیفند یا رستگارند و یا گنهکار ، برای اینها از طرف پروردگار وعده و وعید آمده است و مانند ما انسانها این نوع جنها، بیشتر در مکانهای خلوت زندگی می کنند. و از محلی به محل دیگر منتقل می شوند و در مجالس شرکت می کنند ( بحارالانوار ، ج60 ،ص 114) .

حدیث به قدری گویاست که نیاز به شرح ندارد و فقط اشاره می کنم که آناتومی انسان گونه های جن ، با دو چشم  ، گوش ، بینی ، دهان ، دست و پا شباهت زیادی به انسان دارد. و شاید انسان به آنها شباهت دارد!

 

به هر حال شکل آناتومی موجودات صاحب اختیار اعم از جن و انس بطرز عجیبی، اینگونه در هرم اشکال خلقت،  تظاهر یافته است!

در جنیان انسان گونه، لبها غالبا به شکل شکاف و بینی فاقد برآمدگی بوده و یا برآمدگی مختصری دارند. چشمانی با شبه پلک کاملا تیره و برخی نژادها ، چشم عمودی(چشم الفی) هستند و پاهای کوتاه و گردی دارند. رنگ بندی های متفاوتی را دارا می باشند. بر خلاف شایعات عوام دم و شاخ ندارند! پری ها سفید و زیبا، دارایچشمانی متفاوت و موهائی بلند هستند. همگی دارای قدرت باز دارندگی برخورد اشیاء می باشند. برخی گونه ها فاقد مو و برخی با قد ی کوتاه( هم قد کودک 10 ساله انسانی) دارای شبه موهای بلند و سفید بوده که تمام بدنشان را احاطه کرده است.

جنیان در زمین ، آسمان ، اقیانوسها ، زیر زمین و بین سیارات (با تجهیزات )در آمد و شد هستند. سرما ندارند. جاذبه بر آنان در حیطه زمین تاثیر ندارد. ولی جهت خروج از جو زمین نیاز مند انرژی و فنونی در دنیا ی زیر کوانتومی خویش می باشند. ابعاد دنیای جنیان همانطور که در مقاله مرز فیزیک و متا فیزیک توضیح داده ام با ابعاد دنیای بشر متفاوت و گسترده تر است.

سفاین آنها در پروازهای دسته جمعی ، دارای نظمی حیرت انگیز می باشند. تکنیکهای حرکتی ، قدرت و سرعت حرکت آنها تداعی کننده پرواز حشرات است.اشکال و زوایای حرکتی سفاین آنها از آرمانهای تکنولوژیک بشر امروزی است!

 

گروه بندی جنیان بسیار متنوع تر از ترکیب انسانی است.نوعی از جنهای خاکستری رنگ معروف به خاکستری ها ، طبیعتی خشن دارند و معمولا تعرضات و حملاتی در مواضعی مثل جنگلها ، کوهستانها و بیابانها از این تیره جن ، به انسان گزارش شده است.انواعی از آنها سیاه رنگ هستند که این دسته نیز آزار دهنده گزارش شده اند. آل ، بختک و مرد آزما نیز از گروه جنیان بوده که هیکل و شباهت آنها تقریبا به اندازه انسان است. نوعی دیگر از جن که در جزایر اقیانوسها زندگی می کند ، غواصی ماهر و شبیه انسان شناخته شده است .

 

 

غولها درشت هیکل و کوتوله ها(Little Alien) از انسان کوچکتر و تقریبا هم اندازه کودکی 8- 10 ساله اند. افسانه های کهن زوایای کوچکی از حقیقت این موجودات را به تصور کشانده است.

 

 

ووروجکها انواع دیگری از جن ها هستند که قدی در حدود یک الی سه وجب دارا می باشند . مشاهده این طیف از جنیان در ایران فراوان گزارش شده است .شکل کلی جنهای  فوق الذکر شبیه انسان است.

رفتار جنیان هوشمند و صاحب اختیار بطور بارز و آشکاری از حیوانات ، حشرات و پرندگانشان متفاوت است (شبیه تفاوت انسان و حیوان).

 

 

 

نور قرآن در باره طبقه بندی جنیان غیر حیوانی دارای تکلیف آورده است:

 و انا منا الصالحون و  منا دون ذلک کنا طرائق قددا (جن/11)  به زبان جن در قرآن:

در میان ما افرادی صالح و افرادی غیر صالح اند و ما گروههائ متفاوتی هستیم.

دنیای حیوانات و پرندگان جن ، همچون دنیای حیوانات و پرندگان آدمی دارای تنوع و گوناگونی فراوانی است. چنانچه چشم ناباور آدمی به این دنیای عظیم از شعور و ادراک ناپیدا گشوده شود ، افسانه ها در مقابل عظمت و هیبت آن رنگ خواهند باخت. در مخیله انسان ، چنین دنیای متنوعی قابل تصور نیست.

افرادی که توان رویت دنیای جنیان را دارند؛ غالبا از بحث در اثبات این مسئله با عوام پرهیز می کنند. چرا که می دانند، باور نادیده ها بسیار سخت است!!!

 

شناسائی ، ادراک و طبقه بندی جنیان در گونه های مختلف توسط محققین راز دار جهانی تردید ناپذیر است. چرا که فیلمهای هالیوود ، گونه های متنوعی از پریان، عفریتها، کوتوله ها، غولها، ووروجکها، خاکستریها و جنیان پرنده ، خزنده و غیره را با ظرافت هنر و سینما به نمایش در آورده است. فیلمهای مردان سیاهپوش، ارباب حلقه ها،جنگ ستارگان ، نشانه ها و صدها فیلم دیگر آثاری ثبت شده هستند که اگر بطور جدی بررسی شوند ، شواهد و مستندات جالبی را در ارتباط با واقعیت جانداران نا مرئی (جن)به بروز و ظهور می رسانند.

قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین(نمل/۳۹).

یزید فی الخلق ما یشا ء .

کل یوم هو فی شان – فتبارک الله احسن الخالقین.

معرفی شعور و ادراک غیر بشری از دیدگاه وحی در قرآن7

 ساختار جسمانی جن

  

 

  

 

طلعها کانه رءوس الشیاطین(صافات/۶۵):

شکوفه آن مانند سرهای شیاطین است.

آیه فوق صریحا اشاره دارد که شیاطین موجوداتی موهوم و تخیلی نیستند بلکه جاندارانی واقعی بوده که دارای اندام خاص خود می باشند.بعنوان مثال سرهائی دارند که شکل خاص آن سبب مثال شکوفه های جهنمی شده است. آیا تا بحال جنیان را مشاهده کرده اید؟ سرهای آنان به چه شکل می باشد؟آندام آنها چطور؟

گرچه در اختر فیزیک آشکار شده است که حجم و وزن وسیعی از جهان بصورت ماده و انرژی تاریک نامرئی ست! ولی پذیرش  دنیای جنیان توسط علوم همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزغ عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یومنون(اعراف/27)

ای فرزندان آدم ! شیطان شما را نفریبد ،آنگونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیـــــرون کرد ، و لباسهایشان را از تنشان بیرون ساخت تا سوآتشان را به آنها نشان دهد.چه اینکه او و قبیله اش شما را می بینند از جائی که شما آنها را نمی بینید، ما شیاطین را اولیــــای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند….و جعلنا من الماء کل شیئ حی افلا یومنون (انبیا ء/30) :  ….و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم آیا ایمان نمی آورند.

آنچه مسلم است، اینکه جنیان در جسم خویش دارای نار(طیفی از نور) و آب (به شکلی ناشناخته) جهت حیات دنیوی می باشند و این دو (آب و نار) بعد پذیرند، پس می توان گفت که جنیان نیز مادی اند! لکن بنا به حکمت الهی، امری سبب نا مرئی شدن جنیان شده است که به نظر من امروزه با گسترش علم بشر، رویت پذیری جنیان در زمره علوم طبقه بندی شده ی دولتهای صاحب تکنیک قرار گرفته است. عوام در جهان از این مطلب مطلع نیستند!مخالفت ، عناد و دشمنی شیاطین جن با انسان غیر قابل انکار است بطوریکه به رسمیت نشناختن جانداران نامرئی(جن) راه را برای گمراهی بیشتر آدمی خواهد گشود.

 …ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین(بقره/۱۶۸،۲۰۸-انعام/۱۴۲).

قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون(حجر/33):

گفت من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده ای که از گل بدبوئی گرفته شده است آفریده ای ، سجده نخواهم کرد.

سفیه جن جهت اثبات برتری خویش، هزاران سال است که تعداد کثیری از جن و انس را به گودال جهنم سوق می دهد.

قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین(اعراف/12):

گفت : در آن هنگام که به تو امر کردم ، چه چیز تو را مانع شد که سجده نکنی؟ گفت : من از او بهترم ؛ مرا از نار آفریدی و او را از گل!

چرا جن خود را برتر می داند؟ آیا نار و دنیای کوانتوم، ابزار حرکتی و تکنولوژیک برتری را برای جن به ارمغان آورده است؟

  

آیا نفوسی که در نار خلقت می یابند راه متفاوتی را نسبت به نفوسی که در گل خشکیده خلقت یافته اند ؛ می پیمایند؟

و آیا طول عمر چندین هزارساله جنیان ، قدرت حرکتی سریع(معادل نور) و توانمندی در فهم بالای تار و پود جهان ، دلیل بر حقارت بشر خاکی است؟باید دانست که برتریهای ابزاری – حرکتی و جسمی را همان پروردگاری داده است که جن را امر به سجده آدمی فرموده است.

متاسفانه بشر نیز از رحمت هدایت الهی بهره نبرد و بجای شکر و سپاس ، با دشمن خویش (شیطان) همسو شد:

خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین(نمل/4):

انسان را از نطفه بی ارزشی آفرید؛ و سرانجام او دشمنی آشکار گردید.

اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین(یس/77).

رمز برتری نفوس جن و انس صرفا در آیه زیر نهفته است:

… ان اکرمکم عند الله اتقاکم…(حجرات/13).

و امروز….

اسفبار است که انسان در خوابی جادوئی به هیچ وجه حاضر به پذیرش وجود جن( جانداران نامرئی) نیست!

و الجان خلقناه من قبل من نار السموم) حجر/27) … و جن را پیش از این از طیفی از نار نفوذ کننده آفریدیم.

خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار  )رحمن/15) :

 انسان را از گل خشکیده ای همچون سفال آفرید و جن را از طیفهای مختلط و متحرک نار. 

 

مارج از مرج به معنی طیف مختلط و متحرک است و لفظ نار نکره بوده که صرفا به معنی آتش نیست. سموم نیز از سم به معنی نفوذ کننده قابل ترجمه است.

 

اگر بپذیریم که تغییر شکل گل خشکیده و بد بو در آناتومی فعلی بدن انسان قابل تصور نیست.

 

آیا اگر ما از خاک خلقت یافتیم، امروز کسی می تواند یک مشت خاک در بدن ما پیدا کند که برخی انتظار دارند در بدن جن آتش یافت گردد؟!

 

 

پس باید پذیرفت که مارج و نار السموم (طیفی از نار نفوذکننده متحرک و مختلط)نیز در ساختار بدن جنیان قابل تصور نخواهد بود!

 

 

 

 

جنیان و سفاین آنها در هر جا رویت شوند؛ بصورت نورانی با ترکیبات مختلف نور دیده خواهند شد. چرا که سازندگان سفاین ، ساختار جسمانی ناری داشته و درک ایشان از دنیای فوتون، کوانتوم و نور از بشر خاکی که سرگرم سیلیس ، کربن ، فلزات و خاک بوده بیشتر است. 

ابعاد سفینه ، مثل جسم جنیان تغییر پذیر است. لذا قطر نازک یک سفینه نورانی نباید بیننده را متحیر کند که موجودات نامرئی، چگونه درون آن جا شده اند؟

جنیان  از هر دیوار ، شیئ و مانعی به راحتی نفوذ می کنند. بطوریکه تعاریف فیزیک در دنیای خاکی ما ( اندازه، مکان ، زمان و ابعاد ) با دنیای جنیان ماهیتا متفاوت است.نسبیت خاص و عام انیشتین راه کوچکی، جهت درک فیزیک از نوع دیگر را ، گشوده است. و نظریه ریسمانها در فیزیک ، کورسوئی بمنظور فهم آیات الهی پیرامون این دنیای عظیم و ناشناخته است!

 

قدرت ذاتی پنهان کاری و فاصله گیری جنیان ، مسئله عجیبی بوده که از فهم عوام خارج است. این پنهان کاری در لوازم ، خانه ها و اشیاء ساخته شده و متعلق به ایشان نیز صادق است. انسان گونه های جنیان از بهترین و زیبا ترین بنا ها و خوراکی های زمین، بهره مندند. بر خلاف آنچه ایرانیان تصور می کنند که از ما بهتران در دخمه ها و خزینه ها و بیغوله ها ساکنند و از ته مانده غذای انسانها تغذیه می کنند!

جنیان با هر یک از آدمیان ارتباط برقرار کنند، طبق پروتکل خویش به وی اجازه نخواهند داد که راز آنها را برملا نمایند! و این قانونی است که هزاران سال پا برجا مانده و هر کس پا را از آن فراتر نهاده، آن بر سرش آمده که تمامی به اصطلاح تسخیر کنندگان می دانند!!!

آنها در کنار ما و در بعدی دیگر همزیستی زمینی دارند!(چه باور کنیم و چه پذیرش آن را به کشفیات آتی علوم تجربی موکول نمائیم).

جنیان با توجه به ساختار ناری خویش ، توانائی بالائی در حجاری و استخراج زینت آلات ، مر مر ، طلا ، فلزات ناشناخته و شکل دادن آنها با هر درجه سختی دارند. این موجودات برای حمل اشیاء فوق العاده سنگین که تکنولوژی امروزی بشر قادر به جابجائی آن نباشد، کمترین رنجی را متحمل نمی شوند و با سرعتی غیر قابل تصور، اشیاء را در سیاره زمین جابجا می کنند. 

این موجودات با لینک شدن به یکدیگر توان تبادل اطلاعاتی غیر قابل تصوری را به نمایش می گذارند و براحتی کوچکترین خصوصیات رفتاری ، ژنتیکی و تاریخی افراد بشر را در اقصی نقاط جهان به مدیومهای خویش که به دروغ مدعی احضار روح هستند منتقل می نمایند.

و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا(جن/۶):

و اینکه مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می برند، و آنها سبب افزایش گمراهی و طغیانشان می شدند.

برخی شیاطین جن قدرت جراحی و ترمیم میکرونی جسم بشر را از طریق مدیوم انسانی در ازای گمراه کردن ابناء بشر در اختیار به اصطلاح مردان جن گیر قرار می دهند که فیلمها و مستندات آن موجود است(فیلمی مستند در قبایل بدوی که فرد مدیوم با گذاشتن بت در بین مردم قبیله به جراحی چشم کودکی نابینا با چاقو می پردازد و با استغاثه به بت سبب ریزش باران می شود و امثال اینها…).

جن از هوش ، حافظه و استعداد بالائی برخوردار است ولی به هیچ عنوان توان غیب گوئی ندارد و پیش بینی های این موجودات نامرئی به سبب حجم وسیع اطلاعاتشان است. 

…فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین(سبا/۱۴): 

هنگامی که بر زمین افتاد جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند در عذاب خوار کننده باقی نمی ماندند.

یه عنوان مثال پیش بینی شرایط آب و هوائی با ارسال ماهواره ها به خارج از جو زمین ، نشان از غیبگوئی نیست بلکه گسترش دامنه داده ها سبب این پیش بینی شده است.

جسم ضعیف و نحیف آدمی از خاک ، آب ، هوا و عامل گرما خلقت یافته است و پس از مرگ به خاک باز می گردد.

…خلق الانسان ضعیفا (نساء/۲۸).

جسم جنیان از ترکیب آب و هوا و طیفی از نار مختلط نفوذ کننده و متحرک خلقت شده که پس از مرگ در هوا محو خواهد شد.

جن توانائی تغییر شکل و منسجم کردن جسم خویش در اشکال مختلف را داراست. ولی چنانچه در همان حال، مرگ در وی مستولی شود، جسد به استخدام درآمده بجا خواهد ماند و جسم اصلی در هوا محو می شود.

 

سنفرغ لکم ایها الثقلان (رحمن/31) : بزودی به حساب شما دو گروه ثقلان( جن و انس )می پردازیم.

آیه فوق حکایت از این دارد که جنیان نیز همچون انسانها در زمره  چگالی یافته ها بوده که جسمیت و مادی بودن آنها سبب ثقلان شده است.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: